Waaruit bestaat de materiële volkskunde - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud

Waaruit bestaat de materiële volkskunde

WERKGEBIEDEN > MATERIËLE VOLKSKUNDE
INDELING VAN DE COLLECTIE MATERIËLE VOLKSKUNDE VAN DE HWR
1. Heemkundegebieden, waarin de HWR in de breedte verzamelt.
  - huisraad van de Kempische boerderij
  - voorwerpen m.b.t. ontspanning en vrije tijd
  - voorwerpen m.b.t. de "oude ambachten" (klompenmaker, smid e.d.)
  - vervoermiddelen van destijds
  - voorwerpen m.b.t. eerste industrie (sigarenindustrie)
  - devotionalia  
2. Heemkundegebieden, waarin de HWR in de diepte verzamelt.
  - grond en grondbewerking
    geologische en archeologische vondsten
    grondbewerkingswerktuigen en -gereedschappen, zoals ploegen, eggen, cultivators, schoppen.    
  - gewas en gewasbewerking    
    producten als boekweit, vlas, rogge.
    werktuigen als zeis, zicht, pikhaak, pootstok, wanmolen, bietensnijder.
3. De HWR legt momenteel geen verzameling aan met betrekking tot:
  - voorwerpen afkomstig van recent in Reusel gevestigde fabrieken en bedrijven
  - voorwerpen uit de landbouw van na de mechanisatie.
  - recente voorwerpen uit gebied van onderwijs, volksgezondheid, religie.
  - voorwerpen die van buiten de regio de Kempen afkomstig zijn en hier niet gebruikt werden.
  - voorwerpen die qua omvang moeilijk te huisvesten zijn (dorskast).

Het zwaartepunt van de collectie willen wij duidelijk leggen op de diepteverzamelingen.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de collectie Grondbewerkingswerktuigen en -gereedschappen. Deze collectie is een tiental jaren (1987 tot 1997) permanent tentoongesteld in Museum "De Schob". Dit klein specialistisch museum was gehuisvest op de bovenverdieping van het kantoor van de fa. Imants, voormalig fabrikant van de bekende Imantsploegen uit het tijdperk voor de tractor en nog steeds fabrikant van grondbewerkingsmachines. De kern van deze deelcollectie werd gevormd door een ploegenverzameling rond diverse modellen van Imantsploegen uit de periode van meer dan honderd jaar dat dit bedrijf ijzeren ploegen voor paardentractie bouwde, die in heel West-Europa aftrek vonden. Diverse houten ploegen en ploegen van andere bekende ploegenfabrikanten, zoals Melotte, Rudsack, Eberhardt completeren het ploegengedeelte. De verzameling bestaat verder uit andere grondbewerkingswerktuigen, zoals eggen, cultivators, een landrol of grondwals en diverse handwerktuigen zoals schoppen, hakken, krabzeisen, schoffelmachientje etc..
Omdat de fa. Imants de ruimte nodig had voor fabrieksuitbreiding moest in 1997 het museum worden ontruimd en werd de collectie, bij gebrek aan tentoonstellingsruimte, opgeslagen in het gebouw van de voormalige Karel I fabrieken.

De andere diepteverzameling Gewas en Gewasverwerking is minder goed gesystematiseerd, hoewel in het verleden hier speciale tentoonstellingen aan zijn gewijd. Onder deze verzameling vallen voorwerpen als pootstok, zaaibak, meststik, turfbijl, zicht , zossie, mesthaak, scherfbak met scherfzossie, wanmolen, errepelstamper. Het in orde brengen en systematiseren van deze deelcollectie is een aandachtsgebied voor de toekomst.
Denkt u dat u nog iets weet over materiële volkskunde wat voor ons de moeite waard is, dan kunt u e-mailen naar j.kokken@chello.nl
Bekijk enkele foto's/illustraties van voorwerpen uit onze collectie.


© 2022 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud