I Adrianus Simons Vorsters, schepen en Heilige Geestmeester, geboren rond 1610, zoon van Simon Vorsters.[1]


1648 - Adriaen Sijmons Vorsters en Frans van Herck blijven in dat jaar aan als 'provisoiren der taeffelen des Heilige Geest' te Reusel.

 

1655 - 17 feb - Adriaen Sijmon Vorsters wordt vermeld als schepen te Reusel bij een armenrekening van Peeter Dielissen en Heijltjen.

 

1655 - 28 apr - Hanrick Volders en Anneken zijn huisvrouw beloven jaarlijks vijf gulden te betalen aan Adriaen Sijmen Vorsters en Adriaen de Raeijmaecker ten behoeve van de tafel van de Heilige Geest te Reusel.

 

1662 - 20 jan - Adriaen Symon Vorsters verpacht de volgende onroerende goederen aan Wouter Adriaenssen, zijn woning en erf groot 111 roeden gelegen te Reusel, het land in de Leege Berghen groot 63 roeden, het nieuwe erf achter de schuur groot 110 roeden, het Hoenderbochtje groot 56 roeden, den Vorstenbeemt 223 roeden, den Achterste beempt groot 320 roeden, land in de verbrande stede groot 151 roeden en het claverveld groot 256 roeden.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:


1 Theodorus Adriani.

Hij is in ondertrouw gegaan te Reusel op 5 februari 1661 en getrouwd op 20 februari 1661 (getuigen waren Joannes Swerts, Joannis van Hercq, Adriano de Cauwelaer en Nicolao Herici) met Joanna Anthony.


2 Simon Adrianus Vorsters ook genaamd Simon Adriani, geboren rond 1640, volgt onder II.


3 Elisabeth Adriani Vorsters, geboren rond 1642.

Zij is ondertrouwd te Reusel op 6 september 1673 en getrouwd aldaar op 29 september 1673 voor de kerk (getuigen waren Walterus Vorsters en Henricus Joannis Verspaendonck), op ongeveer 31-jarige leeftijd met[2] Cornelius Verspaandonck (ongeveer 33 jaar oud), geboren rond 1640.

1688 - 24 jun - Elisabeth Adriani Vorsters is samen met Sebastiani Pauli doopgetuige van Joannes zoon van Joannis Simonus Vorsters en Helena.

 


4 Waltherus Vorsters.

 


II Simon Adrianus Vorsters ook genaamd Simon Adriani, geboren rond 1640, overleden voor 1695, hoogstens 55 jaar oud, zoon van Adrianus Simons Vorsters (I).[3]


Hij is ondertrouwd te Reusel op 8 oktober 1662 en getrouwd aldaar op 2 november 1662 voor de kerk (getuigen waren Joannis Joannis Celen, Adrianus Cauwelaer en Nicolaes Henrici), op ongeveer 22-jarige leeftijd met[4] Joanna Francisci van Herck (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1640, dochter van Franciscus van Herck (schepen) en Catholijn Fabrij.[5]

1672 - 29 nov - Simon Adriani Vorsters is samen met Cornelius Verspaendoncq getuigen bij het huwelijk van Petrus Thomas en Petronilla Henrici te Reusel.

 

1681 - 9 mrt - Joahanna van Herck is samen met Henricus de Vocht, te Reusel getuige bij de doop Joanna van der Chelen.

 

1683 - 28 jan - Simon Adriani Vorsters is samen met Catharina Adriani Hoeffmans te Reusel getuige bij de doop van Adrianus zoon van Wilhelmi van Hercq en Maria van Hercq.

 

1696 - 16 jul - Bij de doop te Reusel van Franciscus zoon van Lamberti van Hercq en Maria is Simon Adriani Vorsters samen met Anna Christianus getuige.

 

1705 - 2 nov - Verkoop aan Hendrik Sijmon Vorsters en zijn vrouw Anneke Kerckhofs van een stuk gras genoemd 'het Claverveld' groot 5 loopensaet gelegen te Reusel. De verkopers zijn allen kinderen en erfgenamen van Simon Adriaen Vorsters en Jenneken van Herck te weten Wouter Sijmon Vorsters, Adriaantje Sijmon Vorsters met haar man Jacobus van Casteren, Maria Sijmon Vorsters en haar man Hendrik Moelants, Digna Sijmon Vorsters en haar man Wouter Wilhelmus Wijnants, Maria Sijmon Vorsters de jongste en haar man Paulus Sijmon Vorsters en Cathalijn Sijmon Vorsters met haar man Herman Adriaens. De koper Hendrik Sijmon Vorsters is verplicht zijn moeder Jenneken van Herck te onderhouden 'in cost ende drank, linnen en wollen haer hele leven lanck'. Verder moet hij zorgen voor een 'behoorlijcke' begrafenis.

 

1751 - 2 jan - Verkoop door Dirck Dijckmans voor zich zelf en als momboir van de kinderen van Margo Bruijninx, Peternella Dijckmans en haar man Jacobus van den Borne, Jacobus Moelands, Berbera Moelands en haar man Cornelis Verhoeven, Jenneken Moelands en haar man Huijbert van Beers, Margo Mollen de dochter van Margo Bruijninx en haar man Cornelis Sol, Francis Mollen als momboir van de minderjarige kinderen van Margo Bruininx, Aert Hartogs als momboir over de onmondige kinderen van Jan Lavrijsen en de eerdergenoemde Margo Bruijninx allen kinderen en kindskinderen van Simon Adriaen Vorsters zaliger. Diverse goederen worden verkocht aan Mattijs Moelands te weten het huis met het erf afkomstig van Sijmon Vorsters, den Middelste beemt, het Eusel, de Kerckenacker en het Middelste stuck.

Uit dit huwelijk:


1 Henricus Simonis Vorsters, gedoopt te Reusel op 31 mei 1663 (doopgetuigen waren Johannes Henrici Paridaens en Cornelia van Herck), volgt onder III-a.


2 Walterus Simonis Vorsters, gedoopt te Reusel op 8 september 1666 (doopgetuigen waren Wilhelmus van Herck en Paulus Simons), volgt onder III-b.


3 Adrianus Vorsters, gedoopt te Reusel op 1 november 1668 (doopgetuigen waren Petrus Simonis en Wilhelmi Laurentij), volgt onder III-c.


4 Adriana Simonis Vorsters.[6]

Zij is ondertrouwd te Reusel op 18 september 1695 en getrouwd op 28 september 1695 voor de kerk (getuigen waren Henrico Simoni Vorsters en Joannes Verspaendoncq) met[7] Jacobus van Casteren.[8]

1695 - 10 feb - Adriana Simonus Vorsters is samen met Joannes Petri Danielis doopgetuige van Joanna dochter Nocolai Joannis Danielis en Elisabetha.

 

1698 - 1 mei - Jacobus van Casteren en Adriaantien Vorsters komen met borgbrief naar Arendonk.

 


5 Petrus Vosters.


6 Johannes Vorsters.

Hij was gehuwd met Helena.


7 Maria Sijmon Adriani Vorsters ook genaamd Maria Vorsters de jongste, gedoopt te Reusel op 27 september 1671 (doopgetuigen waren Petrus Francisci en Simonis van Hercq).[9]

Zij is ondertrouwd op 28 januari 1702 en getrouwd te Reusel op 7 februari 1702 voor de kerk (getuigen waren Henrico Vorsters en Waltero Jan Celen), op 30-jarige leeftijd (1) met Jacobus Arnoldi Bruijninkx.

Zij is getrouwd te Reusel op 17 februari 1705 voor de kerk (getuigen waren Henrico Vorsters en Petro Vromen), op 33-jarige leeftijd (2) met[10] Paulus Simon Vorsters, zoon van Simonus Pauli Vorsters en Cornelia.[11]

1725 - Symon Paulus Vosters bezit de stede van Jan Gheelen met het aengelaege groot 392 roeden, het hellicht van het land in de Tudder 183 roeden, het nieuw veld aan de Heijde 380 roeden, de Smeelen 32 roeden, den Schoen van Paulus Sijmons in het aengelagh 30 roeden, de akker in de Aenstede 185 roeden, een weide in het Heijveld, een stuk groes bij de Wielen 56 roeden, de Kievitshoeve 105 roeden en land in de Langeacker 105 roeden.

 


8 Dimpna Vorsters.[12]

Zij is ondertrouwd op 30 december 1699 en getrouwd te Reusel op 11 januari 1700 voor de kerk (getuigen waren Henrico Vorsters en Henrico Colen) (1) met Walterus Gielielmi Wijnants (27 jaar oud), gedoopt te Reusel op 31 juli 1672 (doopgetuigen waren Matijs Mattijs en Maria Dionisius), zoon van Willem Wijnants en Joanna Gualteri Danielis.[13]

Zij is in ondertrouw gegaan op 30 juli 1707 en getrouwd te Reusel op 14 augustus 1707 (schepenbank) (2) met Nicolaes Andreas van Souwen (35 jaar oud), gedoopt te Reusel op 26 februari 1672, overleden aldaar op 31 juli 1740, 68 jaar oud.


9 Maria Simonis Vorsters, geboren na 1671.[14]

Zij was gehuwd (1) met Jan Dijckmans.[15]

Zij was gehuwd (2) met[16] Hendrik Moerlants.[17]

1715 - 24 mrt - Maria Sijmon Vosters weduwe van Jan Dijckmans getrouwd met Henrick Moelants verklaart diverse malen gehoord te hebben bijvoorbeeld van Cornelis Verspaendocq inwoner van Reusel en neef van Hendrik Verspaendonck dat Albertus Panis schepen in Reusel een 'schelm' is. Hij heeft meerdere malen gezegd dat hij haar vroegere man Jan Dijckmans doodgeslagen heeft. Ook haar man Hendrik Moelants verklaart, onder ede voor de kwartierschout van Kempenland, hiervan gehoord te hebben.

 

1715 - 6 dec - Verklaring van Wijnant Willem Bruijnincx, 30 jaar inwoner van Reusel. Op verzoek van Albertus Panis geeft hij te kennen dat hij ongeveer 17 a 18 jaar geleden Jan Dijckmans die gehuwd geweest is met Maria Sijmon Vosters en geboren is in de Mierde s'avonds toen het donker was uit het huis van Willem Jagers heeft zien komen. Hij zag dat Jan Dijckmans maar een schoen aan had en dat hij op de straat viel. Op dat moment was niemand bij hem in de buurt. Wijnant heeft echter in het donker niet goed kunnen gezien in welke toestand Jan Dijckmans verkeerde.

 

1724 - 4 apr - Maria Vorsters met haar man Hendrik Moelants dragen over aan 'den eerzamen jonghman Arnoldis Panis' hun part en aandeel bestaande uit landerijen, 'groesen', heiden en weiden gelegen te Reusel in het gehucht 'het Meuleneijnd' afkomstig van Dingen Matijzen.

 


10 Catharina Simonis Vorsters, gedoopt te Reusel op 26 oktober 1681 (doopgetuigen waren Petrus Hoeffmans en Anna Jan van Uden).[18]

Zij is ondertrouwd te Reusel op 1 mei 1701 en getrouwd op 29 mei 1701 voor de kerk (getuigen waren Henrico Vorsters en Joannes Adriany), op 19-jarige leeftijd met Hermanus Adriani (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1680.[19]

 


III-a Henricus Simonis Vorsters, schepen, gedoopt te Reusel op 31 mei 1663, zoon van Simon Adrianus Vorsters (II) en Joanna Francisci van Herck.[20]


Hij is in ondertrouw gegaan op 28 maart 1705 en getrouwd te Reusel op 14 april 1705 (schepenbank) (getuigen waren Joannes van der Celen en Jan Moonen), op 41-jarige leeftijd (1) met[21] Anna Kerckhoffs (30 jaar oud), gedoopt te Reusel op 19 april 1674 (doopgetuigen waren Joannes Laurentij en Dimpna Raedemaekers), overleden voor 24 juli 1712, hoogstens 38 jaar oud, dochter van Martinus Pauli Kerckhoffs en Petronilla van der Waerden.[22]

1712 - Accoord tussen de momboiren van de onmondige kinderen van Hendrick Simon Vosters weduwnaar van Anneken Kerckhofs nu gehuwd met Maria Wouters. De momboiren zijn Paulus Kerckhofs en Wouter Sijmon Vosters. Vastgelegd wordt dat de twee minderjarige kinderen door Hendrick Simon Vosters en zijn bruid Maria Wouters gealimenteerd en onderhouden worden. Verder beloven zij deze kinderen te laten leren lezen en schrijven. Ze moeten voor de kinderen zorgen tot het jongste kind 20 jaar oud is. De goederen die hun moeder heeft nagelaten en afkomstig zijn van Marten Kerckhofs en Peeternel van der Waerden zijn gelegen aan de Deenestraet te Reusel.

 

1725 - Hendrick Vosters bezit een claverveld afkomstig van ziijn ouders groot 256 roeden en het Slijck afkomstig van Jan Gheelen 150 roeden.

 

1726 - 17 jan - Door Willem Verhoeven de vorster van Reusel wordt de inventaris opgemaakt van de onroerende goederen die in bezit zijn van Hendrick Simon Vosters voor het betalen van achterstallige belastingen (slants en dorps lasten). De volgende goederen worden in de inventaris opgenomen. In de keuken een kastje, een ijzeren moespot, een koperen koeketel, 2 houten emmers, een asbak, drankton en turfstande, 2 zijsen en 2 zichten, 2 zitbanken, houten tafel, een block, 3 houten stoelen en een tang en haal. In de kamer een bedkoets. In het klein kamertje 2 tafeltjes en een stoel, In de stal drie koeien, een rode een zwarte en een vale, 2 kalveren, een zwart paard, 3 koebakken, een ossewagen, een hoogkar, een aardkar, 17 ooien, 3 schaapsbennen, een schop en twee rieken, 100 bussels rogge stro.

Uit dit huwelijk:


1 Joannes Vosters, gedoopt te Reusel.

Hij is getrouwd te Reusel op 9 september 1736 voor de kerk met Allegonda Cornelis, overleden te Reusel op 22 augustus 1757.


2 Martinus Vosters, gedoopt te Reusel, overleden te Hulsel op 17 januari 1789.

Hij is getrouwd te Reusel op 14 april 1737 voor de kerk met Maria de Wael, overleden te Hulsel op 3 mei 1780.


3 Simon Hendrick Vorsters, gedoopt te Reusel rond 1710, volgt onder IV-a.


4 Joanna Vorsters, gedoopt te Reusel, overleden te Hooge Mierde op 9 mei 1801.

Zij is getrouwd te Reusel op 27 augustus 1747 voor de kerk met Christianus Panjoel, geboren te Wijchmaal, overleden te Hooge Mierde op 22 april 1793.


Hij was gehuwd (2) met[23] Maria Wouters.

1712 - 24 jul - Hendrick Sijmon Vosters weduwnaar van wijlen Anneken Kerckhofs en zijn bruid Maria Wouters verklaren onder ede de voorkinderen van Hendrick Sijmon Vosters te voeden, te onderhouden, en ze te laten leren, lezen en schrijven tot het jongste kind de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt.

 


III-b Walterus Simonis Vorsters, schepen van Reusel en verpondingsheffer van Reusel, gedoopt te Reusel op 8 september 1666, overleden voor 1 februari 1735, hoogstens 68 jaar oud, zoon van Simon Adrianus Vorsters (II) en Joanna Francisci van Herck.[24]


Hij is ondertrouwd te Reusel op 14 november 1693 en getrouwd op 28 november 1693 voor de kerk (getuigen waren Walterus Winants, Joannes Verspaendonck, Henricus Simonis Vorsters en Franciscus van Hercq), op 27-jarige leeftijd (1) met Anna Wilhelmi Wijnants (26 jaar oud), gedoopt te Reusel op 8 september 1667 (doopgetuigen waren Petrus Dionisi en Maria Abrahams), overleden te Reusel voor 29 juni 1705, hoogstens 37 jaar oud, dochter van Willem Wijnants en Joanna Gualteri Danielis.[25]

1695 - Wouter Vorsters wordt toegelaten tot het gilde St.Joris.

Uit dit huwelijk:


1 Joanna Vorsters, gedoopt te Reusel op 28 maart 1694.


2 Wilhelmus Vorsters, gedoopt te Reusel op 18 augustus 1697 (doopgetuigen waren Henricus Bartholomeus Vromen en Elisabeth Pauli Winandi), volgt onder IV-b.


3 Joannes Wouter Vorsters, gedoopt te Reusel op 30 november 1699, volgt onder IV-c.


4 Catharina Vorsters, gedoopt te Reusel op 9 december 1701, overleden aldaar op 28 september 1746, 44 jaar oud.


5 Simon Wouter Vorsters, gedoopt te Reusel op 14 januari 1704 (doopgetuigen waren Gerardus Sol en Petronilla Judoci Antony), volgt onder IV-d.


Hij is daarnaast getrouwd voor 29 juni 1705, op hoogstens 38-jarige leeftijd (2) met[26] Elisabetha Jan Peeters ook genaamd Elisabeth Corneli Vorsters, overleden voor 1 februari 1735.[27]

(Zij was weduwe van Nicolai Joannis Petri Danielis, gedoopt te Reusel op 20 augustus 1664 (doopgetuigen waren Hendrik Willems en Elisabeth Danielis), zoon van Johannes Petri Danielis en Heijlwigis Jacobs.)

1705 - 29 jul - Wouter, zoon van Willem Wijnants en Jenneken Maria Daniels verkoopt aan Wouter Sijmon Vorsters en zijn echtgenote Elisabeth Jan Peeters zijn part van een erfdeel bestaande uit huis en erfgoederen gelegen te Reusel voor een bedrag van 60 gulden.

 

1707 - 16 jun - Wouters Simon Vorsters en Elisabeth zijn huisvrouw kopen een stuk weiland genaamd 'Den Benter' groot 138 roeden gelegen te Reusel-Oost.

 

1714 - 24 mrt - Wouter Sijmon Vosters heeft de volgende bezittingen woning en aengelag 198R afkomstig van zijn schoonvader Willem Wijnants Hollanders, een ackerken aende Hooge Ackers neffens de Postelse erve 25R, den Hoogacker 175R, den Groene Acker 84R, land in de Heecman 68R, de Vlasaert 30R, de Hooge Ackers 120R, de Groeven 43R, het Groen ackerken, heide en weide in de Papenbeemde 112R, de Gielensacker 152R, de Kenter 138R, de Nieuwe Erve achter de vijver, land in de stede van Wijnant Henricx 30R, het vierde part in de Houtaert 22R, het vierde paert in de Kackepoels beemd 42R, het vierde part in de Kentersacker 25R en het vierde part in de Buenders 22.

 

1720 - 19 jun - Verpondingsheffer van Reusel, Wouter Vorsters, van het jaar 1719 heeft bij Hendrick Kerckhofs gedorsen koren in beslag genomen dat hij op de zolder van zijn huis heeft liggen.

 

1720 - 5 nov - Jan Vroomen en zijn vrouw Barbara verkopen aan Wouter Sijmon Vorsters en zijn vrouw Elisabeth een stuk grond genaamd den Groenen acker voor 25 gulden. De grond is gelegen tussen de kerk en het bezit van de weduwe Jan Moonen.

 

735 - 1 feb - Verkoop door Johannes Wouter Vorsters, zoon van Anna Wijnants en Wouter Vorsters, Jenna Peeters en haar man Matijs Ivo, Elisabeth Jan Peeters met haar man Arnoldus van Poppel, dochter van Niclaes Jansen en Elisabeth Peeters waarvan de laatste (Elisabeth Peeters) later is getrouwd met Wouter Vorsters, van een stede, hof en aangelach met landerijen, grasland en heide gelegen in het Reuselse gehucht 't Wijereind aan Simon Vorsters.

 

1735 - 9 feb - Erfdeling tussen Simon Wouter Vorsters uit het eerste huwelijk tussen Wouter Vorsters en Anna Wijnants en Maria Wouter Vorsters uit het tweede huwelijk van Wouter Vorsters met Elisabet Jan Peeters. Simon Wouter Vorsters krijgt het huis met land gelegen in het gehucht Weijereind te Reusel. Maria krijgt o.a. drie stukken land te weten de halven Kenter, de Vroomenacker en de Staackacker.

Uit dit huwelijk:


6 Maria Wouter Vorsters, gedoopt na 1705, overleden te Reusel op 8 februari 1751, hoogstens 46 jaar oud.[28]

Zij is in ondertrouw gegaan te Reusel op 16 april 1735 en getrouwd op 1 mei 1735 (schepenbank), op hoogstens 30-jarige leeftijd met[29] Andreas Jan Lucas, geboren te Casteren, overleden te Reusel op 14 oktober 1746, zoon van Jan Lucas van Casteren en Joanna Willem Gijsberts.[30]

1758 - 16 jan - Andries Jan Lucas en zijn vrouw Maria Vosters worden worden vermeld in een oorkonde betreffende het betalen van geestelijken renten en pachten te Reusel.

 

 

 


III-c Adrianus Vorsters, gedoopt te Reusel op 1 november 1668, zoon van Simon Adrianus Vorsters (II) en Joanna Francisci van Herck.[31]

1690 - Adriani Vorsters is samen met Elisabeth doopgetuige van Anna dochter van Wilhelmi Zegeri van Hercq en Maria.


Hij was gehuwd met N.N..

Uit dit huwelijk:


1 Catharina Vorsters.[32]

 


IV-a Simon Hendrick Vorsters, gedoopt te Reusel rond 1710, overleden aldaar op 1 januari 1771, ongeveer 61 jaar oud, zoon van Henricus Simonis Vorsters (III-a) en Anna Kerckhoffs.


Hij is ondertrouwd op 4 oktober 1732 en getrouwd te Reusel op 31 oktober 1732 voor de kerk (getuigen waren Michaelis de Voogt en Dingena Pauwels), op ongeveer 22-jarige leeftijd met[33] Elisabeth van Herck (30 jaar oud), gedoopt te Reusel op 22 maart 1702 (doopgetuigen waren Henricus Simonis Vorsters en Elisabetha uxor Henrici Fabry), overleden te Reusel op 8 juli 1762, 60 jaar oud, dochter van Petrus van Herck en Maria.

1743 - 21 jun - Simon Hendrick Vosters koopt een cavel turf te Reusel aan de 'Verbrande Plak'.

 

1746 - Betaalt aan Simon Hendrick Vosters 10 gulden en 8 stuivers voor het met paard en wagen vervoeren van vrachten van s' Hertogenbosch naar Eindhoven.

 

1750 - 8 dec - Simon Hendrick Vosters koopt voor 50 gulden de helft van een beemd met het hofken groot ongeveer 3 loops en 56 roeden gelegen in het gehucht 'Voortstraete' te Reusel.

 

1751 - 12 apr - Simon Hendrick Vorsters en zijn echtgenote Elisabeth verkopen aan Jan van Gorp en zijn vrouw Elisabeth Eyckmans een 'stuk hoff' voor tien gulden. De grond is indertijd verkregen van Goyart van Herk.

 

1762 - 16 jan - Maria van der Eijken weduwe wijlen Embrecht Bressers transporteert voor 5 gulden aan Simon Hendrick Vosters gehuwd met Elisabeth van Herk de huisplaats van de oude school gelegen te Reusel, groot 21 roeden.

 

1769 - Simon Hendrick Vosters is in het bezit van een woning met erf en de helft van het aangelag groot 275 roeden, de helft van een dries 206 roeden, de helft van de Cooracker 157 roeden, de helft van de Chijnsdries 104 roeden, de helft van de Lijnendries 104 roeden, het Vlassaertje 11 roeden, acker in de Braak 128 roeden, groes in den Lookbosch 106 roeden, den Vlasaart van Evert Zeels, een derde deel van een beemt aan den Hogenbeemt 167 roeden, de helft van het groes de Snixbogt 330 roeden, de helft van een groes de Hoogenbeemt 6 looperse 47 roeden, den Winkelsacker 4 looperse, het Kerkenackerke 75 roeden, groes van Willem Adriaans 7 roeden, een derde deel van de Mortelacker, een derde deel van een groes in de Breebroek 36 roeden, een derde van een land aan de Schuiffeldijk 37 roeden, heide van J. Fabri, het Breebroek lang het erf van Thomas Malimans, her eerste en tweede part in den Beemt van Jan Pijnen naast het Loopken 5 looperse, de helft van den acker aan den Lookbosch 143 roeden, land en beemden gelegen aan den Lookbosch 155 roeden, het Eusel van Jan Paridaans 112 roeden, een derde van de Geerkensakker 360 roeden, de helft van twee akkers aan de Lookbosch 202 roeden, de huisplaats van de oude school, den Mortelacker 27 roeden, land en heide van de hoeve Breugel.

Uit dit huwelijk:


1 Henricus Vorsters, gedoopt te Reusel op 9 oktober 1732.


2 Maria Vorsters, gedoopt te Reusel op 27 augustus 1734 (doopgetuigen waren Hendrikus Dijckmans en Helena de Voght).[34]

Zij was gehuwd met Hendrik Moelants.


3 Joannes Vorsters, gedoopt te Reusel op 14 april 1736 (doopgetuigen waren Joannes Vorsters en Catharina Verspaendonck).[35]


4 Adrianus Vorsters, gedoopt te Reusel op 24 juni 1738 (doopgetuigen waren Joannes van Herck en Maria Panis), volgt onder V-a.


5 Wilhelmus Vorsters, gedoopt te Reusel op 21 augustus 1740 (doopgetuigen waren Stephanis van Herck en Cornelia Joris), overleden te Reusel op 24 juli 1797, 56 jaar oud.


6 Joannes Vorsters, gedoopt te Reusel op 27 juni 1741 (doopgetuigen waren Henricus Borgers en Helena van der Celen).[36]

Hij was gehuwd met Maria Dijckmans, gedoopt te Reusel op 30 september 1740 (doopgetuigen waren Joannes Panis, Helena de Voght en Joanna Moelants), dochter van Theodoor Dijckmans en Margareta Moonen.

(Zij had van een onbekende man 5 dochters.)


7 Simon Vorsters, gedoopt te Reusel op 21 februari 1743 (doopgetuigen waren Henricus Moelants, Matheus Moelants en Cornelia Vosters), volgt onder V-b.


8 Anna Maria Vorsters, gedoopt te Reusel op 17 juli 1745, overleden aldaar op 26 maart 1749, 3 jaar oud.

 


IV-b Wilhelmus Vorsters, gedoopt te Reusel op 18 augustus 1697, overleden te Bladel op 31 december 1775, 78 jaar oud, zoon van Walterus Simonis Vorsters (III-b) en Anna Wilhelmi Wijnants.[37]


Hij is in ondertrouw gegaan te Reusel op 8 juni 1747 en getrouwd op 25 juni 1747, op 49-jarige leeftijd met Petronella de Wael.

(Zij was weduwe van Hendrik Vermeulen.)

Uit dit huwelijk:


1 Wilhelmus Vosters, gedoopt te Bladel op 11 april 1749, overleden aldaar op 2 september 1825, 76 jaar oud.

Hij was gehuwd met Elisabet Geerits.

 


IV-c Joannes Wouter Vorsters, gedoopt te Reusel op 30 november 1699, zoon van Walterus Simonis Vorsters (III-b) en Anna Wilhelmi Wijnants.[38]


Hij is getrouwd te Eersel op 11 april 1731 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Geertruijd Huijsmans, geboren te Eersel.

Uit dit huwelijk:


1 Joannes Baptist Vosters, geboren in het jaar 1740.


2 Catharina Vosters, overleden op 16 februari 1828.

 


IV-d Simon Wouter Vorsters, gedoopt te Reusel op 14 januari 1704, overleden aldaar op 1 april 1770, 66 jaar oud, zoon van Walterus Simonis Vorsters (III-b) en Anna Wilhelmi Wijnants.[39]


Hij is in ondertrouw gegaan te Reusel op 14 mei 1735 en getrouwd op 29 mei 1735 (schepenbank), op 31-jarige leeftijd met[40] Elisabeth Hendrick Borgers, gedoopt te Reusel, overleden aldaar op 1 oktober 1785, dochter van Hendrick Borgers (borgemeester van Reusel) en Joanna van der Cheelen.[41]

1707 - 16 jul - Koop van een stuk weiland genaamd den Benter gelegen te Reusel door Simon Wouter Vosters en zijn vrouw Elisabeth voor 44 gulden.

 

1749 - 10 okt - Willem Vosters verkoopt aan zijn broer Simon Vosters en zijn vrouw Elisabeth Borgers een zesde part van een huis met bijbehorende gebouwen en gronden gelegen aan het Weijereind te Reusel. Het verkoopbedrag is 55 gulden.

 

1749 - 10 okt - Maria Vosters weduwe van Andries Lucas geassisteerd met haar broer Willem Vosters verkoopt aan haar broer en schoonzus Simon Vosters en Elisabeth Borgers een stuk grasland genaamd de Kenter. Het land is 138 roeden groot en is gelegen aan het Weijereind te Reusel. Reengenoten zijn de verkoopster en het onmondige kind van Gerrit Antonij Jansen.

 

1751 - 14 jun - Van Wilhelmina Lucas van Casteren weduwe van Willem van Herck koopt van Simon Wouter Vosters een stuk grond genaamd de Vroukensacker gelegen te Reusel voor een bedrag van 46 gulden. Als voorwaarde wordt aan de koop gekoppeld dat Simon Wouter Vosters voor 16 gulden moet verbouwen aan het huis van Wilhelmina om het bewoonbaar te maken voor haar minderjarige kinderen.

 

1755 - 9 okt - Jan Leijten en Maria Jan Cornelis verkopen aan Simon Wouter Vosters 4 percelen grond genaamd de Cuijlitsacker voor 61 gulden. De grond is afkomstig van Stoffel Wijnants en Gerit Sol. Opvallend is dat de akte getekend is met de handtekening Jan Vosters.

 

1758 - 16 jan - Simon Vosters wordt vermeld in een oorkonde betreffende het betalen van geestelijken renten en pachten te Reusel.

 

1760 - Verkoop van een stuk grond gelegen te Reusel door Simon Wouter Vosters aan Jan van der Cheelen. De grond wordt het Hofken genoemd en de prijs is 12 gulden.

 

1762 - 7 sep - Voor de schepenen van Reusel wordt door Simon Wouter Vosters en zijn vrouw Elisabeth Borgers een testament op de langstlevende opgemaakt. Simon tekent de acte keurig met Sijmon W Vosters. Elisabeth verklaart niet te kunnen tekenen.

 

1777 - De weduwe Simon Wouter Vosters bezit de volgende onroerende goederen de woning en aangelag, acker aanden Hogen acker, Hogen acker, Groenen acker, Gielenacker, land den Heekman, Groen ackerken van Willem Franssen, heij en weijde inden Papenbeemt, den Kender, de Nieuwe erven, erf inde steede Hijn Hendriks, 1/4 in Kuijlits acker, 1/4 inden Houtaart, 1/4 inden Koolbogt, 1/4 in de Kokkenpoelbeemt, 1/4 in Kenders acker, 1/4 inde Buinders, Groenen ackerken van Thijs Franken, den Kenter, een part inden Vroukensacker, de Cuijlitsacker.

 

1777 - Samen met haar broer Wouter bezit Elisabeth Burgers de volgende onroerende goederen, huijs hoff en aangelag, het Beemdeken, de Ladenbogt, een part in de Beemdekens, een deel in de Schuijffeldijk, grond Agter in de Bogt, grond in de Inde Beemdekens van Poulus Adriaens, grond in de Schuijffeldijk, het schuurken van Willem van Herk, een Beemt genaamt het Hijvelt, 1/4 in de Braak, de Eevie, de Kooracker, grond achter in de Braak.

 

1784 - 18 aug - Geassisteerd door haar soon Wouter Vosters verkoopt Elisabeth Burgers weduwe van Simon Wouter Vosters een stuk grasland den Hoek gelegen te Reusel. De kopers zijn Willem Vosters en zijn vrouw die voor de het stuk grond van 2 loperse en 30 roede, 62 gulden en 10 stuivers betalen.

 

1785 - 7 sep - Elisabeth Burgers weduwe van Simon Wouter Vosters verkoopt mede namens haar broeder Wouter Burgers een stant capitael (obligatie) van 200 gulden aan J.W. Crullenberg. De standbrief is oorspronkelijk opgemaakt op 2 maart 1671 en heeft maar liefst 500 gulden bedraagt.

Uit dit huwelijk:


1 Waltherus Vosters, gedoopt te Reusel op 9 juni 1737 (doopgetuigen waren Cornelis Borgers loco Wilhelmus Vorsters en Joanna van der Chelen), overleden te Reusel op 9 maart 1811, 73 jaar oud.[42]

Hij is in ondertrouw gegaan te Reusel op 30 januari 1768 en getrouwd op 14 februari 1768 (schepenbank), op 30-jarige leeftijd met[43] Maria Vissers, gedoopt te Netersel.

1771 - 20 mei - Koop door Simon Wouter Vosters van een akker gelegen in de Braak te Reusel voor een bedrag van 114 gulden. De reengenoten zijn Peter van de Put en Cornelis Jan Cornelis.

 

 


2 Henricus Vorsters, gedoopt te Reusel op 3 maart 1740 (doopgetuigen waren Gualtherus Burgers en Joanna Ivo), overleden te Reusel op 15 september 1746, 6 jaar oud.


3 Joannes Vosters, gedoopt te Reusel op 27 juni 1741 (doopgetuigen waren Henricus Borgers en Helena van der Chelen).


4 Wilhelmus Simon Wouter Vorsters ook genaamd Willem Wouter Vosters, gedoopt te Reusel op 10 september 1743 (doopgetuigen waren Andreas Jan Lucas loco Arnoldus van Poppel en Hendrina Verdonck loco Gertruda Vorsters), volgt onder V-c.


5 Anna Vosters, gedoopt te Reusel op 20 september 1745 (doopgetuigen waren Andries Lucas en Maria Mollen).


6 Simon Wouter Vorsters, gedoopt te Reusel op 9 december 1746 (doopgetuigen waren Willem Dirk Cornelis loco Joannes Verspaendonck en Maria Verdonck).[44]


7 Hendricus Vosters, gedoopt te Reusel op 13 juli 1749 (doopgetuigen waren Theodorus Dijckmans loco Cornelis Schots en Maria Slegers), overleden te Reusel op 23 januari 1776, 26 jaar oud.

 


V-a Adrianus Vorsters, gedoopt te Reusel op 24 juni 1738, zoon van Simon Hendrick Vorsters (IV-a) en Elisabeth van Herck.[45]


Hij is getrouwd te Reusel op 1 mei 1763 voor de kerk, op 24-jarige leeftijd met[46] Cornelia Cornelis, overleden te Reusel op 19 februari 1808.

1769 - Adriaan Vosters bezit een akker in de Braak groot 128 roeden, de helft van de Snixbogt 330 roeden en een stuk land 155 roeden.

Uit dit huwelijk:


1 Anna Vorsters, gedoopt te Reusel op 25 februari 1764, overleden aldaar voor 7 november 1765, hoogstens 1 jaar oud.


2 Anna Vorsters, gedoopt te Reusel op 7 november 1765, overleden te Turnhout op 17 februari 1848, 82 jaar oud.


3 Antonia Vorsters, gedoopt te Reusel op 10 augustus 1769.


4 Joanna Vorsters, gedoopt te Reusel op 6 december 1773.


5 Simon Vorsters, gedoopt te Reusel op 18 december 1774.


6 Joanna Vorsters, gedoopt te Reusel op 13 april 1777, overleden aldaar op 7 januari 1829, 51 jaar oud.


7 Joannes Vorsters, gedoopt te Reusel op 25 maart 1779, overleden aldaar op 14 mei 1785, 6 jaar oud.


8 Hendrica Vorsters, gedoopt te Reusel op 21 november 1784.


9 Hendrica Vorsters, gedoopt te Reusel op 13 juni 1786.

 


V-b Simon Vorsters, gedoopt te Reusel op 21 februari 1743, zoon van Simon Hendrick Vorsters (IV-a) en Elisabeth van Herck.[47]


Hij is getrouwd te Reusel op 10 februari 1771 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd (1) met Hendrica Kerkhofs (22 jaar oud), gedoopt te Reusel op 19 maart 1748, overleden aldaar op 11 juli 1777, 29 jaar oud.

Uit dit huwelijk:


1 Elisabeth Vorsters, gedoopt te Reusel op 8 maart 1772, overleden te Hooge Mierde op 16 februari 1858, 85 jaar oud.


2 Anna Vorsters, gedoopt te Reusel op 21 maart 1774.


3 Henrica Vorsters, gedoopt in het jaar 1776, overleden te Reusel op 28 augustus 1852, 76 jaar oud.


Hij is getrouwd te Reusel op 2 augustus 1778 voor de kerk, op 35-jarige leeftijd (2) met Adriaantje Bolle, overleden te Reusel op 20 juli 1814.

Uit dit huwelijk:


4 Domphna Vorsters, gedoopt te Reusel op 23 januari 1780.


5 Simon Vorsters, gedoopt te Reusel op 10 december 1783.

 


V-c Wilhelmus Simon Wouter Vorsters ook genaamd Willem Wouter Vosters, gedoopt te Reusel op 10 september 1743, begraven te Bladel op 24 juli 1797, 53 jaar oud, zoon van Simon Wouter Vorsters (IV-d) en Elisabeth Hendrick Borgers.[48]


Hij is in ondertrouw gegaan op 20 augustus 1780 en getrouwd te Bladel op 10 september 1780 (schepenbank), op 37-jarige leeftijd met[49] Anna Coolen (27 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Bladel op 19 november 1752 (doopgetuigen waren Adrianus Coolen en Joanna van Dooren), overleden te Bladel na 1 maart 1805, minstens 52 jaar oud, dochter van Johannes Coolen (regeer- en armenmeester te Bladel) en Maria Lucia van Son.[50]

1780 - 23 aug - Willem Wouter Vosters vertrekt met borgbrief uit Reusel naar Bladel.

 

1787 - 17 dec - Van de kinderen van Corstiaan Das koopt Willem Simon Wouter Vosters voor 34 gulden de Busselacker gelegen te Bladel.

 

1788 - 30 jan - Jan Leijten en zijn vrouw Anneken van Roij verkopen aan Willem Simon Wouter Vosters en zijn vrouw Anneken Koolen 2 loperse grasland genaamd de Beerschot en gelegen achter de Leemskuijlen te Bladel voor 76 gulden.

 

1788 - 30 mei - Dionijs Verhagen en zijn vrouw Jennemie Bruijne verkopen aan Willem Simon Wouter Vosters een perceel grond genaamd het Tulevelt. Het perceel is gelegen te Bladel in de Swartacker en is verkocht voor 54 gulden.

 

1788 -6 dec - Petronella Fabri weduwe van Andries Das verkoopt aan Willem Simon Wouter Vosters een perceel gras genaamd den Ruttenburg en een perceel land genaamd het Prinsken gelegen te Bladel voor een bedrag van 150 gulden.

 

1792 - 6 feb - Willem Simon Wouter Vosters bezit de Busselacker 4L en 23R groot.

 

1793 - 9 aug - Anna Coolen en haar man Willem Simon Wouter Vosters kopen een huis, schop, hof, land en grasland van de Cornelia Rademaker weduwe van Adriaan Vervest. De onroerende goederen zijn gelegen in het gehucht de Raam te Bladel en kosten 156 gulden. Ook koopt hij nog een stuk grond genaamd de Beerschot voor 62 gulden.

 

1797 - 20 feb - In dat jaar maken Wilhelmus Vorsters, ziekelijk en Anna Coolen te Bladel een testament op de langstlevende op.

 

1804 - 16 jan - De zieke Anna Colen weduwe Willem Vosters laat in haar woonhuis haar testament maken. Ze prelegateert haar jongste dochter Johanna Elisabeth met 250 gulden. Haar zoon Simon Vosters krijgt eveneens een prelegaat van 250 gulden toegewezen en mag bovendoen uit de erfenis een vak leren. De kosten worden helemaal betaald tot hij voor het vak geslaagd is. De rest van de boedel moet in drie parten verdeeld worden tussen bovengenoemde Johanna Elisabeth, Simon en de andere dochter die met Adriaan Oostelbosch getrouwd is.

 

1805 - 1 mrt - Verkoop door Anneken Coolen weduwe van Willem Vosters van den Busselakker gelegen in het gehucht Helleneijnd te Bladel aan Hendrick van Son en Adriaentje Sol voor 100 gulden.

Uit dit huwelijk:


1 Petronilla Vosters, gedoopt te Bladel op 30 augustus 1780 (doopgetuigen waren Adrianus Vermeulen en Cornelia Geerts), overleden voor 16 januari 1804, hoogstens 23 jaar oud.[51]


2 Anna Vosters, gedoopt te Bladel op 25 september 1781 (doopgetuigen waren Joannes Coolen en Elisabeth Vosters), overleden te Bladel op 18 mei 1859, 77 jaar oud.[52]

Zij was gehuwd met Adriaan Oosterbosch.[53]


3 Joanna Elisabeth Vosters, gedoopt te Bladel op 22 april 1784 (doopgetuigen waren Walterus Vosters en Maria Lucia Coolen), overleden te Bladel op 24 mei 1851, 67 jaar oud.[54]

Zij was gehuwd met Jan Lievens.


4 Petronilla Vosters, gedoopt te Bladel op 23 mei 1786 (doopgetuigen waren Henricus Coolen en Maria Vosters), overleden te Bladel op 13 oktober 1791, 5 jaar oud.[55]


5 Simon Vosters, gedoopt te Bladel op 1 april 1789 (doopgetuigen waren Joannes Vosters en Maria van Son), volgt onder VI.

 


VI Simon Vosters, gedoopt te Bladel op 1 april 1789, overleden op 14 februari 1856, 66 jaar oud, zoon van Wilhelmus Simon Wouter Vorsters (V-c) en Anna Coolen.[56]


Hij is getrouwd te Bladel & Netersel op 24 juli 1816, op 27-jarige leeftijd met[57] Anna Catharina van Baerschot (27 jaar oud), gedoopt te Bladel op 18 juni 1789 (doopgetuigen waren Wilhelmus van Breughel en Maria van Baarschot), overleden te Bladel op 4 oktober 1838, 49 jaar oud, dochter van Jacobus van Baarschot en Maria Hasenbosch.[58]

1856 - 15 jan - De zieke Simon Vosters laat testamentair vastleggen dat zijn dochter Wilehelmina na zijn dood een vierde deel van zijn nalatenschap krijgt.

 

1856 - 26 feb - Openbare verkoop door de erfgenamen van Simon Vosters te weten Jacobus, Peter, Willem en Willemijn Vosters en Cornelis Coolen. Verkocht worden o.a. een paard, een melkkoe, twee jonge ossen, een oskalf, een hoogkar, diverse boere gereedschappen en huisraad. Verder een hoeveelheid aardappelen, rogge, boekweit, even, hooi en stro. Onder de kopers waren o.a. Peter en Jacobus Vosters, Cornelis Coolen en Cornelis van der Sanden.

 

1871 - 15 jan - Wilhelmina Vosters heeft bij de noataris haar testament opgemaakt waarbij zij bepaald dat haar nalatenschap volledig naar haar broer Wilhelmus gaat. Hij wordt daarbij wel verplicht dat zij na haar dood een christelijke begrafenis krijgt.

 

1873 - 8 mrt - Voor de kantontegter van Oirschot worden de onroerende goederen verdeeld van wijlen Simon Vosters en zijn vrouw Anna Catharina van Baarschot. De erfgenamen zijn Peter Vosters landbouwer te Hapert, de minderjarige kinderen van wijlen Jacobus Vosters en zijn vrouw Maria Elisabeth Vloors te weten Peter Johannes en Anna Catharina die vertegenwoordigd worden door Jacobus Aarts als gevolmagtigden van Peter Johannes van Baarschot, Wilhelmina Vosters, Cornelis Coolen en zijn vrouw Anna Maria Vosters, Maria Castelijns weduwe van Willem Vosters nu gehuwd met Theodorus Donkers ook voor hun minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk te weten Simon, Adriaan, Catharina en Johanna Vosters. Behalve Peter Vosters zijn het allemaal landbouwers en inwoners van Bladel. Ze verdelen een huis met erf en tuin en de volgende stukken grond de Rijt, de Grooten hof, de Vekenakker, de Els, de Molenakker, de Houtkuip, de Schaapsrijt, de Hooge heide, de Groote beemd, de Heiakker, de Hoogen Bosakker, de Lagen Bosakker, de Kleine beemd en de Keel. De totale geschatte waarde bedraagd het voor die tijd heel groot bedrag van 4860 gulden. De erfenis wordt in vijf gelijkwaardige parten verdeeld.

Uit dit huwelijk:


1 Wilhelmina Vosters, geboren te Bladel op 4 november 1817, overleden aldaar op 4 maart 1884, 66 jaar oud.[59]


2 Jacobus Vosters, geboren te Bladel op 31 december 1819, volgt onder VII-a.


3 Anna Maria Vosters, geboren te Bladel op 2 mei 1822, overleden op 29 april 1895, 72 jaar oud.[60]

Zij was gehuwd met Cornelis Coolen.[61]


4 Johannes Vosters, geboren te Bladel op 4 januari 1825, overleden aldaar op 18 januari 1826, 1 jaar oud.


5 Peter Johannes Vosters, geboren te Bladel op 8 maart 1827, volgt onder VII-b.


6 Wilhelmus Vosters, geboren te Bladel op 28 augustus 1829, volgt onder VII-c.


7 Anna Vosters, geboren te Bladel op 24 september 1832, overleden op 8 november 1854, 22 jaar oud.

 


VII-a Jacobus Vosters, geboren te Bladel op 31 december 1819, overleden op 8 april 1868, 48 jaar oud, zoon van Simon Vosters (VI) en Anna Catharina van Baerschot.[62]


Hij is getrouwd op 26 augustus 1850, op 30-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Vloors.[63]

Uit dit huwelijk:


1 Peter Joannes Vosters, geboren te Bladel op 3 augustus 1851.[64]


2 Anna Catharina Vosters, geboren te Bladel op 13 oktober 1853.[65]

 


VII-b Peter Johannes Vosters, landbouwer, geboren te Bladel op 8 maart 1827, wonende te Hapert en te Luyksgestel, overleden te Hapert op 6 augustus 1896, 69 jaar oud, zoon van Simon Vosters (VI) en Anna Catharina van Baerschot.[66]


Hij is getrouwd te Hoogeloon op 10 februari 1860, op 32-jarige leeftijd met[67] Catharina Wouters (34 jaar oud), landbouwster, geboren te Hapert op 10 februari 1826, wonende aldaar en te Luyksgestel, overleden te Hapert op 28 oktober 1892, 66 jaar oud, dochter van Wilhelmus Wouters en Johanna Catharina van den Brandt.[68]

1868 - 6 mei - Openbare verkoop te Bladel van de roerende goederen van Peter Vosters. Het betreft allerlei boeren gereedschap, huisraad, meubels en vee waaronder een paard twee koeien een vaars en een schaapshond.

 

1884 - 8 apr - Verkoop door Peter Johannes Wouters van een perceel grond genaamd de Vrijbeemd gelegen te Hapert voor 884 gulden.

 

1892 - 4 okt - Schenking door Hendrik Lievens aan zijn dochter Hendrika Lievens van drie kwart van een huis, schuur, erf en moesttuin en vijf percelen grond gelegen te Hapert. Peter Johannes Vosters treedt op als toezien voogd over de minerjarige Hendrika. De schenking wordt gedaan omdat Hendrika haar vader al heel lang verzorgd en in de toekomst ook nog zal moeten doen. Ook moet zij zorgen dat haar vader behoorlijk begraven wordt.

 

1896 - 14 dec - Openbare veiling door de erfgenamen van Peter Johannes Vosters van de onroerende goederen van hun ouders. De erfgenamen zijn Peter Johannes Vosters junior, Wilhelmus Vosters, Antonie Tijssen gehued met Johanna Vosters en Gerardus Hoeks gehuwd met Catharina Vosters. Het betreft een huis met stal, schuur, erf en tuin en 35 percelen grond bestaande uit bouwland, wei, bos, hei en moeras. De percelen gelegen te Hapert hebben de volgende namen de Steenakker, Kleinen Akker, het Akkerke, de Voorste of Grooten Valenberg, de Kleine of Achterste Valenberg, de Haevenakker, de Vijmerakker, de Roothen, de Voorste Hoeve, de Achterste Hoeve, het Haverveld, de Dokrijt, den Vrijbeemd, het Ausel, den Harenbeemd, de Schauwberge, de Krekelhof, de Hoog, het Kleine Heiveld, de Ganzestraat, de Huisplak, het Grootveld in de Rotte, den Heerbocht, de Verloren Velden, de Dell, de Toprijt, het Ausel, de Vlinder, Marie van Herken Heerveld, heide op de Pan, de Johannesberg, de Laatvelden van Snieders en het Meesterbosch. Te Bladel nog de Rijt. Onder de voorlopige kopers zijn de zwagers Peter Johannes Vosters junior, Wilhelus Vosters en Antonius Tijssen. Antonius Tijssen is de hoogste bieder van het Marie van Herken Heerveld, den Heerbocht en het Grootveld in de Rotte of het Koksveld.

 

1897 - 14 jan - Deling van de onroerende goederen door de erfgenamen van Peter Johannes Vosters en Anna Catharina Wouters. De waarde van de goederen bestaande uit de boerderij en de grond waaronder bos, hei en moeras is geschat op het voor die tijd zeer hoog bedrag van 3604 gulden. Peter Johannes Vosters krijgt de boerderij en de grond in Hapert toebedeeld. Wilhelmus krijgt een perceel grond in Hapert en 2 percelen in Bladel. Peter Johannes moet de andere erfgenamen binnen 3 maanden een bedrag betalen zodat ze allemaal een waarde van 901 gulden toebedeeld gekregen hebben.

Uit dit huwelijk:


1 Peter Johannes Vosters, geboren te Hapert op 1 november 1860, volgt onder VIII-a.


2 Joanna Vosters, geboren te Reusel op 21 november 1861, overleden te Hapert in april 1862, 5 maanden oud.


3 Johanna Vosters, landbouwster, geboren te Hapert op 8 juni 1863, wonende aldaar, overleden aldaar op 20 maart 1922, 58 jaar oud.[69]

Zij is getrouwd te Hapert op 11 april 1890, op 26-jarige leeftijd met[70] Antonius Tijssen (27 jaar oud), landbouwer en voerman, geboren te Bladel op 27 augustus 1862, wonende aldaar, te Reusel en te Hapert, overleden aldaar op 8 augustus 1939, 76 jaar oud, zoon van Jacobus Tijssen (bouwman) en Petronella de Beijer (bouwvrouw).[71]

1890 - Antonius en Johanna hebben de eerste twee jaren van hun huwelijk een boerderij aan de Kattenbos te Reusel. Behalve boer is Antonius ook voerman. Hij haalt in die tijd bij de Reuselse boeren stro op dat hij naar de tramhalte brengt voor verder transport. Daarna begint hij in Hapert aan het Kerkenbind een boerderij. In het gezin zijn in totaal elf kinderen geboren waarvan er vier vroeg overlijden. Antonius is lid van de processie naar Scherpenheuvel, Retraitepenning en broederschap van St. Donatius, 'de Guld' genoemd. Behalve zich inzetten voor deze openbare functies is Antoniuis ook een zeer arbeidszaam man waarbij hem uiterlijk vertoon vreemd is.

 

1896 - 14 dec - Tijdens de openbare veiling van de onroerende goederen is Antonius Tijssen de hoogste bieder van een aantal percelen grond. Hij heeft belangstelling voor het Marie van Herken Heerveld, den Heerbocht en het Grootveld in de Rotte of het Koksveld gelegen te Hapert.

 

1905 - 15 mrt - Verkoop van een tuin gelegen te Hapert door Antonius Tijssen aan Karel van Heijst voor 200 gulden.

 

1922 - Johanna Vosters is in haar leven lid van de voortplanting des geloofs, lid van de broederschap van de heilige Donatus en lid van de retraitepenning geweest.

 

 


4 Wilhelmus Vosters, geboren te Hapert op 9 oktober 1864, volgt onder VIII-b.


5 Anna Catharina Johannes Vosters, geboren te Hapert op 27 januari 1866, overleden te Bladel op 8 februari 1954, 88 jaar oud.[72]

Zij is getrouwd te Hapert op 15 februari 1892, op 26-jarige leeftijd met Gerardus Hoeks.[73]

1954 - Anna Catharina Vosters is in haar leven lid van de voortplanting des geloofs en lid van broederschap van de heilige Donatus geweest.

 

 


VII-c Wilhelmus Vosters, geboren te Bladel op 28 augustus 1829, overleden op 23 augustus 1871, 41 jaar oud, zoon van Simon Vosters (VI) en Anna Catharina van Baerschot.[74]


Hij is getrouwd op 19 juni 1861, op 31-jarige leeftijd met Maria Castelijns.[75]

(Zij was later gehuwd met Theodorus Donkers.[76])

Uit dit huwelijk:


1 Adrianus Vosters, geboren te Bladel op 2 december 1854, overleden aldaar op 21 oktober 1889, 34 jaar oud.[77]


2 Simon Vosters, geboren te Bladel op 11 november 1862.[78]


3 Anna Vosters, geboren te Bladel op 7 april 1867.[79]


4 Joanna Vosters, geboren te Bladel op 6 augustus 1870.[80]

 


VIII-a Peter Johannes Vosters, geboren te Hapert op 1 november 1860, overleden aldaar op 3 mei 1935, 74 jaar oud, zoon van Peter Johannes Vosters (VII-b) en Catharina Wouters.[81]


Hij is getrouwd te Hapert op 8 juni 1888, op 27-jarige leeftijd met Johanna Dijkmans (22 jaar oud), geboren te Hapert op 12 november 1865, overleden aldaar op 20 augustus 1941, 75 jaar oud.

Uit dit huwelijk:


1 Peter Johannes Vosters, geboren te Vessem op 30 december 1889.


2 Maria Vosters, geboren te Luyksgestel op 21 december 1891, overleden te Vessem op 12 april 1957, 65 jaar oud.


3 Andreas Vosters, geboren te Luyksgestel op 16 juni 1894.


4 Wilhelmus Vosters, geboren te Hapert op 14 februari 1896.


5 Caharina Vosters, geboren te Hapert op 4 april 1898, overleden aldaar op 15 december 1900, 2 jaar oud.


6 Cornelis Vosters, geboren te Hapert op 19 oktober 1900.


7 Adrianus Vosters, geboren te Hapert op 15 februari 1903, overleden te Bladel op 11 november 1982, 79 jaar oud.


8 Johannes Vosters, geboren te Hapert op 11 mei 1906.

 


VIII-b Wilhelmus Vosters, geboren te Hapert op 9 oktober 1864, overleden aldaar op 2 november 1937, 73 jaar oud, zoon van Peter Johannes Vosters (VII-b) en Catharina Wouters.[82]


Hij is getrouwd te Hapert op 14 mei 1897, op 32-jarige leeftijd met Adriana Castelijns.

1937 - Wilhelmus Vosters is in zijn leven lid van de voortplanting des geloofs geweest.

Uit dit huwelijk:


1 Wilhelmus Vosters, geboren te Hapert in het jaar 1899.


2 Maria Vosters, geboren te Hapert op 2 mei 1901.


3 Wilhelmina Vosters, geboren te Hapert op 21 november 1903, overleden aldaar op 20 januari 1905, 1 jaar oud.


4 Petrus Vosters, geboren te Hapert op 28 juni 1905.


5 Anna Vosters, geboren te Hapert in het jaar 1908.


6 Joannes Vosters, geboren te Hapert op 8 oktober 1909.

 

 

Verklaring van gebruikte afkortingen:

 

SARE = Streekarchief Regio Eindhoven

RAB = Rechterlijk archief Bladel

NAB = Notarieel archief Bladel

NAB = Notarieel Archief Bergeyk

AAR = Administratief archief Reusel

 

 

Dit overzicht is gemaakt op zondag 5 januari 2003 met Haza-Data Plus 7.2f door:

Thijs van der Zanden

Grotenekker 4

5541 DJ Reusel

Tel 0031 (0)497-642460

Email tvdzanden@chello.nl_

 

 

Bijlage 1 - Bezittingen Adriaen Symon Vorsters

Verponding - 20.1.1662 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Administratief archief Reusel

inventarisnr: AA.85 f.46

 

 

Adriaen Symon Vorsters verpacht sijne wooninghe ende erven den Wouter Adriaenssen het aengelaeghe groot 111 roeden. 0-18-0

In den kantlijn, nu Margriet Vorsters

 

Item lant inde Leege Berghen 65 roeden 0-6-0

Het Hoender bochtjen 56 roeden. 0-5-0

Den Vorstenbeemt 223 roeden. 1-5-0

De achtersten beemt lant ende groese 320 roeden. 1-15-0

In de kantlijn, modo Jan Thelen

 

Lant inde verbrande stede 151 roeden. 0-16-0

Item sijn Clavervelt 256 roeden. 1-8-0

In de kantlijn, modo Sijmon Vorsters.

Lant en groese 25 lopen 44 roeden

Blijft 7-2-0.

 

Adrianus Simons Vorsters - verpachter.

Simon Adrianus Vorsters - eigenaar.

 

 

Bijlage 2 - Alimentatie Jenneken van Herck door haar zoon

Verklaring - 2.11.1705 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.19 f.28-28v

 

 

Compareerde Wouter Sijmon Vorsters voor sigh selven, Adriaentjen Sijmon Vorsters geadsisteerdt met Jacobus van Casteren haeren man en momboir, Maria Sijmon Vorsters versterkt met Hendrick Moerlants, Dingena Sijmon Vorsters mede geadsisteerdt met Wouter Willem Wijnants, Maria Sijmon Vorsters de jonghste meede geadsisteerdt met Poulus Sijmon Vorsters ende Catholijn Sijmon Vorsters insgelijk versterckt met Herman Adriaens allen kinderen van Sijmon Adriaen Vorsters daer moeder van is Jenneken van Herck, de welcke gesamenlijck verklaren en bekennen bij dese uijterhandt vercoght en overgetransporteerdt te hebben aen en ten behoeven van Hendrick Sijmon Vorsters haeren vercoopers broeder ende Anneken Kerckhofs deselfs huijsvrouw seeker stuck groes genaempt het Clavervelt groot omtrent vijf loopensaet gelegen onder Reusel oist Peeter Coolen west Wouter Cemps noordt de gemeene heijde suijdt Sijmon Poulus Vorsters voors alle 't selve stuk van erven overgegeven mits den cooper sal verplight ende gehouden wesen Jenneken van Herck sijn moeder te onderhouden ende alimenteeren in cost ende drank in linnen en wollen geduerende haer levendaegen langh mitsgaeders naer de doodt vande selve te besteeden ter behoorlijken begraffenisse dan sulcx behoordt ende staadt verijst, mede te betaelen allen de schulden tot lasten vande verschr. starfhuijs staende mits uijtgesondert onbedingh den cooper na den doot vande voorschr. moeder sal genieten ende profiteeren de nogh resteerende meubelen bedde en andere cleeren de voors. Jenneken van Herck competerende getransporteerdt bij ondergeschr. schepenen ten eijnde daer uijt te betaelen ten behoeven van't gemeene landt den 40 penningen en thiende verhooginge op de somme van 50 guldens geloovende parthijen moedersijts dese huis opdraght en transport altijdt te houden ende doen houden voor goedt vast bundigh ende van waerden dan naer reghten,

Actum Reusel voor Hendrik Vroomen en Wouter van de Put schepenen op den tweede november 1705.

Dit zijn de lettere W:V:P van Wouter van de Pudt

Me presente G. de Graaf.

 

Simon Adrianus Vorsters - vader verkopers.

Joanna Francisci van Herck - gealimenteerde.

Henricus Simonis Vorsters - koper.

Anna Kerckhoffs - man koper.

Walterus Simonis Vorsters - verkoper.

Adriana Simonis Vorsters - verkoopster.

Jacobus van Casteren - verkoper.

Maria Simonis Vorsters - verkoopster.

Hendrik Moerlants - verkoper.

Maria Sijmon Adriani Vorsters - verkoopster.

Dimpna Vorsters - verkoopster.

Walterus Gielielmi Wijnants - verkoper.

Hermanus Adriani - verkoper.

Catharina Simonis Vorsters - verkoopster.

 

 

Bijlage 3 - Verkoop door erfgenamen Simon Adriani Vorsters

Verkoop - 2.1.1751 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.23 f.129-130v

 

 

Compareerde voor de heeren Joost Roijmans en Hendrick Wijnants schepenen deses dorps Reusel, dese ondertekent hebbende Dirck Dijckmans soo voor sig selven en als toesiende momboir der kinderen van Margo Bruijninx wonende alhier, item Peternella Dijckmans voor haer selven geadsisteert met Jacobus van den Borne haren man en momboir wonende tot Hoge Mierde, item Jacobus Moelands voor sig selven wonende tot Hapert, item Berbera Moelands geadsisteert met Cornelis Verhoeven haren man en momboir wonende alhier, item Jenneken Moelands gesterckt en geadsisteert met Huijbert van Beers haeren man, wonende tot Veldhoven, item Margo Mollen gesterckt ende geadsisteert met Cornelis Sol haren man, daer moeder van was Margo Bruijnincx voorschreven mede wonende alhier, item Francis Mollen als momboir over de minderjarige kinderen van Marten Mollen in huwelijk verweckt bij meergemelde Margo Buijninx wonende alhier, item Aert Hartogs mede in qualiteijt als momboir over de onmondige kinderen van Jan Lavrijssen in huwelijck verweckt bij de voornoemde Margo Bruijninx mede wonende alhier alle kinderen en kintskinderen en erfgenamen van wijlen zaliger Simon Adriani Vorsters

in de kantlijn

de voorschreven mombers en tosiender hen fort en sterckmakende ende de rato caveleerende naer namaninge alle bij tijden en wijlen bij de onmondigen in deese gemelde op de getransporteerde huijs en grond van erven souden konnen worden gemaeckt ofte gesustineert.

Franciscus Mollen

Dit X merck stelt Dirck Dijkmans verclaert niet ander te konnen schreijven.

Aert Hartoghs

Joost Roijmans

Hendrick Wijnants

Mij present Cristiaen van Crullenberg.

 

welcke alle verclaren en bekennen in hare respectieve qualiteijten wel wettelijck en erffelijk te cederen transporteren en in eenen vollen regt van eijgendom op te dragen en over te geven gelijck deselve doen bij ende mits deesen aen en ten behoeven van Mattijs Moelands inwoonder alhier, eerstelijk de huisinge met de erve gecomen van Sijmon Vorsters groot 79 roeden, item eem gedeelte in den middelste beemt groot 179 roeden, item het lant met de beemden daer aen gelegen groot 155 roeden, item het Eusel van Jan Paridaens groot 112 roeden, item den Kerckenacker groot 112 roeden, item de helft vant lant genaemt het Middelstuck groot 5 lopen en 11 roeden dog alle soo groot en cleijn als deselve alhier ten gehugte de Lensheuvel gestaen en gelegen sijn in hare welbekende reengenoten en ten quohiere bekent en te sien op folio 199 sulx voor en om eene somme van twee hondert sestig gulden verders daer uijt jaerlijx te moeten blijven vergelden twee en twintig stuijvers aen den armen van Reusel, item aan't comptoir van de heer Cornelis de Back te s'Bosch mede jaerlijx drie stuijvers en wijders los en vrije uijtgenomen daer nog jaerlijx uijt te moeten blijven vergelden de slands en dorps reele lasten naerbuurlijke regten usantien en serviteiten soo als naerdeelige tot de voorschreven perceelen van vaste goederen van outs regts en gewoonte wegen staende en gehorende belovende ieder een en elck van haer in solidum ende voorschreven haere qualiteit naer helmelinge vertijdenisse in maniere indien gewonelijck dit cederen transporteren en erffelijk overgeven altijt te houden en doen houden voor goet vaste stedig en van waerden als mede dat alle wegen stegen en waterlaeten daer op en door gaende blijven in haren ouden regt verders jegens eenen jegelijken te sullen vrijen waeren en quarderen van allen commer calangie en aentael daer reets op wesende ofte naermaels comende alles onder verbant als naer regten aldus gedaen en gepasseert voor en ten overstaen van haren regten int hooft deses genaemt die deese behalven de transportanten ten registere van reele actens op folij 130 verso eijgenhandigh hebben ondertekent op heden in Reusel desen twee en twintigsten december 1700 een en vijftigh mits alle de comparanten met present is dees gepasseert den tweede januarij 1700 een en vijftigh.

 

Cooppenningen sijn f.160-0-0

Laste in capt. f.31-5-0

f.291-5-0

40e penning f.7-5-10

 

Dit hantmerk X heeft gestelt Dirck Dijckmans verclaert niet te connen schrijven.

Dit X merck stelt Peternel Dijckmans verclaert niet te connen schrijven

Jacobus van den Borne

Dit X merck stelt Jenneken Moelants verclaert niet anders te connen schrijven

Dit hantmerck X heeft gestelt Berbera Moelands verclaert niet te connen schrijven

Cornelis Verhoeven

Jacobus Moelands

Huijbert van Beers

Margo Mollen

Cornelis Sol

Francis Mollen

Aert Hartoghs

Joost Roijmans

Hendrick Wijnants

Cristiaen van Crullenberg.

 

Simon Adrianus Vorsters - testateur.

Dirck Dijckmans - erfgenaam.

Peternella Dijckmans - erfgename.

Jacobus van den Borne - erfgenaam.

Jacobus Moerlandts - erfgenaam.

Barbera Moerlandts - erfgename.

Cornelis Verhoeven - erfgenaam.

Jenneken Moerlants - erfgename.

Huijbert van Beers - erfgenaam.

Margo Mollen - erfgename.

Cornelis Sol - erfgenaam.

Margaretha Bruijninkx - erfgename.

Johannes Nicolaas Lavrijssen - erfgenaam.

 

 

Bijlage 4 - Mishandeling door Paulus Simon Vosters

Getuigenis - 22.4.1716 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.39 f.126-127

 

 

Compareerde voor ons schepenen der dingbancke van Bladel en Reusel, quartiere van Kempelant Meijereij van s'Hertogenbos, Peter Aerts van der Linden woonachtigh tot Reusel, out ontrent ses en twintigh jaren gerichtelijck gedaegt sijnde van officie wegen omme der waerheijt getuijgenisse te geven, heeft ter requisitie van Johan de Jongh stadthouder van den heer quartier schout van Kempelant in faveur van justitie onder eede die den selven aen handen van den selven stadthouder de Jongh heeft gepresteert getuijgt, verclaert ende gedeponeert, sulcx hij doet mits desen waerachtigh te sijn dat hij op vrijdagh geweest sijnde den twintigsten maert deses jaers seventien hondert sestien is geweest in geselschap van meer anderen persoonen, ten huijse van Hendrick Moelants in des selfs kamer alwaer hij door Sijmon Vosters sijnen moederlijcke oom wiert aengesprooken om betaelinge van eenige penningen dien hij seijde aen de ouders van voornoemde Peeter Aerts van der Linden geleent ofte verschote te hebben ende hij van der Linden daer op antwoorde dat sijne ouders door gemeenschap van eenige onbedeijlde goederen voor hem ettelijcke jaeren lang verscheijde lasten hadden betaelt, ende als hij die quam te restitueren dat als dan aen hem sijne gepretendeerde penningen oock wel souden werden voldoen op welck antwoort den selven Sijmon Vosters hem deponent aenstons sonder eenigh achterdencken tegens de aerde neder smeet ende sulcx ten mede bij wesen van sijns Sijmon Vosters soon genaempt Pouwels de welcken met ende beneffens sijnen vader hem deponent soo aenstons met voeten op het lijf trapten en met stoelen op sijn lichaem stampten als of sij hem hadden willen ombrengen ende dit een tijt langh geduert hebbende soo hebben den voornoemde Sijmon Vosters ende sijne soone hem deponent eijndelijck uijt den huijse voor de deur tot op de straet getrocken en gestooten en den deponent sigh dus elendigh van sijnen oom en neef mishandelt siende sijde tegens haer is dat eenen keirel mishandelen die uw niet misdaen en heeft, gij doeter niet aen als eerlijcke luijden maer als schelmen, op het spreecken van welcke woorden den voornoemde Sijmon Vosters tegens sijnen soone seijde nouw slaet den schelm voort doodt denoterende daer mede den deponent, waerop den voornoemde Pouwels sone van Sijmon Vosters sijn mesch op hem deponent uijt sijne sack trock ende den deponent solcx siende, setten het tot voorcominge van verdere mishandelinge opt loopen doch door krachteloos heijt niet hart konnende loopen wiert aenstons van sijnen voornoemde neef Pouwels Vosters ingeloopen en achterhaelt en door hem met het mesch eenen swaeren steeck in den lincker arm gegeven dat het mesch daer in omgedraeijt sijnde eene swaere wonde veroirsaeckte waer op den selven van der Linden sigh wederom ter loop naer het huijs van Hendrick Moerlants begaf alwaer hij door andere parsoonen die de kelder deure open trocken in den kelder wierd verborgen ende de voor deuren vant huijs toe geslooten sijnde, wierde hij doorden voornoemde Pouweles Vosters als noch vervolgt ende met een houweel vande kar door de staldeuren uijt huijs op den haert gecomen sijnde seijde hij waer is den schelm nouw mijn intensie is, om hem nouw voort doodt te slaen ende hem deponent niet vindende mits hij met sijnen swaeren gewonden ende bebloeijden arm in den kelder was, is den selven Pouwels Vosters eijndelijck van daer vertrocken, als wanneer hij deponent naer dat hem een eijer plaester door den huijsvrouw van Hendrick Moerlants ende Elisabeth Jan Raeijmaeckers op sijne wonde was gelegt van daer naer sijn huijs is gegaen De woning van sijnen voornoemde oom passerende die met sijnen soon Willem op sijnen mist hof was, seijde hij deponent tegens hem siet eens is dat ooms en neefs werck van imant soo miserabel te quetsen en te mishandelen, quam den selven sijnen oom en neef Willem den eenen met eene schup en den ander met eenen dorstvlegel hem tegemoet loopen, seggende o schelm wij sullen uw noch eens op nieuws vant selve geven, wij sullen uw noch wel anders hebben, en hebben hem te samen met schup en vlegel tegens de aerde om ver geslaegen, tot soo langh dat den vlegel aen stucken was, ende is den deponent door sijnen broeder Pouwels van der Linden dien sulcx van verre sagh ende sijn best quam loopen eijndelijck van daer wegh gebragt naer het huijs vanden secretaris vanden Graaf om bij absentie vanden officier van dese mishandelinge kenisse te geven waer mede den deponent dese sijne waerachtige verclaeringe is eijndende, bij de welcke hij naer prelectuere heeft gepersisteert ende verclaert het gepasseerde in voegen voornoemt alsoo geschiet te sijn, soo waerlijck moeste hem Godt almachtigh helpen.

Aldus gepasseert ter secretarije tot Reusel den twee en twintgsten april seventhien hondert en sesthien ter presentie van schepenen dese onderteeckent.

Aelbertus Panis

Hendrick Kerckhofs.

 

Paulus Simon Vorsters - beklaagde.

Willem Simon Vorsters - beklaagde.

Simonus Pauli Vorsters - beklaagde.

Hendrik Moerlants - oom mishandelde.

 

 

Bijlage 5 - Huur huis en grond door Poulus Simon Vorsters

Huurovereenkomst - 10.11.1716 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.39 f.139

 

 

Compareerde Jenna en Adriaentjen Jan Lucas, de welcke verclaeren bij desen uijterhant verhuert ende verpacht te hebben aen Poulus Simon Vosters seeckere erfstede, soo huijsinge lant ende groes dan bij scheijdinge en deijlinge ten deelen gevallen tusschen de gelijcke vrinden ende erfgenamen Jan Lucas, gelegen onder Reusel gehuchte genaempt het Kippeneijndt, wordende bewoont bij den pachter in desen, sulckx voor een termijn van ses naest volgende jaren met den halve termijn te moogen afstant doen, des berouwt mits malcanderen behoorlijck opgesegt sijnde, te weten een half jaer te vooren den vervaldagh, de groes aenvanck nemende eerst comende half meert en het lant te oicxt daer aenvolgende pachter sal verobligeert wesen geduerende de pacht, jaerlijckx op de huijsinge te leggen twee vijmen dackstrooij, tot sijne lasten, mits latten en nagelen sullen korten mede den decker te dienen daer vooren genietende den afval, de wanden en andere huijsinge te witten ende lijmen te onderhouden sulckx behoort met het hout daer toe dienende op de voornoemde erve af te kappen, mede de goederen wel, ende loffelijck te labeuren ende misten, volgens slaets regt, mitsgaeders door den pachter te betaelen allen dorps lasten, dan bij maencedulle alhier sullen werden omgeslaegen, de goederen int afscheijden wel en behoorlijck te laten leggen den bergh ende inde braeckses trede te lans door de selve, op behoorlijcke forma soude te opsaeijen leegh lant te laten, den pachter sal op de goederen voornoempt vermogen af te kappen boonstaecken ende ertrijsen doch daer toe bequaem, boven allen de welcke voornoemde gelooft den pachter jaerlijckx geduerende de hueringe voor huer te betaelen seventhien guldens tot verseeckeringe van allen tgeene voornoempt, soo stelt den pachter tot waerborge den selfs haeven scharen meubelen parsoon ende anderen goederen onder verbant als naer rechten, gelovende partijen wedersijts dese hunne huercedulle in allen deelen te houden en doen houden voor goet vast bundigh ende van waerden daer toe staende.

Actum Reusel voor Aelbertus Panis ende Wouter Verdoncq schepenen op den thienden november 1716: is conditie geen andere erve bij de voornoemde goederen te hueren of te gebruijcken Actum ut ante.

Aelbertus Panis

Wouter Verdoncq

 

Paulus Simon Vorsters - huurder.

 

 

Bijlage 6 - Alimentatie kinderen Willem Simon van Herck

Alimentatie - 18.9.1717 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.39 f.161-162

 

 

Compareerde voor ons schepenen naergenoempt Poulus Sijmon Vorsters als monboir ende Jan van Hercq dan toesiender van de twee onmondige kinderen wijlen Willem Simon Vorsters, daer moeder van is Dingen Dirckx ter eene ende de voornoemde Dingena Dirckx versterckt met Dirck Jan Cornelis haere toecomende man ter andere sijde, de welcken verclaren gelijck sulckx doen bij desen, in plaetse der bewijs hunder vaders goederen de kinderen competerende hebben aengegaen dese hunne minnelijck accoort op de volgende maniere namentlijck geven over de voornoemde eerste comparanten aen ende ten behoeven van de tweede comparanten allen ende iegelijcke gelt ende andere penningen door Willem Simon Vorsters voornoempt uijtgeleent ende hem was competerende beneffens het uijtsetsel te genieten van Simon Vorsters hunne groot vader dan de anderen hebben gehadt te weten een koeij twee vijmen cooren met strooij een hant ketel een bed met sijn toebehooren etc: waer vooren de tweede comparanten in dese belooven de twee onmondige kinderen te alimenteeren ende onderhouden in cost ende dranck linden ende wollen sieck ende gesont geduerende het jonghste kint sal gecomen wesen tot den ouderdom vcan achthien jaer, ende ingevalle Sijmon Vorsters quamen uijt huijshoudinge te scheijden soo sullen de tweede comparanten hebben ende genieten de huerpenningen der erfgoederen dan tselve sullen coomen te bedraegen voor soo verre een sesde part aengaet om daer mede te doen naer hunner wel gevallen, ende naer aflijvigheijt van Sijmon Vorsters voornoempt, sullen de achterlatende goederen uijt wat natuere souden wesen werden gepart ende gedeelt beneffens de andere erfgenamen mits de revenue, ende incompste werden getrocken bij de twee comparanten sulckx geduerende de voornoemde alimentatie van achtien jaer gelovende partijen wedersijts dese hunne minnelijcke accoort ende verdragh in allen deelen te houden en doen houden voor goet vast bundigh ende van waerden onder verbant van hunne parsoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende dan naer rechten daer toe staende.

Actum Reusel den achtiende september seventhien hondert seventhien, present Aelbertus Panis ende Wouter Verdoncq schepenen.

 

Simonus Pauli Vorsters - grootvader.

Willem Simon Vorsters - overleden vader.

Dingena Dirck Louvrijsen - moeder.

Dirck Jan Cornelis - stiefvader.

Paulus Simon Vorsters - momboir.

 

 

Bijlage 7 - Testament Simon Vosters

Testament - 9.6.1722 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.40 f.216v-217

 

 

Inden Namen ons Heeren Godts Amen.

Bij deesen instrumente van testamente sij een jgelijck cont en kennelijck

dat wij scheepenen alhier in Reusel sijn gecompareert en verscheenen bij den parsoon van Simon Vorsters weduwnaer wijlen Cornelia ...... sijne huijsvrouw saliger onsen inwoonder, sieck te bedde liggende edoch des selfs verstant en vijf sinnen volcomentlijck en over al gebruijkende soo ons uijterlijk bleeck, de welcke te kennen gevende en heeft verclaert te gunnen en maeken erffelijck aen Paulus Simon Vorsters sijne wettigen soon, seecker hellicht in een huijs den testateur competeerende dito huijs in gekocht bij hem testateur en sijn vrouw saliger, gestaen en geleegen onder Reusel ten gehucht genaemt den Heijkant, tselve voor arbijts loon moeijten en andere diensten ten behoeven vanden testateur verrigt en gedaen inmiddele laetende de verdere erfgoederen als haeven, schaeren meubelen actien en crediten ten behoeven van sijne gelijcke kinderen, ten eijnde te paerten en deelen volgens verstant en rechten en costuijmen alhier gebruijkelijck, doch alles met en van gelijcken Paulus Vorsters voornoemt, wijders wilt en begeert den testateur dat dit sijn leste en uijterste wille en testamente dat bij een jder volcomentlijck en geheellijck sal achtervolgt en geobserveert werden en mede dit selfs effect sorteeren gelijck ten dien testament requireert. Aldus gedaen verleeden en gepasseert voor en ter presentie en overstaen van Hendrick Kerckhofs en Jan van der Loocq scheepenen in Reusel deesen 9e junij 1722.

Hendrick Kerckhofs

Jan van der Loocq

 

 

Simonus Pauli Vorsters - testateur.

Cornelia - overleden vrouw.

Paulus Simon Vorsters - begunstigd erfgenaam.

 

 

Bijlage 8 - Alimentatie kinderen van Willem Simon Vosters

Verklaring - 7.8.1722 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.40 f.223 e.v

 

 

Compareerde voor on schepenen naergenoemt Poulus Simon Vorsters momboir geassisteert met scheepenen in deesen en Jan van Hercq toesiender over de twee onmondige kinderen van Willem Simon Vorsters, en Dingena Dirck Louvrijsen sijne huijsvrouw in den eerste houwelijck verweckt beijde saliger, de welcke bij deesen hebben aengegaen deese volgende conditie accoort en verdrach, des te weeten, dat Paulus Simon Vorsters en sijne huijsvrouw belooven en bij deesen verclaeren, de selve twee onmomdige kinderen te sullen alimenteeren in cost en dranck siek en gesont, tot den tijt dat het jongste kint sal gecoomen sijn tot den ouderdom van 15 jaeren en is geconditioneert, dat het quam dat voornoemde onmondige kinderen quamen sieck of suchtigh te woorden , (: tgeene men niet verhoopt:) dat als dan de voornoemde kinderen eenige spijse of drancq meer dan ordonaris, moesten hebben tot hun behoef, dat den momboir en toesiender het selve sullen moeten besorgen, uijt de incomsten van voornoemde kinderen, en houden in reedelijke cleerage als behoort, sonder dat den aenneemer Poulus Vorsters sal profiteeren en ingebruijck hebben, allen ende jgelijcke erfgoederen de selve kinderen competeerende onbedeijlt geleegen ten gehucht gemaemt den Heijkant dito erfgoederen aengecoomen van hunne ouders saliger, behalven een derde inden Langen Acker, die Poulus van Gompel sal ingebruijk hebben tot voor 15 jaeren toe, onder conditie van behoorlijcke laebeuringe naer genoemt welcke erfgoederen de kinderen ten deelen sullen coomen te vallen na dato deses is mede conditie dat voornoemde Poulus Vorsters, de voornoemde landerijen groesen etc. hun competeerende, behoorlijck sal onderhouden in mesten en labeuren, soo als den selve behooren gecultiveert te worden, en in cas van geene behoorlijcke laebeuringe soo verstaen den voornoemde toesiender en scheepenen in deesen dat den selven Poulus Vorsters, als dan de voornoemde erfgoederen, sal afstaen en niet meer aenvierden of gebruijken geloovende partijen wedersijts deese hunne accoort conditie en verdrach altijt te houden en doen houden met de conditie voornoemt onder verbant als naer rechten, daer toe staende, actum Reusel voor en ten overstaen van Hendrick Kerckhofs en Jan van der Loocq scheepenen in Reusel voornoemt deesen sevende augustus 1722.

 

Paulus Simon Vorsters - opvoeder.

Willem Simon Vorsters - overleden vader.

Dingena Dirck Louvrijsen - overleden moeder.

Paulus van Gompel - gebruiker landerijen.

 

 

Bijlage 9 - Verkoop grond door Poulus Simon Vorsters

Verkoop - 11.8.1722 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.21 f.40-41

 

 

Compareerde voor ons scheepenen naergenoemt Poulus Simon Vorsters cum uxore de welcke beijde verclaeren en bekennen euwelijck en erffelijck over te transporteeren aen ende ten behoeven van Poulus van Gompel en sijne huijsvrouw seeckere een derde paert inden Langen acker weesende lant en groes geleegen naest den vercoopers erve ten gehuchte genaemt den Heijcant den vercooper aengecoomen van sijne ouders saliger, soo groot en clijn met de reengenooten van dien gelijck selve geleegen sijn sulckx los en vrije uijtgenoemen cheeren chijns en dorps commer van voorden commer gelijck men erven met recht schuldigh is te weeren en cleeren sulkx omme en voor de somme van twaelf gls die voldaen sijn en betaelt geloovende partijen wedersijts dese hunne acte van transport altijt te houden en doen houden, onder verbant als naer rechten daer toe staende.

Actum Reusel voor en ten overstaen van Hnedrick Kerckhofs en Jan van Loocq scheepenen in Reusel voorschreven 11e augustus 1722.

Hendrick Kerckhofs

Ja van der Loock

Mij present G. de Graaf secr.

 

Paulus van Gompel - koper.

Paulus Simon Vorsters - verkoper.

 

 

Bijlage 10 - Verkoop stede door Wouter Willem Wijnandts

Verkoop - 15.9.1706 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.19 f.34-34v

 

 

Compareerde Wouter Willem Wijnandts ende Dingna sijne huijsvrouwe de welcke bekennen en verclaeren uijtderhandt verkoght ende overgetransporteerdt te hebben aen en ten behoeven van Jan Janssen Cornelis ende Maria des selfs huijsvrouwe seekere stede gelegen onder Reusel metten huijsinghe lant groes heijde ende weijde soo ende gelijk de vercoopers sijn gekoomen bij koop van Nocolaes Jan Peeters als armemr. van Reusel en bij outhorisatie daer toe gemmitteerdt is voor dese gekomen van Jan Cornelis Jacobs volgens opdraght van dato den 21 augustus 1707 los ende vrije uijtgenomen een capitael van 50 gulden staende ten behoeven van dese armen te betaelen tegens ses persent ingevolge de voors. acte van opdraght van verdere commer ende aentael te weeren ende cleeren gelijk men erven met reght schuldigh is te weeren ende cleeren dat voor ende omme de somme van 100 guldens welcke somme op heden is voldaen ende betaelt geloovende partijen wedersijts dese hunne opdraght ende transpordt te houden ende doen houden dan naer reghten.

Actum Reusel voor Hendrick Vroomen ende Jan heijsmans schepenen opden 15e september 1706

Hendrick Vromen

Jan Heijsmans

Me present G. de Graaf secr.

 

Walterus Gielielmi Wijnants - verkoper.

Dimpna Vorsters - verkoper.

 

 

Bijlage 11 - Verkoop huis en grond aan Wouter Sijmon Vosters

Verkoop - 29.7.1705 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.19 f.27v

 

 

Compareerden Wouter soone Willem Wijnants dewelcke uijtterhandt vercoght aen ende ten behoeve van Wouter Sijmon Vorsters en Elisabeth Jan Peeters sijn huijsvrouwe seeker pardt ende erffe in alles desselfs huijsinge en erfgoederen gestaen ende gelegen onder Reusel met uijtgesondert en heren vercooper compareerende van Willem Wijnants en Jenneken Marie Daniels desselffs ouders saliger allen gelegen onbedeelt sulcx los ende vrij uijtgemoomen een chijns van te betaelen aen de rentmeester Belesteijn waer van het vijfde pardt jaerlijcx is 12 st. nogh een geestelijke rente van 5 st jaerlijcx is voorde vijfde part eene stuijver ende alnogh een rente van 0-2-8 van de vijfde pardt jaerlijcx 8 penningen nogh een teijt meede betaelt als voor, dese gekoomen van vercooper sijn grootvader verders los ende vrij uijtgenoomen haere chijns en dorps commer van verdere commer en weren ende cleeren gelijk men heren met reght schuldigh is te weeren ende cleeren dat voorde somme van sestigh welke somme op heden is voldaen geloovende parthijen wedersijts dese te houden en doen houden dan reghten.

Actum Reusel voor Hendrick Vroomen en Wouter van de Pudt schepenen op de 29 julij 1705.

Hendrick Vroomen

Dit sijn de letteren W:V:P: van Wouter van de Pudt

Me presentie G.de Graaf secr.

 

Willem Wijnants - vader verkoper.

Joanna Gualteri Danielis - moeder verkoper.

Walterus Gielielmi Wijnants - verkoper.

Walterus Simonis Vorsters - koper.

 

 

Bijlage 12 - Verklaring Wijnand Willem Bruijnincx

Verklaring - 6.12.1715 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.39 f.122 en f.122v

 

 

Compareerden voor ons schepenen naergenoempt, Wijnant Willem Bruijnincx omtrent 30 jaeren, inwoonder tot Reusel, staende te goeder name en fame ons bekent de welcke ten versoecke van Aelbertus Panis tegenwoordige schepen over den dorpe van Reusel voorschreven verclaert en affirmeert waer en waerachtigh te wesen dat omtrent 17 ofte 18 jaeren voor desen geleden den juijsten tijt van maent en dach onbegrepen heeft gesien dat Jan Dijckmans in huwelijck gehadt Maria Sijmon Vosters, toen Jan Dijckmans gebooren tot de Mierde onder den quartiere van Oisterwijck is gecomen inden duijsteren, van avont uijt den huijse Willem Jagers als doen ondertrouwt wesende met een schoen, loopende tusschen de huijssinge van Willem voorschreven en een eertkar staende op s'heeren straten en naer dien hem hooren vallen, sonder daer ontrent een mensch bij te weesen voor soo veel den deponent heeft connen sien, mits den donckeren van avont hier mede eijndiende den voorschreven deponent sijn verclaeringe naer gedaene lectuere daer bij gepersiteert ende uit eedt bevestigt sulcx in handen van gecommiteerde des haere quartier schoudt van Kempelandt. Actum Bladel voor Cornelis Adriaenssen president ende Adriaen Martens schepen op den sesden december 1715.

 

Wijnandus Willem Bruininkx - getuige.

Jan Dijckmans - slachtoffer.

Maria Simonis Vorsters - vrouw slachtoffer.

 

 

Bijlage 13 - Bezittingen Wouter Sijmon Vosters

Verponding - 24.3.1714 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Administratief archief Reusel

inventarisnr: AA.86 f.41

 

 

Wouter Sijmon Vosters gecomen van Willem Wijnants Hollanders sijne wooninge en aengelage 198R

Een ackerken aende Hooge Ackers neffens de Postelse erve 25R

Den Hoogacker 175R

Den Groene Acker 84R

Lant inden Heecman 68R

Den Vlasaert 30R, nu Jan van de Loocq bij coop

Den Hooge Ackers 120R

Den Groeven 43R

Het Groen ackerken gecomen van Willem Franssen

Heijde en weijde inde Papenbeemde 112R

Den Gielensacker 152R

Den Kenter van Gerit Janssen Ivo 138R

Den Nieuwe Erve achter de vijver

Wouter Sijmon Vosters van de kinderen Willem Wijnants inde stede Wijnant Henricx 30R

Vierde part in de Cuijlits acker 38R

Vierde paert inden Houtaert 22R

Vierde paert inden Coolbocht 45 en een half R

Vierde paert inden Kackepoels bemt 42R

Vierde paert inden Kentersacker 25R

Vierde paert inde Buenders 22R

 

Walterus Simonis Vorsters - eigenaar.

 

 

Bijlage 14 - In beslagname van goederen door Wouter Vorsters

Proces - 19.6.1720 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.40 f.123

 

 

Compareerde Wouter Vorsters verponding heffer des jaers 1719 over den dorpe van Reusel de welcke bij en mits deesen verclaeren te arresteeren en in bewaerder handen te stellen met permissie vanden heere gecommiteerde officier alhier alsulcke gedorsen rogh kooren berustende op de solder en ten huijse van Hendrick Kerckhofs scheepenen in Reusel voornoempt onder de dinghbancke van Bladel, omme daer aen te verhaelen dusdanigepretentie van verpondinge de pachters der thiende verschult.

actum Reusel voor en ten overstaen van Jan van der Loock tegenwoordige en Jan Huijsmans out scheepenen desen 19e junij 1720 SARE schepenbank Bladel invt.nr 40 folio 123

 

 

Walterus Simonis Vorsters - verpondingsheffer.

 

 

Bijlage 15 - Koop grond door Wouter Sijmon Vorsters

Koop - 5.11.1720 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.20 f.324

 

 

Compareerde voor ons ondergenoemde scheepenen Jan Vroomen en Barbara sijne huijsvrouw de welcke bekennen bij deesen over te geven en in eenen erffelijcken rechte te transporteeren aen en ten behoeven van Wouter Sijmon Vorsters en Elisabet sijne huijsvrouw seeckere hellichte in een parseel ackerlant genaemt den Groenen acker soo groot en clijn als deselve gelegen is volgens den quohier alhier geleegen aenden Kruijs wegh inde acker tusschen de groote kerck en de weduwe Jan Moonen sulkx los ende vrije uijtgenoomen cheeren chijns en dorps commer van vordere commer en andere aentael te weeren ende cleeren gelijck men erven met recht schuldigh is te weeren enden cleeren dat omme en voor de somme van vijff en twintigh gulden die op heden sijn betaelt. Geloovende partijen wedersijts dese hunne opdrachte ende transport altijt te houden en doen houden onder verbant van unne respectieve parsoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende als naer rechten requireert.

Actum Reusel voor en ten overstaen van Hendrick Kerckhofs ende Jan van der Loock scheepenen desen 5e november 1720.

Hendrick Kerkchofs

Jan van der Loock.

 

Walterus Simonis Vorsters - koper.

Helena Dirck Rademaeckers - reengenote.

 

 

Bijlage 16 - Erfdeling door erfgenamen Stoffel Wijnants

Erfdeling - 14.5.1725 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.40 f.320-321b

 

 

Staet schiftinge scheijdinge en afdeijlinghe opgerecht ende geslooten met bewillingh consent volcoomen ordere ende genoegen van Dingen Geerten wed wijlen Stoffel Wijnants, door de gelijcke kinderen van Stoffel Wijnants saliger en Dingen Geerten voornoemt; te weeten Maria Wijnants gesterckt met Jan Mollen haeren man en momboir, Wijnant Wijnants voor sijn selven, ende Hendrina Wijnants gesterckt met Faes Verdoncq des selfs man en momboir, allen hier precent ende compareerende voor scheepenen des dorps Reusel bestaende inde volgende cavele waer van gemelde Dingen Geerten wed. Stoffel Wijnants afstant doet ende sulckx op de conditie volgende.

De Eerste cavele:

Eerstelijck het voorhuijs of de keuken met den hof, met een derde paert inden Dries int aengelach geleegen oistwaerts neven de straet en woninge Jan Cornelis.

Item een stuck lant genaemt den Hoeckacker groot circa 1 1/2 loopens oist Wout Jenten west Wouter Vorsters suijt Cornelis Maes en noort Wouter Vorsters voornoemt.

Item een stucq lant en groes genaemt de Buenders, groot ontrent een loop: oist den gemeene heijde, west Jan Bierens, suijt en noort Wouter Vorsters.

Item een derde paert inde achterste Buenders, oist de gemeene heijde, west Hendrina Wijnants suijt de voornoemde heijde, noort Jan Bierens.

Item een vierde paert int aengelach van Jan Bierens voornoemt, oist den selven en gemeene Herbane, west d'erfgenaemen dhr Herman Creemers, suijt de vijvers van Postel, noort Jan Jan Bierens voornoemt.

Item een derde paert inden soogenoemde Hoogen Acker, oist d'erfgenaemen dhr Creemers parochie kerck, suijt Jan Panis.

Ende is dese cavele bij blinde looten ten deele gevallen aen Wijnant Wijnants voornoemt.

De tweede cavele.

Item de stal afgescheijdende van het voorhuijs met de schop tegen over de schuer.

Item een derde paert in voornoemde Dries oist nevens het eerste gedeelte van de voornoemde cavele geleegen oistwaerts, west het ander paert naest de vijvers van Postel, suijt de armgoedren, noort het huijs.

Item een stuck lant genaemt de Hout Voort, groot circa 20 r. oist Wouter Vorsters, west de gemeene straet, zuijt en noort Jan Bierens.

Item een stucq lant genaemt de Vick groot ontrent 2 1/2 loop: oist Jan Cornelis west Goijaert Lievens, suijt en noort de gemeene heijde.

Item een derde paert inde Achterste Buenders, oist het middelste paert inde voornoemde Buenders en erve Jan Lucas, vander eijnde den selven.

Item een stucq lant genaemt den Keurbocht, groot een loop: oist erfgenaemen Dirck Adriaens, west Jan Hendrikx, suijt Jan Lucas en noort de gemeene wegh.

Item de hellichte in een stucq groese genaemt het Beemdeken tussen de vijvers van Postel.

Item een derde paert inden Hoogen Acker, het middelste paert, ende is dese cavele also bij blinden looten ten deelen gevallen aen Hendrina Wijnants geassisiteert als voornoemt.

De derde en laetste cavele.

Item de schuer aende voornoemde huisinge met het ander derde paert in den Dries teegen over de schuer naest den vijver van Postel.

Item een stucq lant genaemt den Heijman groot 1 1/2 loop: Oist Jan Kemps, west en suijt Wouter Vorsters, noort erfgenaemen Creemers.

Item een stucq lant genaemt den Groenacker groot ontrent een loopens oist den gemeene wegh, west Wouter Vorsters, suijt Jan Bierens ende noort den gemeene wegh.

Item een derde paert inden Hooge Acker oist de erfgenaemen Creemers, west den gemeene wegh, suijt Wouter Jenten ende noort Goijaert Lievens.

Item de hellichte in een stucq groese genaemt het Beemdeken, oist en west den vijver van Postel, suijt Adriaentjen Lucas, noort Gielen Das.

Item mede een derde paert inde Achterste Buenders, de eerste en tweede cavele in deesen, west Jan Vroomen, suijt Jan Lucas, ende noort Jan Bierens.

Ende is dese cavele ten deelen gevallen aen Maria Wijnants, gesterckt als voornoemt.

 

De voornoemde cavelen alsoo aen jder bij blinden looten ten deelen gevallen sijnde soo is geaccordeert ende geconvenieert dat jder cavele ofte participant sal moeten uijt keeren sjaerlijckx aen Dingen Geerten wed. Stoffel Wijnants henne moeder voornoemt vijf guldens, sulckx tot haere alimentatie ende onderhout, ofte wel daer mede te doen naer haere believen, waer van het eerste jaer vervallen sal heeden over een jaer, ende alsoo vervolgens van jaere tot jaere tot haer overlijden toe.

Verders is noch gecondisioneert dat de voornoemde twee laetste tweede en derde cavele sullen moeten uijt keeren ende betaelen aende eerste cavele jder thien gulden eens sonder meer, tgeene de selve bij accordatie en nimmerlijck moderatie is toegeweesen over ende ter saecke de selve hadde te pretendeeren weegens huer loon, dat den selven soude hebben verdient bij gemelde weduwe Stoffel Wijnants.

Ende wat aengaet de veltschaere ten velde wortel vast staende, de welcke sal gedijlt ofte vercocht worden tot betaelinge der schulden, ten laste van voornoemde goederen staende, jder des selfs verschult paert ende gnote.

Ende wat belanght den put met den oven aen voornoemde huijsinge gehoordende de welcke bij hun int gelijck sonder onderscheijt in gebruijck sal blijven.

Ende hebben de gelijcke condividenten malcanderen verstaen jder te weegen naer behooren; ende jder neemt aen de lasten ende renten of geestelijcke pachten jder voor een derde paert te voldoen, daer onder verbindende de voornoemde goederen.

Hier mede verclaerende de gesamentlijcke condiverdenten met dese scheijdinge en deijlinge volcoomen genoegen ende contantement te neemen en jder in henne cavele te erve en veste sonder eenige exeptie te willen of connen sustimeeren, maer beckennen malcanderen daer inne volgens sijne groote en clijne met de kenbaere reengenooten beweesen en bekent te sijn;

Aldus gedaen ende gepasseert voor Jan Driedonckx ende Jan Huijbreghts scheepenen.

Actum Reusel den veerthienden meij 1725.

 

Walterus Simonis Vorsters - reengenoot.

Cornelius Petri Maes - reengenoot.

Goijert Lievens - reengenoot.

Jan Lucas van Casteren - reengenoot.

 

 

Bijlage 17 - Deling tussen Maria en Simon Wouter Vorsters

Deling - 9.2.1735 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.42 f.112v-113

 

 

Alsoo different ende verschil was ontstaan tussen Simon Wouters Vorsters cum suo inden eersten huwelijck verweckt bij Anna Wijnants ter eenre ende Maria Vorsters Wouter Vorsters inden tweede huwelijck verweckt bij Elisabeth Jan Peeters ter andere zijde overden eijgendom der vaste goederen achtergelaten bij voornoemde henne ouders welcke different ende verschil door tussen afspraecken van goede mannen is geaccordeert geconserveert ende met malcanderEn verdragen. In dese voegen dat der tweede comparante Maria Wouter Vorsters verweckt als voor eeuwelijck ende erffelijck sal hebben ende behouden seeckere drie stucken erve bestaende den halven Kenter grooot ontrent twee loopensaet oist de gemeene Straet ende west Antonij Jansen, item eem stuck landt genaemt den Vroomenacker groot ontrent eenen een half loops:, oist Steven Peeters ende west Jan Lucas Andriessen met alnoch een stuck landt genaemt den Staackacker groot ontrent een loops:, oist Wouter van de Pudt ende west Andries Zeels ofte wel soo groot ende clijn dan de selve geleegen ende bevonden werden onder desen dorpe Reusel ten gehuchte 't Weyereind los en vrije uijtgenoomen cheeren chijns der verpondinghe oock te onderhouden allen gebuerlijke weegen steegen waterlaten en schouwen ende voorts wat dese goederen van outs ende gewoonte weeghen verschuldicht is te doen daerteegens hebbende de serviteiten ende gerechtigheden daeraen gehoorende mits hier uijt jaerlijcx te blijven vergelden seven stuijvers acht penningen ten behoeven vanden Armen dese dorps Reusel van voorderen commer ende anderen aentaal te weeren ende cleeren gelijck men erven met recht sculdich is te weeren ende cleeren waermede de gemelte tweede comparante Maria Vorsters te voldoeninge van der selve gerechte part en quote in henne voornoemde anders goederem genoegen ende contentiment neemende ende wijders dat de verdere resterende goederen als huijsinghe groesen ende wijden met de lasten ende schulden daer opstaende sullen blijven ten behoeven van den eersten comparant Simon Wouter Vorsters ten eijnde daermede te doen daer der selver welgevallen. En in conditie dat partijen het passeren ende uijtmaken deser acte half ende half sullen voldoen gehoorende partijen weedersijts alhier compareerende dese hunnen contracte ende accoort bij somma van deijlinge altoos te sullen houden ende doen houden onder verbintenisse obligatie ende vernumsiatie ende gepasseert voor ende ten overstaan van Aert Hartogs ende Jan Cornelis scheepenen in Reusel op heden den negenden februarij sevethienhondert ende vijfendartich toinonde.

Aer Hartogs

Jan Cornelis

Mij present A. d Graaf.

 

Simon Wouter Vorsters - erfgenaam 1734.

Anna Wilhelmi Wijnants - testatrice 1734.

Walterus Simonis Vorsters - erflater 1734.

Maria Wouter Vorsters - erfgenaam 1734.

 

 

Bijlage 18 - Verkoop deel stede erfgenamen Wouter Vorsters

Verkoop - 1.2.1735 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.21 f.285v-287

 

 

Wij Aert Hartoghs ende Jan Cornelis scheepenen des dorps Reusel tuigen ende verclaeren, dat voor ons persoonlijck is gecomporeerd Johannes Wouter Vorsters inden eersten huwelijck verweckt bij Anna Wijnants voor sijn selven mitsgaders Jenna Peeters, gesterckt ende geadsisteert met Matijs Ivo haeren man ende momboir ende Elisabeth Jan Peeters gesterckt ende geadsisteert met Arnoldus van Poppel ende haeren man ende momboir daer vader van was Niclaes Jansen in huwelijck verweckt bij Elisabeth Peeters den gemelde Wouter Vorsters tweede huijsvrouw de welcke alsoo verclaerden ende bekenden uijtterhand vercocht, gevest ende overgetransporeert te hebben gelijck deselve doen midts dese aen Simon Vorsters seeckere gerechte twee sesde parten in eene stede bestaende in huijsinge hof en aengelagh midtsgaders landerijen groesen heijden en weijden op der selve goote, cleijnte en wel bekende reengenooten doen de selve gestaen ende gelegen sijn onder desen dope Reusel ten gehuchte genaemt Wijereijndt midts hun transportanten in gemelde stede compiterende gereserveert ofte uijtgescheijden soo ende indier voegen dan de voornoemde transportanten is aengecoomen ende verstorven wijlen gemelde Wouter Vorsters, Anna Wijnants ende Elisabeth Jan Peeters sijne eerste en tweede huijsvrouwe volgens den quohier der verpondinge dese dorps los en vrije uitgenomen cheeren chijns en dorpscommer nochtans te onderhouden allen weegen waeterlaeten ende schouwen ende voorts wat dese goederen van oudt reghts ende gewoonte weegen verschuldight sijn te doen daer tegens genietende de voordeelen ende gerechtigheden daer toe staende den cooper sal sjaerlijckx uijt de gemelte goederen voorschreven twee sesde paerten moeten blijven vergelden eenen gulden twee stuijvers acht penningen ten comptoire vanden rentmeester Lijcklama ten behoeven vant gemeene landt met alnoch twee stuijvers acht penningen ten behoeven van den armen deses dorps Reusel van voorderen commer ende andere aentael te weeren ende cleeren gelijck men erven met recht schuldigh is te weeren ende cleeren welckers overgifte ende transport is geschiet voor eene somme van een hondert en vijftigh guldens welckers penningen te voldoen te weeten de eene hellighte aenstaenden oist deses jaers seventienhondertvijfendertigh ende wederhellichte een jaer naer dato sonder intrest bij naerlatigheijdt van dien sich verbindende der vrijwillige condemnatie deser bancke recht, sonder oppositie sich vrijwilligh te sullen ende laten condemneeren den cooper sal de huijsinge hof en aengelagh met de groese ende het landt onbesaijt leggende aenvaerden aenstonts dogh het verdere landt bij de stoppelen als wanneer de vruchten sullen weesen geurbert en in conditie dat den eersten comparanten Jan Wouter Vorsters hier mede uijt den verderen inboel van de velden is staende nevens de havenschare meubelaere goederen van voornoemde Wouter Vorsters en Elisabeth Peeters sal moeten scheijden en erffelijck laaten aan voornoemde cooper geloovende dit voorschreven overgeven ende erffelijck transporteeren met de geloftenisse onder verbintenisse daer inne gemelt altoos te sullen houden ende doen houden voor goedt vast stedigh ende van waarden onder verbant ende gelofte van quarantschap in forma.

Aldus gedaen verleeden ende gepasseert binnen Reusel op heeden den eertsen februarij seventhien hondert vijfendartigh

 

Den coop is f.155-0-0

Uitgaande lasten in cappitael f.31-5-0

Samen f.186-5-0

Waer vanden slandt 40e penning is betaelt met f.4-13-2

 

Jan Cornelis

Aert Hartoghs

Mij present A. de Graaf subst secr.

 

Matthias Ivo - man verkoopster.

Joannes Wouter Vorsters - verkoper.

Anna Wilhelmi Wijnants - ouder.

Walterus Simonis Vorsters - ouder.

Simon Wouter Vorsters - koper.

Elisabetha Jan Peeters - ouder.

Elisabeth Jan Peeters - verkoopster.

Arnoldus van Poppel - man verkoopster.

Joanna Peeters - verkoopster.

 

 

Bijlage 19 - Koop grond Simon Vosters en Elisabeth Borgers

Koop - 10.10.1749 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.23 f.58-59

 

 

Compareerde voor schepenen ondergenoempt Maria Vosters weduwe Andries Lucas geadsisteert met Willem Vosters haren broeder inwoonderesse binnen Reusel de welcke verklaerde ende bekende wel wettelijck en erflijk te cedeeren transporteeren en in eenen vollen regt van eijgendom op te dragen en over te geven dan deselve doet bij ende mits deesen aen en ten behoeven van Simon Vosters en Elisabeth Borgers sijne huisvrouwe haere transportantes broeder en suster respectievelijk inwoonderen binnen Reusel voorschreven, een stuk groese genaemt de Kenter, groot sulx 138 roeden gelegen alhier ten gehugte het Weijereijndt deen seijde de getranporteerden endander seijde het onmondige kint Gerrit Antonij Jansen haer transportante aengekomen bij versterf van haere ouders zaliger sijnde dit transport geschiet voor en omme eene somme van dertien guldens los en vrij uijtgenomen daeruijt jaerlijx te moeten blijven vergelden deslands en dorpslasten nabuurlijcke regten actieven servituten soo voor als naerdelige tot het voorschreven parseel van ouds regts en gewoonte weegen staende ende gehoorende belovende naer helmelinge vertheijdenisse inne maniere gewoonlijck dit cedeeren transporteeren en erflijck overgeven ten behoeve voorschreven alteijt te sullen houden en doen houden voor goedt vast stedig ende van waerden ende jegens eenen jegelijcken te sullen vrijen waijren en quarandeeren van allen commer en calange en aentael daer reeds op weesende ofte naermaels komende alles onder verbant en quarandschap als naer regten.

Aldus gedaen en gepasseert voor en ten overstaen van heeren Abraham van den Graef prsident en Joost Rooijmans scheepen in Reusel deese neffens de transportante en mij secretaris ten schepen register folio et sequentibus onderteekent hebbende actum datum uts (10 oktober 1749).

Cooppenningen f. 30-0-0

40 e penning f. 0-15-0

 

Maria Vorsters

Willem Vorsters

Abraham van de Graaf

Joost Roijmans

Mij present Cristiaen van Crullenberg secr.

 

Simon Wouter Vorsters - koper.

Elisabeth Hendrick Borgers - koopster.

Wilhelmus Vorsters - assistent verkoopster.

Maria Wouter Vorsters - verkoopster.

Andreas Jan Lucas - overleden man verkoopsters.

 

 

Bijlage 20 - Oorkonde geestelijke renten en pachten te Reusel

Oorkonde - 16.1.1758 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.45 f.145v-148v

 

 

Lijste of memorie van alle sodanige geestelijcke renten en pagten als welcke door de volgende parsonen nog in leeven sijnde uijt de goedere onder deesen dorpen Reusel aent comptoir der geestelijcke goedere de heer Cornelis de Back te Sertogenbosch jaerlijckx op Ligtmis dag verschuldigt sijn betaelt moete worden bij ons ondergeschreevene schepenen en secreataris ter requisitie van vooren genoemde heer rendmeester geformeert en ten sijnen comploire overgesonden;

No 56 de kinderen Lucas Hendricx

Nu Joost Roijmans, Nicolaes Bel, Hendrick Dirckx, Ansem Sol en Wouter Compaans f0-12-0

No 57 Simon Vosters blijft 3-0-0; No 65 0-2-8; no 82-0-5-0 samen 3-7-0

No 58 Mattijs Lievens blijft 0-5-0

No 59 Simon sone Adriaen Rademakers

Nu Jan Joosten, Cornelis Jan Cornelis, Evert van Gompel en de weduwe Peeter van der Heijden 1-10-0

No 60 Weduwe Gerit Sol

Nu de weduwe Antonie Sol, Cornelis Verhoeven, Jasper Jooris en Jacobus Willems 1-6-0

No 61 Jan Tops

Nu de weduwe Jan Tops 0-10-0

No 63 Cornelis Peeter Maes

Nu Jan Dirxc 0-7-8

No 64 Andries Jan Lucas cum suus

Nu Maria Vosters sijne weduwe 0-2-8

No 66 Antonie Joosten en Mattijs Lievens

Nu Antonie Joosten, Mattijs Lievens de weduwe Marten Staes en Mattijs Mollen 0-2-8

No 67 Frans van der Cheelen

Nu Dirck van der Cheelen den Ouden, Cornelis Dirkx, Elisabet van der Cheelen, Wouter van der Put, Hendrick Borgers, Peeter Schroeven, Cornelis Jan Cornelis cum suus 0-2-8

No 69 Bastiaen van der Vliet blijft 0-5-0

No 70 Aert Hartogs

Nu weduwe Adriaen vann Dooren, Peeter Hartogs en nu Cornelis Dirkx Cornelis 0-2-8

No 72 Jan van Herck den ouden

Nu de weduwe Jan van Herck den jongen, Simon Hendrick Vosters en de weduwe Cornelis van herck 0-15-0

No 73 De weduwe Jan Mollen blijft 0-10-0

No 549 Peeter van Linden (doorgestreept), de weduwe Hendrick Kerkhofs en Gerit Sol 2-1-0

nu Jan Kerkhofs haeren soon, Gerit Sol en Andries Zeelst 0-5-0

No 76 Weduwe Hendrick Kerkhofs

Nu Gerit Sol, Jan Michiel Joosten 0-5-0

No 77 Adriaen van Dooren

Nu Andries van Dooren 0-10-0

No 78 Jan van Gorp blijft 0-10-0

No 80 Willem van Herck

Nu Jan Dirkx en Adriaen Borgmans 0-5-0

No 81 Jan Adriaen Panis

Nu Jan van der Hijden 0-5-0

No 83 Peeter van der Linden blijft 0-10-0

No 543 Goijaert van Herk blijft 1-1-4

No 546 Cornelis Gerits cum suus

Nu de weduwe Hermanis Dijkmans, Michiel Dijckmans en Bastiaen van Vliet 0-8-12

No 547 Jan van Herck

Nu sijne weduwe 0-2-8

No 548 Francis Dasch, Antonie Jan Cornelis, Jan Paridaens, Peeter Stijnen, Cornelis Jan Cornelis, Simon Hendrick Vosters, de weduw Cornelis van Herck, Adriaen van Vessem en Jacobus Willems 0-18-0

No 550 De weduwe Wouter Simon Paridaens

Nu Jan Paridaens 0-4-10

No 553 Jenneken en Adriaentien dogters van J Jonatas

Nu Nicolaes Bel, Wouter Compaens, Ansem Sol, Hendrick Dirckx en Joost Roijmans 0-5-10

No 556 Jenneken Lucas cum suus

No Joost Roijmans en Antonie Jan Cornelis 1-3-8

No 559 Wouter en Jan Compaans blijve 0-12-14

No 560 Anna en Alegonda Winckels

Nu den armen van Reusel, Corstiaen Dirkx, Jan Rocca, Cornelis Dirkx en Cornelis en Jan van liempt

No 563 Cornelis van Herk cum suus

Nu Simon Hendrik Vosters de weduwe Jan van Herk, Elisabet van der Ceelen en de weduwe Cornelis van Herk 0-11-12

No 564 Hendrick van der Ceelen

Nu Jan Huijbregs, Cornelis Maes, Francis van der Loock, Elisabeth Haeren, Mattijs Lievens en Peeter Maes cum suus 0-10-0

No 566 Francis Waeterbeek

Nu Hendrick Wijnants en Hendrina Clerqs, de weduwe en kinderen Francis Waterbeek (alles doorgestreept) 0-3-0

No 570 Nicolaas Bel blijft 0-11-8

No 571 Hendrik van der Ceelen nu Jan Huijbregs 0-4-0

No 573 Peeter Haeren

Nu Dirck van der Ceelen den jongen 0-4-15

No 574 Jacobus Kemps blijft 0-17-6

No 575 Frans Lievens en Govert Staas 0-7-8

No 1191 Steeven Verdonck cum suus

Nu Hendrick Verdonck, Antonie Jan Cornelis, Francis Das, Peeter Stijnen, Cornelis Jan Cornelis, Simon Hendrick Vosters, weduwe Cornelis van Herck en Adriaen van Vessem 7-15-0

No 1190 Cornelis Maes

Nu Jan Dirckx en Jan Huijbregs junior 2-0-0

Samen 37-7-19

 

Wij Hendrick Wijnants en Francis van Loock schepenen in Reusel quartiere van Kempelandt meijerije van S.Bosch, verclaeren op den eedt inden aanvanck onse bedieninge gedaen dat alle de vooren staende rendt gelders noch in eenen sijn en meerendelig voor ons in eijgene persoon sijn gecompareert de welcke hebben gedeclareert dat sij de regte jegenwoordige rent gelders waeren, dat wel eenige niet gecompareert sijnde sijn deselve aen ons door de mede gelders opgegeven en ons bekent is dat noch in leeven sijn of hebben niet konnen ontdekken en meeten meerdere of andere rent gelders sijn dan Jan Huijbregts den ouden welke sijne renten niet heeft laeten aentijckenen,

Toirconde hebben wij deese ten onsen scheepen register folio 148 verso eijgenhandig onderteekent door onsen secretaris laeten deperheeren en met sij ordinaire ondertekening bekragtigen.

Actum Reusel deesen sestienden januarij 1708 en vijftigh.

Hendrick Wijnants

Francis van der Loock

H. Crullenberg secr 1758.

 

Simon Wouter Vorsters - pachter.

Lucas Hendricx - pachter.

Hendrick Dircks - pachter.

Matheus Lievens - pachter.

Everardus van Gompel - pachter.

Jan Dirkxs Raeymaeckers - pachter.

Cornelius Petri Maes - voorgaande pachter.

Andreas Jan Lucas - voorgaande pachter.

Maria Wouter Vorsters - pachtster.

Antonie Joosten - pachter.

Franciscus Theodori van der Chelen - voorgaande pachter.

Elisabeth van der Chelen - pachtster.

Cornelius Hendrick Dircks - pachter.

Hendrick Borgers - pachter.

Andries Seels - pachter.

Petrus Haeren - pachter.

Franciscus Lievens - pachter.

Hendrick Borgers.

 

 

Bijlage 21 - Lening van Gerit Sol

Lening - 18.10.1706 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.19 f.35v-36

 

 

Compareerde voor ons schepen naergenoempt Herman Adriaens ende Catharina doghter Adriaen Sijmons Vorsters des selfs huijsvrouwe de welcke bekennen ende leijden bij dese gelight ende opgenoomen te hebben van Gerit Sol ende sijne wettige huijsvrouwe een capitaele somme van twee honderdt guldens ende van geloovende intrest te betaelen tegens vijff ten honderdt wesende jaerlijcx thien guldens waer van den eersten pacht vervallen sal heden datum deses op jaer ende vervolgens alsoo van jaer tot jaer tot efentueelen aflopinge toe de welcke sal moeten geschieden te weeten een honderdt guldens naer dato dese over twee jaeren te schulden ende de andere honderdt guldens te voldoen ende op te leggen thien jaeren naer de verso twee gespeulueerde jaere wesende verstaende de laeste hondert gulden lossen naer desen over twaelff jaeren sonder nijdt afstel ofte opleggende tot verseekeringe vant selve capitael ende staande verloopen intrest naer rato verbindende de comparanten in desen als vaste hipoteeck seekere erfstede huijsing landt ende groes niets uijtgesonderdt geloovenen op heden hebben en ingekoght van Adriaen Jan van der Cheelen ende sijne huisvrouwe enden gekoomen van Hendrick Wijnandts met deselfs huisvrouwe dat op de conditie ende volgens deselve op den aghtsten desen gepasseert ende verleden ten desen daeghe ende hier vooren gesien geloovende de voorschreven comparanten dese stede en stucken van erven daertoe respecteerende goedt ende weldeugende te houden ende doen houden voor 't selve capitael ende verloopen van dien meede dito capitael te lossen dan voorschreven onder verdere verbandt van hunne goederen ende parsoonen hebbende ende vercrijgende sulcx vereijscht.

Actum Reusel voor Hendrick Vroomen ende Jan Heijsmans schepenen op den 18e october 1706.

Hendrick Vroomen

Jan Heijsmans

Me present G. de Graaf secr.

 

Gerardus Sol - geldverstrekker.

Catharina Vorsters - schuldenaresse.

Adrianus Vorsters - vader schuldenaresse.

 

 

Bijlage 22 - Koop van onroerende goederen door Simon Vosters

Schepenakte - 10.10.1749 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.23 f.57-58

 

 

Compareerde voor heeren Abraham van de Graaf president en Joost Rooijmans schepen in Reusel Willem Vosters woonende tot Bladel de welcke verclaerden ende bekenden wel wettelijck en erffelijck te cedeeren transporteeren en in eenen vollen regt van eijgendom op te draegen en over te geeven gelijck deselve doet bij ende mits deesen aen ende ten behoeve van Simon Vosters en Elisabeth Borgers sijne huijsvrouwe seeker een geregte sesde part in eene stuck bestaende in huijs hoff en aengelag met de daer bij en aenhorige teul ende weijlanderijen staende ende geleegen alhier tot Reusel ten geheugte het Weijereijndt hem transportant aengekomen bij versterff van sijn ouders zaliger en thans bij haer getransporteerden in gebruijck en bewoont wordenden immers soo ende in voegen van de selven ter plaetse voors. in sijne kenbaere rheengenooten gestaen en gelegen en ten quohire van Reusel folio 72 breder bekent en geexprsseert sijn sulx voor en omme eene somme van vijff en vijftig gulden ende onder den lasten van daer uijt jaerlijckx te moeten blijven vergelden eenen geestelijcke pacht vab elf stuijvers en vier penningen in eene meerdere parten van drie gulden seeven stuijvers en acht penningen gegolden wordende aent comtoir vanden heer rentmeester de Back ten behoeve van de gemene landt mitsgaders slands en dorps reele lasten nabuurlijcke regten usantien en serviteiten soo voor als nadelige dat de voors. een sesde in die steede van ouds regts en gewoonte weegen staende ende gekomende belovende naer helmelinge vertijdenisse in maniere gewoonlijck dit cedeeren transporteern en erffelijck over geeven ten behoeve voors. altijt te sullen houden en doen houden voor goedt vast stedig ende van waerde en tegen eenen jegelijcken te sullen vrijen waijren quarandeeren van allen commer calange en aentaal daer verders op wesende ofte naemaels komende alle sonder verbant als naer regt.

Aldus gedaen en gepasseert op heeden den dato uts (10 oktober 1749) ten overstaen als boven deese neffens den transportant en mij secretaris ten schepenregister onderteekent hebben folio 57 et seguatibus.

Willem Vosters

A v.d Greef

Joost Roijmans

Mij present Cristiaen van Crullenberg secr.

 

Simon Wouter Vorsters - koper.

Elisabeth Hendrick Borgers - koopster.

Wilhelmus Vorsters - verkoper.

 

 

Bijlage 23 - Koop van weiland door Simon Wouter Vosters

Koop - 16.6.1707 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.19 f.44v-45

 

 

Den selven hebben alnogh op de voorz. voorde waarde verkogt en overgetransporeert aan ende ten behoeven van Wouter Simon Vosters en Elisabet Sijne huijsvrouwe een stuck weijlandt genaamt den Benter groot ontrent 138 roeden gelegen tot Reusel oost de kooper selfs west Anthonij Jansen en noort de gemeene straat en suijt mede den cooper los en vrije uijtgenoomen s'heeren chijns en dorpscommer van vordere commer ende andere aantaal te weeren ende cleeren gelijke enen erven met recht schuldigh is te weeren en cleeren sulcx omme en voor de somme van vierenveertigh gulden met de slagen te voldoen volgens de conditie insgelijks te houden op verbant alsvoor actum.

Hendrick Vromen

Jan Hoefmans

Me presente G. de Graaf secr.

 

Simon Wouter Vorsters - koper 16.7.1707.

Elisabeth Hendrick Borgers - vrouw koper 16.7.1707.

 

 

Bijlage 24 - Ondertr. Simon Wouter Vosters en Elisabeth Borgers

Schepenakte - 14.5.1735 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: 6.11 f.76

 

 

Compareerde voor scheepenen des dorps Reusel den eersamen Simon Wouter Vorsters jongman ende Elisabet Hendrick Borgers jonge dochter bijde geboortich en woonachtich alhier tot Reusel de welcke versoecken in ondertrouw aengetijkend ende opgenoomen te werden gelijck sulkx ten desen naer teneur ende in hande van haer Hoog Moog: echt reglement is geschied geloovende ider dat de vereijste huwelijcxse proclamatien onverhindert gegaan sijnde hun inden echten huwelijken staat te sullen laaten bevestigen.

Aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van Aert Hartogs ende Jan Cornelis Scheepenen.

Actum Reusel op heden den veertienden Meij seventien hondert vijf en dartich.

Aert Hartoghs

Jan Cornelis

Mij president A.d.Graaff.

 

Op heden den negen en twintigsten Meij 1700 vijf en dartich soo sijnde voorn: ondertroude persoonen inden echten huwelijken staat bevesticht sonder datter eenige wettige verhinderingen ofte oppositie is voorgecomen.

Blijkende bij den relase des vorsters, present de scheepenen van Reusel dese getijkent

Aert Hartoghs

Jan Cornelis

Mij president A.d.Graaf.

 

Simon Wouter Vorsters - bruidegom.

Elisabeth Hendrick Borgers - bruid.

 

 

Bijlage 25 - Koop grond door Simon Wouter Vorsters

- 14.6.1751 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.23 f.158-159

 

 

Compareerde voor ons Hendrick Fabrij en Jan Michielsen Schepenen der dingbanke Bladel Reusel en Netersel Wilhelmina Lucas van Casteren laetst weduwe van wijlen Willem van Herck inwoonderesse binnen Reusel geadsisteert met schepenen van Reusel als oppervoogden over haere onmondige kinderen te kennen gevende dat mits haere armoede en onvermogen genoodsaeckt is geworden eene gesegde stuck landt genaemt den Vroukenssacker groot omtrent 79 roeden aen Simon Wouter Vosters te verkoopen ende met de wijle haere woninge mits bouvalligheijt wasinge staat en sij penningen nodig hadden tot herstellingen van dien om met haere kinderen in te konnen woonen dat haeren pligt was volgens de regten en costumen te versaecken decreet in forma, dog dat sijde kosten tot dien met geen mogelijkheijt kon supoteeren en der halven daer van versogt te mogen gelibereert sijn waer op gehoort de voors. oppervoogden die dan vervolgens van alles waeren dan dien koop soude konnen worden geapprobeert soo en in voegen deselven voor ses en veertig gulden geschiet is mits de penningen tot opbouw van de gesegde woninge mogen worden aengelegt waer omme wij met inwisselinge ende gecomungeert met schepen van Reusel als oppervoogden approbeeren den coop als is voors. gedaen in consentien in de veste op conditie dat de voors. 16 gulden sullen worden geamploijeert tot opbouw van de voor gementioneerde huijsinge ten meeste nutte de onmomdige weesen soo verklaerden ende bekenden sij comparanten geadsisteert als voor wel wettelijck en effelijck te cedeeren transporteeren en van eenen vollen regt van eijgendom op te draegen en over te geven gelijk deselven doet mits deesen aen en ten behoeven van de boven genoemde Simon Wouter Vosters het gesegde stuck landt genaemt de Vroukensacker voor ses en veertigh guldens deen seijde en dander sijde de gemeene weg haer transportante aengekomen van haere ouders zaliger sulx los en vrij uijtgenomen jaerlijkx daer uijt te moeten blijven vergelden de slands en dorps lasten nabuurlijcke regten usantien en serviteiten soo voor als naedeelige van ouds regts en gewoonte wegen staende ende gekoomende beloovende naer helmelinge vertijdenisse inne maniere mede gewoonlijck dit cedeeren transporteeren en erffelijck overgeeven ten behoeven voors. altijt te sullen houden en doen houden voor goedt vast en van waerden ende jegens eenden jegelijcke te sullen vrije waijren en guarandeeren van alle commer calange en aantael daer op wesende ofte naderkomende alles onder verbant als naer regten aende is mede gestaen en gecompareert Anneken Jenten dogter van voors. weduwe van Willem van Herck dewelcke mede verklaerden voor soo verre deesen transporte haere eenigsints aengaan nog in voegen voors. mede aen hem getransporteerden alsoo over te draegen en te transporteeren op verbant als voor.

Aldus gedaen en gepasseert voor schepenen in hooft deesen gemelde die neffens de transportanten en schepenen oppervoogden beneffens mij secretaris ten prottocolle hebben ondertekent op heden in Reusel den veertiende Junij 1700 een en vijftigh.

 

Dit merk X is van Wilhelmina Lucas van Casteren

Dit merk X stelt Anneken Jenten verclaerden beide niet te kunnen schrijven

Joost Roijmans

Hendrick Fabri

Jan Mieghiels

Mij presient Cristiaen van Crullenberg secr.

 

Simon Wouter Vorsters - koper.

Wilhelmina Lucas - verkoopster.

 

 

Bijlage 26 - Koop grond door Simon Wouter Vosters

Koop - 9.10.1755 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.24 f.140-140v

 

 

Item transporteeren als voorschreven (Jan Leijten en Maria Jan Cornelis) aen en ten behoeven van Simon Wouter Vosters eenen vierde part in den Cuijlitsacker gekomen van Stoffel Wijnants gelegen als voor groot 38 roeden.

Item de Cuijlitsacker gekomen van Gerit Sol groot 91 roeden.

Item den halven Cuijlitsacker groot 61 roeden.

Item noch eenen Cuijlitsacker gekomen als voor groot 75 roeden voor een en sestig gulden de profijtaebele slaegen daer mee gerekent wijders los en vrij actum dato uts (9 september 1755).

Penningen en s;aegen f61-0-0

penningen f1-10-8

Antonij Jan Cornelis

Jan Leijten

Jan Cornelis

Maria Leijten

Cornelis Jan Cornelis

Alegonda Jan Cornelis

Dit X merck stelt Jan Vosters verclaart niet anders te konnen schrijven

Hendrick Wijnants

J. van Crullenberg secr.

 

Simon Wouter Vorsters - koper.

Gerardus Sol - vorige eigenaar.

 

 

Bijlage 27 - Verkoop grond door Simon Wouter Vosters

Verkoop - 23.9.1760 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.25 f.68-68v

 

 

Compareerde voor Hendrick Wijnants en Francis van der Loock schepenen in Reusel deese getekent hebbend Simon Wouter Vosters inwooonderen alhier dewelcke verklaerde ende bekende wel wettelijck en erffelijck te ceederen transporteeren en overgeven gelijck den zelven doet bij ende mits deesen aen en ten behoeven van Jan van der Cheelen comuxore een stuck groes genaamt het Hofken groot ongemeeten deen zijde Jan van der Hijden en dander zijde den getransporteerde sulx voor en omme eene somme van twaalff gulden wijders los en vrij uijt genoomen jaarlijckx daaruijt te moeten blijven vergelden alle de slands dorps reele lasten nabuurlijcke regten usantien en seviteiten zoo voor als naedelige van outs regs en gewoonte weegen daertoe staande ende gehoorende beloovende nae helmelinge verthijdenisse inne maniere indien gewoonlijck dit cedeeren transporteeren en erffelijck overgeven ten behoeve voorschreven altijt te sullen houden en doen houden voor goet vast stedigh en van waerden ende jegens eenen igelijcken te sullen vrijen waijren en quaranderen van alle commer callange aentael daer reeds op wesende offte naderkoomende alles onder verbant als nae regten.

Aldus gedaen en gepasseert voor en ten overstaen van scheepenen voornoemt die deese neffens den transportant en mij secretaris ten schepen register van reele actens folio 68 verso eijgenhandigh hebben ondertekent op heeden binnen Reusel deesen drie en twintigsten september 1700 en sestigh.

Sijmon W Vosters

Hendrick Wijnants

Francis van der Loock

Mij present Johan v Crullenberg secr.

 

Simon Wouter Vorsters - verkoper.

 

 

Bijlage 28 - Verkoop grond door Elisabeth Borgers

Schepenakte - 18.8.1784 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.31 f.117-117v

 

 

Compareerde voor heeren schepenen van Reusel Elisabeth Burgers weduwe weijlen Simon Wouter Vosters en Wouter Vosters haren soon gesterckt ende geadsisteert met den selven, inwoonderen te Reusel dewelke verclaren uijt de hand te hebben verkogt en dien volgens wettelijk en erffelijk te cederen transporteeren ende in eenen vollen regt van eijgendom op te dragen ende over te geven gelijk sij doen mitsdesen aan en ten behoeven van Willem Vosters en sijn huisvrouw ook te Reusel woonagtig een stuck landt in groes den Hoek, gelegen onder Reusel groot 2L 39 R ofte soo groot en klijn daer gelegen is, deen sijde Bert Joannis C.S. en dander sijde de getransporteerdens doende inde verponding 0-15-8 de comparanten aangekomen bij erffenisse derwelke verclaren dese goederen geen leenen subject sijn, sijnde desen koop geschiet voor ende omme eene somme van twee en sestig gulden en tien stuijvers te betalen op den eersten april seventienhondert ses en taggentigh, verder los en vrij mitsgaders slands en dorps lasten, nabuurlijcke regten usantien ende serviteiten soo voor als nadelige van outs regts en gewoonte wegen daartoe staande ende gehorende belovende naar helmelinge verteijdenisse inne maniere gewoonlijk dit cederen transporteeren ende erffelijk over geven ten behoeven voorschreven alteijt te sullen houden en doen houden voor goet vast bondig en van waerden ende jegens eenen iegelijken te sullen vrijen waeren ende guaranderen van alle commer callange ende aantaal, daar reeds op wesende ofte naderkomende alles onder verband als naer regten.

Aldus gedaen voor en ten overstaan van Huijbert Samuel Kouwenberg ende Jan Leenaerts schepenen die dese neffens de comparanten en mij secretaris ten register eijgenhandig hebben ondertekent actum Reusel den agtiende Augustij seventien hondert vier en taggentigh.

Dit X merk stelt Elisabeth Borgers weduwe Simon Vosters kon niet anders schrijven

Wouter Vosters

H.S. Kouwenberg

Jan Leenaerts.

 

Koop penningen 62-10-

40e penning 1-11-4

 

Elisabeth Hendrick Borgers - verkoopster.

Simon Wouter Vorsters - overleden man verkoopster.

Waltherus Vosters - zoon verkoopster.

 

 

Bijlage 29 - Verkoop obligatie door Elisabeth Borgers

Obligatie - 7.9.1785 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.53 f.16-17

 

 

Compareerde voor de heeren schepenen van Reusel Elisabeth Burgers weduwe van Simon Wouter Vosters inwoonderesse alhier na behooren geadsisteert dewelcke verclaerde ende bekende soovoor haer selven en nogh in qualiteijt als erffgename van den selven haren man en als legatrice van haren broeder Wouter Burgers en deen volgens eijgenaresse uijt de hand te hebben verkoght en mitsdien in eenen vollen regt van eijgendom op te dragen ende over te geeven sooals deselve doch bij desen aan Johan Wilhelmus van Crullenberg eenere stant capitael groot twee hondert guldens tegens twintig stuijvers het stuck bevoorens groot geweest sijnde vijfhondert guldens staende ten lasten van Wouter Adriaen van de Put en Johanna Hendrick van der Cheelen volgens de hypotheeqbrief gepasseert voor scheepenen van Reusel den 2 martij 1671 met de intreste van dien reeds verscheenen en die nog komende verschijnen tegens vier guldens van ieder hondert alles blijkens den voors hijpoteeqbrieff staende hierdoor versterf op hunnen kinderen en kintskinderen met name Jan van de Put, Peter van de Put mitsgaders Adriaen en Maria Vos verschijnende die intresten te Reusel kermis of op den vierden september waarvan nog onbetaelt is en komende te resteeren tot den vierden september 1785 als Peter van de Put vijftien gulden tien stuijvers, Jan van de Put eene gulden vijf stuijvers en door Adraen en Maria Vos twee gulden seventien stuijvers sijnde desen overdragh geschiet voor eenhondertseventig guldens waer van de comparante bekent voldaen en betaalt te sijn belovende naar helmelinge verthijdenisse inne manieren gewoonlijk dit cedeeren transporteeren en erffelijk overgeven ten behoeven voors alteijt te sullen houden en doen houden voor goet vast bondig ende van waerden met quarantschap en onder verband als naar reghten.

Aldus gedaan voor en ter presentie van Huijbert Samuel Kouwenberg en Jan Leenaerts schepenen die deese neffens de comparanten en mij Peter van Gils schepen loco secreatris ten prottocolle hebben ondertekent binnen Reusel den sevenden september 1700 vijf en taggentigh.

Dit X merk stelt Elisabeth Borgers weeduwe Simon Wouter Vosters zegt niet anders te konne schrijven.

H.S. Kouwenberg

Jan Leenaerts

Peeter van Gils schepen locosecr.

 

In de kantlijn!

Aen mij ondergetekende secretaris van Reusel is vertoond coper deser en den hypoteeqbrief dato 2 maart 1671 in dese hier staande acte vermeld staande in margine van de laaste de volgende quitantien volgens scabinale quitantie dato Bladel.

 

Elisabeth Hendrick Borgers - verkoopster.

Simon Wouter Vorsters - overleden man verkoopster.

 

 

Bijlage 30 - Bezittingen Wouter en Elisabeth Borgers

Verponding - 1777 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Administratief archief Reusel

inventarisnr: AA.89 f.96v

 

 

Wouter en Elisabeth Borgers

Huijs hoff en aangelag 92R f.0-10-4

Beemdeken 107R f.0-5-4

Ladenbogt f.0-4-14

Een part in de Beemdekens f.0-3-12

1/4 inden Schuijffeldijk 33R f.0-4-0

Agter inden Bogt 75R f.0-9-0

Inde Beemdekens van Poulus Adriaens f.0-4-0

Vanden Schuijffeldijk f.0=8-4

Schuurken van Willem van Herk f.1-5-0

Beemt genaamt het Hijvelt 300R f.1-17-0

1/4 inde Braak 60R f.0-7-8

De Eevie 125R f.0-15-0

Kooracker 75R f.0-12-0

Achter in de Braak 83R f.0-11-0

 

Elisabeth Hendrick Borgers - eigenaresse.

Walterus Borgers - eigenaar.

 

 

Bijlage 31 - Bezittingen weduwe Simon Wouter Vosters

Verponding - 1777 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Administratief archief Reusel

inventarisnr: AA.89 f.49-49v

 

 

Weduwe Simon Wouter Vosters

De woning en aangelag 198R f2-0-8

Acker aanden Hogen acker 29R f0-40

Hogen acker 175R f1-0-0

Groenen acker 84R f0-12-0

Gielenacker 122R f1-0-0

Land den Heekman 60R f0-10-0

Groene acker 43R f0-7-0

Groen ackerken van Willem Franssen f0-6-0

Heij en weijde inden Papenbeemt 112R f1-3-8

Den Kender 138R f0-12-10

De Nieuwe erven f0-12-0

Derf inde steede Hijn Hendriks int geheel 30R geld op 0-5-4 dus f02-10

1/4 in Kuijlits acker 30R f0-6-0

1/4 inden Houtaart 22R f0-4-0

1/4 inden Koolbogt 45 f0-5-0

1/4 inden Kokkenpoelbeemt 42R f0-7-10

1/4 in Kenders acker 25R f0-5-10

1/4 inde Buinders 22R f0-4-0

Groenen ackerken van Thijs Franken 43R f0-6-4

Den Kenten 138R f0-12-11

Een part inden Vroukensacker 179R f0-15-1

De Cuijlitsacker 264R f2-1-1

 

Elisabeth Hendrick Borgers - eigenaresse.

 

 

Bijlage 32 - Koop van grond door Wouter Simon Vosters

Verkoop - 20.5.1771 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.28 f.73

 

 

De voorschreven comparante transporteert uijt cragte en in manieren als vooren aan Wouter Simon Vosters inwoonder tot Reusel een parceel ackerlant groot 83 roeden gelegen onder den dorpe van Reusel inde Braak oostwaarts in reengenoten Peter van de Put en westwaarts Cornelis Jan Cornelis doende gemelde parceel in de verpondinge elff stuijvers sijnde dit transport geschiet voor eene somme van een hondert en veertien gulden de proffitaebele slaagen daar inne gereekent alles breeder en ingevolge de voors conditie en uijtgank des hoogsels waar toe alhier als voorschreven wordt gerefereert nabuurlijke regten usantien en servituten en voorts na teneur voorschreven.

Aldus gedaan gepasseert en onderteekent dato et anno uts

Coopenningen en slagen zijn f.114-0-0

Solvit 40e penning f.2-11-0

 

Jan Huijbers

Jan van der Heijden

Francis van der Loock

J. van Crullenberg secr.

 

Waltherus Vosters - koper.

 

 

Bijlage 33 - Verkoop onroerende goederen door Cornelis Dirkx

Verkoop - 11.1.1787 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.32 f.39-40

 

 

Compareerde voor heeren scheepenen van Reusel ondergemoemt Cornelis Dirkx den jongen meerderjarigen jongman inwoonder te Lommel den welcken verklaart wettelijk ende erffelijk te cedeeren transporteeren ende in eenen vollen regt van eijgendom op te dragen en over te geeven soo als is doende mits deesen aen ende ten behoeven van sijn swager Wouter Paridaens en Hendrina Dirkx sijne huijsvrouw tot Reusel woonaghtigh.

Eerstelijk een onverdeelde vijfde part in den Dingacker groot twee loops 12 R deen sijde Simon S: Vosters en dander sijde Jan Janssen inde verponding folio 128 agtien stvr: int geheel, item een onverdeeld vijfe part in land het Schuurken groot int geheel 1L: 27R: deen sijn Jan Lavrijssen en dander seijde kinderen Cornelis Jan Cornelis doende te samen inde verponding folio 247 verso twaalf stvrs: vijf penningen. Item een onverdeeld vijde part inden Beemt groot ongemeeten deen sijde weduwe Andries Dasch en dander seijde Jan Lavrijssen inde verponding int geheel folio 312 vier stvs: twee penningen, item een onverdeel vijfde part in groes den Heestrick groot int geheel 1L: 35R: deen sijde Jan Lavrijssen en dander seijde Anthonij Jan Cornelis in geheel inde verponding folio 312 verso neege stvs: en agt penningen. Item een onverdeeld vijfde part in groes den Dries groot int geheel 37R: deen sijde Jan Lavrijssen en dander seijde Simon Paridaens int geheel inde verponding folio 314 ses stvs: een penn: Item een onverdeeld vijfde part in groes Heestrick beemt groot int geheel 1L: 31 R: deen sijde Wouter Vosters C:S: en dander sijde Cornelis van Gorp int geheel inde verpondingh folio 316 verso neege stvs: twaalf penningen. Item een onverdeeld vijfde part in huijs, hof en aengelagh ongemeeten deen sijde Adriaen Borgmans en dander sijde weduwe Andries Dasch int geheel inde verpondingh folio 389 eenen gulden vijff stvs: Item een onverdeelt vijfe part in land inde Braak groot int geheel inde verpondingh folio 401 elf stvs: elf penn: dog alle soo groot en klijn als die binnen Reusel ten gehugten de Lensheuvel geleegen sijn den comparanten aengekoomen bij versterff van sijne moeder den welken verklaart deese goederen geen leenen subject sij en dat deesen coop geschiet voorde somme van seeventig gulden te voldoen binnen den tijt van twee jaaren onder de last van uijt voorschreven: goederen te moeten blijven vergelden een geestelijken pagt van eene stvs: jaarlijks vergelden wordende aen het compl: vanden rentmr: in no. 67. Item aenden armen van Neetersel eenen pagt van ses stvs: sijnden een vijfde part in eene gulden en tien stvs: verders slands en dorpslasten nabuurlijke regten usantien en servituten soovoor als nadeelige van outs regts en gewoonte weegen daertoe staende ende gehoorende belovende naer helmelinge verthijdenisse inne maniere gewoonlijk dit cedeeren transporteeren ende erffelijk overgeeven ten behoeven voorschreven altijt te sullen houden en doen houden voor goed vast bondig ende van waarden en jegens een jegelijken te sullen vrijen waijren en gurandeeren van allen commer callange en aantaal daer reeds op weesende offte naderkomende alles onder verband als naer regten.

Aldus gedaen en gepasseert binnen Reusel voor en ten overstaen van Jan Leenaerts en Cornelis Dirk Cornelis scheepenen die neffens den comparant deese ten register en mij loco secretaris hebben onderteekent op den elfden janarij 1700 seeven en taggentigh.

 

Cooppenningen 70-0-0

Laste 8-15-0

40e penn. 1-19-12

 

Dit X merk stelt Cornelis Dirkx den jongen kon niet anders schrijven

Cornelis Dirck Cornelis

Jan Leenaerts

Crullenberg president loco scr.

 

Cornelis Dirkx - verkoper.

Hendrina Dirkx - koopster.

Waltherus Paridaans - koper.

Elisabeth van der Cheelen - overleden moeder.

Simon Wouter Vorsters - reengenoot.

Johannes Lavrijssen - reengenoot.

 

 

Bijlage 34 - Borgbrief Willem Wouter Vosters

Schepenakte - 23.8.1780 - Reusel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.52 f.111

 

 

Wij Huijbert Samuel Kouwenberg ende Hendrick Leenaerts scheepenen in Reusel verleenen acte van contie aan Willem Wouter Vosters als sijnde onse inboorling, voor den last die den armen van Bladel in alle andere plaatsen daar hij sig in teijden ende weijlen metter woon mogte komen ter neder te sitten door hem requirante soude kunnen komen te leijden alles volgens de wetten van den landen en onder verband als naar regten gerequireert de lasten de op voorn. secretaris hier dan uijt te leveren acte in forma.

Actum Reusel dato uts (23 augustus 1780)

Hendrick Leenaerts

H.S. Kouwenberg.

 

Wilhelmus Simon Wouter Vorsters - geborgde.

 

 

Bijlage 35 - Ondertrouw Willem Wouter Vosters en Anna Koolen

Schepenakte - 24.8.1780 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: 6.14 f.33-34

 

 

Compareerde voor sheeren schepenen ende secretaris van Bladel commissarissen van huwelijkse saken Willem Wouter Vosters meerderjarige J.M. gebooren en laast meer dan een jaar en ses weken gewoont hebbende te Reusel met Anna Koolen meerderjarige J.D. geboren en wonende alhier dewelke verclaaren van intentie te sijn hun na drie agter een volgende Sondaagse gebooden met elkanderen, in den huwelijken staat te sullen laaten bevestigen, versoekende dat hun die moge worden verleent die hun sijn geaccordeert ten dien eijnden sijn sij comparanten op heden, in wettigen ondertrouw opgenomen.

Actum Bladel vier en twintigsten Augustus 1700 teggentigh.

Willem Wouters Vosters

Anna Coolen

J.A. van Assen

F.v.d.Greeff

Crullenberg, mij president

 

Op heeden den tienden September 1780 sijn Willem Wouter Vosters met Anna Coolen welke hier voor op vier en twintigsten Augustij in ondertrouw opgenoomen naar dat bij den relaasen van den voster gebleeken was datter geen wettige verhinderingen waaren voor gekoomen in den huwelijken staat bevestigt ten overstaen van de ondergeteekende commissarissen.

Actum Bladel dato uts segge seventienhondert taggentight

F.v.d.Greef

Crullenberg, mij president.

 

Wilhelmus Simon Wouter Vorsters - bruidegom.

Anna Coolen - bruid.

 

 

Bijlage 36 - Koop grond door Willem Simon Wouter Vosters

Schepenakte - 17.12.1787 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.32 f.91v

 

 

Deselve (de kinderen van Corstiaan Das) transporteren aan en ten behoeven van Willem Simon Wouter Vosters en sijn huijsvrouw inwoonderen te Bladel. Een perceel landt den Busselacker groot 2L 18R gelegen ander Bladel, deen seijde een voetpat en dander seijde Jan Verpannen c:f: voor en omme de somme van vier en dertig guldens de profitabele slagen daar onder begreepen verder los ende vrij uijtgenomen slands ende dorps lasten

Coram schabinis dato anno uts (17 december 1787).

 

Kooppenningen en slagen sijn 34-0-0

40e penning 0-17-0

 

Wilhelmus Simon Wouter Vorsters - koper.

 

 

Bijlage 37 - Koop grond door Wllem Simon Wouter Vosters

Verkoop - 30.1.1788 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.32 f.101-101v

 

 

Compareerde voor heeren scheepenen van Bladel Jan Leijten en Anneken van Roij egtelieden inwoonderen alhier te Bladel de vrouwe behoorlijk met haren man geadsisteert denwelke verclaren uijt de hand te hebben verkogt ende uijt dien hoofden wettelijk ende erffelijk te cederen transporteren ende in eenen vollen regt van eijgendom op te dragen ende over te geven gelijk deselve bij ende mits desen aan ende ten behoeven van Willem S: Wt: Vosters en Anneken Koolen sijne huijsvrouw meden tot Bladel woonagtig een perceel groese genaamt de Beerschot groot twee loops gelegen onder Bladel agter de Leemskuijlen deen sijde Jan Huijbregs en dander seijde Gielen Dankers doende in volgens quohier fol: 231 inde verponding twaelff stuijvers voor ende omme de somme van ses en seventig guldens de comparanten aangekomen bij erffenisse van hunne ouders de welke verclaren dese goederen geen leen subject sijn los ende vrij uijtgenomen slands en dorpslasten nabuurlijke regten usantien ende servituten soovoor als nadelige van outs regts en gewoonte wegen daartoe staande ende gehorende belovende naer helmelinge vertheijdeniss inne manieren gewoonlijk dit cedeeren transporteeren ende erffelijk overgeven ten behoeven voorschreven alteijt te sullen houden en doen houden voor goet vast bondig ende van waerden ende jegens eenen jegelijke te sullen vrijen waeren ende guaranderen van allen commer callange ende aantael daar reeds op wesende ofte naderkomende alles onder verband als maar regten.

 

Aldus gedaan voor ende ten overstaan van vitus Willem van Crullenberg president ende Adrianus van Velsen schepen die dese beneffens de comparanten en mij secretaris ten protocolle eijgenhandig hebben ondertekent op heden tot Bladel den dertigsten januarij seventien hondert agt en taggentigh.

Coopenningen f.76-0-0

40e penning f.0-1-18

 

J. Leijten

Anna van Roijs

W. van Crullenberg

A. van Velden

Mij present J.W. van Crullenberg secr.

 

Wilhelmus Simon Wouter Vorsters - koper.

Anna Coolen - koopster.

 

 

Bijlage 38 - Koop grond door Willen Simon Wouter Vosters

Schepenakte - 30.5.1788 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.32 f.116v-117

 

 

Compareerde voor heeren schepenen van Bladel Dionijs Verhagen en Jennamie Bruijne egtelieden inwoonderen tot Bladel de vrouwe met haeren man behoorlijk geadsisteert dewelke verclaeren uijt de hand te hebben verkogt ende uijt dien hoofden wettelijk ende erffelijk te cederen transporteren ende in eenen vollen regt van eijgendom opte dragen ende over te geven gelijk doen mits desen aan ende ten behoeven van Willem Simon Wouter Vosters cumupore wonende te Bladel een perceel teulandt het Tulevelt groot 2 loops 44 roeden gelegen onder Bladel bij de Swartacker deen sijde Hendrick Adriaen Martens en dander sijde Jan Baptist van Eersel doende inde verpondinge volgens quohier folio 271 eenen gulden drie stuijvers de comparanten aangekomen bij koop en transport dewelke verclaren dese goederen geen leenen subject sijn in dato desen koop ende overgifte geschiet voor ende omme de somme van vier en vijftig guldens los en vrij uijtgenoemn slands ende dorps reelen lasten nabuurlijken regten usantien ende serviteiten soovoor als nadelige van outs regts ende gewoonte wegen daartoe staande ende gehorende belovende naer helmelinge verthijdenisse inne maniere gewoonlijk dit cederen transporteren ende erfelijk overgeven ten behoeven voorschreven alteijt te sullen houden enden doen houden voor goet vast bondig ende van waerden ende jegens eenen iegelijken te sullen vrijen waeren ende guarandeeren van alle commer callange ende aantaal daer reeds op wesende ofte naderkomende alles onder verband als naar regten.

Aldus gedaan voor ende ten presentie van vitis Willem van Crullenberg president Adrianus van Velsen en Johannis Maxcines schepenen, die dese neffens de comparanten en mij secretaris ten prottocolle eijgenhandig hebben ondertekent op heden tot Bladel den dertigsten Meij seventienhoendert agt en taggentig.

Dit X stelt Dionijs Verhagen verklaart niet anders te konne schrijven

Jennemie Bruijne

W. van Crullenberg

A. van Velsen

J. Maxciner

Mij present J.W. van Crullenberg.

 

Wilhelmus Simon Wouter Vorsters - koper.

Anna Coolen - koopster.

 

 

Bijlage 39 - Koop grond door Willem Simon Wouter Vosters

Schepenakte - 6.12.1788 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.32 f.132

 

 

Deselve (Petronella Fabri weduwe van Andries Das) transporteerde in voegen voorschreven aan ende ten behoeven van Willem Simon Wouter Vosters cumupore inwoonderen te Bladel een perceel land in groese den Ruttenburg groot 2 loops 40 roeden gelegen onder Bladel voorschreven deen sijde Anna Adriaense c.f. en dander sijde kinderen Janssens c.f. volgens quohiere folio 271 verso inde verponding eene gulden drie stuijvers twee penningen. Item een perceel land het Prinsken groot 2L 14R gelegen als voorschreven deen sijde Jan Das c.f. en dander sijde Jan van der Heijden volgens quohier folio 274 verso inde verponding sestien stuijvers de comparanten aangekomen bij erffenisse en bij koop en transporte dewelke verclaart dese goederen geene leenen subject sijn en dat getransporteerdens het land moeten aanvaarden te oogst 1789 ende lasten betalen eerstmaal over 1790 voor ende omme eene somme van een hondert vijfftig gulden te betalen binnen den teijt van drie jaaren en belovende daar van inmiddels van intreste jaarlijkx te sullen betalen drie guldens percente, wijders los en vrij uijtgenomen slands dorps lasten

Corum schabinus dato uts (6 december 1788)

Peeternel Das

Willem Vosters

W van Crullenberg

A. van Velsen

J. Maxciner,

Mij present J.W. Crullenberg.

 

Wilhelmus Simon Wouter Vorsters - koper.

 

 

Bijlage 40 - Koop door Willem S. W. Vosters en Anna Coolen

Schepenakte - 9.8.1793 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.34 f.24v-25v

 

 

Compareerde voor schepenen des dorps van Bladel Cornelia Rademakers, weduwe van wijlen Adriaan Vervest mitsgaders Johan Wilhelmus Crullenberg notaris en procureur bijden wonende te Bladel als gevolmagtigde van de kinderen van voorn. Adriaan Vervest dewelke verclaren wettelijke ende erffelijk te cederen transporteren ende in een volle regt van eijgendom op te dragen en over te geven gelijk deselve doen bij ende mitsdesen aan en ten behoeven van Willem S.W.Vosters en Anna Coolen egtelieden inwoonderen van Bladel, huijsinge schop hof land en groese genaemt het aengelag groot 6 loops gelegen onder Bladel ten gehugte de Raam, deen sijde het gemeents hijken en dandersijde Gilen Dankers doende volgens quohier folio 220 verso inde verponding twee gulden en agt stuijvers de comparanten aangekomen deels bij koop, en deels bij erffenis mits overlijden van voorn. Adriaan Vervest dewelke verclaren dese goederen geen leenen subject sijn, voor ende omme eene somme van een honderd ses en vijftig guldens de profilabele slagen daaronder begreepen onder den laste van jaarlijks te moeten blijven vergelden twee stuijvers en twaalf penningen aan het comptoir van den rentmr. Verster in no 545. Item negen stuijvers vier penningen aan het voorn. copmtoir in een meerdere pagt van drie gulden in no 1176. Item elf stuijvers en vier penningen aan den Armen van Bladel mitsgaders slands en dorps lasten nabuurlijke regten usantien ende serviteiten soovoor wegen daar toe staende ende gehoorende alles breder en in voegen publicque verkoops conditie voor de magistraat van Bladel, dato 17 julij 1793 waartoe alhier word geresen eerst belovende naar helmelinge verthijdenisse inne manieren gewoonlijk dit cederen transporteren en erffelijk overgeven ten behoeven voors altijt te sullen houden en doen houden voor goet vast bondig ende van waarden ende jegens een iegelijken te sullen vrijen waaren ende guaranderen van allen commer calangementen eventueel daar reeds op wesende ofte nader komende alles onder verband als naar regten.

Aldus gedaan ten overstaan van vitris Willem van Crullenberg president Johannes Maxciner en Antonij van de Water schepenen die dese neffens de comparanten en mij secretaris ten protocolle eijgenhandig hebbem ondertekent op heden tot Bladel den negen Augustus seventien honderd drie en negentig.

 

Dit X merk heeft gestelt Cornelia Rademakers weduwe Adriaan Vervest kan niet anders schrijven

W. Crullenberg

Ant van de Water

J. Maxciner

Mij present J.W. van Crullenberg.

 

Wilhelmus Simon Wouter Vorsters - koper.

Anna Coolen - koopster.

 

 

Bijlage 41 - Koop grond door Willem S. Wt. Vosters

Schepenakte - 9.8.1793 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.34 f.29

 

 

Deselve (Corenelia Rademaker weduwe van Adriaen Vervest) transporteren aan en ten behoeven van Willen S. Wt. Vosters en Anneke Coolen egtelieden wonende te Bladel groese de Beerschot groot 1 loops 25 roeden gelegen onder Bladel deen sijden Jan van Eersel en dander sijde Gilen Dankers doende volgens quohier fol.238 verso inden verponding twaalf stuijvers den comparanten aengekomen deels bij koop en deels bij erffenis mits overlijden van voorn. Adriaen Vervest dewelke verclaren dese goederen geen leene subject sijn, voor ende omme eene somme van twee en sestig guldens de profitabele slagen er onder begrepen los en vrij uijtgenomen slands en dorps lasten en nabuurlijke regten.

Coram schabinis dato et anno uts :

Dit X merk heeft gestelt Cornelia Rademakers weduwe Adriaan Vervest kan niet anders schrijven

W. Crullenberg

Ant van de Water

J. Maxciner.

 

Wilhelmus Simon Wouter Vorsters - koper.

Anna Coolen - koopster.

 

 

Bijlage 42 - Testament Anna Colen weduwe Willem Vosters

Testament - 16.1.1804 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.44 f.43-44v

 

 

Compareerde voor mij Johan Wilhelmus van Crullenberg bij den voormaligen edelen Raden en Leenhoven van Braband in Sr-Hage geadmitteert te Bladel resideerende notaris en voor de getuijgen nagenoemt Anna Colen weduwe van Willem Vorsters inwoonderesse alhier mij notaris kennelijk siekelijck aenden lichame niet te min haar verstant en mening soo wel magtig en gebruijkende zoo als aan ons notaris en getuijgen bij het passeeren dese opentlijk heeft gebleeken genege sijnde voor haar overlijden bij acte van uijterste wille hetwelk is deese te disponeeren eerst en vooral recomandeerende haare onsterffelijke ziele ende genade van God en haer lichaam de aarde met eenen Christelijken leijkdienst en begraafenisse na haere staat en gelegentheijd van den boedel.

Komende dan tot haare voorgenome dispositie zoo verklaart de comparante te prelegateere aen haare jongste dochter met name Johanna Elisabeth eene somme van twee hondert en vijftigh guldens hollands courant.

Item prelegateert de comparante aen hare soon Simon Vosters meede eene gelijke somme van twee hondert en vijftig guldens hollands courant aen de geprelegateerdens te voldoen ende te betaalen alvoorens de testatrice boedel tot verdeelinge sal mogen gebragt worden.

Ende verklaart de testatrice al verder aen den selve haare soon vrij te laaten en te bespreeken de vrijheijdt van na sijn goedvindinge te mogen leeren sodanig handwerk oft ambagt als waertoe den selven mogte gejuclireert sij of sal komen te wesen waaervan al de kosten nevens gereedschappen te sodanig handwerk of ambagt nodig gedurende sijne leerjaren beneffens sijn kosten gelt en verder onderhout van linnen wollen als andersints tot sijne eijgen geloovende uijt den gemene boedel daar de comparante na te laaten alsandere boedel schulden moeten voldaan en alsoo gereekent worden de leerjaare gedurende.

Ende in alle andere verdere goederen door de comparante na te laaten verklaart de testatrice daar in te benoeme en te stellen de voorsijde haare geprelegateerde kinderen beneffens haare dochter in houwelijck met Adriaan Oostelbosch, ider voor een geregte derde part en bij vooroverlijden hunne kinderen bij representatie de selve haer comparantes kinderen of kindskinderen bij plaatsvalling daar inne renutieerende en institueerende bij deesen.

Allentgeene voorschreven staat verklaart de testatrice na voorgaande duijdelijk voorleesinge dit te weesen haar testament willende en begeerende dat deese na haar dood stant grijpen en volkome effect geniet het sij als testament of andere acte onder de leevende versoekende het uijterste beneficie hiervan te mogen genieten.

Aldus gedaan en geslooten ten woonhuijse van den comparante op den vijftienden januarij 1800 en vier voor en ten overstaan van Cornelis en Anthonie Lemmens gebroeders als geloofbaare ingesetene te Bladel getuijgen versogt die de menute acte geschreven op een zeegel van twaalf stuijvers nevens de comparante en mij notaris hebben onderteekent.

Postia sijnde dese geslooten den 16 januarij 1800vier.

 

Anna Colen de weduwe vosters

Cornelis Lemmens

Antonie Lemmens

Mij present J.W. van Crullenberg nots.

 

Anna Coolen - testrice.

Wilhelmus Simon Wouter Vorsters - overleden man testatrice.

Anna Vosters - erfgename.

Adriaan Oosterbosch - erfgenaam.

Joanna Elisabeth Vosters - erfgename.

Simon Vosters - erfgenaam.

 

 

Bijlage 43 - Verkoop van grond door Anneken Coolen

Verkoop - 1.3.1805 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: RA.38 f.54v-55

 

 

Compareerde voor uts: Anneken Coolen weduwe Willem Vosters wonende binnen den dorpe behoorlijk geadsisteert dewelke verclaart uijt de hand te hebben verkogt ende uijt dien hoofden wettelijk ende erffelijk te cederen transporteren ende in vollen regt van eijgendom op te dragen en over te geven gelijk deselve doet bij ende mits desen aan ende ten behoeven van Hendrick van Son en Adriaantje Sol egtelieden wonende alhier een perceel teulland den Busselakker groot 2 loops 18 roeden gelegen onder Bladel ten gehugten het Helleneijnd deen sijde weduwe Dirk Donkers en dander sijde Thomas Roijmans doende inde verpondinge volgens quohier folio 22 negentien stuijvers de comparante aangekomen bij coop zijnde desen koop ende overgifte geschiet voor ende omme eene somme van eenhondert guldens waarvan de comparante bekend voldaan te sijn wijders los en vrij uijtgenomen de verder slands en dorpslasten nabuurlijke regten usantien ende servituten soovoor als nadelige van outs regts ende gewoonte wegen daartoe staande ende gehorende belovende naer helmelinge vertijdenisse inne manieren gewoonlijk dit cedeeren transporteren ende erffelijk overgeven ten behoeven voorschreven alteijt te sullen houden en doen houden voor goed vast bondig ende van waarden ende jegens eenen jegelijke te sullen vrijen wairen ende guaranderen van alle commer callange ende aantaal daar reeds op wesende of naderkomende alles onder verband als naer regten.

Aldus gedaan voor en ten presentie van Dirk Vissers, Leendert Roijackers en Hendricus Lommelaars schepenen die dese neffens de comparante en meij secretaris ten registers hebben ondertekent op heden tot Bladel den eersten maart agtien hondert en vijf.

Anna Vosters

H. Lommelaars

D. Vissers

L. Roijackers

Mij present J. W. van Crullenberg secrts.

 

Anna Coolen - verkoopster.

Wilhelmus Simon Wouter Vorsters - overleden man verkoopster.

 

 

Bijlage 44 - Huwelijk Simon Vosters en Anna Cath. van Baerschot

Huwelijksakte - 24.7.1817 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Burgelijke Stand Bladel & Netersel

inventarisnr:

 

 

In het jaar een duizend acht honderd en zeventien den vier en twintigsten ten drie ure, zijn voor ons Burgemeesters, beambte van de Civielen Staat der gemeente van Bladel Provincie Noord-Braband, ter eenre gecompareerd Siemon Vosters meerderjarige jongman oud acht en twintig jaren, geboren te Bladel provincie Noord Braband, geboren den eersten April zeventienhonderd negen en tachtig en uitoefende het bedrijf van bouwman wonende te Bladel provincie Noord Braband zoon van Wilhelmus Vosters overleden blijke uit het dood extract dat hij den vier en twintigsten der maand julij zeventien honderd zeven en negentig te Bladel is overleden en van Anna Coolen landbouwster wonende te Bladel provincie Noord Braband,

En ter andere zijde Anna Catharina van Baarschot meerderjarige jongdochter oud, acht en twintig jaren geboren te Bladel provincie Noord Brabant den achtiende junij zeventienhonderd negen en tachentig wonende te Bladel provincie Noord Braband dochter van Jacobus van Baarschot blijkt uit het dood extract dat hij den acht en twintigsten der maand october zeventienhonderd een en negentig te Bladel is overleden en van Maria Hasenbos landbouwster wonende te Bladel Provincie Noord Brabant welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan de Huwelijks-Afkondigingen, in den Gemeente zonder eenige verhinderingen, zijn geschied, te weten; de eerste den dertienden julij achtien honderd en zestien en de tweede, zondag daaraanvolgende denegentiende julij achtienhonderd en zeventien overeenkomstig de Wet.

Geene tegenstrijding tegen dit Huwelijk ons bekend zijnde, regt doende aan hunne vordering, na voorlezing te hebben gedaan, ingevolge de Wet,

1e De Acten van Huwelijk Afkondigingen, gedaan te Bladel,

2e Van de acte van geboorte van Simon Vosters

3e De acte van overleiden van Wilhelmus Vosters

4e De acte van geboorte van Anna Catharina van Baarschot

5e De acte van overleiden van Jacobus van Baarschot

6e Gehoord hebende de mondelinge toestemmming van Anna Coolen moeder des bruidegoms hier tegenwoordig

7e Gehoord hebbende de mondelinge toestemming van Maria Hasenbos moeder des bruid mede hier tegenwoordig

 

En eindelijk van het 6e Kapittel van het thans vigerende Burgelijk Wetboek voorkomende onder Huwelijken, en wel bepaaldelijk, Artikel 912, 913 en 914 hebben gevraagd aan den Bruidegom en de Bruid, of zij elkander over en weder voor Man en Vrouw erkennen; waarop dezelve elk afzonderlijk en bevestigend hebbende geantwoord, wij Burgemeester, beambte van den Burgelijken Staat, verklaren, in Naam der Wet, dat de Personen van Simon Vosters en van Anna Catharina van Baarschot door een wettig huwelijk zijn verenigd.

 

Aldus deze tegenwoordige Acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Peter Jan Vissers, bouwman oud twee en dertig jaren, van Jan Cornelis Jansen oud drie en dertig jaren, van Hendrick Jan Fabrie, bouwman oud drie en dertig jaren en van Hendrick Driessen, schoolonderwijzer oud vier en dertig jaren, getuigen ten dezen, wonende te Bladel provincie Noord Braband.

Van al het geen wij deze tegenwoordige Acte van Huwelijk hebben opgemaakt, en na dat van dezelve voorlezing is gedaan aan de Contracterende Partijen en Getuigen, hebben dezelve met en benevens ons geteekend.

Uitgezonderd Maria Hasenbos welke verklaart niet te kunnen schrijven.

Simon Vosters

Anna Coolen

P.J. Vissers

J.C. Janssen

H.J. Fabrie

H. Driessen

Gedaan ten Raadhuize der gemeente Bladel, Dag maand en Jaar als boven.

De Burgemeester van den Burgelijke Staat.

 

Simon Vosters - bruidegom.

Anna Catharina van Baerschot - bruid.

Wilhelmus Simon Wouter Vorsters - vader.

Anna Coolen - moeder.

Jacobus van Baarschot - vader.

Maria Hasenbosch - moeder.

 

 

Bijlage 45 - Testament Jan Coolen

Testament - 10.3.1797 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Rechterlijk archief Bladel

inventarisnr: NA.43 f.138-143v

 

 

Compareerde voor mij Johan Wilhelmus van Crullenberg bij den voormaligen edele Rade en leenhove van Brabandt is S' Hage geadmitteert te Bladel resideerende notaris en voorden getuijgen nagenoempt Jan Coolen inwoonder tot Bladel mij notaris kennelijck weduwnaar van Maria Lucia van Zon eenigsints siekelijk aan het lichaam dog sijn verstand seer wel magtigh als ons notaris en getuijgen klaar blijkende was, te kenne geevende de seeckerheid des doods ende onseekere teidt en uure vande selve mitsdien te raden gehouden alsmeede gebruijk makende van de magt geinsureert bij den testamente tussen den selven en sijne gemelde huisvrouw gepasseert voor den geregten van Bladel den 6 augustus 1780 bij deese over sijne tijdelijke goederen te disponeren en deselve op zijne kinderen ten erfregten aen te deelen in voegen als volcht:

Komende dan het seijne aangenome dispositien en het sijne eenige en universele erfgenamen te nomineeren ende te substitueeren seine kinderen bij gezegde sijne huisvrouw verklaert met naeme Anna, Hendrik, Cornelis zoo ende indien voegen dan hij testateur sich navolgende inte reede aen ider sijner ooverleden kinderen en bij vooroverlijden aen de selve hunne decedenten voor hun part ende aandeel te genieten zal komen uit de drukken ente meede te stellen als namelijck aan:

 

Anna Coolen huijs bestaande in kamer, keuken, stal en schuur ondereen dack met de schop hoff en aangelag tans bij haar in huure en gebruijck de schop behout regt van de weg over de goederen van Hendrick Coolen tot aenvoeren van benodigde brand stoffen sijnde het aengelag groot volgens de meeting no. 552 1 loops, 43 R: met nog 47R: daer neeven regt door aande voorschreven huijsinge tot aende erve van Peeter Peeters van no. 553 dat samen groot 2 L 40R: de selve huisinge en goederen te aanvaarden met den sterfdag van den testateur.

Item balie of houtwas het Hikspoor groot volgens no. 352, 21 roeden.

Item land groes en houtwas den Hurkacker groot no. 375, 4 loops 25 roeden.

Item land Pollenacker groot no. 629, 2 loops 6 roeden.

Item de helft in land Pollen oft Lange Voorenacker ten westen groot voor de helft no. 555, 1 loops 12 1/2 roeden.

Item land Boschackers groot no. 637, 3 loops 18 roeden.

Item de helft in groes Beerschot of beemden groot no. 1339, 2 loops.

Item groese Bollenbeemt groot no. 1437, 3 loops 9 roeden.

Item groes Voorstebroek groot no. 470, 1L 6R:

Item heijde Binnenheijden vooraen groes no. 1323 6L 40R onder Reusel

Item de helft in groes aldaar de Binnenheijde neevens erve weduwe Adriaen Coolen groes voor de helft no. 1325 2 loops.

Item aldaar de helft in grond en opstaande mast onverdeelt groot no. 1325 1 loops 20R:

 

Behoudende deese goederen alle voor en nadeelige regten en usantien soo als die hebbende en lijdende sijn en het regt van weege over de goederen van Hendrik Coolen ten minsten schade en naaste velden en verderen servituten der aengehoorende en sijende selve belast met eene armenpagt van vier stvs. tien penningen aenden armen van Bladel.

Item nog met eene pagt van eene gulden twaalf stvs. en vier penningen.

Item aande eijgenaren vande hoeve den Hoijberg onder Bladel geleegen drie stvs. veertien penningen en seeve stvs. agt penningen en twee gulden jaarlijks

Item aan het capittel van St Pieter te Oirschot eenen pagt van neege stvr. en vier penningen in 18 stvrs. en agt penningen.

Item de helft van het Backhuis met de helft van den Backoven blijvende het gebruijk vandien neevens het onderhout gemeen met Hendrik Coolen offte hare decendenten bij voor overlijden uit de voorsijde goederen een gls. tot eene egalitijt moeten betaalen aan hare broeder Cornelis Coolen ofte decedenten eene somme van driehondert vijftigh guldens in silveren of gouden munte en daervan jaarlijks ingaande met den sterfdagh van den testateur aen houdende aan hem Cornelis Coolen voor intrest in ider jaer moeten betaalen vier guldens van het hondert en sulkx tot de aflossinge ten allen tijden na dood van den comparant, wedersijt worden gedaen mits voorafdoende de vereijste opzeggingen van ses maende sonder aensien van den vervaldagh vanden intrest.

Item sal sij Anna Coolen alnog meede tot egalitijt van de huijsinge moeten uitkeeren aen hare broeder Hendrik Coolen eene somme van eenhondert guldens in munte alsvoor, te betaalen binne een jaar te rekenen van het overlijden van den tesateur

Dan heeft geinstutueerde Anna van den Testaeur van tijd tot tijd genoten en ontfangen zoo aen contante gelden als hoornvee etc: de somme van drie hondert sestien guldens die sij Anna aenden testateur nog verschult is sullende gelijke zomme van dien door den testateur en bij ider van sijne amdere kinderen te genieten doorden selven aan hun hierna accoorden gemaakt en toegelegt.

Item aan Hendrick Coolen hiervoor gemelt huisinge, stal en schuur onder een dak met den paartstal ende groote schop metden hof agter den schuur tot bij den testateur in gebruik en bewoond wordende.

Item landt het aangelag groot volgens de meeting no. 553 2L 16R:

Item groes het aangelag groot bij no. 1310 25R: deese perceelen van groes en landt moeten laaten aen Anna Coolen de vrije weg na schop tot aanvoeren van benodigde brand stoffen als andersints.

Item land het Hikspoor no. 346 groot 22R:

Item land Hurckacker no. 370 groot 2L 17R:

Item land Korte Vooren no. 529 groot 1L 25R:

Iten land den Toir no. 535 groot 1L 13R:

Item de helft in land, Pollen oft Lange Vooren acker no. 555 groot 1L 12 1/2 R ten oosten.

Item land de Steede no. 636 bgroot 1L 35 R:

Item land en groes den Keetelven no. 671 groot 1L 44R

Item voorste Beerschot neevens Hendrik Dankers no 1326 groot 1L 49R:

Item de helft in groese de Beerschot of beemden neevens Gielen Dankers in no. 1338 groot 3L 44R:

Item groese den Dooren no. 1450 groot 2L 40R:

 

Onder Reusel

Item hijde de Binnen heijden agter

aan no. 1324 groot 6L 41R:

Item 2 loops groes de Binnenhijden agteraen ten noorden in no. 1325.

Item de helft in grond en mast aldaer opstaande onverdeelt groot no. 1325 1L 20R:

 

Behoudende deese goederen alle voor en nadelige regten usantien ende servituten soo als die hebbende en lijdende sijn met het regt van weegen over de goederen van Anna Coolen ten minste schade en naaste velden als meede moeten gedogen dat Anna Coolen het regt van weege behout na de schop tot aenvoering van brand stoffen etc:

En sijn de selve goederen belast als met eene pagt van vier stvs. en tien penningen aenden armen van Bladel.

Item aenden selven arme eene pagt van vijff stvs. jaarlijks.

Item aenden selven armen jaerlijks eene gulden twaalf stvs. vier penningen.

Item aende eijgenaren van hoeve den Hoijberg onder Bladel drie stvs. en veertien penningen jaarlijks en selve stvs. begroot in 2-0-0

Item aen het capittel van St. Pieter te Oirschot eenen pagt van neege stvs. vier penningen jaarlijks begroot in 0-18-8

Item de helft van het Backhuis met de helft vanden backoven blijvende het gebruik vandien, neevens het onderhout gemeen met Anna Coolen.

Blijvende den voorsijden Hendrik Coolen gehouden oft sijne decedenten bij overlijden uijt de voornoemde goederen in eens gelt tot eene egalitijt te moeten uijtkeeren voldoen en betaelen aen Cornelis Coolen oft decedenten eene somme van drie hondert en vijftigh gulden in silvere oft gouden munte en daar van jaarlijks ingaande metden sterfdag van den testateur aen handen van hem Cornelis Coolen voor intrest in ider jaar moeten betaalen vier guldens van hondert en sulks tot de aflossinge ten allen tijden na doode van den comparandt weedersijts werden gedaan mits doende voor haere vereijste opzegginge van ses maanden te vooren zonder aenzien van den vervaldag van den intrest.

Item aen Hendrick Colen de somme van een hondert gulden te ontfangen van Anna Coolen tot eene egalitijt van de huijsinge hier voor onder haare makingen door den testateur bepaalt.

Item nog aenden selve Hendrik Coolen eene somme van drie hondert en sestien guldens tot egalitijt vantgeene Anna Coolen voor den testateur genooten en ontfange heeft waarop aen hem Hendrick Coolen in vermindering is betaalt seshondert drie en sestigh gulden twaalf stuivers soo dat hen daervan nogh eene hondert twee en vijftig guldens agt stvr.

Item aenden selven Hendrick Coolen eene somme van twee hondert vijf en twintig guldens bij den selven als dienstknegt als reede verdient en door den testateur aen hem verschult.

Item nog aen den gemelden Hendrick Coolen vijf en twintigh gulden voor huisloon in ider voor inte gaan met half maart 1700 seven en neegentigh en sulks gedurende het leeven van den testateur waar voorden selven Hendrick het werk soo als heeft verrigt sal moeten blijven waarneevens boven de vrije inwoning alsmeede kost en drank en onderhout van linnen en wollen zoo aan hem als zijne huijsvrouw en hunne kinderen reeds verwekt en nog te verwekken.

Item aan Cornelis Coolen en vooroverlijden sijne decedenten een somme van seeven hondert guldens met de intrest vandien to vier gulden van het hondert bijden selven te ontfangen van Anna Coolen en Hendrick Coolen ider voor de helft volgende bepaling doorden testateur hiervoor respectievelijk aen hem gemaakte heeft geordonneert en besproocken sullende hij Cornelis den voorsijden intrest eerstmaal komen te genieten na verloop van een jaer te renderen van den dag van het overlijden van den comparant en soo vervolgens van jaar tot jaar tot de aflossinge oft opeijssinge toe en tot welkers bepaaling alhier gerefereert wort.

Item alnog aanden selven Cornelis of decedenten driehondert sestien gulden en sulks tot eene eve gelijkheijdt vantgeene Anna Coolen werkelijk van den testateur ontfangen en genoten heeft.

Wijders verklaart den testateur te stellen ende te renuntieeren tot sijne eenige en universeele erfgenamen in alle sijne na te laatenen meubilaire, havelijke, erfhavelijken en alle andere verdere gereede roerende goederen obligatien, bankschulden, actien en crediten niets van dien gereserveert ofte uijtgeschijden sijne voornoemde kinderen met naeme Anna, Hendrick en Cornelis ider voor een derde en bij vooroverlijden hunne kinderen uit welke goederen sal moeten gevonden en binnen den tijt van een jaar na aflijvigheid van den testateur betaalt worden de gelde hier voorgemelt alsnog verschult te weesen aen Hendrick Coolen sijne resteerende gelden vande driehondert sestien gulden de somme van eenhondert twee en vijftigh gulden agt stvs. mitsgaders de verdiende hunne aen den selve tot twee hondert vijfentwintig guldens hier voor aenden selven toegezegd en eijndelijk nog de gelde van een hondert en sestien guldens aen Cornelis Coolen hier vooore gemaakt.

 

En in gevalle en van voorschreven sijne testateure kinderen met de makinge soo alshier voor aen ider van de selve is gedaen niet mogte vergenoegen sullen de sodanige niet hunne legitieme portie moeten vergenoegen waarin deselve indien opsigte geinstutioneert worden.

 

Allengeene voorschreven den comparant sijnde voorgeleesen heeft verclaart dit te weesen sijn testament willende en begeerende dat het selve in allen deelen sal standt grijpen.

Aldus gedaan en gepasseert tot Bladel opden tienden maart 1797 ten overstaen van Jan Scheijvens, Johammes Merkx als geloofbaare getuijgen ten deese versogt.

Jan Coolen

Jan Scheijvens

Jan Merkx

Mij present J.W. van Crullenberg.

 

Johannes Coolen - testateur.

Maria Lucia van Son.

Anna Coolen - erfgename.

Cornelius Coolen - erfgenaam.

Henricus Coolen - erfgenaam.

 

 

Bijlage 46 - Testament Simon Vosters ten gunste van dochter

Testament - 15.1.1856 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.59, akte 10

 

 

Op heden den vijftienden Januarij achttien honderd zes en vijftig compareerde voor Jan Francisuc Cornelis Meijer notaris in het Arrondissement Eindhoven, standplaats Bladel in tegenwoordigheid der getuigen nagenoemd.

Simon Vosters bouwman wonende te Bladel, ziek naar het lighaam doch zijn verstand volkomen magtigh en gebruikende zooals aan ons notaris en getuigen was blijkende dewelke genegen zijnde om over zijne na te latene goederen bij testament te beschikken dien aangaande zijnen wil aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen verklaard heeft gelijk ik dan dadelijk in duidelijke bewoordingen heb opgeschreven als volgt.

 

Ik maak en legateer aan mijne dochter Wilehelmina Vosters een vierde gedeelte van al hetgeen ik met den dood ontruimen en nalaten zal.

Ik herroep alle vroegere testamenten.

Daarna heb ik notaris den vorenstaanden uitersten wil aan den erflater duidelijk voorgelezen en nadie voorlezing hen afgevraagd of het voorgelezene zijnen uitersten wil bevat waarop hij stellig bevestigend heeft geantwoord almede in tegenwoordigheid der getuigen heeft plaats gehad.

 

De comparant is aan mij notaris bekend waarvan acte gedaan en verleden ten huize van de testateur te Bladel datum als boven in tegenwoordigheid van Franciscus Johannes Vinken en Peter Adriaansen beide bouwlieden alhier woonachtig mij bekende getuigen welke deze minute onmiddelijk na van van alle gedane voorlezing met den testateur en mij notaris geteekend hebben.

 

S. Vosters

F. J Vinken

P. Adriaansen

Meijer not.

 

Simon Vosters - testateur.

Wilhelmina Vosters - erfgename.

 

 

Bijlage 47 - Openbare verkoop door erfgenamen Simon Vosters

Verkoop - 26.2.1856 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.59 akte 33

 

 

Den een en twintigsten februarij 1800 zes en vijftig compareerde Willem Vosters hoefsmid wonende te Bladel als gevolgmagtigde van den notaris Meijer aldaar bij geregistreerde en ten deze kantore gedeponeerde procuratie de welke verklaarde dat gemelde notaris op den zes en twintigsten deze maand smorgens omtrent tien ure ten sterfhuize van Simon Vosters te Bladel en ten verzoeken van Jacobus, Peter, Willem en Willemijn Vosters en Cornelis Coolen bouwlieden aldaar zal overgaan tot openbare verkoping van roerende goederen de verzoekers toebehorende waarvan hij acte heeft verzocht en geteekend/ W. Vosters.

 

Voor eensluidend afschrift de ontvanger geteekend J. Winkelman.

 

Op heden den zes en twintigsten februarij achttienhonderd zes en vijftig smorgens om tien ure ten verzoeken van Jacobus, Peter, Willem en Willemijn Vosters en Cornelis Coolen alle bouwlieden wonende te Bladel zal Francis Cornelis Meijer notaris in het Arrondissement Eindhoven standplaats Bladel krachtens de aangifte aan het hoofd dezes kopijelijk geplaatst en in tegenwoordigheid van getuigen overgaan tot openbare verkooping van roerende goederen onder navolgende voorwaarden.

 

1 De verkooping geschied bij opbod zullende de meerbiedende dadelijk na den toeslag kooper zijn.

2 De koopers zijn verpligt te betalen boven hunne uit loven kooppenningen de kosten van zegels registratie regten en het salaris van den notaris.

3 De koop en en raadspenningen zullen betaald moeten worden aan handen ten kantore van mij notaris voor of op den eersten october dezes jaars de nalatigen zullen voor iedere ingetreeden maand verzuim een half percent interest moeten betalen.

4 Der gevorderd wordende zullen de koopers ten genoegen van voornoemde notaris borg moeten stellen, welke borgen iedereen voor al en elk voor het geheel onder afstand der voorregten van schuldverplichting en ontruiming gehouden zullen zijn tot betalen der kooppenningen en gelden.

Na voorlezing deeze voorwaarden aan de gegadigde en tot verkooping overgegaan.

 

Een paard Cornelis Coolen honderd dertig gulden

Melkkoe Jan Vitalis Hoskens een en tachtig gulden vijftig cent

Jongen os Willem Lepelaars zeven en veertig gulden vijftig cent

Dito Marten van Rosmalen drie en twintig gulden vijftig cent

Oskalf Jacobus Vosters vijftien gulden.

Hoogkar Peter Godefridus Jansen zes en veertig gulden

Ijzeren ketel Jan Baptist van der Heijden vijftig gulden en zeventig cent

Korf Jacobus Vosters vijf en twintig cent

Zift Wouter Lemmens een gulden

Stok Jan Hendrik Lemmens een gulden vijftig cent

Emmer Nicolaas van der Sanden vijf en zeventig cent

Kopere ketel Cornelis Coolen twee gulden

Moerpot Jacobus Vosters een gulden tien cent

Riek en mesthaak Jan Jan van Gorp veertig cent

Hak Peter Vosters vijftig cent

Kruiwagen Peter Vosters vijftig cent

Zadel Cornelis Coolen zestig cent

Hartleer Michiel van Limpt een gulden vijfenveertig cent

Hoofdstuk Peter Godefridus Jansen tachtig cent

Haam Cornelis Coolen een gulden tachtig cent

Rijboom Peter Adriaansen vijf en vijftig cent

Singel Jan Baptist Mermans veertig cent

Eisenjuk Peter Vosters tien cent

Hagten den zelve een gulden

Zadel en ligt denzelve zestig cent

Ploegkanter Jan Francis van Loenhout dertig cent

Dito Peter Vosters vijftig cent

Vliegennet Michiel van Limpt vijf en zestig cent

Dito denzelve een gulden dertig cent

Vlegels Peter Vosters vijf en dertig cent

Zigt Jacobus Vosters vijf en dertig cent

Boterstande Jacobus Aerts drie gulden vijf en zestig cent

Dito Peter Vosters een gulden

Tobbe Jan Castelijns een gulden vijf en dertig cent

Dito Peter Vosters vijftig cent

Lantaarn Willem van Limpt tachtig cent

Dito Cornelis Coolen twintig cent

Beddepan Jan van Linmpt vijf en zesig cent

Kopere schalen Antonis van Sas vijf en veertig cent

Koffijketel Johannes Hermans een gulden

Dito Joseph van Vleuten vijftig cent

Lepel en schuimspaan Adriaan Rijken zestig cent

Lamp Catharina Claasen twintig cent

Peperbus Hendrik de Kast twintig cent

Tinne schotel Antonie van Sas vijf en zestig cent

Dito Gerardus van Eindhoven zestig cent

Dito Catharina Claasen zeventig cent

Dito deselve vijf en negentig cent

Dito Antonie van Sas zestig cent

Dito Peter Klaasen vijf en tachtig cent

Dito den selve twee gulden tien cent

Koffijketel Cornelis van der Sanden een gulden

Aarde borden Peter Vosters vijftien cent

Dito Marten van Rosmalen vijftien cent

Roskam Jan Hendrik Schroeven twintig cent

Zaaikorf Catharina Claasen dertig cent

Wan Peter Vosters vijf en zestig cent

Twee stoelen Josephus Tijssen een gulden

Twee dito Peter Vosters zeventig cent

Vuurijzer denzelve vijftien cent

Stoel Gerardus van Eijndhoven vijftig cent

Lepels Peter Vosters tien cent

Zift Peter Klaasen vijf en veertig cent

Hekel Dirk Dirks vijf en veertig cent

Vlas Peter van de Huijgevoort een gulden veertig cent

Boterkorf Peter Vosters twintig cent

Garen Jacobus Vosters twee gulden dertig cent

Dubbelburrie Jacobus Aarts vijftien cent

Pluimen bed en kussens Peter Vosters twee gulden vijftig cent

Kast Catharina Claasen elf gulden

Schaaps Michiel van Limpt vijf en twintig cent

 

Aardappelen

Een mudde Gerardus Lammien twee gulden vijf cent

Een mudde Theodorus Anderegg twee gulden vijf cent

Een mudde Evert van Herk twee gulden vijf cent

Een mudde Martien Pijnenburg drie gulden vijf cent

Een mudde Jan Lameij drie gulden vijf en twintig cent

Een mudde denselve drie gulden vijf en twint cent

Een mudde Martien Pijnenburg drie gulden dertig cent

Een mudde Carel Schuntermans drie gulden vijf en twintig cent

Een mudde Theodorus Anderegg drie gulden dertig cent

Een mudde Gijsbert van Roswijlen twee gulden vijf en dertig cent

Een dito den zelve twee gulden vijftig cent

Twee zakken Catharina Claasen zeventig cent

Huif Peter Godefridus gulden negentig cent

 

Rogge

Vijf schepels Jan Jan van Gorp vier gulden tachtig cent

Dito Carel Schuntermans vier gulden zestig cent

Dito Marten Dirks vier gulden zeventig cent

 

Boekwijt

Vijf schepels Martien Dirks vier gulden tien cent

Dito Carel Schuntermans vier gulden

 

Even

Een mudde Wouter Lemmens drie gulden

Een dito Evert van Herk drie gulden vijf en dertig cent

Een dito Jan Cornelis Jansen drie gulden vijf en twintig cent

 

Hooi

Twee honderd vijftig pond Jacobus Aarts acht gulden vijftig cent

Dito Jan Klaasen acht gulden vijf en negentig cent

 

Toemaat

Honderd pond Hendrick Lavrijssen twee gulden tachtig cent

Kafmolen Peter Klaasen twintig cent

Kaf Catharina Claasen twintig cent

Dito Wouter van der Sanden vijftig cent

Erwtstroo denzelve vijf en vijftig cent

Kruistroo Adriana Klaasen een gulden vijf en vijftig cent

Dito Peter Vosters twee gulden vijf centen

Dito denzelve vijf en zeventig cent

Rogge stroo Lambert Michiel vier gulden twintig cent

Erwtstroo Jacobus Vosters twee gulden zeventig cent

Even stroo Peter van Limpt tachtig cent

Boekweit stroo Peter Vosters een gulden

Spiegel denzelve zestig cent

 

Makende te zamen vijfhonderd twee en veertig gulden vijf en twintig cent

 

Aldus publiek verkocht en dit proces verbaal opgemaakt en gesloten te Bladel datum als boven in tegenwoordigheid van Wouter Lemmens bouwman en Jan Mathijs Craens veldwachter beide alhier woonachtig mij bekende getuigen welke den minute onmiddelijk nade voorlezing met mij notaris geteekend hebben

J. M. Craens

W. Lemmens

Meijer notaris.

 

Simon Vosters - vader verkopers.

Wilhelmina Vosters - verkoopster.

Jacobus Vosters - verkoper en koper.

Peter Johannes Vosters - verkoper en koper.

Wilhelmus Vosters - koper.

Cornelis Coolen - verkoper en koper.

Cornelius van der Sanden - koper.

 

 

Bijlage 48 - Huwelijk Peter Joh. Vosters en Catharina Wouters

Huwelijksakte - 10.2.1860 - Hoogeloon

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Burgelijke Stand Hoogeloon C.A.

inventarisnr: Akte 1

 

 

In het jaar een duizend acht honder en zestig den tienden der maand februarij, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren, Provincie Noordbrababnat, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen Peter Johannes Vosters jongman geboren te Bladel oud twee en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Bladel meerderjarige zoon van Simon en van Catharina van Baarschot beide overleden ten eenre, en Catharina Wouters jonge dochter geboren te Hapert oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwster wonende te Hapert meerderjarige dochter van Willem en van Anna Catharina van den Brande beide overleden te Hapert jonge dochter ter andere zijde; welke aan ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan daartoe overleggende;

1e Een certificaat, den veertienden der vorige maand afgegeven door de Heer Commissaris des Konings in de Provincie Noordbrabant waaruit blijkt, dat de bruidegom aan zijn verpligting ten aanzien der nationale Militie voldaan heeft

2e De akte van de geboorte van den bruidegom waaruit blijkt, dat hij is geboren den achtsten der maand Maart een duizende acht honderd en zeven en twintig te Bladel

3e De akte van geboorte der bruid, waaruit blijkt, dat zij is geboren den elfde der maand Augustus, een duizend acht honderd en zes en twintig te Hapert

4e De bewijzen van de gedane afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk, gedaan alhier voor de buitendeur van het gemeentehuis, de eerste Zondag den negen en twintigsten der maand Januarij een duizend acht honderd zestig en de tweede op Zondag den vijfden februarij daarop volgende zonder dat daartegen enige stuiting heeft plaats gehad,

5e Een certificaat afgegeven door de Burgemeester Ambtenaar van den Burgelijke Stand te Bladel waaruit blijkt dat de afkondigingen aldaar op gelijke tijden mede zonder stuiting hebben plaats gehad.

 

Dien tengevolge, en na dat de bruidegom en bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen, hadden verklaard: dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van de Burgelijken Stand, in naam der wet, verlaard dat Peter Johannes Vosters en Catharina Wouters bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.

Voorts hebben wij de hiervoor gemelde, aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het dubbel van het huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissements Regtbank te Eindhoven te worden overgebragt.

Al hetwelk op dag, maand, jaar en plaats als boven vermeld is gedaan en daarvan door ons deze akte in dubbel opgemaakt. in tegenwoordigheid van :

1e Paulus Wouters oud zes en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Hapert,

2e Theodorus van Rosmalen oud vier en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Bladel,

3e Jan van Eijk oud vier en vijftig, van beroep secretaris wonende te Hoogeloont,

4e Johannes Schoenmakers oud negen en dertig, van beroep klerk, wonende te Hoogeloon,

allen als getuigen door de echtgenooten zelven gekozen; verklarende de eerste getuigen te zijn broeder der bruid en de overige geen bloedverwanten van partijen.

En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte onderteekend met de getuigen verklarende de comparanten niet te kunnen schrijven.

Getekend zoals boven aangegeven.

 

Peter Johannes Vosters - bruidegom.

Catharina Wouters - bruid.

Simon Vosters - vader.

Anna Catharina van Baerschot - moeder.

Wilhelmus Wouters - vader.

Johanna Catharina van den Brandt - moeder.

 

 

Bijlage 49 - Deeling onroerende goederen Simon Vosters

verdeeling - 8.3.1873 - Oirschot

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.76, akte 25

 

 

Voor mij Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris in het Arrondissement Eindhoven standplaats Bladel in tegenwoordigheid van den edelachtbaren heer meester Antonius Johannes Hubertus van Baar kantonregter te Aarschot aldaar woonachtig en van de getuigen nagenoemd zijn verschenen.

1 Peter Vosters, landbouwer wonende te Hapert, gemeente Hoogeloon Hapert en Casteren, zoo uit eigen hoofde, als in hoedanigheid van toeziende voogd over navermelde minderjarige kinderen.

2 Jacobus Aarts, in kwaliteit als gevolmagtigde van Peter Johannes van Baarschot, in diens betrekking van voogd over Peter Johannes en Anna Catharina Vosters minderkarige kinderen van wijlen Jacobus Vosters en van mede wijlen Maria Elisabeth Vloors, beide gewoond hebbende te Bladel en aldaar ab in testato overleden bij onderhandsche procuratie gegeven te Bladel den vijfden februarij dezes jaars dewelke na door den lasthebbende in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door denzelve nevens mij notaris en getuigen zijn geteekend aan deze minute is vastgehecht en met deze met deze ter registratie wordt aangeboden en voornoemden Peter Vosters als toeziende voogd over dezelfde minderjarige kinderen.

3 Wilhelmina Vosters

4 Cornelis Coolen in algeheele wettelijke gemeenschap van goederen onder de tegenwoordige Nederlansche wet gehuwd is met Anna Maria Vosters.

5 Maria Castelijns vroeger weduwe van Willem Vosters met wie zij onder de tegenwoordige Nederlandsche wet zonder huwelijksche voorwaarden te Bladel was gehuwd, thans huisvrouw van Theodorus Donkers, door wien zij bij deze wordt bijgestaan en gemagtigd, zoo uit eigen hoofde als in hoedanigheid van moeder en voogdes over hare minderjarige kinderen genaamd Simon, Adriaan, Catharina en Johanna Vosters verwekt bij wijlen haren voornoemden man den dezelfden Theodorus Donkers, zoo wel tot bijstanden en magtiging van voornoemde zijne huisvrouw als in hoedanigheid van mede voogd over laatstgenoemde minderjarige kinderen en eindelijk Theodorus Castelijns als toeziende voogd over dezelfde minderjarige kinderen.

De hiervoor genoemde comparanten zijn landbouwers en inwoners der gemeente Bladel.

Te kennen gevende:

Dat zij in gemeenschap bezitten den boedel en nalatenschap van wijlen hunnen ouders (grootouders der minderjarige kinderen) Simon Vosters en Anna Catharina van Baarschot beide gewoond hebbende te Bladel en aldaar successievelijk overleden.

Dat zij tot verdeeling van dezen boedel willende overgaan de roerende goederen, houtgewas en schaar te velde gedeeltelijk in het openbaar hebben doen verkoopen en gedeeltelijk onderling uit de hand hebben verkocht en de onroerende goederen overeenkomstig de voorschriften der wet, door beeedigde deskundigen hebben doen schatten en daarvan hebben te zamen gesteld de navolgend massa.

1 Een afgepaald gedeelte van heide de Rijt sectie C nummer 651, groot in het geheel vier hectaren, zeven en zestig aren waardig voor dit deel zestig gulden.

2 Een dito gedeelte van een perceel tuin, de Grooten Hof sectie C nummers 638 groot in het geheel twaalf aren twintig centiaren waardig voor dit deel acht en twintig gulden.

3 Eeen dito gedeelte van bouwland de Vekenakker sectie C nummer 640, groot in het geheel negentig aren veertig centiaren waardig voor dit deel honderd vijftig gulden.

4 Weiland en hakhout de Els sectie C nummers 646 en 648 groot zamen twee en twintig aren vijftig centiaren op honderd gulden.

5 Een afgepaald gedeelte van heide en moeras de Rijt sectie C nummer 651, groot in het geheel vier hectaren zeven en zestig aren waardig voor dit deel vijftig gulden.

6 Een dito gedeelte van bouwland de Molenakker sectie D nummer 647 groot in het geheel acht en negentig aren waardig voor dit deel honderd dertig gulden.

7 Een dito gedeelte van weiland en heide achter de Houtkuip sectie D nummer 661, groot in het geheel een hectare zes en veertig aren en vijftig centiaren waardig voor dit deel zestig gulden.

8 Een dito gedeelte van heide de Schaapsrijt, sectie D nummers 666 en 668, groot te zamen in het geheel twee hectaren negen en vijftig aren vijftig centiaren waardig voor dit deel vijftig gulden.

9 Een perceel heide de Hooge heide sectie D nummer 1358 groot vier en twintig aren waardig tien gulden.

10 Een afgepaald gedeelte van heide de Hooge heide sectie D nummer 1359, groot in het geheel vijf hectaren en twee en veertig aren, veertig centiaren waardig voor dit deel veertig gulden.

Makende te zamen zeshonderd achttien gulden

11 Een dito gedeelte weiland de Grooten beemd sectie D nummers 369 en 370 groot te zamen in het geheel twee en negentig aren zestig centiaren waardig voor dit deel twee honderd gulden.

12 Een dito gedeelte van tuin de Grooten hof sectie C nummers 638, groot in het geheel twaalf aren twintig centiaren, waardig in het geheel vijftien gulden.

13 Dito gedeelte van bouwland de Heiakker sectie C nummer 644 groot in het geheel vijf en vijftig aren zeventig centiaren waardig voor dit deel twaalf gulden.

14 Een afgepaald gedeelte van heide de Rijt sectie C nummer 651, groot in het geheel vier hectaren zeven en zestig aren, waardig voor dit deel vijftien gulden.

15 Een dito gedeelte van bouwland de Molenakker sectie D nummer 647, groot in het geheel acht en negentig aren waardig voor dit deel honderd gulden.

16 Bouwland en heide de Hoogen Borakker sectie D nummers 649, 652, en 653, groot te zamen zeven en vijftig aren veertig centiaren waardig honderd gulden.

17 Bouwland de Lagen Borakker sectie D nummer 655 groot vijf en zeventig aren viftig centiaren waardig honderd vijf en zeventig gulden.

18 Een afgepaald gedeelte van weiland den Kleinen beemd en Keel sectie D nummers 657 en 659 groot te zamen in het geheel een hectare twintig centiaren waardig voor deze gedeelten twee honderd vijf en twintig gulden.

19 Een dito gedeelte van heide voor en achter de Houtkuip sectie D nummers 661 en 663 groot te zamen in het geheel een hectaar zestig aren tien centiaren waardig voor deze gedeelte dertig gulden.

20 Een dito gedeelte van bouwland de Houtkuip sectie D nummer 664 groot in het geheel zeven en veertig aren, waardig voor dit deel vijf en twintig gulden.

21 Een dito gedeelte van heide de Schaapsrijt sectie D nummers 666, 668 en 671, groot te zamen in het geheel twee hectare zes en zeventig aren waardig voor dit deel veertig gulden.

22 Een dito gedeelte van heide de Hooge heide, sectie D nummer 1359, groot in het geheel vijf hectare twee en veertig aren veertig centiaren voor dit deel vijf en dertig gulden.

Te zamen negenhonderd twee en zeventig gulden.'

23 Eeen afgepaald gedeelte het perceel tuin de Grooten hof, sectie C nummer 638 groot in het geheel twaalf aren twintig centiaren waardig voor dit deel vijftien gulden.

24 Een dito gedeelte van bouwland de Vekenakker, sectie C nummer 640 groot in het geheel zes en negentig aren veertig centiaren waardig voor dit deel honderd gulden.

25 Een dito gedeelte van heide de Rijt sectie C nummer 651, groot in het geheel vier hectare zeven en zestig aren waardig voor dit deel twintig gulden.

26 Een dito gedeelte van bouwland, sectie D nummer 647 groot in het geheel acht en negentig aren waardig voor dit deel honderd gulden.

27 Heide in de Rijt sectie C nummer 649 groot vier en zeventig aren waardig twintig gulden.

28 Een afgepaald gedeelte van weiland de Kleinen beemd sectie D nummers 657 en 659, mede van de Keel, groot te zamen in het geheel een hectaar, twintig centiaren, waardig voor dit deel twee honderd twintig gulden.

29 Een dito gedeelte van heide de Schaapsrijt, sectie D nummers 666 en 668 groot te zamen in het geheel twee hectare zes en zeventig aren waarbij voor dit deel dertig gulden.

30 Een dito gedeelte van heide de Hooge heide sectie D nummers 1350 in het geheel groot vijf hectaren veertig centiaren waardig voor dit deel dertig gulden.

31 Een huis erf en tuin sectie C nummers 1002 en 1230 groot te zamen elf aren vijf centiaren waardig vierhonderd zeven en dertig gulden.

32 Eeen afgepaald gedeelte van weiland de Grooten beemd, sectie D nummers 369 en 370 groot te zamen in het geheel twee en negentig aren zestig centiaren waardig voor dit deel tweehonderd vijftig gulden.

33 een afgepaald gedeelte van bouwland de Heiakker sectie C nummer 644, groot in het geheel vijf en vijftig aren zeventig centiaren waardig voor dit deel twintig gulden.

34 Een dito gedeelte van heide en moeras de Rijt, sectie C nummer 651, groot in het geheel vier hectare zeven en zestig aren waardig voor dit deel vijftig gulden.

35 Een dito gedeelte van heide voor en achter de Houtkuip sectie D nummers 661 en 663, groot te zamen in het geheel een hectaar zestig aren tien centiaren waardig voor dit deel zeventig gulden.

36 Een dito gedeelte van bouwland de Houtkuip, sectie D numers 664 groot in het geheel zeven en veertig aren, waardig voor dit deel vijftig gulden.

37 Een afgepaald gedeelte van heide de Schaapsrijt, sectie D nummers 666, 668 en 671, groot te zamen in het geheel twee hectaren zes en zeventig aren waardig voor dit deel veertig gulden.

38 Een dito gedeelte van heide de Hooge heide sectie D nummers 1359 groot in het geheel vijf hectaren twee en veertig aren en veertig centiaren waardig voor dit deel vijftig gulden.

39 Bouland de Molenakker sectie D nummer 930 groot zes en twintig aren dertig centiaren waardig negentig gulden.

Te zamen zeshonderd twintig gulden.

 

Roerende goederen.

40 De comparant Peter Vosters is aan den boedel schuldig en heeft ingebragt de som van vijfhonderd gulden.

50 Geprovinieerd van verkochte roerende goederen te somme van elfhonderd achttien gulden.

De waarde van de massa der boedel bedraagd vier duizend achttienhonderd en zestig gulden.

 

Waarin de deelgenooten ieder voor een vijfde part geregtigd zijn.

Tot verdeeling van deze massa overgaande veklaren de comparanten daarvan te hebben gemaakt vijf loten, waarvan, in tegenwoordigheid en onder goedkeuring van den heer kantonregter voornoemd te hebben gescheiden en aanbedeeld te weten;

 

Het eerste lot.

Aan den comparant Peter Vosters, het perceel in de massa omschreven onder artikel 1 gewaardeerd op zestig gulden.

De door hem aan den boedel verschuldigden inbreng, vermeld onder artikel 40. ad vijfhonderd gulden.

En van gerede gelden vermeld onder artikel 41 vierhonderd twaalf penningen.

Totaal negenhonderd twee en zeventig gulden.

 

Het tweede lot

Aan de comparante Wilhelmina Vosters, bestaande in de perceelen in de massa vermeld onder artikels 2 tot en met 10, gewaardeerd op zeshonderd achtien gulden.

En van het gereed geld vermeld onder artikel 41 driehonderd vier en vijftig gulden.

Te zamen negenhonderd twee en zeventig gulden.

 

Het derde lot

Aan den comparant Cornelis Coolen, bestaande in de perceelen in de massa omschreven onder artikels 11 tot en met 22 gewaardeerd op negenhonderd twee en zeventig gulden.

 

Het vierde lot.

Aan den comparant Jacobus Aarts, ten behoeve van de minderjarige Peter Johannes en Anna Catharina Vosters, bestaande in de perceelen in de massa omschreven onder artikels 23 tot en met 31, gewaardeerd op negen honderd twee en zeventig gulden.

 

Het vijfde lot.

Aan den comparant Maria Castelijns en haren man Theodorus Donkers, mede ten behoeven van de minderjarigen Simon, Adriaan, Catharina en Johanna Vosters bestaande in de perceelen in de massa omschreven onder artikels 32 tot en met 39 gewaardeerd op zeshonderd twintig gulden.

En den overschot van het gereed geld vermeld onder artikel 41 ad driehonderd twee en vijftig gulden.

Te zamen negenhonderd twee en zeventig gulden.

 

Partijen verklaren dat de verdeelde goederen zijn gelegen onder de gemeente Bladel en dat hun van dezelven titel noch overschrijving in de registers der hypotheken is bekend.

Verder verklaren dezelven dat deze verdeling tot aller genoegen heeft plaats gehad en elkander mitsdien in vollen eigendom af te staan en over te dragen gelijk zij aannemen al hetgeen hun hierbij is toegescheiden om het op heden te aanvaarden en onder zich te nemen ten einde daarmede voortaan te kunnen doen en handelen naar welgevallen, mits over de gesplitste perceelen elkander kosteloos uit en overweg te verleenen en ieder van zijn aandeel de belastingen betalende. zoo dat de gemeenschap tusschen partijen ter zake voorschreven van nu af ophoudt welke bekennen ten dien aanzien volkomen voldaan te zijn alles onder belofte van vrijwaring en verband als volgens de wet; blijvende echter tusschen de condividenten onverdeeld zoodanige dan als door wijlen Jacobus Vosters te zake van het afbranden van het gemeenschappelijke woonhuis van de betrokken brandwaarborg maatschappij is opgebeurd.

Eindelijk zijn hierbij alnog verschenen Theodorus van Rosmalen, Jacobus Aarts, Theodorus Dirks alle landbouwer wonend te Bladel welke als deskundigen op heden voor het kantongeregt alhier zijn beeedigd en die verklaren de bij deze verdeelde vaste goederen in gemoede en naar beste kennis te hebben gewaard, op de sommen hiervoor uitgedrukt.

De in deze verschijnende personen zijn aan mij notaris bekend waarvan acte gedaan en verleden te Oirschot in het lokaal der zittingen van het kantongeregt heden den achtsten maart achttienhonderd drie en zeventig in tegenwoordigheid van den heer Franciscus Hubertus Goossen griffier van het kantongeregt en Leonardus van Heck zonder beroep wonende beide alhier mij bekenden getuigen welke deze minute onmiddelijk na de voorlezing met de comparanten den heer kantonregter en mij notaris geteekend hebben uitgezonderd Maria Castelijns en Theodorus Donkers die verklaren nimmert te hebben schrijven of teekenen verklarende Peter Vosters almede nimmer te hebben kunnen schrijven of teekenen.

C. Coolen

T. van Rosmalen

J Aarts

T Dirks

J. Castelijns

Meijer not.

 

Verlaring.

 

Ik ondergteekende Peter Johannes van Baarschot landbouwer te Bladel verklaar hierbij in mijne hoedanigheid van voogd over Peter Johannes en Anna Catharina Vosters, minderjarige kinderen van wijlen Jacobus Vosters en mede wijlen Maria Elisabeth Vloors, te constitueren en magtig te maken Jacobus Aarts landbouwer te Bladel speciaal om namens mij met de verdere belanghebbende in den boedel en nalatenschap van wijlen Simon Vosters en mede wijlen Anna Catharina van Baarschot grootouders van dezelve minderjarige kinderen over te gaan tot scheiding en verdeeling van gezegden boedel, om de onroerende goederen daartoe behoorende door beeedigde deskundigen te doen schatten, inbreng te vorderen de massa te helpen zamen stellen en de noodige laten formeren dezelve te trekken of bij minnelijke overeenkomst in tegenwoordigheid en onder goedkeuring van den heer kantonregter toe te scheiden voor notaris en getuigen te veschijnen alle acten tot uitvoering van dezen last benodigde passeren en teekenen het aandeel der meergenoemde minderjarigen kinderen te kunnen beschouwen onder zich te nemen, vrijwaring te beloven en in het algemeen ter zake voorschreven zoo te doen en handelen als ik zelf tegenwoordig zijnde zou kunnen mogen en moeten doen alles onder belofte van approbatie en ratificatie als volgens de wet.

Bladel de vijfden februarij 1873

P.J. van Baarschot.

 

Simon Vosters - overleden testateur.

Anna Catharina van Baerschot - overleden testatrice.

Wilhelmina Vosters - erfgename.

Jacobus Vosters - overleden erfgenaam.

Maria Elisabeth Vloors - overleden erfgename.

Peter Joannes Vosters - erfgenaam.

Anna Catharina Vosters - erfgename.

Cornelis Coolen - erfgenaam.

Anna Maria Vosters - erfgenaam.

Peter Johannes Vosters - erfgenaam.

Wilhelmus Vosters - overleden erfgenaam.

Maria Castelijns - erfgename.

Adrianus Vosters - erfgenaam.

Simon Vosters - erfgenaam.

Anna Vosters - erfgename.

Joanna Vosters - erfgename.

Theodorus Donkers - erfegnaam.

 

 

Bijlage 50 - Testament Wilhelmina Vosters

Testament - 15.1.1871 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.74, akte 10

 

 

Heden den vijf en twintigsten Januarij achttienhonderd zeventig compareerde voor mij Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris in het Arrondissement Eindhoven standplaats Bladel in tegenwoordigheid der getuigen nagenoemd Wilhelmina Vosters meerderjarige ongehuwde zonder beroep wonende te Bladel aan mij notaris bekend. Dewelke aan mij notaris in tegenwoordigheid der getuigen zakelijk heeft opgegeven haren uiterste wil, welke door mij notaris dadelijk in geschrift is gebragt overeenkomstig die opgave als volgt.

Ik benoem tot mijnen eenigen en universelen erfgenaam mijnen broeder Willem Vosters mits mij na mijn overlijden te bezorgen eene Christelijke uitvaard en begrafenis overeenkomstig mijnen staat en vermogen.

Daarna heb ik notaris den vorenstaanden uitersten wil aan de erflaatster duidelijk voorgelezen en na die voorlezing haar afgevraagd of het voorgelezene haren uitersten wil bevat waarop zij stellig bevestigend geantwoord heeft. welke voorlezing, afvraging en antwoord alsmede in tegenwoordigheid der getuigen heeft plaats gehad.

Waarvan acte gedaan en verleden te Bladel ten kantore van mij notaris in tegenwoordigheid van Franciscus Johannes Vinken, landbouwer en gemeenteontvanger en Henrij Schoenmakers heel en verloskundige wonende beide alhier mij notaris bekende getuigen, welke deze minute onmiddelijk na van alles gedane voorlezing met mij notaris geteekend hebben verklarende de testatrice wegens onkunden nimmer te hebben kunnen schrijven of teekenen.

F.J. Vinken

H. Schoenmakers

Meijer not.

 

Wilhelmina Vosters - testateur.

Wilhelmus Vosters - erfgenaam.

 

 

Bijlage 51 - Geboorte Johanna Vosters

Geboorteakte - 9.6.1863 - Hapert

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Burgelijke Stand Hoogeloon C.A.

inventarisnr: Akte 25

 

 

In het jaar een duizend acht honderd drie en zestig, den negenden der maand junij, is voor ons ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Hoogeloon Hapert en Casteren, Provincie Noortbrabant, verschenen Peter Vosters oud zeven en dertig jaren, van beroep landbouwer wonende te Hapert die in tegenwoordigheid van twee getuigen als van Jan van Eijk oud acht en vijftig jaren, van beroep secretaris en van Johannes Schoenmakers Meijel oud twee en veertig jaren van beroep klerk, beide wonende binnen deze gemeente, ons heeft verklaard, dat Catharina Wouters zijne huisvrouw oud zeven en dertig jaren, van beroep huishoudster, wonende te Hapert aldaar bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op maandag den achtsten der maand junij een duizend acht honderd drie en zestig om drie ure den namiddag welk kind zal genaamd worden Johanna.

Van welke verklaring wij de tegenwoordige akte hebben opgemaakt die na voorlezing is onderteekend door ons en de getuige verklarende de comparant niet te kunnen schrijven of teekene.

De ambtenaar van den Burgelijke Stand.

Getekend zoals boven aangegeven.

 

Peter Johannes Vosters - vader.

Catharina Wouters - moeder.

Johanna Vosters - kind.

 

 

Bijlage 52 - Erfdeling goederen Johanna Cath. van den Brand

Erfdeling - 9.11.1867 - Hapert

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.70, akte 123

 

 

Voor Jan Frnaciscus Cornelis Meijer notaris in het Arrondissement Eindhoven, standplaats Bladel in tegenwoordigheid der getuigen nagenoemd verschenen.

1 Willem Wouters

2 Paulus Wouters

3 Wilhelmus Wouters

4 Peter Vosters in algeheele wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met Catharina Wouters alle landbouwers wonende te Hapert gemeente Hoogeloon

5 Hendrik Wouters landbouwer wonende te Netersel, gemeente Bladel

6 Jan Antonisse landbouwer wonende te Bladel in algeheele wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Wouters

7 Jan Vlemmings touwslager wonende te Oirschot in algeheele wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Wouters.

8 Peter Adriaans timmerman wonende te Hapert voorschreven, in kwaliteit als gevolmagtigde van Carolus Wouters, zonder bekend beroep of woonplaats, veblijf houdende in de Verenigde Staten van Noord-America, gedomicileerd te Hapert meergemeld bij onderhandse procuratie na door den gemagtigden integenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkent en ten blijke daarvan door denzelve nevens ons te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht en met deze ter registratie wordt aangeboden te zamen te eene en

9 Cornelis van der Heijden landbouwer wonende te Bergeijk ter andere zijde.

 

Te kennen gevende dat Johanna Catharina van den Brand in het jaar achttienhonderd zestien zonder huwelijksche voorwaarden is gehuwd met Jan Hendrik van der Heijden, welke laatstgenoemde in het jaar achtienhonderd en negentien te Hapert obiutestato is overleden uit dit huwelijk nalatende een kind genaamd Cornelis zijnde den comparant ter andere zijde.

Dat dezelve Johanna Catharina van den Brand in achttienhonderd een en twintig te Hoogeloon ten tweede maal zonder huwelijkse voorwaarden dit maal met Willem Wouters eerstgenoemde comparant bij wie zij verwekt heeft de zeven kinderen bovengenoemd is gehuwd te Hoogeloon bij wie zij verwekt de zeven kinderen bovengenoemd en bij uitersten wil verleden voor mij en getuigen den zesden Januarij achttiehonderd negen en veertig in den loop van dit jaar met den dood bekrachtigd en daarna geregistreerd heeft gemaakt in vooruit besproken aan haren zoon uit het eerste huwelijk Cornelis van der Heijden comparant ter andere zijde een vierde gedeelte gedeelte van al hetgeen zij bij haar overlijden zou nalaten.

Dat zij comparanten de nalatenschap hunner voormelde moeder willende verdeelen daarvan hebben gemaakt en te zamen gesteld volgende massa.

 

Een huis met aanhorigheden hof, erf, bouwland, weilanden, in heide, gelegen te Hapert en bekend op den kadaster legger der gemeente Hoogeloon sectie B nummers 182, 290, 292, 306, 310, 311, 312, 346, 373, 445, 448 en 874 en sectie C nummers 337, 344, 346 groot te zamen vier bunders twee en vijftig roeden negen ellen, geschat op veertienhonderd gulden.

Voorschreven perceelen zijn de erflaatster aangekomen bij erfenis van hare ouders blijkens akte van verdeeling verleden voor mij notaris en getuigen den zeven en twintigsten junij achttienhonderd acht en twintig behoorlijk geregistreerd doch zoover uit deen titel blijkt of partijen kennelijk ten kantore der hypotheken niet overgeschreven.

1

De perceelen gelegen alsvoor kadaster sectie B nummers 467, 531, 595 en 595a, sectie C nunners 353, 354, 362, 345, 361, 285, 287, 392, 703, 625, 630, sectie B nummers 254, 493, 642, 645, 648, 651, 654, 756, 286, 288, 670 en 883 groot te zamen acht bunders tachtig roeden twee en vijftig ellen gewaardeerd op achttienhonderd veertig gulden.

2

Deze perceelen zijn staande het tweede huwelijk door de echtgenoten bij verschillende gelegenheden aangekocht waarvan de titels in het ongerede zijn geraakt zoodat het aan partijen niet is bekend of dezelven ten kantore der hypotheken zijn overgeschreven.

3

Roerende goederen als paard trekos, melkkoeyen, jong rund vee, schapen, varkens bouw, melk en kargereedschappen, hooi, stroo en andere fourage, granen, zaderijen, aard en peulvruchten, brandstoffen, huismeubelen, koper, tin, ijzeren aardewerk, bedden en beddegoed, linnen en wollen te zamen door partijen geschat op negentienhonderd drie en negentig gulden.

4

Contante penningen inden boedel voorhanden driehonderd gulden acht en twintig cent

De massa der boedel bedraagd vijfduizend vijf honderd drie en dertig gulden acht en twintig cent.

Waarvan geregtigd zijn de comparanten ter eenre voor vijf achtsten parten en voor dertien zestienden parten van de roerende en onroerende goederen en gerede gelden in de massa voorkomende onder artikels 2, 3 en 4.

 

En den comparant ter andere zijde voor drieachtste parten van de perceelen in de massa vermeld onder artikels en voor drie zestienden parten van de onroerende en roerende goederen en gerede gelden in de massa voorkomende onder artikels 2, 3, en 4.

Tot scheiding en verdeeling overgaande verklaren de comparanten te hebben toegescheiden en aanbedeeld aan die ter eenre de perceelen in de massa aangeduid onder artikels 1 en 3 te zamen voor drieduizend twee honderd veertig gulden.

En van de roerende goederen in de massa angeduid onder artikels 3 voor eene waarde van negen honderd drie en negentig gulden negen en twintig cent.

Makende te zamen vierduizende twee honderd drie en dertig gulden negen en twintig cent.

En aan die ter andere zijde van de roerende goederen in de massa vermeld onder artikels voor eene waarde van negenhonderd drie en negentig gulden negen en twintig cent.

En de contante gelden aldaar vermeld onder artikel vier, drie honderd gulden acht en twintig cent.

Te zamen twaalfhonderd negen en negentig gulden en negentig cent.

 

Partijen verklaren met deze verdeeling volkomen genoegen te nemen en elkander mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen gelijk zij aannemen al hetgeen hun bij deze is toegescheiden om van nu af aan daar mede te kunnen doen en handelen als met vrij en eigen goed.

Ten welkers gevolge partijen het hun toegedeelde op heden hebben aanvaard en onder zich genomen daarvoor elkander wederkerig kwitterende en dechargerende bij deze zoo dat de tuschen hen bestaan hebbende gemeenschap van nu af aan ophoudt allen onder de belofte van vrijwaring en verband als volgens de wet.

De in deze verschijnende personen zijn aan mij notaris bekend.

Warvan acte gedaan en verleden te Hapert gemeente voorschreven ten huize van Cornelis Claassen heden den negenden november achttienhonderd zeven en zestig in tegenwoordigheid van Cornelis Claassen en Peter Johannes Claassen beide landbouwers wonende alhier mij bekende getuigen welke de minute onmiddelijk na de voorlezing met partijen en mij notaris hebben geteekend uitgezonderd Peter Vosters, Hendrik Wouters en Cornelis van der Heijden welke verklaren nimmer te hebben kunnen schrijven of teekenen

W. Wouters

P. Wouters

W. Wouters

Jan Antonisse

J. Vlemminx

P. Adriaans

C. Claassen

P.J. Claassen

Meijer not.

 

Ik Carolus Wouters werkman wonende te Hapert gemeente Hoogeloon op het punt staande naar Noord-America te vertrekken verklaard hij te constitueren en magtig te maken Peter Adriaans timmerman wonende te Hapert onder Hoogeloon.

Speciaal om mij bij eventueel overlijden mijner ouders Willem Wouters en Johanna Catharina van den Brand landbouwers wonende te Hapert in hunne boedel en nalatenschap te vertegenwoordogen en mijne belangen waar te nemen en te behartigen enz.

Hapert den 10e Januarij 1861

Carolus Wouters.

 

Wilhelmus Wouters - erfgenaam.

Johanna Catharina van den Brandt - testatrice.

Paulus Wouters - erfgenaam.

Wilhelmus Wouters - erfgenaam.

Peter Johannes Vosters - erfgename.

Catharina Wouters - erfgenaam.

Hendricus Wouters - erfgenaam.

Johanna Catharina Wouters - erfgename.

Jan Antonisse - erfgenaam.

Maria Wouters - erfgename.

Jan Vlemmings - erfgenaam.

Karel Wouters - erfgenaam.

 

 

Bijlage 53 - Erfdeling erfgenamen Willem Wouters

Erfdeling - 26.12.1874 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.77, akte 132

 

 

Voor mij Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris in het Arrondissement Eindhoven, standplaats Bladel in tegenwoordigheid der getuigen nagenoemd zijn verschenen.

1 Paulus Wouters.

2 Wilhelmus Wouters beide landbouwers te Hapert

3 Peter Vosters, landbouwer te Luijksgestel in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Catharina Wouters

4 Jan Antonise landbouwer te Bladel in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Johanna Catharina Wouters

5 Jan Vlemmings touwslager te Bladel in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Maria Wouters

6 Hendrik Wouters landbouwer te Netersel gemeente Bladel

7 Peter Adriaans timmerman te Hapert in zijne qualiteit als gevolmagtigde van Carel Wouters landbouwer wonende te Nieuw Amsterdam. staat Winconsin, Vereeningd Staten van Noord America, bij onderhandsche procuratie gegeven en geteekend te Hapert den vierden dezer maand welke procuratie na door den lasthebbende voor echt te zijn erkent en te blijke daarvan door den zelve nevens mij notaris en getuigen te zijn geteekend aan deze minute is vastgehecht en met dezen ter registratie wordt aangeboden, kinderen, van Willem Wouters en van Johanna Catharina van den Brand beide overleden.

 

Te kennen gevende dat zij comparanten in gemeenschap bezeten den boedel en nalatenschap van wijlen hunne voornoemde ouders, waartoe zij ieder voor een zevende part geregtigd zijn om tot deszelfs verdeeling willen overgaan en dat ze om hiertoe te geraken daarvan hebben gemaakt en te zamen gesteld zeven loten of kavelingen en daarvan bij verdeelinge overeenkost hebben toegescheiden en aanbedeeld.

 

Het eerste lot.

Aan den comparant Paulus Wouters, bestaande in perceelen gelegen te Hapert gemeente Hoogeloon kadaster sectie B nummers 182, 373, 467, 489, 526, 630, 483, 642, 645, 648, 654, 254, 753, 1103, 622, 850, 1029, zoo mede afgepaalde gedeelten van de perceelen gelegen als voor sectie B nummers 85, 531 sectie C nummers 346 en sectie B nummer 113, groot te zamen het geheel omtrent acht hectaren zes aren negentig centiaren. Door partijen geschat op zestienhonderd gulden.

 

Het tweede lot.

Aan den comparant Wilhelmus Wouters, bestaande in de perceelen gelegen te Hapert gemeente Hoogeloon, kadaster, sectie B nummers 290, 292, 310, 311, 346, 445, 418, 419, 595a, sectie C nummers 337, 344, 353, 354, 361, sectie B nummers 703, 639, 651, 1029, 1041, 1044, 860, 1020, 1021, 995, 1029, mitsgaders afgepaalde gedeelten van de perceelen gelegen als voor sectie C nummer 345, en sectie B nummers 595, 288, 756, 883 en 113, groot te zamen in het geheel omtrent acht hectaren, drie en twintig aren vijf en zestig centiaren. Door partijen geschat op zestienhonderd gulden.

 

Het derde lot.

Aan den comparant Peter Vosters, bestaande in de perceelen gelegen te Hoogeloon ter plaatse Dalem bekend bij het kadaster onder sectie B nummers 114, 306, 448 439, sectie C nummers 332, 362 sectie B nummers 285, 287, 392, 625, 236, 1094, 862, 863, 1017, mitsgaders afgepaalde gedeelten van de perceelen gelegen als voor sectie B nummers 85, 468, 534, sectie 346, 345 en van sectie B nummers 595, 288, 756, 883, en 113 groot te zamen in het geheel omtrent tien hectaren drie en zestig aren dertig centiaren door partijen geschat op zestienhonderd gulden.

 

Het vierde lot.

Aan den comparant Jan Antonisse bestaande in de som van duizend gulden door hem aan den boedel verschuldigd in ingebragte gelden. En voor het gereed geld thans in den gemeenen boedel voorhanden zeshonderd gulden. Te zamen zestienhonderd gulden.

 

Het vijfde lot.

Aan den comparant Jan Vlemmings bestaande in eene som van duizend gulden door hem aan den boedel verschuldigd in ingebragte gelden. En voor het gereed geld thans in den gemeene boedel voorhanden, zeshonderd gulden. Te zamen zestienhonderd gulden.

 

Het zesde lot.

Aan den comparant Hendrik Wouters bestaande in een som van duizend gulden door hem aan den boedel verschuldigd in ingebrachte gelden. En van het gereed geld thans in den boedel voorhanden zeshonderd gulden.

 

Het zevende en laatste lot.

Aan den comparant Peter Adriaans ten behoeven van zijnen lastgever Carel Wouters.

Eene som van twaalfhonderd gulden door sijnen lastgever aan den boedel verschuldigde ingebrachte gelden.

En van de gerede gelden thans nog in den boedel voorhanden vierhonderd gulden. Te zamen zestienhonderd gulden.

Partijen verklaren dat de bij deze verdeelde perceelen zijn gelegen te Hapert gemeente Hoogeloon en dat hen geen titels van eigendom van dezelven bezitten of bij hen voorhanden zijn en niet te weten dat er immer overschrijving in de registers der hypotheken heeft plaats gehad.

Verder verklaren dezelven dat deze verdeeling tot onderling genoegen heeft plaats gehad en elk ander mitsdien wederkerig in vollen eigendom over te dragen gelijk zij aannemen al hetgeen hun hierbij is toegescheiden om voortaan daarmee te doen handelen als met alle andere zaken hun in eigendom toebehoorende, al het welk door hen reeds is aanvaard en onder zich genomen elk ander daarvoor quitterende ende chargerende bij deze.

Ten welkers gevolge de gemeenschap tusschen partijen ter zake voorschreven van nu af ophoudt welke bekennen ten dien aanzien volkomen voldaan te zijn alles onder belofte van vrijwaring en verband als volgens de wet.

Partijen en getuigen in deze zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan acte gedaan en verleden te Bladel ten kantore van mij notaris, heden den zes en twintigsten december achttienhonderd vier en zeventig in tegenwoordigheid van Benjamin de Groot en Hertog de Groot beide vleeschhouwers wonende alhier, mij bekende getuigen welke deze minute onmiddelijk na de voorlezing met partijen en mij notaris geteekend hebben met uitzondering van Hendrik Wouters en Peter Vosters welke door onkunde nimmer te hebben kunnen schrijven of teekenen.

P. Wouters

W. Wouters

J. Antonise

J. Vleminx

P. Adriaans

B. de Groot

H. de Groot

Meijer not.

 

Bijlage:

 

De ondergetekende Carel Wouters particulier wonende te Amsterdam in Noord Amerika verklaardt bij deze magtig te maken Peter Adriaans timmerman wonende te Hapert, speciaal om met de overige belanghebbenden over te gaan tot de scheiding en verdeeling der nalatenschappen van zijne ouders Willem Wouters en Catharina van den Brand beiden laast gewoond hebbende en overleden te Hapert de des weegens te verlijden acte te teekenen zijn aandeel te accepteeren en in ontvangst te nemen de aandeelen aan de overige belanghebbende toe te deelen en af te staan, vrijwaring te belooven als naar regten handelen te geven en voorts te dier zake alles te doen en te verrigten wat noodig zal zijn alles met belofte van goedkeuring als naar regten.

Gedaan en geteekend te Hapert den vierden december achttienhonderd vier en zeventig.

 

C. Wouters

Voor echt erkent door den gemagtigden en ten blijke daarvan door den zelve nevens mij notaris en de getuigen onderteekend.

P. Adriaans

B. de Groot

H. de Groot

Meijer not.

 

Wilhelmus Wouters - overleden testateur.

Johanna Catharina van den Brandt - overleden testatrice.

Paulus Wouters - erfgenaam.

Wilhelmus Wouters - erfgenaam.

Peter Johannes Vosters - erfgenaam.

Catharina Wouters - erfgename.

Johanna Catharina Wouters - erfgename.

Jan Antonisse - erfgenaam.

Hendricus Wouters - erfgenaam.

Maria Wouters - erfgename.

Jan Vlemmings - erfgenaam.

Karel Wouters - erfgenaam.

 

 

Bijlage 54 - Koop perceel grond door Peter Vosters

Koop - 8.4.1886 - Hapert

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.91, akte 46

 

 

Voor mij Carel, Adriaan, Hubertus van Baar, notaris ter standplaats de Gemeente Bladel in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen is verschenen Peter Johannes Wouters, landbouwer te Hapert die verklaard onder belofte van vrijwaring volgens de wet de hebben verkocht en mitsdien in vollen en vrijen eigendom, af te staan en over te dragen aan Peter Vosters landbouwer te Hapert die alhier tegenwoordig verklaarde zulks in koop aan te nemen een perceel weiland genaamd de Vrijbeemd gelegen onder Hapert kadastraal onder Hoogeloon, Hapert en Casteren in sectie B nummer 163 groot vier en zestig aren en dertig centiaren welk onroerende goed door verkoper is verkregen geworden bij akte van scheiding verleden voor den te Veldhoven gevestigden notaris de Wit, den derden mei achttien honderd vier en tachtig en overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken en van het kadaster te Eindhoven den acht en twintigsten juni achttien honderd vier en tachtig in deel 380 nummers 5.

Deze koop en verkoop zijn geschied voor en om de som van driehonderd gulden welke koopsom door den verkooper is ontvangen en waarvoor hij kwiteert bij deze.

Tusschen partijen is voorts overeengekomen dat de kooper zijn gekochte in genot en gebruik zal aanvaarden en daarvan alle eigenaarslasten voor zijne rekening nemen te rekenen vanaf primo januari achttienhonderd zeven en tachtig. Dat het verkochte overgaat zoo en in dien staat als waarin het zich nu bevindt zonder op over of ondermaat te letten voorts met alle rechten en lasten alsuit over en doorwegen, waterleidingen, uitgangen, thijnsen en cijnsen, tiendplicht of tiendvrijheden, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden als daartoe alsnog met recht behooren, verklarende de kooper zijn gekochte wel te kennen en dat alle kosten op deze koop ende levering vallende zijn voor rekening van den kooper.

Waarvan akte verleden te Bladel den achtsten April achttien honderd zes en tachtig in tegenwoordigheid van den heer secretaris en Nikolaas Roijmans werkman beide wonende te Bladel, als getuigen die met de verschenen personen aan mij noataris zijn bekend onmiddelijk na voorlezing is deze akte door den komparanten verkooper, de getuigen en mij notaris onderteekend verklarende de komparant kooper niet te kunnen teekenen.

P.J. Wouters

H. Coolen

N. Roijmans

van Baar not.

 

Peter Johannes Vosters - koper.

 

 

Bijlage 55 - Huwelijk Antonius Tijssen en Johanna Vosters

Huwelijksakte - 11.4.1890 - Hapert

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Burgelijke Stand Hoogeloon C.A.

inventarisnr: Akte 7

 

 

In het jaar achtienhonderd negentig den elfden April zijn voor ons ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren provincie Noordbrabant in het openbaar, in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van

1e Gerardus Beex oud vijf en vijftig jaren van beroep wethouder wonende te Hoogeloon geen familie van den bruidegom of bruid

2e Gijsbertusd Klaassen oud vijftig jaren, van beroep wethouder wonende te Hoogeloon geen familie van den bruidegom of bruid

3e Josephus Peters oud veertig jaren, van beroep veldwachter wonende te Hoogeloon geen familie van den bruidegom of bruid

4e Cornelis van Eijk oud een en vijftig zegge veertig jaren oud van beroep landbouwer geen familie van den bruidegom of bruid.

 

Verschenen ter eenre Antonius Tijssen jongman oud zeven en twintig jaren geboren te Bladel van beroep landbouwer wonende te Hapert meerderjarige zoon van de echtelieden Jacobus Tijssen en Peternella de Beyer beiden overleden en ter andere zijde Johanna Vosters oud zes en twintig jaren geboren te Hapert van beroep landbouwster wonende te Hapert meerderjarige jonge dochter van de echtelieden van Peter Vosters en Catharina Wouters beide bouwlieden wonende te Hapert beide alhier tegenwoordig en verklaarden toestemming tot de voltrekking van het ten deze bedoelde huwelijk te geven.

Welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan hebbende de afkondigingen plaats gehad alhier zonder stuiting den eersten Zondag den dertigsten Maart achtienhonderd negentig de tweede Zondag daaraanvolgende, den zesden April achtienhonderd negentig en tot welk einde zij verder aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, zijnde

1e Een certificaat afgegeven door de eerbaar commissaris der Koningin in de provincie Noord Brabant waaruit blijkt dat de bruidegom aan zijn verpligting ten aanzien van de Nationale Militie heeft voldaan

2e De geboorte acte van den bruidegom waaruit blijkt dat hij te Bladel is geboren den zeven en twintigsten Augustus achtienhonderd twee en zestig

3e De geboorte acte van Johanna Vosters waaruit blijkt dat ze te Hapert is geboren den achsten Junij achtienhonderd drie en zestig

4e Het extract van overlijden van den vader van de bruidegom waaruit blijkt dat hij te Bladel is overleden den zeventiende Juli achtienhonderd drie en zestig

5e Het extract van overlijden van de moeder van de bruidegom waaruit blijkt dat zij te Bladel is overleden den zesentwintigsten Januarij achtienhonderd zes en zeventig.

 

De aanstaande echtgenooten hebben ten overstaan van ons in tegenwoordigheid der genoemde getuigen verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgennoten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijken staat verbonden zijn.

Na welke verklaring wij in naam der wet hebben verklaard: dat zij door de echt aan elkander verbonden zijn.

Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt na voorlezing geteekend met den bruidegom, de bruid en de getuigen terwijl de ouders der bruid beide verklaarden ten gevolge van ongeleerdheid niet te kunnen teekenen.

Getekend zoals boven aangegeven.

 

Antonius Tijssen - bruidegom.

Johanna Vosters - bruid.

Jacobus Tijssen - vader.

Petronella de Beijer - moeder.

Peter Johannes Vosters - vader.

Catharina Wouters - moeder.

 

 

Bijlage 56 - Toeziend voogd Johannes Petrus Vosters

Schenking - 4.10.1892 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel Archief Bergeyk

inventarisnr: NA.97, akte 129

 

 

Voor mij Carel Adriaan Hubertus Maria van Baar, notaris der standplaats gemeente Bladel in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen is verschenen Jan Hendrik Lievens arbeider wonende te Bladel die verklaarde te schenken en mitsdien bij deze in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan zijne minderjarige dochter Hendrika Lievens nagebleven uit zijn huwelijk met Maria van Hoof al zijne rechten en aandeelen zijnde te samen drievierde en in ieder geval zoveel hij daarin te beschikken heeft. Een huisje met stal, schuur, erf, moestuin, bouwland, moeras en heide onder Bladel, kadastraal Bladel en Netersel sectie E nummers 238, 239, 241, en 1134 en sectie D no. 1128 en 1117 te samen groot zes en zestig aren zestig centiaren welke scheiding is geschied in vergoeding voor de hulp en bijstand welke zijne genoemde dochter Hendrika Lievens hem reeds verstrekt heeft en onder verplichting dat zijne genoemde dochter hem zijn leven gedurende zal versorgen en verplegen en levensonderhoud inwoning en kleding zal verstrekken en na zijn dood voor eene begrafenis en uitvaart overeenkomstig zijne stand en vermogen zal zorgen, terwijl door haar ook alle kosten dezer akte zoomede de kosten welke wegens hare minderjarigheid tot verkrijging van rechterlijke authorisatie tot aanneming der schenking zijn veroorzaakt zullen moeten worden voldaan.

De hiervoor gedane schenking wordt bij deze voor de genoemde minderjarige aangenomen door Peter Johannes Vosters, landbouwer te Hapert, alhier mede verschenen als haar toesiende voogd, daartoe gemachtigd, door den edelachtbare heer kantonrechter te Oirschot, bij dispositie van den twintigsten september jongsleden.

De voormelde onroerende goederen voor zooveel bij deze geschonken hebben eene jaarlijksche huurwaarde van vijftien gulden.

Het voormelde door Hendrika Lievens van Jan Hendrik Lievens voornoemd, te verstrekken levensonderhoud, kost, inwoning en begrafenis wordt geschat in kapitaal op een honderd gulden.

Genoemd Hendrika Lievens, zal aan haar geschonken goederen dadelijk in eigendom en gebruik aanvaarden en daarvan alle eigenaars lasten moeten voldoen te rekenen vanaf primo Januari aanstaande.

De voormelde onroerende goederen gaan over in den staat waarin ze zich thans bevinden met alle rechten en lasten daartoe wettiglijk behoorende.

Partijen verklaren dat van de bij deze geschonken onroerende goederen geene titels van eigendom bestaan of althans aan haar bekend zijn en zij ook niet weten of daarvan al dan niet eeninge overschrijving in de hypotheek registers heeft plaats gehad.

Waarvan akte verleden te Bladel den vierden october achttien honderd twee en negentig in tegenwoordigheid van den heer Hendrikus Coolen, burgemeester en Henricus Godefridus Soontiens notaris klerk, beiden aan mij notaris zijn bekend.

Onmiddelijk na de voorlezing is deze akte door de getuigen en mij notaris onderteekend, verklarende de comparanten wegens onkunde in het schrijven hunne namen niet te kunnen teekenen.

H. Coolen

H.G. Soontiens

van Baar not.

 

Peter Johannes Vosters - toeziend voogd.

 

 

Bijlage 57 - Veiling goederen erfgenamen Peter Johannes Vosters

Veiling - 14.12.1896 - Hapert

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.101, akte 84

 

 

Heden den veertienden December achttienhonderd zes en negentig, des namiddags om zes ure ten herberge van Hendrick Castelijns te Hapert ten verzoeke van:

1e Peter Johannes Vosters junior, 2e Wilhelmus Vosters, 3e Antonie Tijssen als gehuwd in algeheele gemeenschap van goederen met Johanna Vosters. 4e Gerardus Hoeks als gehuwd in algeheele gemeenschap van goederen met Catharina Vosters allen landbouwer wonende te Hapert.

Zal door mij Carel, Adriaan, Hubertus, Maria van Baar notaris, stanplaats de gemeente Bladel, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen met in achtneming van plaatselijk gebruik worden overgegaan tot openbare veiling om tot verkoopt te geraken van de hierna vermeld wordende onroerende goederen waarvan na te melden nummer 1124 in sectie C onder Bladel abusievelijk ten name staat doch aan verkoopers toebehoort als zijne door hunne vader Peter Johannes Vosters verkregen bij akte van scheiding verleden nu wijlen notaris Meijer te Bladel den achtsten Maart achttien honderd drie en zeventig, overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den negentienden Maart daaraanvolgende in deel 276 nummer 103 en waarvan nummers 1422 en 1107 in sectie B onder Hapert zijn verkregen uit den nalatenschap hun vader Peter Johannes Vosters welke deze had verkregen bij aankooping publieke veiling blijkens akte van toeslag verleden voor mij notaris den zeven en twintigsten Maart achttien honderd drie en negentg, overgeschreven te hypotheek kantore te Eindhoven den zestienden Juni daaraanvolgende in deel 463 nummer 52.

De koopers zullen te verkoopen goederen in eigen genoten gebruik aanvaarden als volgt:

Het huis met verdere gebouwen erf en tuin voor zoover deze niet met zoogenaamde sloren is beplant, hetgeen thans als weiland in gebruik is, de dennestokken, heide en moeras te half Maart, het gedeelte van den tuin hetwelk met sloren is beplant na ruiming van deze gewassen en al het overige te oogst bloot aan de stoppelen alles in achttien honderd zeven en negentig.

Verkoopers reserveren al de boomen, ook de denneboomen op na te melden nummer 1134, de lindeboomen op koop 1, om met de wortels te kunnen worden gerooid, al het schaarhout hetwelk thans twee of meer jaren oud is, welke een en ander zal moeten zijn geruimd als volgt:

De boomen voor ultimo December het schaarhout voor primo April, alle in achttien honderd zeven en negentig.

Artikel 1

Deze verkooping geschiedt volgens plaatselijk gebruik bij opbod in ronde somme van minstens vijf gulden in afzonderlijke koopen en verschillende koopen ook in massa's zullende de verkoopers zich aan den hoogsten koopprijs houden en bij gelijk gelding van eene massa en dezelver onderdeelen zal de massa en de grootere steeds boven de kleinere den voorrang hebben.

Verkoopers zullen het recht hebben toe te staan de opbiedingen ook in plaats van met vijf gulden in sommen van minstens twee gulden kunnen genieten.

De finale toewijzing zal plaats hebben op den een en twintigsten December achttien honderd zes en negentig, ten herberge van Peter Johannes Claassen te Hapert ter zelfden ure als de inzet of bij opkomende verhinderinge op nader door mij notaris te bepalen dag, plaats en uur, na eene ongestoorde telling van een tot en met tien tien voor de koopers een tot en met zeven en twintig voor de overige koopen zoo lang der de respectieve tellingen nog zal worden gebooden of deze of eene andere wijze zullen worden getoond zoolang zullen de tellingen worden herhaald, alles onverminderd het recht van de verkoopers om een of meerder of al de geveilde goederen op en aan zich te houden en zich te dien aanzien binnen een uur na de laatste der tellingen te beraden.

De verkoopers voorbehouden zich het recht om gedurende de veiling zoodanige perceelen in massa te brengen als zij zullen verkrijgen, de massa's en ook de tellingen te wijzigen.

In geen geval zal eene massa worden gegund indien een of meerder in die massa begrepen perceelen worden opgehouden.

Artikel 2

De goederen worden verkocht vrij van hypotheken zoo en indien staat waarin ze zich thans bevinden en door verkoopers bezeten, met alle rechten lasten daartoe wettiglijk behoorende, koomende alle boven of ondermaat ten bate of schade van de respectieve koopers

Artikel 3

De eigenaarslasten komen voor rekening der koopers te rekenen vanaf primo Januari aanstaande en zullen over achttienhonderd zeven en negentig bij de betaling der koopprijzen moeten worden voldaan en wel procent gewijze naar de grootheid van de koopprijs.

Artikel 4

Verkoopers reserveeren voor eigen gebruik tot de aanvaarding toe aarde uit de bouwlanden, strooisel van onder de heggen en aan de kanten, om met de vlagzeis te worden geruimd, voorts plaggen van de heide, het grasgewas langs de bouwlanden, al het mest in de stallen op en aan het erf, al het los hout in de schuur, schop en stallen als ook de losliggende schelfthouten, welk een en ander voor de vijftienden Maart aanstaande zal moeten zijn geruimd.

De verkoopers reserveeren het recht de nog voor hen tot aanvaarding op de na te melden goederen te telen gewassen te scharen of te doen op eene wijze zooal zij zullen goedvinden.

De koopers zullen bij het ruimen en vervoeren van het gereserveerde en van de gewassen geene belemmering mogen in de weg stellen.

Artikel 5

Binnen acht dagen na de finale toewijzing zijn de koopers verplicht ten mijne kantore, tot bestrijding der kosten van zegel registraties en overschrijvingsrechten een half procent van en boven de koopprijzen doch indien het totaal van de koopschatten van die koopen welke bij den toeslag zullen toegewezen worden meer dan twee duizend gulden zal bedragen als dan acht en een half procent.

De koopers zijn verplicht de kooppenningen zonder eenige korting inhouding of vergelijking te voldoen aan handen van de verkoopers of hunnen gemachtigde voor of op den vijftienden April aanstaande, zullende de nalatige koopers door het tijdsverloop in gebreke zijn en voor elke geheel of gedeeltelijk verloopen maand verzuim een procent intrest moeten betalen.

Artikel 6

De koopers zijn verplicht indien zulks door verkoopers of mij notaris mocht worden gevorderd ten onzen genoege te stellen twee of meer wel gegoede geerfde en als zoodanig bij ons bekende borgen welke ieder in rechten hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor de voldoening der kooppenningen en onkosten, op de hiervoor bepaalde tijden, bij gebreke van zulke borgen zal het bod van den kooper welke aan de vereischte borgstellingen niet voldoet niet worden aangenomen en de laatst vorige bieder verplicht zijn zijn bod gestand doen, zullende de verkoopers tot herveiling kunnen overgaan zonder dat ontbinding in rechten zal noodig zijn zullende in ieder geval de eerst in gebreke geblevene de mindergelding van koop en onkosten dadelijk moeten bijbetalen, terwijl de meerdere gelding van hoofdprijs zal komen ten voordeele van de verkoopers.

Artikel 7

Verkoopers voorbehouden zich hypotheek voor onbetaalde kooppenningen op de te verkoopen goederen met uitdrukkelijk beding van onherroepelijke volmacht tot herveiling en verkoop bij verzuim van behoorlijke voldoening van de kooppenningen en kosten ten einde uit de opbrengst voor zooverre die strekken kan te verhalen de kooppenningen met de renten en ook de kosten onverminderd de verplichting der kooper tot aanvulling van hetgeen bevonden zal worden daarvan te ontbreken, zullende voor de koopers voor de betaling van koopprijs en kosten door hen gekochte niet mogen begrazen, verhuuren, of anders eenige anderen titel in gebruik afstaan.

Artikel 8

Alle verzuim of overtreding van de gemaakte bedingen wordt door het enkel tijdsverloop of door de daad zelve bewegen, zonder dat eenig nader bewijs of in gebrekestelling zal noodig zijn.

Artikel 9

Aan elke kooper van koopen boven een bedrag van een honderd gulden zal een afschrift van toeslag worden uitgereikt en aan elken kooper van koopen beneden dat bedrag eene kwitantie worden verstrekt, nadat al het door den verschuldige zal zijn voldaan tot bewijs van de door hen gedane betalingen.

De koopers zullen de overschrijving dezer akte en die der hiermede verband staande akte van toeslag ten hypotheek kantore niet kunnen vorderen voor aleer al het door hem ter zake dezer veiling verschuldige zal zijn voldaan.

Artikel 10

Dadelijk na de toewijzing komt het verkochte voor rekening en waar der respectieve koopers die om welke rampen, nadeelen of oorzaken, ook zelfs al mocht het goed geheel of gedeeltelijk vergaan, geen kwijtslag of vermindering van den koopprijs of vernietiging van den koop zullen kunnen vorderen.

Artikel 11

Boven en behalve hetgeen hierna ontrent de wegen zal worden opgegeven zullen de wegen en overwegen welke thans en zooals die thans op de verkocht wordende goederen in gebruik zijn ten behoeve dezer goederen onderling moeten blijven voortbestaan welke beschrijving echter nimmer als beding ten behoeve van derden zal kunnen gelden.

Artikel 12

De notaris zal bevoegd doch niet gehouden zijn om alle geschillen ter zake dezer verkooping ontstaande te beslissen uit te wijzen en zoo hij uit afspraak doet zullen partijen zich aan zijne uitspraak moeten onderwerpen zonder tegenspraak, verzet of hooger beroep.

 

Na voorlezing dezer voorwaarden aan de aanwezigen wordt tot veiling overgegaan van de navolgende onroerende goederen.

 

Onder Hapert, kadastraal Hoogeloon, Hapert en Casteren.

Koop 1

Een huis met stal, schuur, schop, erf en tuin en weiland sectie B nummers 1124, 239, en 1114 te zamen groot een en dertig aren negen en zestig centiaren, ingezet Hendrick van Hout op vierhonderd en tachtig gulden.

Koop 2

Bouwland, "Steenakker", sectie C nummer 2548 groot negen en twintig aren, ingezet Hendrick Castelijns op vijf en zeventig gulden.

Koop 3

Bouwland, "Kleinen akker", sectie C nummer 332, groot zeven en twintig aren zestig centiaren, ingezet door Ludovicus Wouters op tachtig gulden.

Koop 4

Bouwland, "het Akkerke", sectie B nummer 625, groot achttien aren veertig centiaren, ingezet door Cornelis van der Heijden op dertig gulden.

Koop 5

Bouw- en weiland, "De Voorste of Groote Valenberg", sectie B nummer 1138, groot twee en zeventig aren negentig centiaren, ingezet door Ludovicus Wouters voornoemd op negentig gulden.

Koop 6

Bouwland en dennebos, "De Kleine of Achterste Valenberg", sectie B nummer 1135 en 863 zamen groot vier en zeventig aren dertig centiaren ingezet door Hendrick Rijkers op vijftig gulden.

Koop 7

Bouwland, "De Haevenakker", sectie B nummer 448, groot een en derig aren zestig centiaren, ingezet door Ludovicus Wouters voornoemd op vijf en vijftig gulden.

Koop 8

Bouwland, "Vijmerakker", sectie B nummer 465, groot zes en veertig aren zestig centiaren, ingezet door Peter Johannes Luijten op vijf en vijftig gulden.

Koop 8

Bouwland, "De Roothen", sectie B nummer 439, groot negentien aren veertig centiaren, ingezet door Andries Hendricks op vijftig gulden.

Koop 9

Bouwland "De Voorste Hoeve", achter Vermeulen, sectie B nummer 1132, groot vijf en veertig aren twintig centiaren, ingezet door Hendrick Castelijns voornoemd op een honderd tien gulden.

Koop 11

Bouwland, "De Achterste Hoeve", sectie B nummer 437 en 438 zamen groot drie en zestig aren veertig centiaren, ingezet door Peter Casetlijns op vijf en zeventig gulden.

Koop 12

Weiland, "Het Haverveld", sectie B nummer 226, groot dertig aren vijftig centiaren, ingezet door Hendrick van Hout voornoemd op vijftig gulden.

Koop 13

Weiland, "De Donkrijt", sectie B nummers 219 en 220, te zamen groot vier en vijftig aren dertig centiaren, ingezet door Johannes Cornelis Janssen Dalem op vijf en zeventig gulden.

Koop 14

Weiland, "Den Vrijbeemd", sectie B nummer 163, groot vier en zestig aren dertig centiaren, ingezet door Andries Hendiks voornoemd op honderd dertig gulden.

Koop 15

Weiland, "Het Ausel", sectie B nummer 1123, groot vijf en dertig aren vijftig centiaren, ingezet door Andries Hendriks voornoemd op honderd gulden.

Koop 16

Weiland, "den Harenbeemd", sectie B nummer 1176, groot twee en twintig aren vijftig centiaren, ingezet door Andries Hendriks voornoemd op honderd twintig gulden.

Koop 17

Heide en weiland bij Peter Kox "Schauwberge", sectie B nummer 1183, groot twee en tachtig aren, ingezet door Ludovicus Wouters voornoemd op veertig gulden.

Koop 18

Massa van de voormelde goederen, groot zeven hectaren negen en veertig aren negentien centiaren ingezet door Peter Johannes Vosters junior voornoemd op een duizend zeven honderd gulden.

Koop 19

Bouwland, "De Krekelhof", sectie B nummer 392, groot drie aren zeven en dertig centiaren, ingezet door Peter Castelijns voornoemd op vijf gulden.

Koop 20

Bouwland, "De Hoog", sectie B nummer 354 groot zeven en dertig aren tien centiaren, ingezet door Everardus van Diessen op zestig gulden.

Koop 21

Bouwland, "Het Klein Heiveld", sectie B nummer 621, groot dertien aren, ingezet door Ludovicus Wouters voornemd op vijf en twintig gulden.

Koop 22

Bouw- en weiland, "De Ganzenstraat", sectie C nummers 277a en 278, te zamen groot zes en vijftig aren tachtig centiaren, ingezet door Peter Johannes Hermans op een honderd gulden.

Koop 23

Bouw- en weiland, "De Huisplak", sectie C nummer 1810, groot zeven aren zestig centiaren, ingezet door Peter Lavrijsen op twintig gulden.

Koop 24

Weiland, "Grootveld in de Rotte", of "Kokseveld", sectie C nummer 363, groot twee en veertig aren negentig centiaren, ingezet door Antonie Tijssen voornoemd op honderd vijf gulden.

Koop 25

Weiland."Den Heerbocht", sectie B nummer 1127, groot twee en twintig aren dertig ceniaren, ingezet door Antonie Tijssen voornoemd voor vijf en zeventig gulden.

Koop 26

Moeras en heide, "De Verloren Velden", sectie B nummers 809 en 810 te zamen groot acht en negentig aren tien centiaren, imgezet door Cornelis van der Heijden op twee en twintig gulden.

Koop 27

Massa van al de voorgaande koopen te zamen groot tien hectaren dertig zes en dertig centiaren, ingezet door Peter Johannes Vosters voornoemd op twee duizend twee honderd gulden.

 

Koop 28

Bouwland, "De Dell", sectie B nummers 1017 en 631 te zamen groot drie en zestig aren twintig centiaren ingezet door Woutherus Hoeks op vijf en dertig gulden.

Koop 29

Moeras, "De Toprijt", sectie B nummer 1116, groot acht en zestig aren, ingezet door Peter Johannes Vosters, rijtuigverhuurder te Bladel op zeventig gulden.

Koop 30

Heide, "Het Ausel", sectie B nummer 1119, groot zestien aren ingezet door Johannes Cornelis Jansen Dalem voornoemd op tien gulden.

Koop 31

Den blooten grond van dennebos "De Vlinder", sectie B nummer 1134, groot twaalf aren twintig centiaren, ingezet door Adriaan van de Kouwenberg op twee gulden.

Koop 32

Heide "Marie van Herken Heerveld" sectie B nummer 1141, groot een en vijftig aren zestig centiaren, ingezet door Antonius Tijssen voornoemd op twintig gulden.

Koop 33

Heide op de Pan west van het perceel van Baijens, sectie b nummer 524, groot twee aren vijftig centiaren, imgezet door Josephus Baijens op twee gulden.

Koop 34

Heide op de Pan, oost van het perceel van Baijens, sectie B nummer 524, groot vier aren, ingezet door Josephus Baijens voornoemd op twee gulden.

Koop 35

Heide tegenover Peter Kox, "Johannesberg", sectie B nummer 1350 groot een hectare acht en zestig are veertig centiaren, ingezet door Antonius Luijten op veertig gulden.

Koop 36

Dennebosch, "Laatveld van Snieders", sectie B nummer 1422 groot twee hectaren twee en veertig aren dertig centiaren, ingezet door Peter Johannes Vosters Bladel voornoemd op vijf en zestig gulden.

Koop 37

Dennebosch en heide, "Meestersbosch", sectieB nummer 1107 groot een hectare zeven en zeventig aren vijftig centiaren ingezet door Wilhelmus Vosters vooroemd voor vijftig gulden.

 

Onder Bladel, kadastraal Bladel en Netersel

Koop 38

Heide, "De Rijt", sectie C nummer 1124 groot zes en negentig aren zestig centiaren, ingezet door Peter Johannes Vosters junior voornoemd op vijf en zestig gulden.

 

De koopers wier beroep en woonplaats niet zijn afgegeven zijn landbouwers en wonen te Hapert

Aldus gedaan op dato en ter plaatse voorschreven in tegenwoordigheid van Henricus Godefridus Soontiens notaris klerk te Bladel en Hubertus Kennis, landbouwer te Hapert beiden als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris zijn bekend.

Onmiddelijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend verklarende echter Gerardus Hoeks, Hendrick van den Hout, Cornelis van der Heijden, Hendrick Rijkers, Peter Lavrijsen, Woutherus Hoeks, Adriaaan van den Couwenberg allen voornoemd wegens onkunden in het schrijven hunne namen niet te kunnen teekenen

P.J. Vosters

P.J. Vosters

A. Tijssen

Wilhelmus Vosters

J. Baijens

A. Luijten

H. Castelijns

H. Kennis

L. Wouters

P.J. Lavrijsen

A. Hendriks

P. Castelijns

J.G. Janssen

E. van Diessen

P. J. Hermans

G. Soontiens

van Baar not.

 

Peter Johannes Vosters - overleden testateur.

Peter Johannes Vosters - erfgenaam en koper.

Johanna Vosters - erfgename.

Antonius Tijssen - erfgenaam en koper.

Wilhelmus Vosters - erfgenaam en koper.

Anna Catharina Johannes Vosters - erfgename.

Gerardus Hoeks - erfgenaam.

 

 

Bijlage 58 - Deling erfgenamen Peter Johannes Vosters

Deling - 14.1.1897 - Hapert

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.102, akte 9

 

 

Voor mij notaris Carel Adriaan Hubertus Naria van Baar, notaris ter standplaats de gemeente Bladel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen zijn verschenen.

1:) Peter Johannes Vosters junior,

2:) Wilhelmus Vosters, 3:) Antonius Tijssen, als gehuwd in algeheele gemeenschap van goederen met Johanna Vosters en

4:) Gerardus Hoeks, als gehuwd in algeheele gemeenschap van goederen met Catharina Vosters, allen landbouwers wonende te Hapert.

Die verklaarden bij deze te willen overgaan tot scheiding en verdeeling van de na te melden tusschen hen gemeene onroerende goederen, waarvan na te melden nummer 1107 behoort tot de nalatenschap van hun vader en behuwd vader Peter Johannes Vosters door hem is verkregen bij aankoop on publike veiling blijkens akte van toeslag verleden voor mij notaris den zeven en twintigsten Maart achttien honderd drie en negentig, overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven den zestienden Juni daaraanvolgende in deel 468 nummer 82, terwijl al de overige goederen door hen zijn verkregen uit de boedel en de nalatensschappen hunner ouders en behuwd ouders wijlen de echtelieden Peter Johannes Vosters en Anna Catharina Wouters.

Daartoe vooraf te kennen gevende:

Dat Peter Johannes Vosters senior en Anna Catharina Wouters, beide abintestato zijn overleden te Hapert, tot hunne eenige erfgenamen nalatende hunne vier kinderen Peter Johannes, Wilhelmus, Johanna en Catharina Vosters, ieder voor een vierde deel.

Dat na te melden nummer 1124 in sectie C onder Bladel, abusief ten name staat doch aan de deelgenooten behoort als zijnde door Johannes Peter Vosters (vader) verkregen bij akte van scheiding verleden voor nu wijlen notaris Meijer te Bladel den achtsten Maart achttien honderd drie en zeventig, overgeschreven ten hypotheek kantore te Eindhoven den negentienden Maart daaraanvolgende in deel 276 nummer 103.

De bij deze te verdeelen goederen bestaan in.

A Eene boerderij, bestaande uit huis. stal, schuur, schop, erf, tuin, bouw en weilanden, dennenbosch, hakhout, moeras, en heide gelegen onder Hapert kadastraal Hoogeloon, Casteren, sectie B nummers 1124, 289, 1114, 625, 1138, 1135, 863, 448, 465, 439, 1132, 437, 488, 226, 219, 220, 163, 1123, 1176, 1183, 392, 354, 621, 1127, 809, 810, 1116, 524, 527 en 1107 in sectie C nummers 2548, 332, 277a, 278, 1810 en 362 te zamen groot twaalf hectaren twee en tachtig aren zeven en dertig centiaren, geschat op drieduizend vier honderd negentig gulden.

B Bouwland onder Hapert voormeld sectie B nummers 1017 en 631 te zamen groot drie en zestig aren twintig centiaren en heide onder Bladel kadastraal Bladel en Netersel sectie C nummer 1124, groot zes en negentig aren zestig centiaren geschat op honderd veertien gulden.

Totaal drie duizend zeshonderd en vier gulden.

Waarin elk der deelgenoten voor een vierde of voor negen honderd een gulden gerechtigd is.

 

Alnu tot scheiding en toedeeling toe en aanbedeeld:

1:) Aan Petere Johannes Vosters junior voornoemd de vermelde onder letter A omschreven onroerende goederen tegen de geschatte waarde drie duizend vier honderd negentig gulden doch derwijl hij slechts gerechtigd is tot negen honderd een gulden. Zoo ontvangt hij te veel voor eene waarde van twee duizend vijf honderd negen en tachtig gulden waarvoor hij zal moeten uitkeren.

Aan Antonie Tijssen voornoemd zijn aandeel of negenhonderd een gulden.

Aan Gerardus Hoeks voornoemd zijn aandeel of negenhonderd een gulden en aan Wilhelmus Vosters voornoemd eene som van zevenhonderd en tachtig gulden.

2:) Aan Wilhelmus Vosters voornoemd

a) de voormelde onder letter B omschreven onroerende goederen tegen de geschatte waarde van een honderd veertien gulden.

en b) De voormelde door Peter Johannes Vosters junior voornoemd aan hen ten gevolge dezer scheiding verschuldigd geworden uitkering bedragende zeven honderd zeven en tachtig gulden, te zamen gelijk aan zijn aandeel of negen honderd een gulden.

3:) Aan de echtelieden Antonius Tijssen en Johanna Vosters voornoemd de voormelde door Peter Johannes junior voornoemd aan hen ten gevolge dezer scheiding verschuldigd geworden uitkering bedragende negen honderd een gulden.

4:) Aan de echtelieden Gerardus Hoeks en Catharina Vosters voornoemd aan het ten gevolge dezer scheiding verschuldigd geworden uitkering bedragende negen honderd een gulden.

 

De voormelde uitkeringen zullen voor of op den vijftienden April aanstaande moeten worden voldaan. Het houtgewas op voormelde goederen staande op den twee en twintigsten December jongsleden publiek verkocht is gereserveerd en zal moeten zijn geruimd als volgt. De boomen voor ultimo December en het schaarhout voor vijftien April alles in achttien honderd zeven en negentig, zonder dat de verkrijgers der onroerende goederen bij het ruimen en vervoeren van de gereserveerde eenige belemmering zullen mogen in den weg stellen.

De voormelde onroerende goederen zullen door de respectieve verkrijgers in eigen genot en bezit worden aanvaard als volgt.

Hetgeen thans als bouwland in gebruik is te oogst bloot aan de stoppelen en al het overige te half Maart alles in achttien honderd zeven en negentig.

De eigenaarslasten der voormelde goederen komen voor rekening van de respectieve verkrijgers te rekenen van af primo Januari jongsleden.

De bij deze verdeelde onroerende goederen zijn overgegaan zoo en in dier staat waarin ze zich thans bevinden met alle rechten en lasten daartoe wettiglijk behoorende komende boven of ondermaat ten bate of schade van de respectieve verkrijgers.

Partijen verklaren de voormelde scheiding defintief en tot hun volkomen genoegen te hebben tot stand gebracht elkander de vrijwaring belovende volgens de wet.

Partijen verklaren dat van de voormelde onroerende geende andere dan voormelde bewijzen van eigendom bestaan of althans aan haar bekend zijn en zij ook niet weten of daarvan al dan niet eenige andere dan de voormelde overschrijvingen in de hypotheek registers hebben plaats gehad waarvan akte verleden te Bladel den veertienden Januari achttien honderd zeven en negentig, in tegenwoordigheid van den heer Jan Franciscus Cornelis Schaaps, sigarenfabrikant en Henricus Godefridus Soontiens, notaris klerk beiden wonende te Bladel als getuigen, die met de comparanten aan mij notarsi zijn bekend.

Onmiddelijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend, verklarende echter Gerardus Hoeks voornoemd wegens onkunde in het schrijven zijnen naam niet te kunnen teekenen.

P.J.Vosters

A. Tijssen

W. Vosters

G. Soontiens

J.Fr.C. Schaap

van Baar not.

 

Peter Johannes Vosters - overleden testateur.

Catharina Wouters - overleden testatrice.

Peter Johannes Vosters - erfgenaam.

Johanna Vosters - erfgename.

Antonius Tijssen - erfgenaam.

Wilhelmus Vosters - erfgenaam.

Anna Catharina Johannes Vosters - erfgename.

Gerardus Hoeks - erfgenaam.

 

 

Bijlage 59 - Geboorte Antonius Tijssen

Geboorteakte - 28.8.1862 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Burgelijke Stand Bladel & Netersel

inventarisnr: Akte 27

 

 

In het jaar een duizend acht honderd en twee en zestig, den acht en twintigste der maand augustus, is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Bladel en Netersel, Provincie Noordbrabant, verschenen Jacobus Tijssen oud een en vijftig jaren van beroep landbouwer, wonende te Bladel die in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Antonie de Beijer oud drie en veertig jaren van beroep bierbrouwer beide wonende binnen deze gemeente, ons heeft verklaard dat Petronella de Beijer zijne huisvrouw oud negen en dertig jaren van beroep zonder wonende te Bladel aldaar bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren op woensdag den zeven en twintigsten der maand augustus een duizend acht honderd twee en zestig om twee ure des namiddags welk kind genaamd worden :

Antonius.

Van welke verklaring de tegenwoordige akte hebben opgemaakt, die na voorlezing is onderteekend door ons den comparant en de getuigen.

J. Tijssen

A. de Beijer

L.T. Snieders

De Ambtenaar van den Burgelijke Stand

J. Snieders

 

Antonius Tijssen - boreling.

Jacobus Tijssen - vader.

Petronella de Beijer - moeder.

 

 

Bijlage 60 - Veiling onr. goederen erfgenamen Jacobus Tijssen

Veiling - 7.2.1879 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.82, akte 21

 

 

Heden den zevenden februari achttienhonderd negen en zeventig namidaags vier ure ten herberg van Adriaan Schats ten verzoeken en in tegenwoordigheid van Hendrick Tijssen, Jan Tijssen beide landbouwers wonende te Bladel, Peter Kox landbouwer te Hapert in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Margareta Tijssen, Peter de Beijer landbouwer te Bladel in zijne betrekking van voogd over Johanna, Wilhelmus en Antonie nog minderjarige kinderen van wijlen Jacobus Tijssen en van mede wijlen Peternel de Beijer ten overstaan van voornoemden Jan Tijssen in zijne hoedanigheid van toeziend voogd over dezelfde minderjarige kinderen krachtens de machtiging daartoe verleend door den Kanton Regter te Oirschot bij beschikking van den een en twintigsten Januari dezes jaars, zal door mij Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris standplaats hebbende te Bladel in tegenwoordigheid van nagenoemde getuigen, na behoorlijke bekendmaking worden tot veiling en voorlopige toewijzing van navermelde perceelen gelegen te Bladel de verkoopers aangkomen bij versterf van hunne voornoemde Jacobus Tijssen en Peternel de Beijer, waarvan hem titel noch overschrijving in de hypotheekregisters is bekend zooals zij verklaren bij deze.

De verkooping geschied volgens plaatselijk gebruik alleen bij opbod in ronde sommen van ten minste vijf gulden onder de hondertien gulden van honderd tot duizend en boven de duizend van twintig gulden, de meestbiedende zal kooper zijn en het gekochte perceel of de perceelen voor zijne rekening gevaar en schade. De verkoopen behouden echter de bevoegdheid van zich, ten dien aanzien een half uur na den afloop den finale verkooping te beraden, over het ophouden van perceelen.

De finale toewijzing zal plaats hebben ten dezen herberberge heden over acht dagen door het tellen van een tot tien, in een voor al de geveilde perceelen mocht onder het tellen worden geboden en daardoor afgebroken, zal het tellen telkens worden herhaald totdat zulks onafgebroken plaats heeft.

De perceelen zullen eerst afzonderlijk en daarna in een of meerdere combinatien of massa's worden geveild en verkocht de verkoopers zullen zich aan den meesten gelding houden.

Verder geschied deze verkooping onder vrijwaring van hypotheken en stoornisse van allerlei aard en met alle heerschende en lijdende erfdienstbaarheden aan de perceelen verbonden doch zonder gehoudenheid aan de kadastrale grondmaat en onder de volgende voorwaarden.

1 De koopers kunnen de gekochte perceelen aanvaarden als het huis met aanhoorigheden van hof en weiland, dennenbosch en heide den zestiende maart en het bouwland te oogst aan de stoppelen beide van het loopende jaar met de grondlasten ingaande den eersten januari aanstaande.

2 De boomen en het schaarhout op de in veiling gebracht wordende perceelen staande en op den vier en twintigsten januari jongstleden in het openbaar verkocht blijven ten behoeve der koopers gereserveerd.

3 De koopers zijn verplicht te betalen binnen acht dagen na de finale toewijzing de zegelregistratie en overschrijvingsregten, salaris van mij notaris en verder onkosten op deze verkooping vallende tezamen berekent op dertien percent van den koopprijs en de kooppenningen uiterlijk op de eersten juli dezes jaars, alles aan handen van de verkoopers og hunnen gemactigde ten kantore an mij notaris.

4 Op de eerste vordering van de verkoopers of van mij notaris zullen de koopers ten onzen genoege borg moeten stellen, welke borgen hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn tot voldoening van al hetgeen waartoe den kooper als hoofd schulde naar ter zake van de op deze verkooping gekochte gronden is gehouden bij gebrek aan zulke borgen en zal dadelijk ter herveiling worden overgegan in welk geval de laatst vorigen bieder veplicht zal wezen zijn bod gestand te doen.

 

Na voorlezing dezer voorwaardem aan de gegadigden wordt tot verkooping overgegaan.

Eerste koop.

Een huis stal en schuur annex erf en aangelegen bouwland de Aanstede no 956 en 957 van destie D, groot te zamen een en zeventig aren dertig centiaren, voorloopig toegewezen aan Gerardus Soontiens, voor vier honderd gulden.

Tweede koop.

Een paardenstal, turfschop, erf en hof no. 958 van sectie D groot vier en twintig aren twee en zestig centiaren, voorloopig toegewezen aan Gerardus Soontiens voornoemd voor drie honderd gulden.

Derde koop.

Bouwland de Voorsten dries. no 178 van sectie D, groot twee en twintig aren zeventig centiaren, voorloopig toegewezen aan Gerardus Soontiens voornoemd, voor honderd tachtig gulden.

Vierde koop.

Bouwland de Achtersten dries no 176 groot zestien aren zeventig centiaren, voorloopig toegewezen aan Cornelis Aarts voor tachtig gulden zijnde gelegen in sectie D.

Vijfde koop.

Weiland de Toemenrij, no 542 van sectie D, groot een en veertig aren tien centiaren, voorloopig toegewezen aan Jan van Noort voor twee honderd gulden.

Zesde koop.

Bouwland de Voorsten beemd no 1106 van sectie D, groot zes en dertig aren tachtig centiaren, voorlopig toegewezen aan Hendrica van Diessen weduwe Jan de Beijer voor twee honderd twintig gulden.

Zevende koop.

Bouwland de Spie no 145 van sectie D, groot negentien aren, voorlopig toegewezen aan Jan van de Voort voornoemd voor vijf en twintig gulden.

Negende koop.

Bouwland de Smachtenbocht no 224 van sectie D groot zeventien aren voorloopig toegewezen aan Peter de Beijer voor zestig gulden.

Achtste koop.

Bouwland de Grooten Smachtenbocht no 228 van sectie D, groot acht en negentig aren vijftien centiaren voorloopig toegewezen aan Cornelis Aarts voor vierhonderd gulden.

Tiende koop.

Bouwland de Smachtenbocht no 223 van sectie D, groot twee en twintig aren negentig centiaren, voorloopig toegewezen aan Peter de Beijer voor zeventig gulden.

Elfde koop.

Bouwland de Pollenakker no 113 voor sectie D, groot zeven en twintig aren negentig centiaren, voorloopig toegewezen aan Cornelis Aarts voor zestig gulden.

Twaalfde koop weiland de Durenkoop en bouwland de Achtersten beemd no 596 en 600 van sectie D, groot te zamen negen en tachtig aren tachtig centiaren, voorloopig toegewezen aan Jan van de Voort voornoemd, voor vierhonderd gulden.

Dertiende koop.

Weiland het Heiveld no 515 van sectie D, groot vijf en dertig aren zeventig centiaren, voorloopig toegewezen aan Adriaan Schats voor honderdvijftig gulden.

Veertiende koop.

Bouwland de Langenakker no 141 van sectie D, groot negen en twintig aren zeventig centiaren, voorloopig toegewezen aan Jan van de Voort voornoemd voor honderdtwintig gulden.

Vijftienden koop.

Weiland de Beerschot, no 549 van sectie D, groot acht en twintig aren twintig centiaren voorloopig toegewezen aan Jan van de Voort voornoemd voor honderdzestig gulden.

Zestiende koop.

Bouwland de Karbocht no 1097 en 1100 van sectie D, groot een en dertig aren dertig centiaren voorloopig toegewezen aan Johannes Thijssem mede verkooper voor vijftig gulden.

Zeventiende koop.

Bouwland de Bocht no 1101 van sectie D, groot zeven en veertig aren en negentig centiaren, voorloopig toegewezen aan Cornelis Aarts voornoemd voor honderd veertig gulden.

Achttiende koop.

Weiland de Groote Beerschot no 1101 van sectie D, groot vijf en veertig aren vijftig centiaren voorloopig toegewezen aan Casper Walen, voor tweehonderd zestien gulden.

Negentiende koop.

Weiland de Kleine Beerschot no 1102 van sectie D groot vier en dertig aren vijftig centiaren, voorloopig toegewezen aan Adriaan Schats voor twee honderd tien gulden.

Twintigsten koop.

Weiland en heide de Rooten, no 629 van sectie D groot zes en twintig aren twintig centiaren voorloopig toegwezen aan Jan van de Voort voornoemd voor negentig gulden.

Een twintigsten koop.

Bouwland de Bloemeneik, no 472 van sectie C, groot acht en zestig aren twintig centiaren, voorloopig toegewezen aan Hendricus Thijssen de verkooper voor honderd zestig gulden.

Twee en twintigsten koop.

De een en twintig voorgaande koopen in massa zijnde de perceelen, no 956, 957, 958, 178, 176, 524, 1106, 145, 224, 228, 223, 113, 596, 600, 515, 141, 549, 1097, 1100, 1101, 1011, 1012, 629 van sectie D en 472 van sectie A, groot te zamen acht hectare zes en dertig aren twee en vijftig centiaren, voorlopig toegewezen aan Jan van de Voort voor drieduizend zeven honderd tachtig gulden.

Twee en twintigsten koop.

Heide de Jokbergen, no 990 van sectie D, groot zeven en negentig aren zestig centiaren, voorloopig toegewezen aan Adriaan van Dooren voor vijf en zestig gulden.

Drie en twintigsten koop.

Heide, vroeger dennenbosch de Rooten, no 1142 en 1143 van sectie D, groot zes en twintig aren en tachtig centiaren, voorloopig toegewezen aan Jan van de Voort voornoemd voor vijf en dertig gulden.

Vier en twintigsten koop.

Dennenbosch Egipte, no 1107 van sectie D, groot vier en twintig aren zeventig centiaren, voorloopig toegewezen aan Hendrik Hendriks voor vijf en zeventig gulden.

Vijf en twintigsten koop.

Dennenbosch en heide de Jokbergen, no 1111 sectie D, groot te zamen zeven en veertig aren zestig centiaren, voorloopig toegewezen aan Wilhelmus Bayens voor vijf en zeventig gulden.

Zes en twintigsten koop.

Dennenbosch en heide Achter de Rooten, no 1145 en 1146 van sectie D, groot vijf en zeventig aren zestig centiaren voorloopig toegewezen aan Jan Hollebekkers voor zestig gulden.

Zeven en twintigsten koop.

Heide de Kivitshorst, no 1119 van sectie D, groot een hectare twee en dertig aren zeventig centiaren, voorloopig toegewezen aan Gerardus Soontiens voornoemd voor zeventig gulden.

Acht en twintigsten koop.

Weiland en heide de Beerschotten, no 1130, 1335, 1336 en 1337 van sectie D groot te zamen vijftig aren vijftig centiaren, voorloopig toegewezen aan Jan van de Voort voornoemd voor vijf en zestig gulden.

Negen en twintigsten koop.

Heide sectie B der gemeente Reusel, no 905, groot acht en tachtig aren tien centiaren, voorloopig toegewezen aan Willem Bayens voor vijf en tachtig gulden.

Alle voornoemde koopers zijn landbouwers en in woners dezer gemeente.

 

De in deze verschijnende persoonen zijn aan mij notaris bekend.

Aldus voorloopig publiek verkocht en dit proces verbaal gesloten te Bladel datum als boven, in tegenwoordighied van Benjamin de Groot vleeschhouwer en Franciscus Craens veldwachter wonende beide te Bladel als getuigen welke deze minute onmiddelijk na de voorlezing met de verkoopers geteekend hebben, uitgezonderd Hendricus, Peter Kox, Cornelis Aarts, Hendrica van Diessen, Adriaan Schats, Casper Walen alle welke verklaren door onkunde nimmer te hebben kunnen schrijven of naamteekenen.

J. Tijssen.

P. de Beijer

W. Bayens

H. Hendriks.

J. Hollebekkers

J. v.d. Voort

G. Soontiens

A. van Dooren

B. de Groot

F. Craens

Meijer not.

 

Jacobus Tijssen - overleden testateur.

Petronella de Beijer - overleden testatrice.

Peter Kox - erfgenaam.

Margaretha Tijssen - erfgename.

Jan Tijssen - erfgenaam en voorlopig koper.

Hendrik Tijssen - erfgenaam en voorlopig koper.

Peter de Beijer - voogd en koper.

Johanna Tijssen - erfgename.

Willem Tijssen - erfgenaam.

Antonius Tijssen - erfgenaam.

Johannes Hollebekkers - voorlopig koper.

 

 

Bijlage 61 - Openbare verkoop goederen Jacobus Tijssen

Verkoop - 14.2.1879 - Bladel

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.82, akte 27

 

 

Heden den veertienden Faebruari achttienhonderd negen en zeventig namiddags on vier ure, ten versoeke en in bijwezen van al de verkoopers hirvoor verzameld, ingevolge de bepaling bij het vorenstaande proces verbaal van voorloopige toewijzing gemaakt wordt door mij Jan Franciscus Cornelis Meijer notaris, standplaats hebbende te Bladel in tegenwoordigheid van nagenoemde mij bekende getuigen deze veiling voortgezet en los de finale toewijzing overgaan, waar bij, nadat eene verhoogingen, eene onafgebroken telling en beraadt had plaatsgehad de verkoopers veklaard hebben den twintigsten koop wegens mindergelding buiten koop te stellen, de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, negende, twaalfde, achttiende, negentiende, een en twintigsten en zeven en twintigste koopen op te houden en de overige geveilde perceelen aan de hoogstbiedende te gunnen mitsdien in vollen en vrijen eigendom over te dragen, te weten:

De zesden en zevende koop aan Hendrica van Diessen weduwe Jan de Beijer voor tweehonderd gulden.

De dertiende koop Adriaan Schats voor honderd vijftig gulden. De veertienden, zestienden, twintigsten, drie en twintigsten acht en twintigsten aan Jan van de Voort voor driehonderd zeven en negentig gulden. De vijftiende koop aan Jan Dankers bouwman voor honderd tachtig gulden. De twee en twintigsten koop aan Adriaan van Dooren voor vijf en zestig gulden. De vier en twintigsten koop aan Hendrick Hendricks voor vijf en zeventig gulden, De vijf en twintigsten koop aan Wilhelmus Baayens voor vijf en zeventig gulden. De zes en twintigsten koop aan Jan Hollebekkers voor zestig gulden en den negen en twintigsten koop aan Josephus Rooijacker voor negentig gulden.

Verklarende de voornoemde Hendrick Hendricks gekocht te hebben voor zich zelven en voor zijn broeders en zuster Jan, Godefridus, Cornelis, Hendrica en Gerardus Hendriks en Jan Hollebekkers zulks te hebben gedaan voor zijne moeder Johanna Beerens, weduwe Peter Hollebekkers, alle welke koopers hebben verklaard zoo wel voor zich zelve als daartoe door hunne lastgevers mondeling gemachtigd de door hun gekochte perceelen onder de voorwaarde van verkoop te accepteren.

De bovengenoemde koopers en hunne lastgevers zijn van beroep landbouwers en inwoners van Bladel.

De in deze verschenen personen zijn aan mij notaris bekend en hebben verklaard toestemming te geven om deze processen verbaal ten kantore der hypotheken bij geauthoriseerd uittreksel over te schrijven.

Aldu finaal verkocht en dit proces verbaal gesloten te Bladel, ten herberge van Adriaan Schats datum als boven, in tegenwoordigheid van Benjamin de Groot vleeschhouwer en Franciscus Craens veldwachter wonende beide alhier als getuigen, welke deze minuet onmiddelijk na de voorlezing met de verkoopers koopers en mij notaris geteekend hebben, met uitzondering van Hendrick Tijssen, Peter Kox, Cornelis Aarts, Hendricka van Diessen weduwe de Beijer en Adriaan Schats welke verklaren door onkunde niet te kunnen schrijven of naamtekenen.

P. de Beijer

J. Tijssen

J. Rooyackers

A. Schats

J. v.d. Voort.

J. Donkers

J. Hollebekkers

H. Hendriks

H. Craens

Meijer not.

 

Jacobus Tijssen - overleden testateur.

Petronella de Beijer - overleden testatrice.

Jan Tijssen - verkoper.

Hendrik Tijssen - verkoper.

Margaretha Tijssen - verkoopster.

Peter Kox - verkoper.

Johanna Tijssen - verkoopster.

Willem Tijssen - verkoper.

Antonius Tijssen - verkoper.

Johannes Hollebekkers - koper.

Johanna Beerens - moeder van koper.

Petrus Hollebakkers - overlden vader van koper.

 

 

Bijlage 62 - Verkoop van tuin door Antonius Tijssen

Verkoop - 15.3.1905 - Hapert

 

bewaarplaats: Streekarchief Regio Eindhoven

archief: Notarieel archief Bladel

inventarisnr: NA.111, akte 60

 

 

Heden den vijftienden Maart negentien honderd vijf verschenen voor mij Simon Petrus Leonardus Coolen, notaris ter standplaats Bladel in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen Antonius Tijssen landbouwer wonende te Hapert.

Die verklaart bij deze te hebben verkocht aan Karel van Heijst landbouwer wonende te Hapert mede verschenen en die verklaart van genoemde Antonius Tijssen te hebben gekocht onder kadsastraal Hoogeloon Hapert en Casteren een perceel tuin sectie C nummers 2288 en 2287 groot te samen acht aren negen en twintig centiaren.

Deze verkoop en koop geschied voor de som van twee honderd gulden, welke som de verkoper verklaart bij deze ontvangen te hebben van den kooper, ter zake van welken betaling bij deze kwijting gegeven wordt.

Verder in deze verkoop en koop geschied onder de navolgende bedingen en bepalingen.

1 Het onroerend goed gaat aan den kooper over voetstoots in den staat waarin het thans bevindt met alle daarop rustende lasten en rechten en daaraan verbonden zoo heerschende als lijdende erfdienstbaarheden.

2 Hetzelve kan door den kooper in gebruik en genot worden aanvaard van af heden.

3 De grondlasten die van hetzelve geheven worden zijn voor rekening van den kooper van af een januari aanstaande.

4 De verkooper is tot geene vrijwaring dan die van ontruining gehouden.

5 De kooper moet zich zelven de feitelijke levering van zijn gekochte verschaffen.

Ter uitvoering dezer kiezen partijen domicilie ten kantore van den notaris bewaarder deze minuut.

Partijen verklaren dat van het onderwerpelijk onroerende goed bij hen geen titels van aankomst of laatste eigendombewijzen bestaan of bekend zijn en dat zij niet weten of er overschrijving in de registers ten hypoteek kantore heeft plaats gehad. Comparanten zijn mij notaris bekend waarvan akte.

In minuut opgemaakt verleden te Bladel ten dag in het hoofd deze genoemd in tegenwoordigheid van den heer Peter Johannes Loos, zonder beroep en Jan Vosters handelsreiziger beiden wonende te Bladel als getuigen die onmiddelijk na voorlezing deze akte onderteekend hebben met de comparanten en mij notaris.

A. Tijssen

Karel van Heijst

P.J. Loos

J. Vosters

Coolen not.

 

Antonius Tijssen - verkoper.
 [1]SARE, AAR, AA.85 f.46, 20.1.1662, Verponding (verpachter). Zie bijlage 1.

 

[2]Doopboek Reusel nr.584;

 

[3]SARE, AAR, AA.85 f.46, 20.1.1662, Verponding (eigenaar). Zie bijlage 1.

SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (vader verkopers). Zie bijlage 2.

SARE, RAB, RA.23 f.129-130v, 2.1.1751, Verkoop (testateur). Zie bijlage 3.

 

[4]SARE, Bladel RA.19 f28-28v; SARE, Bladel RA.23 f.129-130v;

 

[5]SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (gealimenteerde). Zie bijlage 2.

 

[6]SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (verkoopster). Zie bijlage 2.

 

[7]Doopboek Reusel nr.649;

 

[8]SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (verkoper). Zie bijlage 2.

 

[9]SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (verkoopster). Zie bijlage 2.

 

[10]SARE, verpondingsboek Reusel AA.86 f.86;

 

[11]SARE, RAB, RA.39 f.126-127, 22.4.1716, Getuigenis (beklaagde). Zie bijlage 4.

SARE, RAB, RA.39 f.139, 10.11.1716, Huurovereenkomst (huurder). Zie bijlage 5.

SARE, RAB, RA.39 f.161-162, 18.9.1717, Alimentatie (momboir). Zie bijlage 6.

SARE, RAB, RA.40 f.216v-217, 9.6.1722, Testament (begunstigd erfgenaam). Zie bijlage 7.

SARE, RAB, RA.40 f.223 e.v, 7.8.1722, Verklaring (opvoeder). Zie bijlage 8.

SARE, RAB, RA.21 f.40-41, 11.8.1722, Verkoop (verkoper). Zie bijlage 9.

 

[12]SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (verkoopster). Zie bijlage 2.

SARE, RAB, RA.19 f.34-34v, 15.9.1706, Verkoop (verkoper). Zie bijlage 10.

 

[13]SARE, RAB, RA.19 f.27v, 29.7.1705, Verkoop (verkoper). Zie bijlage 11.

SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (verkoper). Zie bijlage 2.

SARE, RAB, RA.19 f.34-34v, 15.9.1706, Verkoop (verkoper). Zie bijlage 10.

 

[14]SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (verkoopster). Zie bijlage 2.

SARE, RAB, RA.39 f.122 en f.122v, 6.12.1715, Verklaring (vrouw slachtoffer). Zie bijlage 12.

 

[15]SARE, RAB, RA.39 f.122 en f.122v, 6.12.1715, Verklaring (slachtoffer). Zie bijlage 12.

 

[16]SARE, Bladel RA.39 f80v-81; SARE, Bladel RA.39 f.112 - 112v; SARE, Bladel RA.21 f.80;

 

[17]SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (verkoper). Zie bijlage 2.

SARE, RAB, RA.39 f.126-127, 22.4.1716, Getuigenis (oom mishandelde). Zie bijlage 4.

 

[18]SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (verkoopster). Zie bijlage 2.

 

[19]SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (verkoper). Zie bijlage 2.

 

[20]SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (koper). Zie bijlage 2.

SARE, doopboek Reusel 33.1;

 

[21]SARE, Bladel RA.39 f.27 f.29; SARE, verpondingsboek Reusel AA.68 f91v-92; SARE, Bladel RA.41, f.19-20;

 

[22]SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (man koper). Zie bijlage 2.

 

[23]SARE, Bladel RA.39 f.27-19;

 

[24]SARE, RAB, RA.19 f.27v, 29.7.1705, Verkoop (koper). Zie bijlage 11.

SARE, RAB, RA.19 f.28-28v, 2.11.1705, Verklaring (verkoper). Zie bijlage 2.

SARE, AAR, AA.86 f.41, 24.3.1714, Verponding (eigenaar). Zie bijlage 13.

SARE, RAB, RA.40 f.123, 19.6.1720, Proces (verpondingsheffer). Zie bijlage 14.

SARE, RAB, RA.20 f.324, 5.11.1720, Koop (koper). Zie bijlage 15.

SARE, RAB, RA.40 f.320-321b, 14.5.1725, Erfdeling (reengenoot). Zie bijlage 16.

SARE, RAB, RA.42 f.112v-113, 1734, Deling (erflater). Zie bijlage 17.

SARE, RAB, RA.21 f.285v-287, 1.2.1735, Verkoop (ouder). Zie bijlage 18.

 

[25]SARE, RAB, RA.42 f.112v-113, 1734, Deling (testatrice). Zie bijlage 17.

SARE, RAB, RA.21 f.285v-287, 1.2.1735, Verkoop (ouder). Zie bijlage 18.

 

[26]SARE, Bladel RA19 f.27v; SARE, Bladel RA.19 f.44v; SARE, Reusel AA.86, verponding; SARE, Bladel RA.40 f.123; SARE, Bladel RA.20 f.324; SARE, Bladel RA.21 f.285v-287; SARE, Bladel RA.42 f.112v-113;

 

[27]SARE, RAB, RA.21 f.285v-287, 1.2.1735, Verkoop (ouder). Zie bijlage 18.

 

[28]SARE, RAB, RA.42 f.112v-113, 1734, Deling (erfgenaam). Zie bijlage 17.

SARE, RAB, RA.23 f.58-59, 10.10.1749, Koop (verkoopster). Zie bijlage 19.

SARE, RAB, RA.45 f.145v-148v, 16.1.1758, Oorkonde (pachtster). Zie bijlage 20.

 

[29]SARE, Bladel RA.45 f.10v-108v;

 

[30]SARE, RAB, RA.23 f.58-59, 10.10.1749, Koop (overleden man verkoopsters). Zie bijlage 19.

SARE, RAB, RA.45 f.145v-148v, 16.1.1758, Oorkonde (voorgaande pachter). Zie bijlage 20.

 

[31]SARE, RAB, RA.19 f.35v-36, 18.10.1706, Lening (vader schuldenaresse). Zie bijlage 21.

Doopboek Reusel nr.607;

 

[32]SARE, RAB, RA.19 f.35v-36, 18.10.1706, Lening (schuldenaresse). Zie bijlage 21.

 

[33]HWR, moerboek Reusel f.9L, SARE, trouwboek Reusel 33.3 f.133v: HWR, moerboek Reusel anno 1746; SARE, Bladel RA.23 f.126v; SARE, Bladel RA.23 f.144v; SARE, Bladel RA.25 f.121-212v: SARE, verpondingsboek Reusel AA.88 f.121-121v;

 

[34]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.18v;

 

[35]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.21;

 

[36]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.31v;

 

[37]SARE, RAB, RA.23 f.57-58, 10.10.1749, Schepenakte (verkoper). Zie bijlage 22.

SARE, RAB, RA.23 f.58-59, 10.10.1749, Koop (assistent verkoopster). Zie bijlage 19.

 

[38]SARE, RAB, RA.21 f.285v-287, 1.2.1735, Verkoop (verkoper). Zie bijlage 18.

 

[39]SARE, RAB, RA.19 f.44v-45, 16.7.1707, Koop (koper). Zie bijlage 23.

SARE, RAB, RA.42 f.112v-113, 1734, Deling (erfgenaam). Zie bijlage 17.

SARE, RAB, RA.21 f.285v-287, 1.2.1735, Verkoop (koper). Zie bijlage 18.

SARE, RAB, 6.11 f.76, 14.5.1735, Schepenakte (bruidegom). Zie bijlage 24.

SARE, RAB, RA.23 f.57-58, 10.10.1749, Schepenakte (koper). Zie bijlage 22.

SARE, RAB, RA.23 f.58-59, 10.10.1749, Koop (koper). Zie bijlage 19.

SARE, RAB, RA.23 f.158-159, 14.6.1751, Koop grond door Simon Wouter Vorsters (koper). Zie bijlage 25.

SARE, RAB, RA.24 f.140-140v, 9.10.1755, Koop (koper). Zie bijlage 26.

SARE, RAB, RA.45 f.145v-148v, 16.1.1758, Oorkonde (pachter). Zie bijlage 20.

SARE, RAB, RA.25 f.68-68v, 23.9.1760, Verkoop (verkoper). Zie bijlage 27.

SARE, RAB, RA.31 f.117-117v, 18.8.1784, Schepenakte (overleden man verkoopster). Zie bijlage 28.

SARE, RAB, RA.53 f.16-17, 7.9.1785, Obligatie (overleden man verkoopster). Zie bijlage 29.

 

[40]SARE, Bladel RA.19 f.44v-45; SARE, Bladel RA.23 f.57-58; SARE, Bladel RA.23 f.58-59; SARe, Bladel RA.23 f.158-159; SARE, Bladel RA.24 f.140-140v; SARE, Bladel RA.45 f.10v-108v; SARE, Bladel RA.25, f.68-68v; SARE, Bladel RA.46 209v-210; SARE, Reusel AA.89 f49-49v, verponding; SARE, Reusel AA.89 f.49-49v; verponding; SARE, Bladel RA.31 f.117 -117v; SARE, Bladel RA.53 f.16-17;

 

[41]SARE, RAB, RA.19 f.44v-45, 16.7.1707, Koop (vrouw koper). Zie bijlage 23.

SARE, RAB, 6.11 f.76, 14.5.1735, Schepenakte (bruid). Zie bijlage 24.

SARE, RAB, RA.23 f.57-58, 10.10.1749, Schepenakte (koopster). Zie bijlage 22.

SARE, RAB, RA.23 f.58-59, 10.10.1749, Koop (koopster). Zie bijlage 19.

SARE, AAR, AA.89 f.96v, 1777, Verponding (eigenaresse). Zie bijlage 30.

SARE, AAR, AA.89 f.49-49v, 1777, Verponding (eigenaresse). Zie bijlage 31.

SARE, RAB, RA.31 f.117-117v, 18.8.1784, Schepenakte (verkoopster). Zie bijlage 28.

SARE, RAB, RA.53 f.16-17, 7.9.1785, Obligatie (verkoopster). Zie bijlage 29.

 

[42]SARE, RAB, RA.28 f.73, 20.5.1771, Verkoop (koper). Zie bijlage 32.

SARE, RAB, RA.31 f.117-117v, 18.8.1784, Schepenakte (zoon verkoopster). Zie bijlage 28.

 

[43]SARE, Bladel RA.28 f.73;

 

[44]SARE, RAB, RA.32 f.39-40, 11.1.1787, Verkoop (reengenoot). Zie bijlage 33.

 

[45]SARE, doopboek Reusel 33.3 f.25;

 

[46]SARE, verpondingsboek Reusel AA.88 f.131v;

 

[47]SARE, doopboek Reusel 33.3 f34v;

 

[48]SARE, RAB, RA.52 f.111, 23.8.1780, Schepenakte (geborgde). Zie bijlage 34.

SARE, RAB, 6.14 f.33-34, 24.8.1780, Schepenakte (bruidegom). Zie bijlage 35.

SARE, RAB, RA.32 f.91v, 17.12.1787, Schepenakte (koper). Zie bijlage 36.

SARE, RAB, RA.32 f.101-101v, 30.1.1788, Verkoop (koper). Zie bijlage 37.

SARE, RAB, RA.32 f.116v-117, 30.5.1788, Schepenakte (koper). Zie bijlage 38.

SARE, RAB, RA.32 f.132, 6.12.1788, Schepenakte (koper). Zie bijlage 39.

SARE, RAB, RA.34 f.24v-25v, 9.8.1793, Schepenakte (koper). Zie bijlage 40.

SARE, RAB, RA.34 f.29, 9.8.1793, Schepenakte (koper). Zie bijlage 41.

SARE, NAB, NA.44 f.43-44v, 16.1.1804, Testament (overleden man testatrice). Zie bijlage 42.

SARE, RAB, RA.38 f.54v-55, 1.3.1805, Verkoop (overleden man verkoopster). Zie bijlage 43.

SARE, Burgelijke Stand Bladel & Netersel, 24.7.1817, Huwelijksakte (vader). Zie bijlage 44.

SARE, doopboek Reusel 33.3 f.30;

 

[49]SARE, Bladel RA.51 f.111; SARE, Bladel RA.32 f.91v: SARE, Bladel RA.32 f.101-101v; SARE, Bladel RA.32 f.166v-117; SARE, Bladel RA.32 f.132; SARE, Bladel AA.287 no.38; SARE, Bladel RA.34 f.24v-29; SARE, Bladel RA.56 f.59v; SARE, Bladel NA.44 f.43-44v; SARE, Bladel RA.38 f.54v-55;

 

[50]SARE, RAB, 6.14 f.33-34, 24.8.1780, Schepenakte (bruid). Zie bijlage 35.

SARE, RAB, RA.32 f.101-101v, 30.1.1788, Verkoop (koopster). Zie bijlage 37.

SARE, RAB, RA.32 f.116v-117, 30.5.1788, Schepenakte (koopster). Zie bijlage 38.

SARE, RAB, RA.34 f.24v-25v, 9.8.1793, Schepenakte (koopster). Zie bijlage 40.

SARE, RAB, RA.34 f.29, 9.8.1793, Schepenakte (koopster). Zie bijlage 41.

SARE, RAB, NA.43 f.138-143v, 10.3.1797, Testament (erfgename). Zie bijlage 45.

SARE, NAB, NA.44 f.43-44v, 16.1.1804, Testament (testrice). Zie bijlage 42.

SARE, RAB, RA.38 f.54v-55, 1.3.1805, Verkoop (verkoopster). Zie bijlage 43.

SARE, Burgelijke Stand Bladel & Netersel, 24.7.1817, Huwelijksakte (moeder). Zie bijlage 44.

SARE, doopboek Bladel 6.1 f.49;

 

[51]SARE, doopboek Bladel 6.2 f.22v;

 

[52]SARE, NAB, NA.44 f.43-44v, 16.1.1804, Testament (erfgename). Zie bijlage 42.

SAREK, doopboek Bladel 6.2 f.23v;

 

[53]SARE, NAB, NA.44 f.43-44v, 16.1.1804, Testament (erfgenaam). Zie bijlage 42.

 

[54]SARE, NAB, NA.44 f.43-44v, 16.1.1804, Testament (erfgename). Zie bijlage 42.

SARE, doopboek Bladel 6.2 f.26;

 

[55]SARE, doopboek Bladel 6.2 f.31;

 

[56]SARE, NAB, NA.44 f.43-44v, 16.1.1804, Testament (erfgenaam). Zie bijlage 42.

SARE, Burgelijke Stand Bladel & Netersel, 24.7.1817, Huwelijksakte (bruidegom). Zie bijlage 44.

SARE, NAB, NA.59, akte 10, 15.1.1856, Testament (testateur). Zie bijlage 46.

SARE, NAB, NA.59 akte 33, 26.2.1856, Verkoop (vader verkopers). Zie bijlage 47.

SARE, Burgelijke Stand Hoogeloon C.A., Akte 1, 10.2.1860, Huwelijksakte (vader). Zie bijlage 48.

SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (overleden testateur). Zie bijlage 49.

SARE, doopboek Bladel 6.2 f.31;

 

[57]SARE, Bladel NA.59, akte 10; SARE, Bladel NA.59, akte 33; SARE, Bladel NA.74, akte 10; SARE, Bladel NA.76, akte 25;

 

[58]SARE, Burgelijke Stand Bladel & Netersel, 24.7.1817, Huwelijksakte (bruid). Zie bijlage 44.

SARE, Burgelijke Stand Hoogeloon C.A., Akte 1, 10.2.1860, Huwelijksakte (moeder). Zie bijlage 48.

SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (overleden testatrice). Zie bijlage 49.

SARE, doopboek Bladel 6.2 f.31;

 

[59]SARE, NAB, NA.59, akte 10, 15.1.1856, Testament (erfgename). Zie bijlage 46.

SARE, NAB, NA.59 akte 33, 26.2.1856, Verkoop (verkoopster). Zie bijlage 47.

SARE, NAB, NA.74, akte 10, 15.1.1871, Testament (testateur). Zie bijlage 50.

SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfgename). Zie bijlage 49.

 

[60]SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfgenaam). Zie bijlage 49.

 

[61]SARE, NAB, NA.59 akte 33, 26.2.1856, Verkoop (verkoper en koper). Zie bijlage 47.

SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfgenaam). Zie bijlage 49.

 

[62]SARE, NAB, NA.59 akte 33, 26.2.1856, Verkoop (verkoper en koper). Zie bijlage 47.

SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (overleden erfgenaam). Zie bijlage 49.

 

[63]SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (overleden erfgename). Zie bijlage 49.

 

[64]SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfgenaam). Zie bijlage 49.

 

[65]SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfgename). Zie bijlage 49.

 

[66]SARE, NAB, NA.59 akte 33, 26.2.1856, Verkoop (verkoper en koper). Zie bijlage 47.

SARE, Burgelijke Stand Hoogeloon C.A., Akte 1, 10.2.1860, Huwelijksakte (bruidegom). Zie bijlage 48.

SARE, Burgelijke Stand Hoogeloon C.A., Akte 25, 9.6.1863, Geboorteakte (vader). Zie bijlage 51.

SARE, NAB, NA.70, akte 123, 9.11.1867, Erfdeling (erfgename). Zie bijlage 52.

SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfgenaam). Zie bijlage 49.

SARE, NAB, NA.77, akte 132, 26.12.1874, Erfdeling (erfgenaam). Zie bijlage 53.

SARE, NAB, NA.91, akte 46, 8.4.1886, Koop (koper). Zie bijlage 54.

SARE, Burgelijke Stand Hoogeloon C.A., Akte 7, 11.4.1890, Huwelijksakte (vader). Zie bijlage 55.

SARE, NAB, NA.97, akte 129, 4.10.1892, Schenking (toeziend voogd). Zie bijlage 56.

SARE, NAB, NA.101, akte 84, 14.12.1896, Veiling (overleden testateur). Zie bijlage 57.

SARE, NAB, NA.102, akte 9, 14.1.1897, Deling (overleden testateur). Zie bijlage 58.

 

[67]SARE, Bladel NA.71, akte 71; SARE, Bladel NA.91, akte 46; SARE, Bladel NA.97, akte 129; SARE, Bladel NA.81, akte 84; SARE, Bladel NA.102, f.9;

 

[68]SARE, Burgelijke Stand Hoogeloon C.A., Akte 1, 10.2.1860, Huwelijksakte (bruid). Zie bijlage 48.

SARE, Burgelijke Stand Hoogeloon C.A., Akte 25, 9.6.1863, Geboorteakte (moeder). Zie bijlage 51.

SARE, NAB, NA.70, akte 123, 9.11.1867, Erfdeling (erfgenaam). Zie bijlage 52.

SARE, NAB, NA.77, akte 132, 26.12.1874, Erfdeling (erfgename). Zie bijlage 53.

SARE, Burgelijke Stand Hoogeloon C.A., Akte 7, 11.4.1890, Huwelijksakte (moeder). Zie bijlage 55.

SARE, NAB, NA.102, akte 9, 14.1.1897, Deling (overleden testatrice). Zie bijlage 58.

 

[69]SARE, Burgelijke Stand Hoogeloon C.A., Akte 25, 9.6.1863, Geboorteakte (kind). Zie bijlage 51.

SARE, Burgelijke Stand Hoogeloon C.A., Akte 7, 11.4.1890, Huwelijksakte (bruid). Zie bijlage 55.

SARE, NAB, NA.101, akte 84, 14.12.1896, Veiling (erfgename). Zie bijlage 57.

SARE, NAB, NA.102, akte 9, 14.1.1897, Deling (erfgename). Zie bijlage 58.

 

[70]SARE, huwelijksakte Hapert 1882 nr. 7; bidprentje; SARE, Bladel NA.81, akte 84; SARE, Bladel NA.111, akte 60; bidprentje;

 

[71]SARE, Burgelijke Stand Bladel & Netersel, Akte 27, 28.8.1862, Geboorteakte (boreling). Zie bijlage 59.

SARE, NAB, NA.82, akte 21, 7.2.1879, Veiling (erfgenaam). Zie bijlage 60.

SARE, NAB, NA.82, akte 27, 14.2.1879, Verkoop (verkoper). Zie bijlage 61.

SARE, Burgelijke Stand Hoogeloon C.A., Akte 7, 11.4.1890, Huwelijksakte (bruidegom). Zie bijlage 55.

SARE, NAB, NA.101, akte 84, 14.12.1896, Veiling (erfgenaam en koper). Zie bijlage 57.

SARE, NAB, NA.102, akte 9, 14.1.1897, Deling (erfgenaam). Zie bijlage 58.

SARE, NAB, NA.111, akte 60, 15.3.1905, Verkoop (verkoper). Zie bijlage 62.

SARE, geboorteakte Hapert 1863 nr. 25; Bidprentje Antonius Tijsen

 

[72]SARE, NAB, NA.101, akte 84, 14.12.1896, Veiling (erfgename). Zie bijlage 57.

SARE, NAB, NA.102, akte 9, 14.1.1897, Deling (erfgename). Zie bijlage 58.

 

[73]SARE, NAB, NA.101, akte 84, 14.12.1896, Veiling (erfgenaam). Zie bijlage 57.

SARE, NAB, NA.102, akte 9, 14.1.1897, Deling (erfgenaam). Zie bijlage 58.

 

[74]SARE, NAB, NA.59 akte 33, 26.2.1856, Verkoop (koper). Zie bijlage 47.

SARE, NAB, NA.74, akte 10, 15.1.1871, Testament (erfgenaam). Zie bijlage 50.

SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (overleden erfgenaam). Zie bijlage 49.

 

[75]SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfgename). Zie bijlage 49.

 

[76]SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfegnaam). Zie bijlage 49.

 

[77]SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfgenaam). Zie bijlage 49.

 

[78]SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfgenaam). Zie bijlage 49.

 

[79]SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfgename). Zie bijlage 49.

 

[80]SARE, NAB, NA.76, akte 25, 8.3.1873, verdeeling (erfgename). Zie bijlage 49.

 

[81]SARE, NAB, NA.101, akte 84, 14.12.1896, Veiling (erfgenaam en koper). Zie bijlage 57.

SARE, NAB, NA.102, akte 9, 14.1.1897, Deling (erfgenaam). Zie bijlage 58.

 

[82]SARE, NAB, NA.101, akte 84, 14.12.1896, Veiling (erfgenaam en koper). Zie bijlage 57.

SARE, NAB, NA.102, akte 9, 14.1.1897, Deling (erfgenaam). Zie bijlage 58.