Het complete overzicht - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud

Het complete overzicht

WERKGEBIEDEN > PUBLICATIES
Uitgebrachte Publicaties  
Sinds de oprichting van de Heemkunde Werkgroep Reusel in 1971 zijn diverse heemkundige items onderwerp geweest van uitgebreid onderzoek. Sommige van die onderzoeken hebben geleid tot een eenvoudige publicatie of een uitvoerig boek. De oogst bevat op dit moment 22 boeken/ publicaties en een CD en een DVD die uitgebracht werden onder de gezamenlijke noemer "Bijdragen tot de kennis van het Reusels Heem".

De titels van de "Bijdragen tot de kennis van het Reusels Heem" zijn:
 1. Reusel ligt midden in 't vèèreke (1976/100 pagina's); uitverkocht
  Uitgegeven naar aanleiding van het eerste lustrum van Heemkunde Werkgroep Reusel. In deze publicatie wordt een breed scala van heemkundige onderwerpen beschreven zoals straatnaamgeving, meigebruiken, voornamen van mannelijke personen in Reusel, het dorpsbestuur in 1811, charter van 1173, plaatsnaambeschrijving van Reusel, enz. 2. Van Gummigallegen (1979/145 pagina's); uitverkocht
  De eenheidscheppende factor van dit boekje is het feit dat alle gegevens betrekking hebben op Reusel. Een greep uit de inhoudsopgave: vrijetijdsmodel van een opgroeiende jongen in een buurtschap van Reusel in 1935, enkele volksremedies tegen wratten, liederen uit Reusel, archeologisch overzicht van Reusel, een merkwaardig stuk speelgoed. 3. Plant en mens in Reusel (1979/81 pagina's) €2,00
  Thematisch boek over de relatie tussen plant en mens zoals die in het begin van de 20e eeuw bestond.

 4. Volksvermaak in Reusel (1981/114 pagina's) €3,00
  Thematisch boek dat een overzicht geeft van de manieren waarop de Reuselse bevolking zich in het verleden vermaakte met sport en spel, waaronder kinderspelletjes en spelletjes voor volwassenen; volksfeesten, waaronder volksfeesten in de jaar- en de levenscyclus.
 5. Reusel àòn de meet
  (1983/101 pagina's) €4,00
  Het motto van deze publicatie is Reusel en de landsgrens. Zij bevat artikelen over o.a.: Reusel als grensgemeente, grensincidenten, de smokkelaar, stropen, de Gloeiige, de Franse taal in het Reusels dialect, meisjesnamen in Reusel, volksgeneeskunde en volksremedies en een Reusels volkssprookje.
 6. Reusel tijdens de Tweede Wereldoorlog (1985/203 pagina's) €8,00
  Thematisch boek dat ingaat op de situatie in Reusel tijdens de oorlogsjaren 1940-1945. Het boek geeft een uitgebreide beschrijving van het wel en wee van de Reuselse bevolking vanaf de mobilisatieperiode in 1939 tot en met de bevrijding en de wederopbouw in 1947.


 7. Aanvulling op WO II (1994/89 pagina's) €6,00
  Dit boek is uitgebracht in het kader van "Nederland 50 jaar bevrijd".
  Deze uitgave is een supplement op het eerder uitgegeven boek "Reusel tijdens de Tweede Wereldoorlog". De inhoud bestaat uit aanvullingen die verzameld zijn in de periode 1985 - 1994. Daarbij is gebruik gemaakt van drie dagboeken, de ervaringen van een Joods meisje dat in Reusel ondergedoken was en van correspondentie van twee Engelse en twee Duitse militairen die in het najaar van 1944 deelnamen aan de zware gevechten in en om Reusel.

 8. Honderd jaar fraters in Reusel 1884-1984 (1984/190 pagina's) €6,00
  Thematisch boek dat een uitvoerige beschrijving geeft van de betekenis en invloed van 100 jaar Fraters van Tilburg op de Reuselse gemeenschap. 9. Grondbewerkingswerktuigen en -gereedschappen (1987/89 pagina's) €4,00
  De publicatie kwam tot stand naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling over dit gelijknamige onderwerp in de bovenzaal van de fa. J. Imants.
  Deze tentoonstellingsbrochure beschrijft de geschiedenis en de ontwikkelingen van de ploeg, ploegenfabriek Imants en geeft verder een beschrijving van diverse grondbewerkingsgereedschappen.


 10. Dorp en Dessa (1989/351 pagina's) €13,00
  Verhaal van een dorp in Brabant en zijn jongens-soldaten in de vrijheidsstrijd  van Indonesië 1945-1951.
  De auteur Graard Jansen, zelf oud-Indiëganger constateert: "Werd de jongen van het DORP uitgezonden naar Indië om de ziel van de inlander te veranderen, de inlander uit de DESSA heeft de ziel van de dorpsjongen veranderd".
 11. Veertien - Achttien (1990/101 pagina's) €5,00
  De geschiedenis van het grensdorp Reusel in een neutraal land tijdens de 1e Wereldoorlog. Dit boek gaat nader in op onderwerpen als de neutraliteitspolitiek, de mobilisatie, de Belgische vluchtelingen, de gezondheidszorg van die tijd, de oorlogswinstmakers, de gemeentepolitiek tijdens de mobilisatieperiode en de Franse vluchtelingen.


 12. Acht eeuwen kerken in Reusel (1995/315 pagina's) €12,00
  Dit uitgebreide boek over acht eeuwen kerkgeschiedenis in Reusel bestaat uit twee delen. In deel I behandelt Jan Hagen de periode vanaf de twaalfde eeuw tot de bouw van de nieuwe kerk in 1895. In deel II beschrijft Graard Janssen de periode vanaf 1895 tot 1995 oftewel de stichting van de nieuwe kerk door deken Van der Wee tot het 100-jarig jubileum van de kerk in 1895.
 13. 100 Jaar Boerenbond in Reusel 1897-1997 (1997/93 pagina's) uitverkocht
  Het boek kreeg als subtitel "Van boeren aan de grens tot boeren met grenzen"  en beschrijft de ontwikkelingsgeschiedenis van honderd jaar Boerenbond  in Reusel. Daarnaast bevat het boek nog een serie artikelen over o.a.: van leenbank tot Rabobank; drie generaties Reuselse boeren; Adriana Larmit, een Reuselse boerin; de Jonge boeren; de R.K. Boerinnenbond en rijvereniging Jeanne d'Arc.
 14. Het Reuselse leven in beeld
  (2001/ca 160 pagina's) €12,00
  Dit is het eerste fotoboek dat door de Heemkunde Werkgroep Reusel is uitgegeven.
  Het is een fotoboek van Reuselse mensen vanaf het begin van de 20e eeuw en is ingedeeld in de rubrieken: families, alledaagse dingen, communie, school, huwelijksfeesten en portretten.


 15. Reusels Woordenboek Deel 1 - De Mens
  (2002/ca 450 pagina's) €19,00
  Dit is het eerste dialectboek in een serie van vier dat door de Heemkunde Werkgroep Reusel is uitgegeven.
  In dit deel 1 staat 'De Mens' centraal.

 16. Reusels Woordenboek Deel 2 - De Wereld
  (2003/ca 320 pagina's) €19,00
  Dit is het tweede dialectboek in een serie van vier dat door de Heemkunde Werkgroep Reusel is uitgegeven.
  In dit deel 2 staat 'De Wereld' centraal.

 17. Reusels Woordenboek Deel 3 - Beroepen en Andere Bezigheden
  (2004/268 pagina's) €19,00
  Dit is het derde dialectboek in een serie van vier dat door de Heemkunde Werkgroep Reusel is uitgegeven.
  In dit deel 3 staan '
  Beroepen en Andere Bezigheden' centraal.

 18. Reusels Woordenboek Deel 4-Inleiding, Schets van het dialect, Aanvullingen, Registers
  (2006/670 pagina's) €22,00
  Dit is het vierde dialectboek in een serie van vier dat door de Heemkunde Werkgroep Reusel is uitgegeven.
  In dit deel 4 w
  ordt een inleiding van de serie dialectboeken gegeven, vindt u een schets van het dialect, zijn een aantal aanvullingen uitgewerkt en tenslotte treft u het register met alle dialectwoorden uit de hele serie aan.  
 19. Fietsen langs monument(jes) van geloof in de gemeente Reusel - De Mierden
  (2008/10 pagina's) €2,00
  Er is in dit boekje een fietstocht uitgezet die gaat langs kerken, kapelletjes en andere uitingen van het geloof.
  Ook voor een natje en een droogje zijn er onderweg voldoende "kapelletjes" aanwezig.


 20. Het Reuselse leven in beeld deel 2
  (2009/207 pagina's) €12,00
  Dit is het tweede fotoboek dat door de Heemkunde Werkgroep Reusel is uitgegeven.  
  Het is een fotoboek van leerlingen van de Reuselse Sint Jozefschool, Mariaschool, De Plonderijen, De Klimop en De Leilinde vanaf het begin van de 20ste eeuw.


 21. Urst inne van men; Reusel Kermis zonder weerga (2011/288 pagina's) €15,00
  Een uitgebreid boek over het vieren van Reusel Kermis in vroegere tijden tot heden. Er wordt beschreven hoe de Reuselse bevolking elk jaar in het tweede weekend in september en de maandag en dinsdag op uitbundige wijze los kwam van de dagelijkse beslommeringen. 22. Wa eten we?; Reusels Kookbuukske (2016/136 pagina's) €17,50
    

Uitgebrachte CD's en DVD
 1. Verhalen en gedichten van Jaon Jansen (3 cd's in een casette) €10,00
  Prachtige, unieke verhalen en gedichten van Jaon Jansen over Reusel en het vroegere Kempenland, door hemzelf in het Reuselse dialect voorgedragen
  .
 2. Een dorpsportret van Reusel anno 1968 (1 DVD) €8,50
  De twee 8 mm films die Johannes Willem Lambertus Adolfs in 1968 gemaakt heeft zijn op een DVD gezet. de films zijn een dorpsportret van jonge en oude 'filmsterren' van het katholieke Reusel. Een aantal dorpsfiguren waarvan de meeste ondertussen het tijdelijke voor het eeuwige leven verwisseld hebben, passeren de revue.Buiten de serie "Bijdragen tot het Reusels heem" werd ook nog uitgegeven:
Aren uit Reusels korenschoof (1991/56 pagina's)
Verzameling gedichtjes en verhaaltjes van Reuselse mensen uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van de Heemkunde Werkgroep Reusel.

De niet uitverkochte boeken zijn nog te koop. Men kan ze bestellen door een e-mail te sturen naar: wgscheeperadmin@heemkundereusel.nl
© 2022 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud