Taken en keuzes - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud

Taken en keuzes

WERKGEBIEDEN > MATERIËLE VOLKSKUNDE
 
Materiële Volkskunde – Algemeen
 
De materiële volkskunde omvat de volgende deeltaken:
1. Het verzamelen van voorwerpen uit de vroegere Reuselse samenleving. Dit uiteraard aangevuld met voorwerpen uit de Kempische en zelfs uit de Brabantse samenleving. Immers de Reuselse voorwerpen stonden in de meeste gevallen niet op zichzelf, maar waren ook een gevolg van ontwikkelingen in andere leefgemeenschappen. Een greep uit de rijke verzameling van de HWR:
- Agrarische werktuigen en gereedschappen o.a. ploegen, zeisen, hakkers, schoffels, rieken, schoppen e.d.
- Specifieke ambachtelijke gereedschappen van o.a. sigarenmakers, rietdekkers, slagers, huisvrouwen e.d.
- Volkskundige voorwerpen zoals devotionalia, kinderspeelgoed, bidprentjes, verenigingsvlaggen, oorkondes e.d.

2. Onderzoek: de kennis en informatie van bovenstaande voorwerpen is opgeslagen in boeken en verslagen. D.m.v. literatuuronderzoek en vragenlijsten heeft de HWR een schat aan informatie in haar bezit. De uitgebreide bibliotheek is hiervan het bewijs.

3. Het aan de hand van voorbeelden en beschrijvingen nabouwen (soms in miniatuurmodellen) van gebouwen en voorwerpen, die niet meer voorhanden zijn.

4. Het restaureren en conserveren van de belangrijke verzamelingsmaterialen.

5. Het systematiseren en beheren van de voorwerpen.

6. Het verzorgen van publicaties over materiële volkskunde. Dit is gebeurd in specifieke uitgaves zoals het boek over werktuigen en ploegen. Maar ook in het driemaandelijkse tijdschrift De Schééper worden regelmatig publicaties gewijd aan bepaalde gebruiksvoorwerpen.

7. Het verzorgen van tentoonstellingen over materiële volkskunde.

Al vanaf de oprichting van de HWR, heeft de vereniging zich toegelegd op collectievorming ten behoeve van de materiele volkskunde. Dit ook mede doordat er een groot aanbod kwam vanuit de bevolking. Een probleem hierbij was om vast te stellen wat men wilde verzamelen.
De HWR heeft bewust gekozen voor een combinatie van een collectie in de breedte en een collectie in de diepte. In het eerste geval wordt daarbij bedoeld: een beperkt aantal voorwerpen verzamelen van relatief veel voorwerpen. Dit om een globale doorsnede en een goede indruk te krijgen van onze heemcultuur.
In het tweede geval wordt gestreefd naar een volledigheid in detail van een onderdeel met alle daarop betrekking hebbende varianten. Een voorbeeld hiervan is de grote verzameling ploegen. Het is een specialisatie waarin de HWR zich kan onderscheiden en waardoor het heemkundig meer zinvol wordt.

Mede vanwege ruimtegebrek heeft de HWR een groot gedeelte van de collectie elders moeten onderbrengen. Deze voorwerpen blijven in eigendom van de vereniging. Ze kan altijd gebruik maken van deze collectieonderdelen om bv zelf een tentoonstelling in te richten.
© 2022 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud