I   Anna Maria Theresia van Gompel, dienstmeid, gedoopt te Schilde in het jaar 1804, overleden te Reusel op 1 augustus 1858, dochter van Johannes van Gompel (II) en Barbara Smouts.[1]


Anna is getrouwd rond 1830, op ongeveer 26-jarige leeftijd met[2]  Jacobus Verhoeven (ongeveer 32 jaar oud), landbouwer, geboren op 28 juli 1798, gedoopt te Westmalle op 4 augustus 1798 (doopgetuigen waren Jacobus Verhoeven en Joanna van Mechelen), overleden te Reusel op 19 juli 1857, zoon van Adrianus Verhoeven en Maria Catharina de Beuckelaar.[3]

1840 - Het gezin van Jacobus Verhoeven woont aan 't Holland nummer 3 te Reusel.

 

1857 - 16 jun - Jacobus Verhoeven maakt een testament op. Hij wil ten behoeve van zijn nog jonge kinderen en voor het welzijn van zijn vrouw dat zijn nalatenschap de eerste jaren na zijn dood niet verdeeld wordt. Hij legateert aan zijn vrouw Maria Theresia van Gompel het vruchtgebruik van al zijn na te laten goederen. Tevens herroept hij alle vroegere testamenten.

 

1872 - 6 jul - Erfdeling tussen de kinderen van Jacobus Verhoeven en Maria Theresia van Gompel. Theodorus Lavrijsen gehuwd met Maria Verhoeven krijgt 7 ha, 12 are en 40 ca grond in Reusel ter waarde van 650 gulden. Josephus Larmit gehuwd met Johanna Verhoeven, Jan Verhoeven allen wonende te Reusel en Martinus Verhoeven boerenknecht te Turnhout krijgen de ouderlijke boerderij staand in 't Holland te Reusel en 9 ha, 73 are en 10 ca grond te Reusel ter waarde van 1950 gulden. 

Uit dit huwelijk:


             1    Joannes Franciscus Verhoeven, gedoopt te Reusel op 14 juni 1832 (doopgetuigen waren Johannes van Gompel en Dijmphna Dirckx), overleden te Reusel op 2 maart 1894.[4]

1850 - 7 apr - Joannes vertrekt naar Arendonk. 


             2    Adrianus Verhoeven, gedoopt te Reusel op 22 januari 1834 (doopgetuigen waren Jacobus van Gompel en Helena de Wael).[5]

1851 - 13 mrt - Adrianus vertrekt naar Arendonk.


             3    Cornelis Verhoeven, landbouwer, geboren te Reusel op 12 januari 1836 (doopgetuigen waren Gerardus van Gompel en Elisabeth van Gompel), overleden te Reusel op 29 april 1869.[6]

Cornelis is getrouwd te Reusel op 4 april 1864 voor de kerk (getuigen waren Johannes Verhoeven en Cornelis Dirickx), op 28-jarige leeftijd met Joanna Dirkx (27 jaar oud), geboren te Reusel op 26 januari 1837, dochter van Arnoldus Dirkx en Maria Joris.

Joanna is later getrouwd te Reusel op 28 mei 1873 voor de kerk (getuigen waren Cornelis Dirkx en Josephus Bullens), op 36-jarige leeftijd met Petrus Wilbers (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Eersel in het jaar 1834, overleden te Reusel op 17 maart 1880, zoon van Adrianus Wilbers en Antonette Keulen.


             4    Joanna Verhoeven, landbouwster, geboren te Reusel op 29 augustus 1838 (doopgetuigen waren Adrianus Verhoeven en Joanna van Gompel), wonende te Reusel, overleden aldaar op 12 augustus 1908.[7]

Joanna is getrouwd te Reusel op 8 juni 1871 (getuigen waren Johannes Verhoeven en Adrianus Stevens), op 32-jarige leeftijd met[8] Josephus Larmit (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Hooge Mierde op 19 februari 1838, wonende aldaar en te Reusel, overleden aldaar op 28 februari 1911, zoon van Johannes Larmit en Adriana Donckers.[9]

1872 - 6 jul - Erfdeling tussen de kinderen van Jacobus Verhoeven. Josephus Larmit erft samen met twee schoonbroers ruim negen hectare grond en de bijbehorende boerderij staande op 't Holland. Deze oude boerderij is gebouwd in 1616. Dit jaartal is met ijzeren cijfers aangebracht op de kopgevel van deze boerderij.

 

1872 - 25 jul - Josephus Larmit koopt van zijn schoonboers Jan en Martinus Verhoeven tweederde gedeelte van een erfdeling waar hij zelf al het derde gedeelte van bezit. Hij betaald hiervoor 1250 gulden en bezit hierdoor, met het eigen deel samen, meer dan 9 hectare grond en de ouderlijke boerderij. In de akte staat dat Josephus evenals zijn schoonbroers Jan en Martinus Verhoeven 'niet kunnen schrijven of teekenen als hebbende de schrijfkunst niet geleerd'.

 

1872 - 7 dec - Josephus Larmit en zijn twee schoonbroers Jan en Martinus Verhoeven verzoeken notaris Meijer uit Bladel hun gezamelijk bezit aan roerende goederen te verkopen. De totale opbrengst hiervan is het voor die tijd aanzienelijke bedrag van ruim 750 gulden. Opvallend hierbij is dat een groot aantal van de te verkopen goederen door Josephus Larmit worden teruggekocht zoals twee melkkoeien, ploeg, egge, kruiwagen, sopketel, moespot, zadel en ligt, twee jukken, strengen, hagten, scherfbak, mesthak, vlagzijs, turfschup, drie schuppen, haartuig, twee ziften, twee zichten, zijs, haksken, koekepan, lantaarn, boterpot, peperbus, koffieketel, tinnen schotel, wan, vat, zwingelblok, ponder, slijpsteen, klotschup, koffiemolen, kapmes, twee koebakken, stoop en hooi. Hij zal deze aankopen ongetwijfeld nodig hebben voor zijn boerenbedrijf waarvan hij eerder eigenaar is geworden.

 

1875 - 2 sep - De Reuselse veldwachter Jan Imants bekeurt de Reuselnaren Jan Baptist Wilbers, Jozef Larmit en Peter Wilbers wegens het buiten het jachtseizoen jagen. Na een achtervolging pakt Jan Imants Peter Wilbers in de kraag die blijkt in zijn jaagzak 2 patrijzen, een konijn en een klein haasje te hebben. Het wild wordt in beslag genomen en door de Reuselse burgemeester verkocht voor 60 cent.  

 


             5    Martinus Verhoeven, knecht, geboren te Reusel op 31 januari 1841 (doopgetuigen waren Martinus Verhoeven en Maria van Gompel), wonende te Turnhout.[10]


             6    Anna Maria Verhoeven, geboren te Reusel op 20 maart 1845 (doopgetuigen waren Johannes Bruininkx en Maria van Gompel), overleden te Reusel op 18 februari 1919.[11]

Anna is getrouwd te Reusel op 10 september 1868 (getuigen waren Cornelis Sol en Matheus Sol), op 23-jarige leeftijd met Theodorus Lavrijsen (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Reusel op 7 augustus 1839, overleden aldaar op 25 december 1917, zoon van Johannes Lavrijsen (knecht) en Joanna Vermeulen.


             7    Joanna Verhoeven, geboren te Reusel op 20 september 1848 (doopgetuigen waren Petrus Huijbregts en Joanna Compaans), overleden te Reusel op 21 maart 1867.

 


          II   vader

Johannes van Gompel, gedoopt te Reusel op 13 november 1766 (doopgetuigen waren Evert van Gompel en Elisabetha Lavrijsen), overleden te Reusel op 7 november 1846, zoon van Martinus van Gompel (III) en Maria Lavrijsen.[12]


Johannes was gehuwd met[13]  Barbara Smouts, gedoopt te Oostmalle op 8 februari 1771 (doopgetuigen waren Frans Domien Jordens en Barbara Druijts), overleden te Reusel op 11 november 1832, dochter van Alexander Petrus Smouts en Lucia van den Brande.

1843 - 12 jun - Johannes van Gompel verkoopt aan zijn dochter Johanna van Gompel gehuwd met Peter Huijbregts een boerderij en grond te Reusel tesamen 24 bunder en 10 roeden en 46 ellen onder de voorwaarden dat zij 1400 gulden in zijn nalatenschap moeten inbrengen.

Uit dit huwelijk:


             1    Martinus van Gompel, gedoopt te Reusel op 12 december 1800 (doopgetuigen waren Petrus van Gompel, Maria Lavrijsen en Adriana Smouts), overleden te Reusel op 18 december 1800.


             2    Jacobus van Gompel, landbouwer, gedoopt te Schilde op 12 januari 1802, wonende te Reusel.

Jacobus is getrouwd te Reusel op 29 mei 1828, getrouwd op 1 juni 1828 voor de kerk (getuigen waren Joannes Baptista Stappaerts en Henricus Simons), op 26-jarige leeftijd met Anna Maria Roymans (26 jaar oud), geboren te Reusel op 27 september 1801, dochter van Nicolaas Roymans en Henrica van Leuven.

Anna is eerder getrouwd op 19 mei 1822 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Johannes Mollen (22 jaar oud), bouwman, gedoopt te Reusel op 9 augustus 1799, overleden op 25 juni 1827, zoon van Johannes Mollen en Dorothea Dijckmans.

1830 - Het gezin woont op het Weijereind nr.12 te Reusel.

 

1852 - 3 sep - Het gezin van Jacobus van Gompel verkoopt huis en gronden en emigreert naar Noord Amerika.

 


             3    Anna Maria Theresia van Gompel, gedoopt te Schilde in het jaar 1804, zie I.


             4    Maria Elisabeth van Gompel, dienstmeid, geboren te Schilde op 18 februari 1806, overleden te Reusel op 22 april 1877.

Maria is getrouwd te Reusel op 11 juni 1840, getrouwd op 15 juni 1840 voor de kerk (getuigen waren Antonie Dirkx en Adrianus Cornelis van Dooren), op 34-jarige leeftijd met Petrus Panis (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Reusel op 19 januari 1812, overleden te Haarlemmermeer op 9 augustus 1857, zoon van Adrianus Panis (metselaar) en Barbara van Gorp.

1850 - Het gezin woont te Reusel in het Weijereind nr.9, later verhuisd het naar Voor nr.10.

 


             5    Joanna van Gompel, dienstmeid, geboren te Schilde op 10 maart 1808, overleden te Reusel op 2 maart 1871.

Joanna is getrouwd te Reusel op 22 november 1833, getrouwd op 24 november 1833 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Petrus Huijbregts (22 jaar oud), bouwknecht, geboren te Reusel op 24 juni 1811, overleden aldaar op 11 februari 1858, zoon van Johannes Huijbregts en Maria Lavrijsen (dienstmeid).

1840 - Het gezin van Petrus Huijbergts woont op de Hoeve nr.a 11 te Reusel.

 

1850 - Petrus Huijbregts woont met zijn gezin op de Hoeve 10 te Reusel.

 


             6    Maria van Gompel, geboren te Schilde op 11 juni 1812, overleden te Reusel op 8 december 1884.

Maria was gehuwd met Joannes Bruininkx, landbouwer, gedoopt te Reusel op 7 september 1807 (doopgetuigen waren Gilbertus Lenaerts, Joanna Lavrijsen en Joanna Maes), overleden te Reusel op 1 augustus 1880, zoon van Petrus Bruininkx (landbouwer) en Johanna Maes (landbouwster).[14]

1840 - Het gezin heeft gewoond te Reusel op het Weijereind nr.13, de Heijkant nr.63 en de Groenstraat nr.12.

 

 


          III   grootvader

Martinus van Gompel, gedoopt te Reusel op 6 november 1739 (doopgetuigen waren Simon Rademaeckers en Catharina Selst), overleden te Reusel op 23 maart 1792, zoon van Everardus van Gompel (IV) en Adriaantje Jan Paulus Rademaeckers.[15]


Martinus is ondertrouwd op 18 januari 1766 en getrouwd te Reusel op 2 februari 1766 voor de kerk (getuigen waren Waltero Paridaens, Michael Jan Anthonisse en Matthia Jansen), op 26-jarige leeftijd met[16]  Maria Lavrijsen (21 jaar oud), gedoopt te Reusel op 7 augustus 1744 (doopgetuigen waren Simon Vosters, Martinus Lavrijsen, Maria Vosters en Margarita Mollen), overleden te Reusel op 8 februari 1805, dochter van Johannes Nicolaas Lavrijssen en Margaretha Bruijninkx.

1787 - 6 dec - Verkoop door Marten van Gompel van een een stuk grond genaamd de Bloemeneijk voor een bedrag van 12 gulden. De grond is 2 loperse en 4 roeden groot en is gelegen te Bladel.

Uit dit huwelijk:


             1    Johannes van Gompel, gedoopt te Reusel op 13 november 1766, zie II.


             2    Petrus van Gompel, gedoopt te Reusel op 15 december 1768 (doopgetuigen waren Joannes Lavrijsen en Adriana Pauwels), overleden te Reusel op 8 juni 1849.[17]

Petrus is in ondertrouw gegaan op 22 juni 1793 en getrouwd te Reusel op 9 juli 1793 (schepenbank), getrouwd op 8 juli 1793 voor de kerk (getuigen waren Adrianus van Leuven en Simon Vosters), op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Kerkhofs (23 jaar oud), gedoopt te Reusel op 15 juli 1769, overleden aldaar op 24 juni 1819, begraven op 27 juli 1819, dochter van Christiaan Kerkhofs en Maria Verdonck.


             3    Evaristus van Gompel, gedoopt te Reusel op 17 februari 1771 (doopgetuigen waren Antonius Lavrijsen, Adriana Pauwels en Wilhelma van Gompel).


             4    Gerardus van Gompel, gedoopt te Reusel op 18 juli 1773 (doopgetuigen waren Petrus van Gompel en Margarita Mollen), overleden te Reusel op 12 april 1844.[18]

Gerardus is in ondertrouw gegaan op 5 november 1803 en getrouwd te Reusel op 20 november 1803 (schepenbank), getrouwd op 21 november 1803 voor de kerk (getuigen waren Joannes Dijckmans en Adrianus van Gompel), op 30-jarige leeftijd (1) met Allegonda Vosters (28 jaar oud), gedoopt te Reusel op 29 juni 1775 (doopgetuigen waren Cornelius Sol, Adriana Pauwels en Maria Vosters), overleden te Reusel op 19 juni 1810, dochter van Maria Dijckmans.

Gerardus is getrouwd te Reusel op 10 februari 1812 voor de kerk, op 38-jarige leeftijd (2) met Helena de Waal (25 jaar oud), gedoopt te Reusel op 1 november 1786 (doopgetuigen waren Adrianus Vosters, Joanna Lavrijsen en Maria de Wael), overleden te Reusel op 10 september 1850, dochter van Waltherus de Waal en Petronella Lavrijsen.


             5    Margarita van Gompel, gedoopt te Reusel op 23 januari 1776 (doopgetuigen waren Petrus Lavrijsen en Wilhelma Mollen), overleden te Reusel op 15 oktober 1783.[19]


             6    Joannes van Gompel, gedoopt te Reusel op 22 maart 1778 (doopgetuigen waren Josephus van Gompel, Adriana Pauwels en Petronilla Sol), overleden te Reusel op 28 september 1783.[20]


             7    Adrianus van Gompel, gedoopt te Reusel op 26 mei 1782 (doopgetuigen waren Nicolaus Lavrijsen, Petronilla Lijten en Catharina van Gompel).[21]

 


          IV   overgrootvader

Everardus van Gompel, gedoopt te Reusel, overleden aldaar op 8 augustus 1769, zoon van Marten van Gompel (V) en Catharina Zeels.[22]


Everardus is in ondertrouw gegaan op 22 augustus 1739 en getrouwd op 6 september 1739 (schepenbank), ondertrouwd op 22 augustus 1739 en getrouwd te Reusel op 6 september 1739 voor de kerk (getuigen waren Cornelis Verhoeven en Petri Stijnen) met[23]  Adriaantje Jan Paulus Rademaeckers ook genaamd Adrianus Joannis Pauwels, gedoopt te Reusel, begraven aldaar op 8 maart 1779, dochter van Joannis Pauli Rademakers en Maria Cuylaerts.

1769 - Evert van Gompel is in het bezit van den Bogt groot 50 roeden, tweederde in de Korenbogt groot 84 roeden, de helft van het Steedeken Hoijlant groot 92 roeden en eenderde in de halve beemt groot 44 roeden.

 

1782 -15 feb - De erfgenamen van Evert van Gompel te weten Martin van Gompel, Pieter van Gompel, Willemina van Gompel, Joost van Gompel en Catharina van Gompel getrouwd met Wouter van de Sande verkopen een huis, met stallen, schop en hof gelegen aan de Lenshevel te Reusel. De kopers zijn Adriaan van Hastelenberg en zijn vrouw Johanna Tempelaars. Het koopbedrag is 59 gulden.

Uit dit huwelijk:


             1    Martinus van Gompel, gedoopt te Reusel op 6 november 1739, zie III.


             2    Petrus van Gompel, gedoopt te Reusel op 29 juli 1741 (doopgetuigen waren Joannes Stenot, Andrea Ceels en Maria Pauwels).[24]


             3    Catharina van Gompel, gedoopt te Reusel op 5 juli 1743 (doopgetuigen waren Theodorus van der Ceelen, Cornelia Ceels, Catharina van Gompel en Maria Ludoci Anthonissen), overleden te Reusel op 27 mei 1746.[25]

1746 - 27 mei - Catharina van Gompel overlijdt aan rode loop een ziekte die in Reusel in die tijd velen het leven heeft gekost. Ze is nog geen 3 jaar oud geworden.


             4    Maria van Gompel, gedoopt te Reusel op 24 oktober 1745 (doopgetuigen waren Nicolaus Bel en Jenneke Jansen), overleden te Reusel op 1 augustus 1753.[26]


             5    Joannes van Gompel, gedoopt te Reusel op 15 oktober 1747 (doopgetuigen waren Simon Wouters en Jenneken van der Celen), overleden te Reusel op 13 oktober 1765.[27]


             6    Petrus van Gompel, gedoopt te Reusel op 12 maart 1750 (doopgetuigen waren Joannes Antonius en Wilhelmina Pauwels), overleden te Reusel op 22 juni 1753.[28]


             7    Wilhelma van Gompel, gedoopt te Reusel op 24 juni 1752 (doopgetuigen waren Cornelius van Gompel en Maria Pauwels), overleden te Reusel op 3 februari 1810.[29]

Wilhelma is in ondertrouw gegaan te Reusel op 3 januari 1795 en getrouwd op 18 januari 1795 (getuigen waren Everardus van Gompel en Simon Vosters), op 42-jarige leeftijd met[30] Joannes van der Heijden.

1791 - 21 feb - Voor de schepenbank van Bladel, Netersel en Reusel verklaard Willemijntje van Gompel door Jan van der Heijden 'geimpregneerd te zijn met een kind'. Zij spreekt Jan van der Heijden aan met haar te trouwen dan wel alimentatie te geven.

 

1791 - 25 okt - Jan van der Heijden wordt voor de schepenbank van Bladel, Netersel en Reusel aangeklaagd door Simon Vorsters, koopman in koper te Remmelinkhousen. Simon Vorsters heeft een bedrag van 41 gulden, 9 stuivers en 12 penningen tegoed van Jan van der Heijden wegens verkocht koper. Op de boerderij van Jan van der Heijden gelegen te Bladel wordt voor een derde deel beslag gelegd.

 


             8    Judocus van Gompel, gedoopt te Reusel op 27 november 1754 (doopgetuigen waren Walterus van de Put, Maria Joosten en Elisabetha Bel).[31]


             9    Catharina van Gompel, spinster, gedoopt te Reusel op 28 september 1757 (doopgetuigen waren Joannes Lavreijsen en Anna Ceels), overleden te Reusel op 13 september 1822.[32]

Catharina was gehuwd met Waltherus van der Sande.[33]


             10    Maria van Gompel, gedoopt te Reusel op 31 juli 1761 (doopgetuigen waren Michael van Gompel, Maria Panoels en Maria Anna Joosten).[34]

 


          V   betovergrootvader

Marten van Gompel, collecteur te Reusel, overleden voor 9 november 1751.[35]


Marten was gehuwd met[36]  Catharina Zeels ook genaamd Catharina Sels, begraven te Reusel op 4 april 1769, dochter van Evert Seels en Catolijn Cornelis.[37]

Catharina is eerder in ondertrouw gegaan op 1 februari 1712 en getrouwd te Reusel op 21 februari 1712 (schepenbank) met[38] Willem Jansen, mulder te Reusel.[39]

1751 - 14 jun - Catharina Zeelst weduwe van Marten van Gompel draagt aan haar schoonzoon Jan Antonis weduwnaar van Peternel van Gompel een huis met meubelen, bijgebouwen en landerijen over gelegen aan de Lensheuvel te Reusel. Jan Antonis moet daarvoor zijn schoonmoeder alimineren en na haar dood zorgdragen voor een 'eerlijke' bgrafenis. Als nabestaande van Peternel van Gompel en Jan Antonis worden hun kinderen Jenneken, Michiel, Geertruij en Antonette genoemd.

Uit dit huwelijk:


             1    Petronella van Gompel, overleden voor 9 november 1751.[40]

Petronella is in ondertrouw gegaan te Reusel op 5 november 1729 en getrouwd op 20 november 1729 (schepenbank) met Joannes Antonis Joosten, overleden te Reusel op 1 oktober 1765, zoon van Anthonie Joost Antonis en Joanna.

Joannes is eerder in ondertrouw gegaan te Reusel op 9 januari 1723 en getrouwd op 24 januari 1723 (schepenbank) met Maria Jan Bouwens.


             2    Everardus van Gompel, gedoopt te Reusel, zie IV.


             3    waarschijnlijk Cornelius van Gompel.[41]

1769 - Cornelius van Gorp is in het bezit van de hoeve Gent den Opstalder groot 698 roeden, de grote beemt 343 roeden en de helft van de Tuijtelair groot 183 roeden.


             4    waarschijnlijk Michael van Gompel.


             5    waarschijnlijk Maria van Gompel.


             6    Catharina van Gompel, overleden te Reusel op 4 april 1769.

 

 

Verklaring van gebruikte afkortingen:

 

SARE = Streekarchief Regio Eindhoven

RAB  = Rechterlijk archief Bladel

NAB  = Notarieel archief Bladel

HWR  = Heemkunde Werkgroep Reusel

 

 

 

Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 27 januari 2001 met Haza-Data Plus 7.2f door:

_

 


Bijlage 1 - Overlijden van Jacobus Verhoeven

Overlijdensakte - 20.7.1857 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Burgelijke Stand Reusel

inventarisnr: Akte 71

 

 

In het jaar een duizend acht honderd zeven en vijftig, den twintigsten der maand Julij, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Reusel, in het huis der gemeente, verscheenen Jan Lavrijsen van beroep landbouwer oud een en vijftig jaren, gebuur van den overledene, en Jan Eijskens van beroep landbouwer oud vier en zeventig jaren, beide wonende binnen deze gemeente geen familie van de overledene, welke aan ons verklaard hebben dat alhier op Zondag den negentiende dezer, om drie ure des smorgens is overleden Jacobus Verhoeven oud negen en vijftig jaren geboren te Malle provincie Antwerpen wonende te Reusel zoon van Adriaan Verhoeven overleden en van Maria Catharina de Beuckelaer en echtgenoot van Anna van Gompel.

En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die na voorlezing is onderteekend door ons en de comparanten

De Ambtenaar van den Burgelijke Stadn,

getekend zoals boven vermeld.

 

Jacobus Verhoeven - overledene.

Anna Maria Theresia van Gompel - vrouw.

Adrianus Verhoeven - vader.

Maria Catharina de Beuckelaar - moeder.


Bijlage 2 - Minnelijke schikking erfgenamen Jacobus Verhoeven

Schikking - 6.6.1872 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Notarieel archief Bladel

inventarisnr: 1872 NA.353 doos 32, acte 94

 

 

Heden den zesden Julij achttien honderd twee en zeventig compareerden voor mij Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris in het Arrondissement Eindhoven, standplaats Bladel, in tegenwoordigheid der getuigen nagenoemd.

Theodorus Lavrijsen in algeheele wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Verhoeven, ter eene, Josephus Larmit in algeheele wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Verhoeven, Jan Verhoeven, alle landbouwers wonende te Reusel en Martinus Verhoeven boerenknecht wonende te Turnhout, te zamen ter andere zijde te kennen gevende.

Dat zij bij acte van verdeeling verleden voor mij notaris den vijfden Mei achttienhonderd vijff en zestig, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore der hypotheken te Eindhoven den zevenden Julij daar aan volgende in deel 207 nummer 118 van hunne ouders in gemeenschap hebben verkregen en thans nog ieder voor vierde part bezitten eene boerderij gelegen te Reusel, bestaande in eene boerenwoning met erf, hof, bouw- en weilanden houtwassen en heidegronden.

Dat zij dit gemeenschappelijk eigendom op verlangen van comparanten ter eenre weder hebbem verdeeld en daarvan bij minnelijke overeenkomst hebben toegescheiden en aanbedeeld, te weten :

Aan den comparanten ter eenre, voornoemden Theodorus Lavrijsen

De perceelen sectie D nummers 18, 600 en 847, en afgepaalde gedeelten van sectie D nummers 27, 67, 49, 598, 607, 608 en van sectie A nummers 1320 en 1299, groot te zamen in het geheel zeven hectaren, twaalf aren veertig centiaren, door partijen waardig geschat, zes honderd en vijftig gulden f650,00.

En aan Josephus Larmit, Jan Verhoeven en Martinus Verhoeven comparanten ter andere zijde, de perceelen sectie D nummers 13. 14, 16, 34, 75, 846, 850, 852, 855 en 856, zoo mede afgepaalde gedeelten van de perceelen sectie D nummers 27, 49, 598, 607, 608 en sectie A nummers 1320 en 1299, groot te zamen in het geheel tien hectaren zegge negen hectare drie en zeventig aren tien centiaren door partijen geschat op negentien honderd en vijftig gulden.

Partijen zijn overeengekomen elkander over de gesplitste perceelen niet aan den openbare weg gelegen en kosteloos uit en overweg, te verleenen en verklaren verder dat deze verdeeling tot onderling genoegen heeft plaats gehad en elkander mitsdien wederkeerig af te staan en over te dragen gelijk zij aannemen al hetgeen hen bij deze toegescheiden, om hetzelve van heden af in gebruik te aanvaarden en daarmede te doen en handelen naar welgevallen, mits voortaan daarvan betalende de grondbelasting en te onderhouden wegen en waterleidingen conform de regelementen en plaatselijke gebruiken.

Ten welkers gevolgen de gemeenschap tusschen de comparanten ter eene en die ter andere zijde ter zake voorschreven van nu af ophoudt, die bekennen deswegens volkomen voldaan te zijn, alles onder belofte van vrijwaring en onder verlangd als volgens de wet.

De in deze verschijnende personen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Bladel in tegenwoordigheid van Benjamin de Groot vleeschhouwer en Theodorus Dirks lanbouwer wonende beide alhier mij bekende getuigen, welke deze minute onmiddelijk na de voorleezing met mij notaris geteekend verklarende de comparanten nimmer te hebben kunnen schrijven of teekenen als hebbende de schrijfkunst niet geleerd.

B. de Groot

T. Dirks

Meijer notaris

 

 

Josephus Larmit - erfgenaam.

Joanna Verhoeven - erfgenaam.

Joannes Franciscus Verhoeven - erfgenaam.

Martinus Verhoeven - erfgenaam.

Anna Maria Verhoeven - erfgenaam.

_Bijlage 3 - Koopakte Josephus Larmit

Koopakte - 25.6.1872 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Notarieel archief Bladel

inventarisnr: 1872 NA.353 doos 32,acte 101

 

 

Heden den vijf en twintigsten July achttienhonderd twee en zeventig compareerden voor mij Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris in het Arrondissement Eindhoven standplaats Bladel in tegenwoordigheid der getuigen nagenoemd Jan Verhoeven Landbouwer wonende te Reusel en Martinus Verhoeven boerenknecht wonende te Turnhout, de welke verklaarden verkocht te hebben onder vrijwaring als volgens de wet en dus in vollen eigendom over te dragen aan Josephus Larmit landbouwer wonende te Reusel hier verschenen in dezen koop en overdragt accepterende.

Twee derde parten onverdeeld in de navermelde perceelen gelegen te Reusel in de buurt genaamd Holland, (waarvan het overige derde part aan den kooper toebehoord) bij het kadaster bekend onder sector D nummers 13, 14, 16, 34, 75, 125, 846, 849, 850, 852, 855, 856 en in afgepaalde gedeelten van de perceelen sectie A nummers 1320 en 1299 en van sectie D nummers 27, 67, 49, 598, 607, 608, groot te zamen in het geheel negen hectaren, drie en zeventig aren tien centiaren van welke perceelen de comparanten den eigendom verkregen hebben van verdeeling verleeden voor mij notaris en getuigen den zesden dezer maand, waarvan afschrift ten kantore der hypotheken te Eindhoven is overgebragt, zonder dat het aan partijen is bekend of dezelve thans al of niet is overgeschreven, de laatste hen bekende overschrijving heeft plaats gehad ten voormelden kantore den zevenden July achtienhonderd vijf en zestig in deel 207 nummer 118.

Deze koop en overdragt is geschied voor de som van van twaalfhonderd vijf en zestig gulden welke kooppenningen betaald moeten worden op den vijf en twintigsten December aanstaande, met voortaan de daarop staande belastingen betalende en verder onder de voorwaarden dat de verkrijger van af de betaling van de kooppenningen over de gekochte perceelen naar welgevallen zal kunnen beschikken en daarmede handelen naar welgevallen.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend waarvan acte gedaan en verleden te Reusel ten herberge van Adriaan Vermeulen, in tegenwoordigheid van Nicolaas Roymans burgemeester en Peter Lemmens landbouwer wonende beide alhier als getuigen mij bekend, welke deze minute onmiddelijk na de voorlezing met mij notaris geteekend hebben verklaren de partijen nimmer hebben kunnen schrijven of kunnen naam teekenen

N. Roymans

P. Lemmens

Meijer notaris

 

 

Josephus Larmit - koper.

Joannes Franciscus Verhoeven - verkoper.

Martinus Verhoeven - verkoper.


Bijlage 4 - Openbare verkoop roerende goederen Josephus Larmit

Verkoopakte - 7.12.1872 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Notarieel archief Bladel

inventarisnr: 1872 NA.353 doos 32,acte 136

 

 

Heden den negenden December achttien honderd twee en zeventig, des voordemiddags om tien ure, ten verzoeke van Jan Verhoeven en Josephus Larmit landbouwers te Reusel en Martinus Verhoeven boerenknecht te Turnhout en door mij Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris in het Arrondissement Eindhoven standplaats Bladel uit krachte de aangifte aan het hoofd dezes geplaatst en in tegenwoordigheid van getuigen overgegaan tot openbare verkooping van roerende goederen en hout op stam onder de volgende voorwaarden.

1 De verkooping geschied alleen  bij opbod, zoo dat de meestbiedende dadelijk na den toeslag kooper en het gekochte voor zijne rekening gevaar en schade wezen zal.

2 De koopers zijn verpligt te betalen boven hunne uit te loven kooppenningen tien cent van elken gulden tot goedmaking der kosten van zegel en registratieregten, salaris van mij notaris en verdere onkosten op deze verkooping vallende.

3 De kooppenningen met de tien opcenten moeten betaald worden aan handen en ten kantore van mij notaris vooraf op den eersten october 1800 drie en zeventig.

4 De nalatigen zullen voor iedere maand verzuim een half percent interest moeten betalen beginnende den achsten april achttien honderd drie en zeventig.

5 Indien dat wordt gevorderd zullen de koopers ten genoegen van mij notaris borg moeten stellen, welke borgen ieder een voor al en elk voor het geheel aansprakelijk zullen zijn voor de voldoening der kooppenningen en onkosten bij gemis aan zoodanige borgen zal het gekochte dadelijk opnieuw worden verkocht.

Na voorlezing dezer voorwaarden aan de gegadigden is tot verkooping overgegaan

Trekos f152,00, melkkoe Josephus Larmit voor f132,00, melkkoe f141,00, aardkar f26,00, hoogkar f5,00, ploeg Josephus Larmit f1,50, eg Josephus Larmit f1,40, kruiwagen Josephus Larmit f4,00, sopketel Josephus Larmit f1,90, sopketel f3,00, moespot Josephus Larmit f0,60, moespot f0,25, zadel en ligt Josephus Larmit f4,10, juk Josephus Larmit f0,35, juk f0,05, strengen Josephus Larmit f0,20, hagten Josephus Larmit f1,10, scherfbak Josephus Larmit f2,00, mesthak Josephus Larmit f0,50, vlagzijs Josephus Larmit f0,95, 2 turfschuppen Josephus Larmit f1,90, 2 rieken Josephus Larmit f1,00, riek f0,55, 3 schuppen f2,30, blikken emmer f1,40, houten emmer f1,10, haartuig Josephus Larmit f1,00, 2 ziften f0,90, 2 zichten f1,20, zijs f0,50, haksken Josephus Larmit f0,40, koekepan Josephus Larmit f0,25, lantaarn Josephus Larmit f0,25, boterpot f0,25, peperbus f0,20, koffijketel Josephus Larmit f1,50, tinnen schotel f2,10, wan Josephus Larmit f1,60, vat Josephus Larmit f0,65, zwengelblok Josephus Larmit f0,40, ponder Josephus Larmit f0,35, slijpsteen Josephus Larmit f1,20, bijl f1,00, subtotaal voor f499,85

 

klotschup Josephus Larmit f0,25, snijmes f0,20, kafmolen Josephus Larmit f6,10, rommel f0,005, kapmes f0,85, twee koebakken f0,20, stoop f0,35, huisklok f4,00, bak rog f4,00, boterstand f4,30, roomtobbe f1,40, tafel f1,90, stroo Josephus Larmit f3,00, stro f3,25, haver f4,50, haver f4,50, 5 kavels rogge totaal f27,75, hooi Josephus Larmit f16,00, 2 toematen f15,25, boekweit f7,75, 2X spurriezaad f2,60, 2 kavels rogge f21,30 totaal f629,35

 

51 cavels hout gelegen in de buurt 't Holland op de perceelen genaamd de bergen (39 cavels), het vonderveld (7 cavels), op het erf bij het huis (2 cavels) totaal voor f124,95

Aldus publiek verkocht en dit procesverbaal gesloten te Reusel in tegenwoordigheid van Peter Lemmens lanbouwer te Reusel en Theodorus Dirks landbouwer te Bladel, mij bekende getuigen, welke deze minute onmiddelijk na de voorlezing met mij notaris hebbem geteekend

P. Lemmens

T, Dirks

Meijer notaris

 

 

Josephus Larmit - verkoper.

Joannes Franciscus Verhoeven - verkoper.

Martinus Verhoeven - verkoper.


Bijlage 5 - Huwelijk Josephus Larmit en Joanna Verhoeven

Huwelijksakte - 7.7.1871 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Burgelijke Stand Reusel

inventarisnr: Akte 6

 

 

In het jaar een duizend acht honderd een en zeventig, den zevenden der maand Junij zijn voor ons burgemeester ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Reusel provincie Noordbrabant, in het huis der gemeente in het openbaar veschenen Josephus Larmit, jongman oud drie en dertig jaren, geboren te Hoogemierde provincie Noordbrabant den negentienden Februarij een duizend acht honderd acht en dertig van beroep landbouwer wonende te Hoogemierde meerderjarige zoon van Johannes Larmit overleden en van Adriana Donkers van beroep landbouwster wonend te Hoogemierde, ter eenre en Joanna Verhoeven, jonge dochter oud twee en dertig jaren geboren te Reusel den negendentwintigsten der maand Augustus een duizend acht honderd acht en dertig van beroep landbouwster wonende te Reusel meerderjarige dochter van Jacobus Verhoeven en van Anna Maria Theresia van Gompel beide overleden ter andere zijde die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenoemen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:

Het bewijs, dat de eerste der verschenen personen sijne pligten te aanzien van de nationale militie vervuld heeft.

De geboorte van ieder der aanstaande echtgenoten.

De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in de gemeente Reusel en Hoogemierde zonder stuiting hebben plaats gehad.

Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten, ten onzen overstaan, in tegenwoordig der na genoemde getuigen, de verklaring afgelegd, 'dat zij elkaar aannemen tot echtgenooten en dat getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke voor de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn', hebben wij ambtenaar van den Burgelijke Stand, in naam der wet verklaard, dat de personen:

Josephus Larmit en Joanna Verhoeven

bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.

Deze huwelijkvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van

1e Jan Verhoeven oud negenen dertig jaren, van beroep landbouwer wonenden te Reusel

2e Martinus Panus oud negenentwintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Reusel

3e Adrianus Willekens oud eenen dertig jaren, van beroep secretaris wonende te Reusel

4e Jan Tops oud zevenenveertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Reusel.

De getuigen hebben verklaard te zijn den eerste broeder en den tweeden neef van de bruid den derde en den vierden geene familie van partijen.

En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na aan den verschenen personen en getuigen zijn voorgelezen, geteekend is door ons den tweeden derden en vierden getuigen, den Bruidegom en Bruid en den eersten getuigen verklaren nimmer te hebben kunnen schrijven.

Getekent zoals boven gemeld. 

 

Josephus Larmit - bruidegom.

Joanna Verhoeven - bruid.


Bijlage 6 - Overlijden Joanna Verhoeven

Overlijdensakte - 12.8.1908 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Burgelijke Stand Reusel

inventarisnr: Akte 4

 

 

In het haar negentien honderd en acht, den twaalfden augustus zijn voor ons ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Reusel, provincie Noord Brabant verschenen Josephus Larmit oud negen en zestig jaren, van beroep landbouwer wonende te Reusel en Adrianus Willekens oud vier en twintig jaren, van beroep zonder wonende te Reusel die ons verklaarden dat Joanna Verhoeven, echtgenoote van Josephus Larmit bovengenoemd geboren te Reusel oud negen en zestig jaren van beroep zonder wonende te Reusel dochter van wijlen de echtelieden Jacobus Verhoeven en Anna Maria Theresia van Gompel is overleden den twaalfden Augustus negentien honderd en acht te Reusel des voormiddags om vier ure.

Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangevers is onderteekend door ons en den tweeden aangever, verklarende de eerste aangever wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of naamteekenen.

De Ambtenaar van de Burgelijke Stand

Getekend als boven aagegeven.

 

Josephus Larmit - aangever.

Joanna Verhoeven - overledene.

_Bijlage 7 - Proces verbaal Josephus Larmit

Procesverbaal - 2.9.1875 - Reusel

 

bewaarplaats: Heemkunde Werkgroep Reusel

archief:      Procesverbaal-boek Jan Imants

inventarisnr:

 

 

Op den 1ste september 1875 bevond ik mij Jan Imants veldwachter van en wonende te Reusel ten gehugte het Holland in dezer gemeente naast de gemeente Hooge Mierde gelegen, in welke richting ik geweerschoten had gehoord, ik begaf mij buiten de huizene verschuilden in een dennenbosch, waaruit ik op verre afstand twee menschen zag die ik voor jagers bevond, ik hield mij uit het oog in houtgewas langs een voetpad loopende van Hooge Mierde naar Reusel, naa eenige tijd gewacht te hebbem kwamen tegen de avond, circa half acht ure, drie prsonen met een hond over gemeld pad, tot zij mij op een afstand van circa vijftien meter hadden genaderd herkende ik hun te zijn: Jan Baptist Vrijsen, oud 61 jaren van beroep jager, Jozef Larmit oud 37 jaren en Peter Wilbers oud 41 jaren bouwlieden allen wonende te Reusel, elk van een jachtgeweer voorzien, ik liep naar hun toe waarop de laatstgemelde de vlucht namen, P. Wibers laatstgenoemde , heb ik na enige tijd lopen te hebbem gevangen en bij hem bevonden een geladen geweer, geschat op drie gulden, een wei of jaagzak inhoudemde 2 patrijzen, een konijn en een klein haasje, ik heb daarover becalangeerd en gemeld wild in beslag genomen, waarop hij zegde wat zal dat nu zijn, waarop ik hem antwoorde dat weet ik niet, maar gij weet toch wel dat buiten jachttijd geen wild of geladen geweer moogt dragen, hij zegde "dat weet ik".

Heden is door de Burgemeester gemeld wild verkocht voor 60 cents, welk bedrag ter griffie van het Kantongerecht te Oirschot is gezonden.

En heb ik Jan Imants dit verhaal opgemaakt in tegenwoordigheid van den Burgemeester dezer gemeente op den eed bij aanvang mijner bediening afgelegd op den tweeden september 1875.

De veldwachter vernoemd.

 

Josephus Larmit - verbalisant.


Bijlage 8 - Koopakte Adrianus Baelemans

Koopakte - 1.8.1900 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Notarieel archief Bladel

inventarisnr: 1900 NA.365 doos 46,acte 115

 

 

Heden den eersten Augustus negentienhonderd verscheen voor mij Simon Petrus Leonardus Coolen notaris ter standplaats Bladel in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen Josephus Larmit landbouwer wonende te Reusel die verklaarde bij deze te hebben verkocht aan Adriaan Baelemans landbouwer wonende te Raevels in Belgie, ten deze mede verschenen en die verklaarde van genoemde Josephus Larmit te hebben gekocht de navolgende onroerende goederen gelegen onder Reusel kadastraal bekend als.

A) Huis, erf, schuur, tuin, bouwland, weiland, dennenbosch en heide sectie D nummers 14, 16, 75, 125, 846, 850, 901, 904, 906, 907, 912, 1035, 1053, 1054, 1067. Sectie A nummers 1529, 1808, 1809 groot te samen acht hectare vijf aren vijf en zestig centiaren. Deze onroerende goederen behooren tot de huwelijksgemeenschap van de comparanten verkooper en diens echtgenoote Johanna Verhoeven met wie hij zonder huwelijkscontract gehuwd is.

B) De navolgende hem en zijne echtgenoote in eigendom toebehoorende onroerende goederen als veldvruchten, bestaande uit rogge, haver, en boekweit zich in de schuur of nog op het veld bevindende, de aardappelen in het veld, en hooi en stroo op de schelften.

Vee als een trekos, drie koeien en een trekhond, musterd bij het huis,

landbouwgerei als eene kar, ploeg en egge, schoppen, rieken, zijsen, kruiwagen, en wat meer hieronder hoort, inboedel als een tafel, stoelen, kast, kisten, bed, kachel, ketels, aardewerk, alles bijeen hetgeen zich bevindt in het door den comparant verkooper bewoonde en bij deze verkochte huis, en onder de uitdrukking 'een huis met al hetgeen zich daarin bevindt' door de wet wordt verstaan.

Deze verkoop en koop is geschied voor de prijzen als volgt wat betreft de onderwerpelijke onroerende goedern voor eene som van veertien honderd gulden.

Wat betreft de roerende lichamelijke goederen voor eene som van honderd vijf en tachtig gulden of te samen voor een bedrag van achttien honderd vijf en tachtig gulden oprechtens de betaling van den koopprijs ad achttien honderd vijf en tachtig gulden is tuschen comparanten verkooper en kooper overeengekomen als volgt.

1) De comparant kooper neemt voor zijne rekening alle schulden ten laste van de comparant verkooper en van diens echtgenoot Johanna Verhoeven gemaakt en nog te maken, zoo hypothecaire als onderhandsche schulden en die wegens ontvangen winkelwaren of aan hen gedane diensten of gedane leverantien, terwijl de eventuele begrafeniskosten van den comparant verkooper en van diens echtgenoote voor zijne rekening zijn.

2) Welke schulden zijn begroot op duizend zeventig gulden. Hij verbindt zich verder den comparant verkooper en diens echtgenoote tot aan hunnen dood bij zich aan huis te nemen behoorlijk te verzorgen, van kost, kleederen en zakgeld te voorzien, zonder daarvoor eenige vergoeding in geld of anderzinds te kunnen rekenen, en in geval van ziekten de kosten van den geneesheer en die van geleverde geneesmiddelen voor zijne rekening nemen.

Verder is deze verkoop en koop geschied onder voorwaarden dat de onderwerpelijke goederen zoo onroerende aan den verkrijger overgaan voetstoots, in den staat waarin deselve zich thans bevinden, en wat de onroerende betreft met alle daarop rustende lasten en rechten en daaraan verbonden zoo heerschende als lijdende erfdienstbaarheden.

Dat alles door den comparant kooper in eigendom gebruiken en genot kan worden aanvaard vanaf heden.

Dat de grondlasten die aan de onroerende goederen geheven worden voor zijne rekening zijn vanaf een Januari negentien honderd een.

Dat de comparant verkooper tot geene vrijwaring dan die van uitwinning gehouden is, en de comparant kooper zich zelven de feitelijke verkochte lees levering van zijn gekochte moet verschaffen.

Dat de comparant kooper in gebreke zal zijn door de daad zelve.

Ter uitvoering dezer kiezen partijen domicilie ten kantore van notaris bewaarde dezer minuut.

Partijen verklaren dat van voorschreven onroerende goederen bij hen geene eigendomsbewijzen bestaan of bekend zijn als hetgeen hier omtrent hiervoor is vermeld, en dat zij niet weten of er overschrijving in de registers ten hypotheekkantore heeft plaatsgehad.

Comparanten zijn mij notaris bekend waarvan akte in minuut opgemaakt verleden te Reusel ten woonhuize van de comparant verkooper ten dage in het hoofd gemeld in tegenwoordigheid van Joseph van Eekert en Hendrikus van Mechelen landbouwer beiden wonende te Reusel als getuigen.

Onmiddelijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de getuigen den comparant kooper en mij notaris terwijl de comparant verkooper verklaarde wegens ongeletterdheid zijn naam niet te kunnen teekenen.

Adrianus Baelemans

J.v.Eekert

H.v.Mechelen

Coolen notaris.

 

 

Adriana Larmit - koper.

Adrianus Baelemans - koper.

Josephus Larmit - verkoper.


Bijlage 9 - Overlijden Josephus Larmit

Overlijdensakte - 28.2.1911 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Burgelijke Stand Reusel

inventarisnr: Akte 7

 

 

In het haar negentien honderd en elf, den acht en twintigsten Februarij zijn voor ons ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Reusel, provincie Noord Brabant verschenen Mathisj van der Zanden oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Reusel en Josephus Imants oud zes en vijftig jaren, van beroep hoefsmid wonende te Reusel die ons verklaarden dat Josephus Larmit weduwnaar van Joanna Verhoeven geboren te Hooge en Lage Mierde oud drie en zeventig jaren van beroep zonder wonende te Reusel zoon van wijlen de echtelieden Jahannes Larmit en Adriana Donkers is overleden den achte en twintigsten Februari negentien honderd en elf te Reusel des voormiddags om zes ure.

Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangevers is onderteekend door ons met den tweeden aangever, verklarende de eerste aangever wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of naamteekenen.

De Ambtenaar van de Burgelijke Stand

Getekend als boven aagegeven.

 

Josephus Larmit - overledene.

Mathijs van der Zanden - aangever.


Bijlage 10 - Nalatenschap Peter Bruinings en Joanna Maas

Erfdeling - 1.1.1867 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Notarieel archief Bladel

inventarisnr: 1867 NA.350 doos 29,akte 159

 

 

Voor Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris in het Arrondissement Eindhoven, standplaats Bladel en in tegenwoordigwoordigheid der getuigen nagenoemd verschenen Jan Bruijnings ter eene, Peter Bruijnings ter tweede, Johanna Bruijnings weduwe Hendrik Dirkx ter derde zijde alle landbouwers wonende te Reusel, Mathijs Bruijnings landbouwer wonende te Arendonck ter vierde, Peter Smits meerderjarige zoon wijlen Hendrik Smits en van wijlen Johanna Bruijnings zonder beroep wonende te Turnhout ter vijfde en Anna Bruijnings huisvrouw ten deze bijgestaan en gemagtigd door Peter van Camp landbouwer wonende te Dessel, ter zesde zijde.

Te kennen gevende dat zij comparanten zijn overeengekomen scheiding en verdeling der nalatenschap van wijlen hunne ouders Peter Bruijnings en Johanna Maas, beide gewoond hebbende en overleden te Reusel, waartoe ieder hunner zesde part geregtigd is en daarbij te hebben toegescheiden.

Ten eersten aan Jan Bruijnings comparant ter eenre, de perceelen gelegen te Reusel, kadaster sectie B nummers 425, 467, 616 mitsgaders afgepaalde gedeelten van de perceelen gelegen als voor sectie B nummers 139, 254 en 423 groot te zamen in het geheel een bunder vier en dertig roeden twee en twintig ellen voor de som van honderd tachtig gulden.

Aan vee en bouwgereedschappen tot den boedel behoorende voor twee honderd zeventig gulden en de door hem aan den boedel verschuldigden inbreng ad tweehonderd vijftig gulden. Te zamen zevenhonderd gulden.

Ten tweede aan Peter Bruijnings comparant ter tweede zijde, de perceelen gelegen te Reusel kadaster sectie B nummers 140, 142, 248, 252, 253, 255, 383, 386, 400, 421, 422, 424, 428, 457, 643, 645 en afgepaalde gedeelten van de perceelen gelegen als voor sectie B nummers 139, 254, 423 groot te zamen in het geheel vijf bunders zes en zeventig roeden zeventig ellen zegge allen, voor de som van achthonderd vijftig gulden onder de verpligting om wegens overbedeeling uit te keeren aan de comparant ter vierde, vijfde en zesde zijde ieder de som van vijftig gulden.

Ten derde aan Johanna Bruijnings weduwe Hendrik Dirkx comparante ter derde zijde, aan vee, bouwgereedschappen, fourages en granen voor vierhonderd vijf en twintig gulden. En de haar aan den boedel verschuldigden inbreng ad tweehonderd gulden. Te zamen zevenhonderd gulden.

Ten vierde aan Mathijs Bruijnings comparant ter vierde zijde de door hem aan den boedel verschuldigden inbreng ad vierhonderd gulden. Aan meubilaire goederen voor vijf en zeventig gulden. En van de in den boedel aanwezige gelden honderd vijf en twintig gulden. Te zamen zeshonderd vijftig gulden.

Ten vijfden aan Peter Smits comparant ter vijfden zijde van de gerede gelden in den boedel voorhanden tweehonderd vijftig gulden. En de inbreng door hem aan den boedel verschuldigd, wegens door hem en wijlen zijne ouders daar uit genooten roerende goederen en contante penningen ad vier honderd gulden. Te zamen zes honderd vijftig gulden.

Ten zesde aan Johanna Bruijnings en haren man Peter van Camp comparanten ter zesde zijde van het gereed geld in den boedel voorhanden tweehonderd vijf en twintig gulden. Aan meubilaire goederen voor vijf en zeventig gulden. En de door hen aan den boedel verschuldigden inbreng ad driehonderd vijftig gulden. Te zamen zeshonderd vijftig gulden.

Verklaren de comparenten van de vaste goederen geen titels of bewijzen van eigendom in de registers van de hypotheken zijn bekend.

Verder verklaren dezelven  dat deze verdeeling met hun volkomen genoegen is geschied en elkander mitsdien in vollen eigendom af te staan en over te dragen gelijk zij aannemen al hetgeen hun hierbij is toegescheiden, om voortaan daarmede te doen en handelen als met vrij en eigen goed.

Ten welkers gevolgen de gemeenschap tussen partijen ter zake voorschreven van nu af ophoudt, welke bekennen al hetgeen hun daarbij is toegescheiden in gebruik te hebben aanvaard en onder zich genomen en van de door den camparant Peter Bruijnings te doene uitkering voldaan te zijn, alles onder belofte van vrijwaring en onder verband als volgens de wet.

De comparanten in deze zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Bladel, heden den eersten January achthonderd zeven en zestig, in tegenwoordigheid van Benjamin de Groot vleeschhouwer en Marten Dirks landbouwer beide wonende te Bladel mij bekende getuigen welke deze minute onmiddelijk na de voorlezing met mij notaris geteekend hebben, verklarende de comparanten nimmer te hebben kunnen schrijven of kunnen naamtekenen.

B. de Groot

M. Dirks

Meijer notaris.

 

 

Joanna Bruininkx - erfgenaam.

Petrus Bruininkx - testateur.

Johanna Maes - testatrice.

Joannes Bruininkx - erfgenaam.

Matheus Bruininkx - erfgenaam.

Anna Bruininkx - erfgenaam.

Petrus Bruininkx - erfgenaam.

Peter Smits - erfgenaam.


Bijlage 11 - Verkoop boerderij erfgenamen van Evert van Gompel

Schepenakte - 15.2.1782 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.30 f.157-158v

 

 

Compareerde voor heeren schepenen ende secretaris van Reusel Martin van Gompel, Pieter van Gompel, Willemina van Gompel, Joost van Gompel en Catharina van Gompel in huwelijk met Wouter van de Sanden de voornoemde vrouwen geadsisteert met haere broeders en allen te samen kinderen en erffgenamen van weijlen Evert van Gompel alle meerder jaarig en woonende alhier te Hogemierde en Hilvarenbeek, dog in deese eenige van de transportanten beij ten passeeren niet present konden sijn soo verclaaren de present sijnde en ondergetekende comparanten voorde selve in allen deelen te caveeren en in te staan en dese mede voor hun te ondertekenen dewelke verclaaren ende bekennen wel wettelijk ende erffelijk te cederen transporteeren ende in eenen vollen regt van eijgendom op te dragen ende over te geven gelijk doen mits desen aan en ten behoeven van Adriaan van Hastelenberg en Johanna Tempelaars sijne huisvrouwe huijsinge, stallinge en schop met een hof malkanderen groot en ongemeten. Item een schop samen gelegen onder Reusel ten gehugten den Lensheuvel deen sijde de kinderen Jan Paridaens en dander seijde Jan Puts volgens quohier fol.20 verso inde verponding twee stuijvers sulx voor ende omme eene somme van negen en vijftig gulden de profitabele slagen daar onder begreepen onder den alst van daar uijt jaarlijkx te moeten blijven vergelden eenen geestelijken pagt van eene stuiver twaalff penningen in een meerderen van 1-10-0 aan 't comptoir van de heer Vorster in no 59 wijders los en vrij mitsgaders slands en dorps reele lasten nabuurlijke regten usantien ende serviteiten soovoor als nadelige van outs regts en gewoonte wegen daartoe staande ende gehoorende alles breder en in gevolge publique verkoops conditie voorde magistraat alhier dato 18 Jan 1782 waartoe alhier in allen deelen kortheijtshalve wert gerefereert verclaaren de comparanten dese goederen geen leenen subject sijn beloovende naar helmelinge vertheijdenisse inne manieren gewoonlijk dit cederen transporteeren en erffelijk overgeven ten behoeven voorschreven alteijt te sullen houden en doen houden voorgoet vast bondig ende van waarden ende jegens eenen iegelijken te sullen vrijen waaren en guaranderen van allen commer callange ende aantaal daar reets op wesende ofte naderkomende alles onder verbant als naar regeten.

Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten presentie van Huijbert Samuel Kouwenberg ende Hendrick Leenaerts schepenen die dese neffens de comparanten en mij secretaris ten protocolle van reele actens eijgenhandig hebben ondertekent heden tot Reusel den vijftiende februarij seventienhondert twee ende taggentig.

 

Dit X merk stelt Martin van Gompel verclaarende niet anders te kunnen schrijven

Peeter van Gompel

Joost van Gompel

Wouter van de Sande

Dit X merk stelt Willemijna Paridaans verclarende niet te kunnen schrijven

Hendrick Leenaerts

H.S. Kouwenberg

Mij president Crullenberg.

 

Everardus van Gompel - erflater.

Martinus van Gompel - verkoper.

Petrus van Gompel - verkoper.

Wilhelma van Gompel - verkoopster.

Judocus van Gompel - verkoper.

Catharina van Gompel - verkoopster.

Waltherus van der Sande - verkoper.


Bijlage 12 - Verkoop van grond door Marten van Gompel

Schepenakte - 6.12.1787 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.32 f.82

 

 

Compareerde voor uts

Marten van Gompel wonende tot Reusel den welken verklaert soovoor hen selven alsmede hen sterckmakende ende de rato caverende voor sijne absente huisvrouw uijt de hand te hebben verkogt ende uijt dien hoofden wel wettelijk ende erffelijk te cederen transporteeren ende in eenen vollen regt van eijgendom opte ende over te geven gelijk oock mits desen aan ende ten behoeven van Thomas Lievens cumiepore, een perceel teullandt den Grooten Acker of Bloemeneijk groot 1 loops en 4R gelegen onder Bladel deen sijde Hendrick Korstiaens en dander sijde Adriaan Vervest doende in de verponding volgens quohier fol. 149 ses stuijvers agt penningen sulx voor de somme van twaalf guldens waarvan bekenne ontfange hebben agt gulden den comparante aan gekomen bij koop en transport den welken verclaart dese goederen geen leenen subject sijn los ende vrij dog onder den last van jaarlijkx te moeten blijven vergelden alle de slands ende dorps reele lasten nabuurlijke regten usantien ende serviteiten soovoor als nadelige van outs regts en gewoonte wegen daartoe staande ende gehoorende belovende naar helmelinge verthijdeniss inne manieren gewoonlijk, dit cederen transporteren ende erffelijk overgeven ten behoeven vooorschreven alteijt te sullen houden en doen houden voor goet vast bondig ende van waarden ende jegens eenen iegelijken te sullen vrijen waaren, ende guarandeeren van allen commer callange ende aantaal daar reets op wesende ofte naderkomende alles onder verbant als naar regten.

Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ter presentie van vitris Willem van Crullenberg, Adrianus van Velsen en Johannes Maxciner schepenen, die dese neffens den comparant en mij van taxis ten register eijgenhandig hebben ondertekent op heden te Bladel den sesde december 1700 seven en taggentigh.

Dit X merk van een kruijs stelt Marten van Gompel verklaart niet te kunnen schreijven.

W van Crullenberg

A. avn Velsen

J Maxciner

 

Koopenninegn 12-0-0

1/40 penning 0-6-0. 

 

Martinus van Gompel - verkoper.


Bijlage 13 - Inbeslagname goederen Reuselse molen

Schepenakte - 18.7.1712 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.39 f.25

 

 

Compareerde voor ons schepenen in Reusel Adriaan Panis, Wouter Jenten, Marten van Gompel, Andries Das, Hendrick Kerckhofs, Wouter Kemps, Hendrick Peeters, Reijnier Daneels, Jan Cornelis ende Jan Hendricx borgemeesteren ende collecteurs, der dorps verpondinge ende interesten, in Reusel, welcke met consent ende ingenomen permissie van de officie alhier oft deselfe gecommiteerde hebben in arrest en bewaerden genomen alssulcke steenen en gereetschap berustende op de meulen alhier met de schaare soo rogge als boeckwijde staende tegenwoordig te velde ende competerende Peeter van Reijswijck inwoonder alhier, omme aen de voorschreven gearresteerde goederen te verhaelen alssulcke somme van penningen naer inhoudt van de manualen, daerover door de schepenen die voornoemde burgemeester ter handt gestelt, versoeckende daer van kennisse  en gerechtelijck daeghsel gedaen werden den voornoempte Peeter van Reijswijck tegen de extraordinaris rolle die gehouden sal worden voor schepenen  der dingbancke Bladel, Reusel ende Netersel, tot Bladel voornoemmpt den 19e Julij eerstcomende, omme te sien fouderen mede aenhooren den gedaenen arreste.

Actum Reusel den 18e Julij 1712, voor Aelbertus Panis ende Willem Hoefmans schepenen.

 

Marten van Gompel - collecteur.


Bijlage 14 - Erfdeling goederen Evert Seels

- 1.11.1731

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.41 f.250-252v

 

 

Wettighe schiftinge schijdinge ende erfdeijlonge geraemt gemaeckt opgerecht ende geslooten tussen Catharina Zeels weduwe en boedelhoudster wijlen Marten van Gompel soo voor haer en des selfs kinderen mitsgaders noch als het part gecost hebbende van haeren broeder Cornelis Seels, aller ingevolge acte van transport voor de weth alhier verleedende, gesterckt ende geadsisteert met den gecomitteerde officier alhier haren geswooren momboir en alsoo ter eenre ende Andries Seels voor sijn selven ter ander sijde kinderen ende erfgenamen van Evert Seels inne huwelijck verweckt bij Catelijn Cornelis zijne huijsvrouw ende sulkx van alle soodanige huijsinge schueringhe landerijen groesen hijden en weijden op der seeve groote clijnte ende kenbare reengenooten dan de selve gestaan ende geleegen is onder Reusel hier naarder begroot ten gehuchte genaemt den lensheuvel welcke verdeelde goederen sijn geleiht inde volgende cavelen waer aenden cavelanten sich sijn reserverende.

 

Eerste cavele

Eerstelijck de keuken vant huijs met den stal, den halven kelder en opkamer berijts afgemaeckt met de gehele schuer nevens twee derde parten int aengelach groot int geheel 128 roeden westwaerts geleegen soo het selve berijts bij desen cavele in gebruijck is en sal werden afgepacht, item twee derden parten in een stuck groes genaemt den beemt achter aen geleegen groot int geheel 158 roeden oist Simon Rademaeckers ende west Hendrick Kerckhofs item twee derde parten inde wijvelde en hijvelt groot in geheel 36 roeden oist gemelde Hendrick Kerckhofs en west de weduwe en kinderen Gerit Sol, item land den Werbocht groot int geheel 212 roeden oist de gemelde weduwe en kinderen Gerit Sol en west de kinderen Peeter Malimans, item de hellichte in een stuck landt genament den Achterbeemt groot int geheel 122 roeden oist de kinderen Jan Poulus Jans en west Hendrick Kerckhofs, item een stuck groes genaemt den Langen Dries groot int geheel 98 roeden oist den cavelante deses ende west de kinderen Peeter Malimans, item alnoch een stuck genaemt Jan Corsten Hofstede groot int geheel 83 roeden oist de cavelante deses en west de weduwe ende kinderen Gerit Sol ende is dese cavele alsoo ten deelen gevallen aen Catharina Zeels weduwe Marten van gompel gesterckt en geadsisteert alsvoor ter eenre soo ten behoeven van haer als des selfs kinderen.

 

Tweede en laetste cavele

Eerstelijck de gehele camer neven de halven kelder en halve opcamer van de voorgenoemde huijsinge in voegen dan het selve berijts is aengewesen ende afgemaeckt, item een derde part inden hof en aengelach mede afgepaelt wesende groot als voor inde eerste cavele 428 roeden, item een derde part inden beemt achteraen geleegen groot int geheel 158R suijt Hendrick Kerckhofs en noort de weduwe en kinderen Gerit Sol, item een derde part inde wijvelde en hijvelt groot als voor int geheel 36 roeden suijt de hoeve Breugel en noort Wouter van de Put, item een stuck land ende groes aen den Schuijffeldijck groot int geheel 135 roeden suijt den acker west en noort Jan Huijbregts cum suis, item de hellichte in een stuck groes genaemt den Ackerbeemt groot ontrent 122 roeden suijt en noort de eerste cavele, item alnoch een quaat heesterbos groot int geheel 22 roeden suijt de hijde der hoeve Breugel en noord Frans van der Cheelen ende as dese cavele alsoo ten deelen gevallen aen Andries Seels voorschreven.

 

Ende hebben de gelijcke condividenten malcanderen verstaan te weegen naer behooren ende te onderhouden allen steegen weegen waterlaten ende schouwen gelijck mede een ider aenneemt alle lasten en renten op gemelte goederen staende ider pro rata van des selfs part ende aendeel sonder eenige exceptie te sullen voldoen ende betaelen in cas van de dispuet ofte verschuldich onderwerpende de dicusie van scheepenen deses dorps.

Ende is bij het aengaan van dese dijlinge geconditioneert ende ondersproocken dat den pudt ende backoven bij partijen condividenten half ende half sal werden gebruijckt doch de reparaten ende vernieuwinghe van dien sal sijn en blijven ten lasten van de eerste cavele.

Hiermede ende met dese cavelinghe schiftinge schijdinge ende erfdeijlinge verclaren partijen condividenten volcoomen genoegen ende contantement te neemen mitsgaders den eenen den anderen in sijne cavele erven en vesten sonder eenige reserve offte excepten te makem in rechten offte daer buijten naer geloovende dese altoos te sullen houden ende doen houden voor goet vast steedich ende van waerden onder verbant als naer rechten. Aldus gedaen ende gepasseert voor ende ten overstaen van Jan Panis ende Aert Hartogs scheepenen op heden in Reusel desen eersten november XVII eenendartich.

Jan Panis

Aert Hartoghs

Mij present A. de Graaff.

 

Evert Seels - erfdeler.

Catolijn Cornelis - erfdeler.

Catharina Zeels - erfgenaam.

Marten van Gompel - erfgenaam.

Andries Seels - erfgenaam.

Franciscus Theodori van der Chelen - reengenoot.

Gerardus Sol - reengenoot.


Bijlage 15 - Overdracht van bezittingen Catharina Sels

Schepenakte - 9.11.1751 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.24 f.2-4

 

 

Compareerde voor schepenen des dorps Reusel des getekent hebbende Catharina Zeelst weduwe Marten van Gompel geadsisteerd met behooren met H.d.Haas inwoonderesse binnen Reusel dewelke verclaarden wel wettelijk en erflijk te cederen transporteeren en in eenen vollen reght van eijgendom op te dragen en over te geven gelijk sij is doenden bij desen aan en ten behoeven van Jan Antonis in huijwelijk gehad hebbende Peternel van Gompel en dus haaren respectieve schoonzoon en sijns reghts verkrijgende seeker huijs hof en aangelag met de aanhoorige teul en weijlanderijen heijden en weijden gestaen en gelegen alhier tot Reusel ten gehugte den Lensheuvel. Soo als deselve ten quohiere van verpondingen folio 223 sijn groote bekent en uijtgedrukt staan haar transportante aangekoomen bij versterf van hare ouders zaliger onder den last van daar uijt jaarlijc te moeten blijven vergelden eenen armen paght van vijff stuijvers aande Armen van Reusel mitsgaders slands en dorps reele lasten nabuurlijke reghten usantien en serviteiten soo voor als naadelige tot de voors. getransporteerde goederen van ouds regts en gewoonte wegen staande ende hehorende mits nogtans dat den voorn. Jan Antonis haar transportante respectieve schoonzoon en sijns regts verkrijgende gedurende haer leeven lanck sulken alimenteeren en leven in kost en dranck huijsvestinge, vuur en licht wassen en reijnigen het sij dat deselve sij sie moeste gesondt en naer haer doot laten toekomen een eerlijcke begraffenisse naer haere staet en conditie in voegen dan christelijcke kinderen haere ouders schuldigh sijn en behooren te doen. Item om reden ter saecke voorsc. soo verklaerden sij transportante alnoch aen hem transportanteren en over te geeven allen en een jegelijcke haeren meubelen haeve en scharen mitsgaders alle bouwgereetschappen mis van dien gerserveert ofte uijtgescheijden des dat hij getransporteerde te comen sulx gehouden sal sijn te betaelen alle de schulden en lasten des boedels hoegenaemt ofte naer verschulig met dog dat ingevallen hij getransporteerden en sijns regts verkrijgende aen de voors. alimentatie int geheel ofte ten deele in gebruijken gurant te blijven en die alimentatie als gesegt is door haer niet behoorlijck en name te geschieden dat indien gevalle deesen transport te en gifte voor nul cragteloos en van geender waerden gehouden sal worden e geconsedeert als waerende deselven nooijt geschiet enden eijgendom aen haer getransporteerde facto wederom overgaen en sal den voorn getransporteerde dese getransporteerde goederen niet mogen veralimeneren transporteren belasten ofte beswaren maer deselven ten erfregten moeten overlaeten naer sijn doot aen sijne kinderen in den huijwelijck verweckt bij Peeternel van Gompel met name Jenneken, Miechiel, Geertruij en Antonette te waere in cas van armoede dat god verhoede waernaer regenten van Reusel inde teijt sullen moeten worden aengesogt om over de nootsakelijckheijt van dien de konnen oordelen en andersints.

Ende is meede gestaan ende gecompereert den voornoemde Jan Antonis getransporeerde in deesen dewelcke verklaerden ende bekenden gelleijk verclaarden bij desen en hem fort en sterk maakende ende rato caverende voor sijne regts verkrijgende onder renuntiatie van alle excepten benefitien en relivemente regtens deese eenigsints contrarieerende den vooren staande transporte en overgifte als van vaste onroerende als haefflijke en roerende goederen hier vooren breeder uijtgedruckt also ten accepteeren en te aanvaerden gelijk hij dan ook verclaard en de voors. transportante seijne moeder voor behoorlijk te sullen alimenteren huijsvesten en onderhouden in kost en drank vuur ligt en kleeden, wassen en reijningen het sij siek ofte gesont alle haer leeven lank gedurende ende waar haaren doot en overlijden te sijnen kosten eerlijk ter aarden te sullen laaten bestellen en wijders de voorenstaenden conditie bij sijne respectieve moeder getransporteerde desen voorgeschreven in alle deelen en puncten christelijk te sullen agter volgens voldoen en naarkoomen ende bij buite van dien hun ieder bij desen verbinden de om als dan en in sulken gevallen de voorschreven getransporteerde goederen wederom ten allen teijden aande transportante wettelijk en nabehoren te sullen retoucedaeren en weder overgeven alles onder verbant van sijne getransporteerde parsoon en geoederen hebbende ende verkrijgende.

Aldus gedaan en gepasseert voor en ten overstaan van heere Joost Roijmans en Hendrik Wijnants scheepenen die deese neffens de transportante en acceptante eijghenhandig hebben ondertekent neffens mij secretaris op heeden in Reusel desen negende November 1700 een en vijftigh.

Catharina Sels

J Antonis

Joost Roijmans

Hendrick Wijnants

Mij present J.W. van Crullenberg.

 

Marten van Gompel - overleden man eigenaresse.

Catharina Zeels - eigenaresse.

Petronella van Gompel - vrouw nieuwe eigenaar.

Johanna Jan Antonisse - erfgenaam.

Michiel Jan Antonis - erfgenaam.

Antonia Jan Antonis - erfgenaam.


Bijlage 16 - Ontvangst koren door Willem Jansen

Schepenakte - 5.12.1711 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief:      Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.39 f.11-12

 

 

1711 - 5 december  Wij Aelbertus Panis ende Willem Hoefmans schepenen in Reusel ende vertificerende bij dese dat voor ons gecompareert ende verscheenen sijn namentlijck Jan Joosten molder op de watermoolen tot Hapert Cornelis Hoogenhuijs slants hoevenaer (beheerder van een abdijhoeve) wonende tot Bladel ende Willem Jansen mede slants hoevenaer alhier allen geloofwaerdige getuijgen ende ons bekent de welcke verclaeren ende affirmeeren op hunne eede des versochts wesende ten allen tijde te presenteeren sulcx ter requisitie van Lenaert Beijsens president, woonachtigh tot Seelst, waer ende waerachtigh te wesen dat sij deponenten op den 17e ofte 18e maeij jongsleden een doch onbegrepenen tot s'Hertogenbosch aen den requirant hebben verkocht een quantiteijt van cooren ende door hen betaelt als mede ter selver daegen tsamen gelost ende gelevert op het geefhuijs ofte soo genoempde H. Geest tot s'Hertogenbosch staende onder administratie van Heer N van Breugel dit

 leverantie gedaen des te weten bij Jan Joosten, twee mudt ende een half, Cornelis Hoogenhuijs, twee mudt, ende Willem Jansen, twee mudt ende een half met een schepsel allen in cooren voornoempt.

Aldus gedaen ende verclaert op den 5e december 1711.

Albertus Panis

Willem Hoefmans.

 

Willem Jansen - ontvanger.
 [1]SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 71, 20.7.1857, Overlijdensakte (vrouw). Zie bijlage 1.

 

[2]SARE, Bladel NA akte 102; SARE, Bladel NA.353 doos 32, akte 94;

 

[3]SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 71, 20.7.1857, Overlijdensakte (overledene). Zie bijlage 1.

 

[4]SARE, NAB, 1872 NA.353 doos 32, acte 94, 6.6.1872, Schikking (erfgenaam). Zie bijlage 2.

SARE, NAB, 1872 NA.353 doos 32,acte 101, 25.6.1872, Koopakte (verkoper). Zie bijlage 3.

SARE, NAB, 1872 NA.353 doos 32,acte 136, 7.12.1872, Verkoopakte (verkoper). Zie bijlage 4.

SARE, doopboek Reusel f.110;

 

[5]SARE doopboek Reusel f.110;

 

[6]SARE, geboorteakte Reusel 1836 nr.1;

 

[7]SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 6, 7.7.1871, Huwelijksakte (bruid). Zie bijlage 5.

SARE, NAB, 1872 NA.353 doos 32, acte 94, 6.6.1872, Schikking (erfgenaam). Zie bijlage 2.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 4, 12.8.1908, Overlijdensakte (overledene). Zie bijlage 6.

SARE, geboorteakte Reusel 1838 nr.21, overlijdensakte Reusel 1908 nr. 4;

 

[8]SARE, Bladel NA.353 doos 32, acte 94; SARE, Bladel NA.353 doos 32, acte 101; SARE, Bladel NA.353 doos 32, acte 136 huwelijksakte Reusel nr.6; Heemkunde Werkgroep Reusel, procesverbaalboek van Jan Imants;

 

[9]SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 6, 7.7.1871, Huwelijksakte (bruidegom). Zie bijlage 5.

SARE, NAB, 1872 NA.353 doos 32, acte 94, 6.6.1872, Schikking (erfgenaam). Zie bijlage 2.

SARE, NAB, 1872 NA.353 doos 32,acte 101, 25.6.1872, Koopakte (koper). Zie bijlage 3.

SARE, NAB, 1872 NA.353 doos 32,acte 136, 7.12.1872, Verkoopakte (verkoper). Zie bijlage 4.

HWR, Procesverbaal-boek Jan Imants, 2.9.1875, Procesverbaal (verbalisant). Zie bijlage 7.

SARE, NAB, 1900 NA.365 doos 46,acte 115, 1.8.1900, Koopakte (verkoper). Zie bijlage 8.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 4, 12.8.1908, Overlijdensakte (aangever). Zie bijlage 6.

SARE, Burgelijke Stand Reusel, Akte 7, 28.2.1911, Overlijdensakte (overledene). Zie bijlage 9.

SARE, overlijdensakt Reusel 1911 nr. 7;

 

[10]SARE, NAB, 1872 NA.353 doos 32, acte 94, 6.6.1872, Schikking (erfgenaam). Zie bijlage 2.

SARE, NAB, 1872 NA.353 doos 32,acte 101, 25.6.1872, Koopakte (verkoper). Zie bijlage 3.

SARE, NAB, 1872 NA.353 doos 32,acte 136, 7.12.1872, Verkoopakte (verkoper). Zie bijlage 4.

SARE, geboorteakte Reusel 1841 nr. 4;

 

[11]SARE, NAB, 1872 NA.353 doos 32, acte 94, 6.6.1872, Schikking (erfgenaam). Zie bijlage 2.

 

[12]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.65;

 

[13]SARE, Bladel doos 38 repit. akte 94;

 

[14]SARE, NAB, 1867 NA.350 doos 29,akte 159, 1.1.1867, Erfdeling (erfgenaam). Zie bijlage 10.

 

[15]SARE, RAB, RA.30 f.157-158v, 15.2.1782, Schepenakte (verkoper). Zie bijlage 11.

SARE, RAB, RA.32 f.82, 6.12.1787, Schepenakte (verkoper). Zie bijlage 12.

SARE, doopboek Reusel 33.3 f.28v;

 

[16]SARE, Bladel RA.32 f.82;

 

[17]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.67v;

 

[18]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.73;

 

[19]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.77;

 

[20]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.79v;

 

[21]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.84v;

 

[22]SARE, RAB, RA.30 f.157-158v, 15.2.1782, Schepenakte (erflater). Zie bijlage 11.

 

[23]SARE, Reusel AA.88 f.96, verponding; SARE, Bladel RA.30 f.157-158v;

 

[24]SARE, RAB, RA.30 f.157-158v, 15.2.1782, Schepenakte (verkoper). Zie bijlage 11.

SARE, doopboek Reusel 33.3 f.31v;

 

[25]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.35v;

 

[26]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.39v;

 

[27]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.41v;

 

[28]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.45;

 

[29]SARE, RAB, RA.30 f.157-158v, 15.2.1782, Schepenakte (verkoopster). Zie bijlage 11.

SARE, doopboek Reusel 33.3 f.48;

 

[30]Heemkunde Werkgroep Reusel, analyse van de procesdossiers van de Schepenbank Bladel, Netersel en Reusel door Rob Schelfhout in 1983 blz.72; HWR nr.947,44; Heemkunde Werkgroep Reusel, analyse van de procesdossiers van de Schepenbank Bladel, Netersel en Reusel door Rob Schelfhout in 1983 blz.72; HWR nr.947,44;

 

[31]SARE, RAB, RA.30 f.157-158v, 15.2.1782, Schepenakte (verkoper). Zie bijlage 11.

SARE, doopboek Reusel 33.3 f.51;

 

[32]SARE, RAB, RA.30 f.157-158v, 15.2.1782, Schepenakte (verkoopster). Zie bijlage 11.

 

[33]SARE, RAB, RA.30 f.157-158v, 15.2.1782, Schepenakte (verkoper). Zie bijlage 11.

 

[34]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.59;

 

[35]SARE, RAB, RA.39 f.25, 18.7.1712, Schepenakte (collecteur). Zie bijlage 13.

SARE, RAB, RA.41 f.250-252v, 1.11.1731, Erfdeling goederen Evert Seels (erfgenaam). Zie bijlage 14.

SARE, RAB, RA.24 f.2-4, 9.11.1751, Schepenakte (overleden man eigenaresse). Zie bijlage 15.

 

[36]SARE, Bladel RA.24 f.2-4;

 

[37]SARE, RAB, RA.41 f.250-252v, 1.11.1731, Erfdeling goederen Evert Seels (erfgenaam). Zie bijlage 14.

SARE, RAB, RA.24 f.2-4, 9.11.1751, Schepenakte (eigenaresse). Zie bijlage 15.

 

[38]SARe, Bladel RA.39 f.11-12;

 

[39]SARE, RAB, RA.39 f.11-12, 5.12.1711, Schepenakte (ontvanger). Zie bijlage 16.

 

[40]SARE, RAB, RA.24 f.2-4, 9.11.1751, Schepenakte (vrouw nieuwe eigenaar). Zie bijlage 15.

 

[41]SARE; verpondingsboek Reusel AA.88 f.85v;