Contact informatie HWR - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
INFORMATIE
Tot nader order zijn er geen inloopochtenden.

ACTIVITEITEN
Er zijn geen activiteiten te melden.

AGENDA
01-07 Werkgroep Heemkamer 09.30 uur
07-07 Ledenvergadering 19.30 uur
13-07 Werkgroep Communicatie/Website 10.30 uur
13-07 Bestuursvergadering 14.00 uur
22-09 Algemene Ledenvergadering 19.30 uur
2021 Jubileumjaar; 50 jaar HWR

Contact informatie HWR

CONTACT
Wilt u een bericht over uw bezoek aan de website van de Heemkunde Werkgroep Reusel achterlaten voor volgende bezoekers? Ga dan naar ons gastenboek.
Wilt u een algemene e-mail versturen naar de HWR? Ga dan naar onze e-mail pagina.
Wilt u gerichter contact met de HWR, kies dan uit de opties hieronder
Secretaris/postadres
Secretaris Heemkunde Werkgroep Reusel
p/a Emmaplein 39
5531 HL Bladel
0497 38 22 23
bestuur@heemkundereusel.nl
Bankrekeningnummer
NL15 RABO 0139 4269 06
Bestuur
bestuur@heemkundereusel.nl
Bezoekadres
Kerkplein 3, 5541 KB Reusel
Bezoektijden
Inloopochtend: elke dinsdagmorgen 10-12 uur
(De -gratis- koffie staat klaar)
Overige tijden na afspraak
Redactie De Schééper


descheeper@heemkundereusel.nl
tel. 0497-642315
Abonnementen De Schééper
Losse nummers De Schééper
Bankrekeningnummer De Schééper
NL92 RABO 0143450050
Website beheer
© 2020 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!
Terug naar de inhoud