I   Sebastianus Joannis Maes, geboren rond 1625, zoon van Joannes Maes.


Sebastianus was gehuwd met[1]  Catharina Jan Paridaens, geboren rond 1634 (?), dochter van Jan Paridaens.

1662 - 20 jan - Sebastiaen Maes is pachter van de woning en het erf van Lenaert Philipsen groot 302 Roeden, item het Nieuw erve lant 60 Roeden, land in het Bercken huijs 197 Roeden, de Nieuwe hoeve 159 Roeden, nieuw land en weide achter de schuur 180 Roeden, den Bocht aan de aanstede met land en weide een beempt in de Voortstraete 139 Roeden en een beempd daer langs gelegen van 120 Roeden. De meeste bovengenoemde goederen komen in eigendom van Gevaert Jacobs. Verder heeft Sebastiaen Maes in eigendom de oude stede in de Voortstraete 125« Roeden met het nieuwe erf 45 Roeden, de Nieuwe hoeve 216 Roede, de hellicht Govert Jacobs van de Pudt, het half Eusel 38 Roeden, de halve Bacman 98 Roeden, land en groese 10 lopen 22 Roeden.

 

1713 - 1 nov - Uit een verklaring van Wouter Klerkx uit Arendonk blijkt dat 20 jaar geleden Bastiaen Maes aan hem een schop heeft verkocht staande aan de Kattenbos. De aangrenzende stede wordt nu bewoond door dochter Joanna Maes en haar man Gerit Sol.   

Uit dit huwelijk:


             1    Joannes Sebastianus Maes, gedoopt te Reusel voor 1660.

Joannes was gehuwd met Joanna.


             2    Petrus Maes, gedoopt te Reusel op 16 oktober 1660 (doopgetuigen waren Adriani Panis en Petronella uxor Lucas Anthonij).


             3    Guilielmus Maes, gedoopt te Reusel op 26 januari 1664 (doopgetuigen waren Anthonius Janssens en Maria Marcelli).


             4    Johanna Maes, gedoopt te Reusel op 4 maart 1667 (doopgetuigen waren Godefridus Petri en Joannis Joannis Paridaens), volgt onder II.


             5    Cornelius Maes, collecteur dorpscommer, gedoopt te Reusel op 13 mei 1670 (doopgetuigen waren Matthias Loots en Elisabeth Joannis Puts).


             6    Simon Bastiaen Maes, gedoopt te Reusel op 26 maart 1676 (doopgetuigen waren Joannis Henrici van de Waerden en Jossina Simonis Paridaens).

Simon is in ondertrouw gegaan op 18 september 1700 en getrouwd te Reusel op 2 oktober 1700 (getuigen waren Cornelio Maes en Antonie Petri Walteri), op 24-jarige leeftijd met Anna Walteri (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1675 (?).

 


          II   Johanna Maes, gedoopt te Reusel op 4 maart 1667, overleden aldaar na 24 april 1732, dochter van Sebastianus Joannis Maes (I) en Catharina Jan Paridaens.


Johanna is getrouwd te Reusel rond 1690, op ongeveer 23-jarige leeftijd met[2]  Gerardus Sol (ongeveer 24 jaar oud), landbouwer, schepen van Reusel, collecteur dorpscommer en borgemeester, gedoopt te Reusel op 8 augustus 1666 (doopgetuigen waren Adrianus Joannes Wouters en Alida Henrici Volders), overleden te Reusel voor 24 april 1732, zoon van Cornelius Petri Sol en Catharina van Dijck.

1713 - 1 0kt - Overdracht van het collecteurschap van de dorpscommer van Cornelis Maes naar zijn zwager Gerit Sol.

 

1714 - 24 mrt - Gerit Sol bezit een woning met 'aengelagh' te Reusel afkomstig van Bastiaen Maes 167 roeden, de Corstiaens bocht 192 roeden, eenvierde deel in de Eeusel 48 roeden, eenvierde part in de Langenacker 38 roeden, land in de Sammelingh 145 roeden, het weiland in de Sammelingh 145 roeden, nog een weiland in de Sammelingh 84 roeden, het bouwland 458 roeden, het Eeusel oude bochten 246 roeden, gras in de Eeghde 103 roeden, de akker aan de Groenenweg 90 roeden, eenvierde part in het Eeusel van Jan Freijsen 48 roeden, een halve acker in de Sammelingh 95 roeden, eenvierde part in de Langenacker van Jan Freijsen 38 roeden, de hellicht van de Sammelingh van Anthony Leijs 141 roeden, de helft van het Eeusel 38 roeden en de Eeusel van Liske Wouters 82 roeden.

 

1714 - 6 okt - Van Cornelis Maes neemt Gerardus Sol de functie van belastingophaler 'collecteur der commer' over.

 

1715 - 14 jan - Afgaande schepen van Reusel Gerrit Sol is medeondertekenaar van een lening van 1600 Carolie gulden die het dorp Reusel aangaat. Het bedrag wordt gebruikt voor het aflossen van schulden aan de stad s'Hertogenbosch om daarmee de jaarlijkse intrest die Reusel moet betalen te verminderen. 

 

1715 - feb - Op vastenavond van jaar verkoopt Gerardus Sol een koppel ossen voor een bedrag van negen pond waarvan een kroon en twee schellingen afgetrokken moet worden voor drinkgeld.

 

1717 - 25 jan - Aan hun zoon Antonij Gerit Sol en zijn vrouw Margriet Leppens verhuren Gerit Sol en zijn vrouw Jenneken Maes hun erfstede gelegen aan de Cattenbosch te Reusel. Bij de huur zijn alle goederen, dieren en landerijen betrokken behorende bij deze stede. De huurprijs is 300 gulden die de eerste jaren betaald moeten worden.

 

1718 - 9 nov - Van Jan Cornelis gehuwd met Maria Driedoncks wordt het borgemeesterschap van Reusel overgenomen door Gerit Sol gehuwd met Jenneke Maes.

 

1721 - 3 nov - Gerit Sol en zijn vrouw Jenneken Maes verkopen aan Jan Adriaen Panis en zijn vrouw Maria Cornelis Moonen een huis gelegen in het Weijereind te Reusel. Het huis is eerder in bezit geweest van Hendrik Maes en zijn vrouw Catalijn Hendrik Simon Vosters die het gekocht hebben van Catalijn Hendrik Simon Vosters. Bij de koop behoren ook nog een aantal stukken grond. Het verkoopbedrag is 220 gulden.

 

1723 - Door de schepenen van Reusel wordt een lijst opgemaakt van verlaten en onbruikbare landerijen die 'tot heden sijn blijven liggen door de armoede der ingesetene'. Ook Gerardus Sol wordt hier vermeld met zes lopense land, terwijl zijn zonen Antonius en Cornelis samen maar liefst twintig lopense land ongebruikt hebben liggen.

 

1732 - 24 apr - Gerardus Sol heeft land in de gehuchten Lensheuvel en Kattenbosch te Reusel in zijn bezit gehad. Na zijn overlijden worden deze landerijen verdeeld onder zijn kinderen aangezien zijn weduwe niet in staat is deze nog te bewerken. De bezittingen worden bij de erfdeling als volgt verdeeld. Margriet krijgt de helft van een stuk 'groes en landt genaemt het Rouvelt', een derde part 'in de Honshoeve' een stuk 'landt genaemt den Coorbocht', eem stuk 'groes genaemt het Voorste Breebroeck'. Catharina ontvangt twee derde deel van 'de huijsinghe en aengelage met de geheele schaepscoije aende schuer, gestaen en geleegen in den Lensheuvel', verder 'landt ende groes genaemt den Papenbeemt', een derde deel van de zojuist genoemde Honshoeve, een vierde deel 'in het beemdeken aen het Leijstraatjen', 'landt ende groes genaemt de Nieuwe Erve in de nieuwe hoeve'. Cornelia krijgt de gehele schuur in de Lensheuvel 'met een derde part in het aengelagh naast de straat geleegen', de helft van het eerder genoemde Rouvelt, drie vierde deel van het 'beemdeken aen het Lijstraatjen', een derde deel van de Honshoeve, een stuk land 'in de Plonderijen'. Cornelis krijgt de keuken en de stal en een derde deel 'int aengelach en erve in de stede aen de Cattenbos' afkomstig van Bastiaan Maes, een derde deel van het bouwland, een vierde deel 'in de Eeusels', een derde deel van het 'Wijvelt', de helft 'int Ausel'. Antonius ontvangt de schuur van het zojuist genoemde huis met een derde deel van het 'aengelach ende boulandt', een stuk land genaamd 'den Corstiaens Bocht', een derde deel van een stuk land in de Sammelingen', de helft van de eerder vermelde Ausel, 'groes genaemt de Eeghe'. Catelijn tenslotte ontvangt de kamer en de opkamer, de halve kelder en de resterende 'aengelach ende bouwlandt' een vierde deel van het Ausel en 'de Corte Vooren', het derde deel van de Sammelingen, een stuk 'in den Langen Acker' en een stuk genaamd 'het Eersel van Lijsken Wouters'.

Uit dit huwelijk:


             1    Cornelis Gerit Sol, geboren rond 1690 (?), volgt onder III-a.


             2    Margriet Sol, gedoopt te Reusel rond 1695, volgt onder III-b.


             3    Antonius Sol, gedoopt te Reusel op 14 juli 1696 (doopgetuigen waren Theodorus van der Chelen en Maria weduwe van Anthony Driedoncx), volgt onder III-c.


             4    Allegunda Sol, gedoopt te Reusel op 12 november 1699 (doopgetuigen waren Lambertus Francisci van Hercq en Maria van der Waerden), jong overleden voor 24 april 1732.


             5    Johannes Sol, gedoopt te Reusel op 7 januari 1702 (doopgetuigen waren Joannes Cornely Jacobi en Maria Lucas), jong overleden voor 24 april 1732.


             6    Catharina Sol, gedoopt te Reusel op 21 juli 1703 (doopgetuigen waren Walterus Vromen en Catharina uxor Mattias Menten).

Catharina is getrouwd te Reusel op 11 februari 1725 (schepenbank), op 21-jarige leeftijd met[3] Petrus Huijbregts (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1695 (?).

1726 - 13 dec - Catharina Sol en Peter Huijbregts vertrekken met borgbrief uit Reusel naar Hooge Mierde.

 

1741 - 21 aug - Het huis te Reusel van Peter Huijbregts en Catharina Sol wordt verhuurd.

 

1747 - 5 jan - Petrus Huijbregts blijkt overleden te zijn omdat Antonius Sol voor de schepenen van Hooge Mierde wordt aangesteld als voogd over de minderjarige kinderen. 

 


             7    Cornelia Sol, gedoopt te Reusel op 21 mei 1705 (doopgetuigen waren Corstiaan van Gorp en Maria uxor Jan Verdoncq).


             8    Catalijn Sol, gedoopt te Reusel rond 1707.

 


          III-a   Cornelis Gerit Sol, landbouwer en borgemeester van Reusel, geboren rond 1690 (?), overleden te Reusel op 29 oktober 1737, zoon van Gerardus Sol (landbouwer, schepen van Reusel, collecteur dorpscommer en borgemeester) en Johanna Maes (II).


Cornelis is in ondertrouw gegaan op 29 juni 1720 en getrouwd te Reusel op 15 juli 1720 (schepenbank), op ongeveer 30-jarige leeftijd met[4]  Adriana Hoeymans ook genaamd Adriana Hoefmans (25 jaar oud), gedoopt te Lommel op 18 juni 1695 (doopgetuigen waren Stephan Janssen en Dymphna Engelen), overleden te Reusel op 3 juli 1788, dochter van Tilemarius Hoeymans en Maria Janssen.

Adriana is later in ondertrouw gegaan op 26 december 1739 en getrouwd te Reusel op 10 januari 1740 (schepenbank), getrouwd op 10 januari 1740 voor de kerk (getuigen waren Petrus Chelen en Cornelis Verhoeven), op 44-jarige leeftijd met Thomas van Leuven (28 jaar oud), gedoopt te Arendonck (?) op 9 maart 1711.

1727 - 24 okt - Borgemeester Cornelius Sol heeft verzuimd zijn rekeningen 'van 't huijshouden' van Reusel over het jaar 1724 te laten opmaken. Hij staat daar niet alleen in. Ook Jan Huibregts, Antonij Sol, Peter Haren, Peeter van Put en Adriaan Panis moeten dit nog in orde brengen. De borgemeester is verantwoordelijk dat deze belastinggelden overgedragen worden aan de secretaris van Reusel.

 

1727 - Van Hendricus Hoefmans koopt Cornelis Sol en zijn vrouw Adriaentje een huis met stal, schuur, schaapskooi en gronden voor 200 gulden. Het huis is gelegen in de Seegerstraat te Reusel. Er rust nog een belasting van 75 gulden op ten behoeve van de Armen van Reusel.

 

1732 - 12 apr - Verklaring van Willem Verhoeven en zijn vrouw Margriet Sol, Jacobus Maas, Adriaentje Hoefmans van Cornelis Sol en pastoorsmeid Helena de Vocht. Ze veklaren dat Jan Baaten, Margriet Sol met een stok had doodgeslagen als Jacobus Maas haar niet ontzet had. Ook heeft Jan Baaten vernielingen aangebracht aan de pastorie, Helena de Vocht bedreigt en bij de woning van Jan van Herck geweld gebruikt. 

 

1733 - 17 jan - Cathalijn Sol verkoopt haar deel van de ouderlijke erfenis in een huis, hof, aangelag en bijbehorende gronden aan haar broer Cornelis Sol voor 40 gulden. De goederen zijn gelegen aan de Kattenbos te Reusel. In geval van ziekte houdt Cathalijn Sol het recht tot toegang in de woning.

 

1736 - Cornelis Sol bezit in het gehucht Cattenbosch een schuur en een woning op resp. nummer 2 en 3. In de schuur woont zijn broer Antonius Sol. Ook de woning op Cattenbosch nummer 1 is in eigendom van Cornelis die deze woning verhuurt aan Willem van Steensel. Cornelis Sol woont zelf in de Seegerstraat in een huis dat hij in eigendom heeft.

 

1739 - 29 dec - Adriana Hoefmans weduwe van Cornelis Sol verklaart dat de totale nalatenschap van haar overleden man 225 gulden bedraagt tegenover 220 gulden aan lasten en schulden. Zij is dus niet in staat voor haar zes minderjarige kinderen een erfdeel te reserveren. In plaats daarvan beloven Adriana Hoefmans en haar toekomstige man Thomas van Leuven de kinderen tot de leeftijd van 24 jaar te zullen onderhouden en op die leeftijd een bedrag van 15 gulden uit te keren. De voogden van de zes minderjarige kinderen zijn Gerritszoon Sol en Jan Hoefmans.

 

1751 - 17 nov - Antonie Sol als momber en Jan Hoefmans als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Sol en Adriana Hoefmans te weten Hendrica en Anna, Jenneken Cornelis Sol en Simon van Gompel, Maria Sol met haar voogd, Allegonda Sol met haar man Adriaen Reijms en Adriana Hoefmans met haar huidige man Thomas van Leuven verkopen aan Hermanus Dijckmans inwoner van Lage Mierde een huis, hof en aangelag met grondend voor 161 gulden. De goederen zijn gelegen in de Zegerstraat te Reusel.

Uit dit huwelijk:


             1    Johanna Cornelis Sol ook genaamd Jenneken Sollen, geboren voor 1725, volgt onder IV-a.


             2    Anthonius Sol, geboren voor 1725.


             3    Adriana Sol, geboren voor 1725.


             4    Maria Sol, gedoopt te Reusel op 14 juli 1725 (doopgetuigen waren Willem van der Waerde en Dijmphna Lucas), volgt onder IV-b.


             5    Gertrudis Sol, gedoopt te Reusel op 22 juli 1727 (doopgetuigen waren Wouter Paridaens en Johanna Maes).


             6    Aldegundis Sol, gedoopt te Reusel op 5 juli 1729 (doopgetuigen waren Simon Vercoijen en Antonia Drijdonckx).

Aldegundis was gehuwd met Adriaen Reijms, geboren rond 1729 (?).


             7    Hendrica Sol, gedoopt te Reusel op 23 mei 1732 (doopgetuigen waren Cornelis Verhoeven en Catharina Sol), volgt onder IV-c.


             8    Anna Sol, gedoopt te Reusel op 11 juni 1735 (doopgetuigen waren Walterus Coppens en Joanna Luijten), overleden te Reusel op 13 juni 1779.

 


          III-b   Margriet Sol, gedoopt te Reusel rond 1695, overleden aldaar op 30 augustus 1746, dochter van Gerardus Sol (landbouwer, schepen van Reusel, collecteur dorpscommer en borgemeester) en Johanna Maes (II).


Margriet is getrouwd te Reusel op 11 december 1718 (schepenbank), op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met[5]  Willem Verhoeven (ongeveer 30 jaar oud), gerichtsbode en vorster, geboren rond 1688 (?).

1732 - 12 apr - Margriet Sol is aangevallen door ene Jan Baaten. Haar man, Willem Verhoeven, verklaart op die dag voor de schepenen dat hij op 28 maart 1732 door de vrouw van Andries Gielen gewaarschuwd is dat zijn echtgenote, Margriet Sol, door genoemde Jan Baaten bijna is doodgeslagen. Thuisgekomen treft hij zijn vrouw aan die klagelijk opmerkte dat als Jacobus Maes haar niet had ontzet, zij door Jan Baaten met een stuk hout op haar hoofd zou zijn doodgeslagen. Vervolgens treft Willem Verhoeven Jan Baaten aan bij het huis van de Reuselse pastoor Noots, waar hij de deur met geweld wil openen. Willem zegt tegen Jan Baaten 'wel Jan, wat sijn dat voor parten dat gij sulcken gewelt ende tumult maackt ? Com gaat met mijn, ik sal Uw beschenken' Jan Baaten heeft van dit aanbod geen gebruik gemaakt en tot laat in de avond problemen veroorzaakt. Jacobus Maes die Margriet Sol uiteindelijk heeft ontzet verklaart dat hij Jan Baaten dronken bij het huis van Willem en Margriet heeft aangetroffen en daar onder het uiten van verschillende dreigementen ge‰ist heeft dat Margriet voor hem bier moet tappen, waarop zij gezegd heeft, 'betaalt mijn eerst eer ik tap'. Daarop heeft Jan Baaten een bierpint tegen de vloer gesmeten en haar met een 'ketelhout soodanigh op haer hoofd geslaghen dat sij sich voor over boogh'.

 

1734 - 13 aug - Willem Verhoeven en Margriet Sol laten door de schepenen van Reusel een testament op de langstlevende opstellen. Willem is ziek en voelt zijn einde naderen.

 

1735 - 12 sep - Weduwe Margriet Sol verklaart dat zij nooit Hendrina Wijnants, de huisvrouw van Servaas Verdonck, heeft beschuldigd van het ontvreemden van een zogenaamd 'schoucleet', zoals er in Reusel beweerd wordt in de roddelpraat. Hendrina Wijnants neemt met deze verklaring genoegen, waardoor haar goede naam wordt gezuiverd.

 

1736 - 2 feb - Margriet wendt zich drie dagen voor haar tweede huwelijk tot de schepenen van Reusel om haar kind van voogden te voorzien en de inventaris te beschrijven voor de vaststelling van de grootte van een kindsdeel. Na aftrek van de schulden resteert er een bedrag van 145 gulden en 19 stuivers.

Uit dit huwelijk:


             1    Cornelis Verhoeven, geboren rond 1718 (?), overleden te Reusel op 2 januari 1780.

Cornelis is ondertrouwd op 25 januari 1744 en getrouwd te Bladel op 10 februari 1744 voor de kerk (getuigen waren Nicolaes Lavrijsen, Catharina Moons, Theodorus Ceelen en Gertrudis Sollen), op ongeveer 26-jarige leeftijd met Barbara Moelants (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1719 (?).


             2    waarschijnlijk Johannes Verhoeven, geboren rond 1720 (?).


Margriet is getrouwd te Reusel op 5 februari 1736 (schepenbank), op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met[6]  Steven Jansz van Herck (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1706 (?).

1746 - 23 mrt - Ook haar tweede echtgenote overleeft Margriet want als weduwe van Steven van Herck laat zij bij de Reuselse notaris de inventaris opmaken. Uit deze akte blijkt dat haar kind inmiddels meerderjarig is geworden en Cornelis Verhoeven heet.

 


          III-c   Antonius Sol, landbouwer en borgemeester van Reusel, gedoopt te Reusel op 14 juli 1696, overleden aldaar op 30 januari 1757, zoon van Gerardus Sol (landbouwer, schepen van Reusel, collecteur dorpscommer en borgemeester) en Johanna Maes (II).


Antonius is in ondertrouw gegaan op 16 januari 1717 en getrouwd te Reusel op 31 januari 1717 (schepenbank), op 20-jarige leeftijd met[7]  Margriet Leppens (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1694 (?), gedoopt te Reusel, overleden aldaar op 3 april 1772.

1727 - 24 okt - Evenals zijn broer Cornelis in 1724 is Antonius Sol in 1727 borgemeester te Reusel en moet hij zorgen dat de verpondingsgelden opgehaald worden. Antonius heeft blijkbaar verzuimd hierover een deugdelijke boekhouding te voeren. De schepenen verzoeken hem zijn rekeningen behoorlijk door de secretaris van Reusel te laten opstellen.

Uit dit huwelijk:


             1    Helena Sol, gedoopt te Reusel rond 1717, overleden aldaar op 30 september 1786.


             2    Petrus Sol, gedoopt te Reusel rond 1718, overleden aldaar op 10 april 1791.


             3    Cornelis Sol, gedoopt te Reusel rond 1720, wonende te Lage Mierde, overleden te Reusel op 22 oktober 1783.


             4    Johannes Sol, gedoopt te Reusel rond 1723, overleden te Ekeren op 10 januari 1795.


             5    waarschijnlijk Margaritha Sol, geboren rond 1724 (?).


             6    Aldegondis Sol, gedoopt te Reusel op 29 maart 1725 (doopgetuigen waren Petrus Huijbregts en Joanna Maes).


             7    Gerardus Sol, gedoopt te Reusel op 15 september 1726 (doopgetuigen waren Anthonie van der Chelen en Anna van der Chelen), overleden te Reusel op 23 augustus 1782.


             8    Amselmus Sol, gedoopt te Reusel op 11 augustus 1728 (doopgetuigen waren Laurentius Leppens en Cornelia Sol), overleden te Reusel op 11 september 1730.


             9    Anselmus Sol, gedoopt te Reusel op 6 oktober 1730 (doopgetuigen waren Petrus Maes en Adriana Hoemans), overleden te Reusel op 17 december 1779.

 


          IV-a   Johanna Cornelis Sol ook genaamd Jenneken Sollen, geboren voor 1725, begraven te Reusel op 5 augustus 1761, dochter van Cornelis Gerit Sol (III-a) en Adriana Hoeymans.


Johanna is ondertrouwd op 25 augustus 1742 en getrouwd te Bladel op 9 september 1742 voor de kerk (hervormd) (getuigen waren Guilielmus Aerts, Margarita van Olmen, Gertrudo Sollen en Cornelio van Gorp), op minstens 17-jarige leeftijd met[8]  Simon van Gompel (ongeveer 20 jaar oud), gedoopt te Reusel rond 1722, overleden aldaar op 9 augustus 1761, zoon van Paulus van Gompel en Maria Vosters.

1751 - 17 nov - Overdracht van vier vijfde deel van een huis hof en aangelag met bijbehorende gronden gelegen aan de Kattenbos te Reusel door de erfgenamen van Cornelis Sol aan de mede erfgenamen Simon van Gompel en zijn vrouw Jenneken Sol voor een bedrag van 80 gulden. De andere erfgenamen zijn Hendrika en Anna die vertegenwoordigd worden door momboir Antonij Sol en de voogd Jan Hoefmans, Adriaentje Hoefmans weduwe van erfdeler Cornelis Sol nu getrouwd met Thomas van Leuven geassisteerd met haar zwager Antonij Sol, Maria Sol geassisteerd met Johan de Haas, en Adriaen Reijms gehuwd met Allegonda Sol.

1754 - 24 jul - Verkoop door Simon van Gompel van een huis hof en aangelag en een gedeelte van het Sameling Heike gelegen aan de Kattenbos te Reusel aan Jasper Jooris en zijn vrouw Maria Ivo. De prijs is 100 gulden en 28 gulden die betaalt moet worden aan Dionijs Jansen uit Hulsel. Verder drukken op de goederen pagten aan de Armen van Reusel, het comptoir van Rentmeester de Back en de Schaepsgulde van Reusel.

 

1761 - 8 okt - Simon Paulus Vosters en Peter Sol treden op als voogden van de onmondige kinderen van de overleden Simon van Gompel en Johanna Sol.

 

1777 - De kinderen van Simon van Gompel te weten Cornelia, Geerit, Hendrik, Adriaan, Marten, Maria en Cornelis bezitten ieder een zevende deel van de nalatensachp hun ouders, de woning en aangelag, groes en land tegenover het aangelag, de Smeelen, de erve en lant int Biesveld, de Smeelen in het Biesveld, land in de Peeperstraat, land den Langeacker en het Klaverveld.

Uit dit huwelijk:


             1    Cornelia van Gompel, gedoopt te Reusel op 22 augustus 1743 (doopgetuigen waren Theodori van de Ceelen, Corneli van Gompel en Adriana Hoijmans), volgt onder V-a.


             2    Paulus van Gompel, gedoopt te Reusel op 27 november 1745 (doopgetuigen waren Andries van Gompel en Maria Sollen), overleden te Reusel op 17 oktober 1747.[9]


             3    Paulus van Gompel, gedoopt te Reusel op 19 oktober 1747 (doopgetuigen waren Simon Wouters en Aldegundis Cornelis Sol), overleden te Reusel op 19 oktober 1757.


             4    Gerardus van Gompel, gedoopt te Reusel op 15 januari 1750 (doopgetuigen waren Anthonius Sol en Maria van Gompel), overleden na 1777.[10]

Gerardus is in ondertrouw gegaan op 17 januari 1796 en getrouwd te Reusel op 31 januari 1796 (schepenbank), op 46-jarige leeftijd met Petronilla van der Heijden (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1771 (?).


             5    Henricus van Gompel, gedoopt te Reusel op 25 juli 1751 (doopgetuigen waren Michael Verbeke en Hendrina Zol), volgt onder V-b.


             6    Adrianus van Gompel, gedoopt te Reusel op 10 oktober 1753 (doopgetuigen waren Adrianus Reijns, Maria Zol en Anna Zol), volgt onder V-c.


             7    Martinus van Gompel, gedoopt te Reusel op 21 november 1755 (doopgetuigen waren Paulus van Gompel en Maria Zol), volgt onder V-d.


             8    Maria van Gompel, gedoopt te Reusel op 10 maart 1758 (doopgetuigen waren Servatius Wouters, Anna van Gorp en Adriana Zol), volgt onder V-e.


             9    Cornelis van Gompel, gedoopt te Reusel op 16 juli 1759 (doopgetuigen waren Cornelius Verhoeven, Henrici van Gorp en Petronilla van Gompel), overleden te Reusel op 18 december 1763.

 


          IV-b   Maria Sol, gedoopt te Reusel op 14 juli 1725, dochter van Cornelis Gerit Sol (III-a) en Adriana Hoeymans.


Maria is getrouwd te Lage Mierde op 28 november 1751 voor de kerk (predikant), op 26-jarige leeftijd (1) met  Hermanus Dijckmans (28 jaar oud), gedoopt te Lage Mierde op 4 juli 1723, overleden te Reusel op 11 april 1753.

Uit dit huwelijk:


             1    Michael Dijckmans, gedoopt te Reusel op 26 augustus 1752 (doopgetuige was zijn tante Adriana Sol).


             2    waarschijnlijk Waltherus Dijckmans, geboren rond 1753 (?).


Maria is in ondertrouw gegaan op 4 maart 1758 en getrouwd te Reusel op 2 april 1758 (schepenbank), op 32-jarige leeftijd (2) met  Anthonius Bruijninx (ongeveer 42 jaar oud), geboren rond 1716 (?), gedoopt te Reusel.

Anthonius is eerder in ondertrouw gegaan op 30 juli 1746 en getrouwd te Reusel op 14 augustus 1746 (schepenbank), op ongeveer 30-jarige leeftijd met Peternella Adriaan Jacobs (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1721 (?), gedoopt te Reusel.

 


          IV-c   Hendrica Sol, gedoopt te Reusel op 23 mei 1732, dochter van Cornelis Gerit Sol (III-a) en Adriana Hoeymans.


Hendrica is ondertrouwd op 18 oktober 1766 en getrouwd te Chaam op 2 november 1766 voor de kerk (getuigen waren Cornelis Sol en Cornelia Reijntjens), op 34-jarige leeftijd met  Cornelis Reijntjens (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1735 (?).

Uit dit huwelijk:


             1    Cornelia Reijntjens, gedoopt te Chaam op 27 augustus 1767, begraven aldaar op 26 september 1767.


             2    Maria Reijntjens, gedoopt te Chaam op 30 november 1768, begraven aldaar op 8 mei 1780.


             3    Cornelis Reijntjens, gedoopt te Chaam op 27 juli 1771.


             4    Andreas Reijntjens, gedoopt te Chaam op 18 maart 1774.


             5    Adrianus Reijntjens, gedoopt te Chaam op 26 november 1777.

 


          V-a   Cornelia van Gompel, gedoopt te Reusel op 22 augustus 1743, overleden aldaar op 17 juli 1807, dochter van Simon van Gompel en Johanna Cornelis Sol (IV-a).[11]


Cornelia was gehuwd (1) met  Adrianus Schroeven, geboren rond 1723 (?), overleden te Reusel op 22 maart 1777.

Uit dit huwelijk:


             1    Paulus Schroeven, geboren rond 1761 (?), gedoopt te Reusel, overleden aldaar op 10 november 1783.


             2    Simon Schroeven, schaapherder, gedoopt te Reusel op 1 juli 1771 (doopgetuigen waren Hendricus van Gompel en Maria Schroeven), wonende te Retie, overleden te Reusel op 17 januari 1842.


             3    Joanna Schroeven, gedoopt te Reusel op 29 juni 1773 (doopgetuigen waren Adrianus van Gompel en Adriana Sol).


             4    Catharina Schroeven, gedoopt te Reusel op 7 maart 1775 (doopgetuigen waren Martinus van Gompel, Adriana Pauwels en Catharina Cornelis).


             5    Petrus Schroeven, gedoopt te Reusel op 13 januari 1777 (doopgetuigen waren Cornelis Dirks, Adriana Pauwels en Maria van Gompel).


Cornelia is ondertrouwd op 26 december 1778 en getrouwd op 10 januari 1779 voor de kerk (getuigen waren Petro van Gorp en Martino van Gompel), op 35-jarige leeftijd (2) met  Joannes van Gorp (30 jaar oud), gedoopt te Reusel op 29 mei 1748 (doopgetuigen waren Joannes van Herck, Antonie van Gorp en Petronilla Lievens), overleden te Reusel op 12 februari 1830.

Uit dit huwelijk:


             6    Joannes van Gorp, gedoopt te Reusel op 6 december 1779 (doopgetuigen waren Jacobus van Casteren, Gertruda van Leuven en Joanna van Gompel), overleden te Reusel op 25 mei 1850.


             7    Elisabeth van Gorp, gedoopt te Reusel op 7 juli 1785 (doopgetuigen waren Martinus van Gompel en Joanna Rens), overleden te Reusel op 5 juni 1824.

 


          V-b   Henricus van Gompel, gedoopt te Reusel op 25 juli 1751, overleden aldaar op 4 augustus 1827, zoon van Simon van Gompel en Johanna Cornelis Sol (IV-a).[12]


Henricus is in ondertrouw gegaan op 25 maart 1786 en getrouwd te Reusel op 9 april 1786 (schepenbank), op 34-jarige leeftijd met  Antonette Stoffel Wijnants (32 jaar oud), geboren in het jaar 1754, gedoopt te Reusel op 4 mei 1756 (doopgetuigen waren Wijnand Stoffels, Joannes Bruijnincks en Gertruda Lievens), overleden te Reusel op 7 september 1844.

Uit dit huwelijk:


             1    Joanna van Gompel, landbouwster, gedoopt te Reusel op 20 maart 1787 (doopgetuigen waren Martinus van Gompel en Joanna Bruijninkx), overleden te Reusel op 2 augustus 1867.


             2    Christoffelina van Gompel, gedoopt te Reusel op 18 juni 1791 (doopgetuigen waren Johannes Sol, Cornelis van Gompel en Christoffelina Wijnants), overleden te Reusel op 19 juli 1844.

 


          V-c   Adrianus van Gompel, gedoopt te Reusel op 10 oktober 1753, overleden aldaar op 18 maart 1783, zoon van Simon van Gompel en Johanna Cornelis Sol (IV-a).[13]


Adrianus was gehuwd met  Joanna Tops, geboren rond 1754 (?).

Uit dit huwelijk:


             1    Simon van Gompel, gedoopt te Reusel op 29 oktober 1780 (doopgetuigen waren Gerardus van Gompel en Lucia Tops).

 


          V-d   Martinus van Gompel, gedoopt te Reusel op 21 november 1755, overleden aldaar op 1 januari 1821, zoon van Simon van Gompel en Johanna Cornelis Sol (IV-a).[14]


Martinus is in ondertrouw gegaan op 16 september 1779 en getrouwd te Reusel op 3 oktober 1779, getrouwd op 3 oktober 1779 voor de kerk (getuigen waren Hendricus van Gompel, Petrus van Gorp en Cornelis van Gorp), op 23-jarige leeftijd met  Maria van Gorp (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1754 (?).

Uit dit huwelijk:


             1    Simon van Gompel, gedoopt op 23 januari 1781 (doopgetuigen waren Hendricus van Gompel en Cornelia van Gompel).


             2    Joannes van Gompel, gedoopt te Reusel op 4 november 1783 (doopgetuigen waren Petrus van Gorp, Petronilla Leijten en Maria van Gompel).


             3    Paulus van Gompel, gedoopt te Reusel op 25 juli 1786 (doopgetuigen waren Johannes Verstijnen en Cornelia van Gompel), wonende te Dinteloord, overleden te Reusel op 13 oktober 1821.


             4    Elisabeth van Gompel, gedoopt te Reusel op 9 mei 1789 (doopgetuigen waren Simon Schroeven, Cornelia van Gorp en Petyronella Swanen), overleden te Reusel op 25 maart 1804.


             5    Joanna Maria van Gompel, gedoopt te Reusel op 28 augustus 1792 (doopgetuigen waren Andreas Lavrijsen, Hendricus van Gompel en Gertruda van Casteren).

 


          V-e   Maria van Gompel, gedoopt te Reusel op 10 maart 1758, overleden aldaar op 9 oktober 1796, dochter van Simon van Gompel en Johanna Cornelis Sol (IV-a).[15]


Maria was gehuwd met[16]  Matheus Maes, gedoopt te Reusel op 26 september 1746 (doopgetuigen waren Mathijs Lievens en Maria Maes), zoon van Petrus Maes en Joanna Lievens.[17]

Matheus is later in ondertrouw gegaan op 19 mei 1797 en getrouwd op 4 juni 1797 (schepenbank), getrouwd te Reusel op 5 juni 1797 voor de kerk (getuigen waren Cornelis van Gorp en Joanna Dijkmans), op 50-jarige leeftijd met[18] Johanna Loots (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1772 (?).

1797 - 19 mei - Hendrik van Gompel en Jan Hendrik Jansen neef van de minderjarige kinderen van Mattijs Maes en wijlen Maria van Gompel treden op als oppervoogden. De kinderen Peter, Simon, Mattijs, Jenneken en Johanna worden ge-alimenteerd door het aanstaande bruidspaar Mattijs Maes en Johanna Loots. Ze verklaren de eerdergenoemde vijf minderjarige kinderen te onderhouden tot hun 'mondige' dagen.

Uit dit huwelijk:


             1    Petrus Maes, gedoopt te Reusel op 1 oktober 1778 (doopgetuigen waren Petrus Maes en Cornelia van Gompel), overleden te Reusel op 6 december 1778.


             2    Peter Maes, gedoopt te Reusel op 1 november 1779 (doopgetuigen waren Martinus van Gompel, Petronilla Lijten en Wilhelma Maes).[19]

1804 - 26 jan - Peter Mattijs Maes vertrekt met borgbrief uit Reusel naar Hooge Mierde.

Peter was gehuwd met Anna van de Voort, geboren rond 1781 (?).


             3    Simon Maes, gedoopt te Reusel op 2 februari 1782 (doopgetuigen waren Gerardus van Gompel en Joanna Lievens).[20]


             4    Jenneken Maes, gedoopt te Reusel op 30 juli 1784 (doopgetuigen waren Petrus Maes en Joanna Rijms).[21]


             5    Johanna Maes, landbouwster, gedoopt te Reusel op 9 november 1786 (doopgetuigen waren Hendricus van Gompel en Dijmphna Jansen), overleden te Reusel op 19 augustus 1856.

Johanna is getrouwd te Reusel op 2 juni 1804 voor de kerk (getuigen waren Joannes Moonen en Adriana Dijkmans), op 17-jarige leeftijd met[22] Petrus Bruininkx (23 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Reusel op 15 januari 1781 (doopgetuigen waren Anthonius Joosten, Petronilla Lijten en Petronilla Jansen), overleden op 15 september 1846, zoon van Joannes Wijnand Bruininkx en Joanna Lievens.[23]

1825 - Het gezin van Petrus Bruijninkx en Joanna Maes woont aan de Groenstraat 11 te Reusel.

 

1850 - 28 aug - Johanna Maes weduwe van Peter Bruijninkx maakte haar testament op. Haar zoon Peter ontvangt 60 gulden en haar zoon Mathijs 50 gulden als vergoeding voor genoten hulp van beide zonen. Verder benoemd zij haar gezamelijke kinderen als haar enige erfgenamen. HWR, doopboek Reusel 33.3 f.160v; SARE Reusel bevolkingsregisterSARE. Bladel NA 63 akte 83

 


             6    Matheus Maes, gedoopt te Reusel op 3 februari 1789 (doopgetuigen waren Antonius van Herck, Cornelis van Gompel en Joanna Lievens).[24]


             7    Paulus Maes, gedoopt te Reusel op 12 januari 1792 (doopgetuigen waren Adrianus Wouters en Catharina Souwen).[25]

 

 

 

 

Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 27 januari 2001 met Haza-Data Plus 7.2f door:

_
 [1]SARE, Reusel AA.85 f.85, verponding; SARE, Bladel RA.39 f.42-43;

 

[2]SARE, Bladel RA.39 f.69v; SARE, verpondingsboek Reusel AA.86 f.152-153; SARE, Bladel RA.39; SARE, Bladel RA.39 f.75-76; SARE, Bladel RA.39 f.95v; SARE, Bladel RA.39 f.141; SARE, Bladel RA.40 f.54; SARE, Bladel RA.18 f.18; SARE, Bladel, RA.42; 26v-30v

 

[3]SARE, Bladel borgbrief RA.41 f.73v; SARE, Bladel RA.42 f.281-283; SAKO, Hooge Mierde RA.28;

 

[4]SARE, Bladel RA.41 f.103v-104; SARE, Bladel RA.21 f.135; SARE, Bladel RA.42 f.23v-25v; SARE, Bladel RA.21 f.249; Huizenquohier Reusel 1737; SARE, Bladel RA.42, f.228v-232v; SARE, RA.24 f.4v-5v;

 

[5]SARE, Bladel RA.42; SARE, Bladel RA.42 f.102v-103v; SARE, Bladel RA.42 f.123v-124; SARE, Bladel RA.42 f.132-137v;

 

[6]SARE, Reusel NA. 6561;

 

[7]SARE, Bladel RA.41 f.103v-104;

 

[8]SARE, RA.24 f.6-7v: SARE, Bladel RA.24 f.87; SARE, Bladel RA.46 f.169-170; SARE, Reusel AA.89 f.94;

 

[9]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.39v:

 

[10]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.44v;

 

[11]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.35v;

 

[12]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.46v;

 

[13]SARe, doopboek Reusel 33.3 f.49v;

 

[14]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.52v;

 

[15]SARE, doopboek Reusel 33.2 f.37v; begraafboek Reusel 33.3 f.179;

 

[16]SARE, Bladel RA.56 f.82-84;

 

[17]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.40v;

 

[18]HWR, trouwboek Reusel 33.2 f.158;

 

[19]SARE, Bladel RA.58 f.119; SARE, doopboek Reusel 33.3 f.81v;

 

[20]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.84v;

 

[21]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.87v;

 

[22]SARE, Bladel NA.339 akte 101;

 

1850 - Het gezin woonde aan de Achterste Heijkant 59 te Reusel, Maria Anna wordt op 22 maart 1853 uitgeschreven en vertrekt naar Turnhout, op 15 maart 1854 wordt zij weer ingeschreven 

 

1860 - 16 aug - Deling tussen Johanna Bruijninkx, weduwe Hendrik Dirkx, Maria Anna Dirkx, meerderjarig ongehuwd, Helena Dirkx gehuwd met Petrus Franciscus Smits, Johanna Dirkx meerderjarige ongehuwde dienstmeid te Oud Turnhout en Peternel Dirkx gehuwd met Peter Beijsens. Johanna Bruijnikx en Maria Ann a Dirkx verkrijgen huis en grond, groot tesamen 8 bunders 19 roeden en 10 ellen.  Peter Franciscus Smit komt in het bezit van grond, groot 7 bunders 37 roeden en 20 ellen. Peter Beijsens krijgt een bedrag van f 275.-. De goederen zijn gelegen aan den Achterste Heijkant te Reusel.

 

[23]HWR, doopboek Reusel 33.3 rond f.83

 

[24]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.95;

 

[25]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.99;