Contact informatie HWR - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud

Contact informatie HWR

CONTACT
Wilt u een bericht over uw bezoek aan de website van de Heemkunde Werkgroep Reusel achterlaten voor volgende bezoekers? Ga dan naar ons gastenboek.
Wilt u een algemene e-mail versturen naar de HWR? Ga dan naar onze e-mail pagina.
Wilt u gerichter contact met de HWR, kies dan uit de opties hieronder
Secretaris/postadres
Secretaris Heemkunde Werkgroep Reusel
p/a Emmaplein 39
5531 HL Bladel
0497 38 22 23
Bankrekeningnummer
NL15 RABO 0139 4269 06
Bestuur
Bezoekadres
Kerkplein 3, 5541 KB Reusel
Bezoektijden
Inloopochtend: elke dinsdagmorgen 10-12 uur
(De -gratis- koffie staat klaar)
Overige tijden na afspraak
Redactie De Schééper
Abonnementen De Schééper

06-51689020 (tussen 18.00 en 20.00 uur)
Losse nummers De Schééper
Bankrekeningnummer De Schééper
NL92 RABO 0143450050
Website beheer
© 2022 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud