Stenen der Zaligheden - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
NIEUWS

informatie/ mededelingen
Tot nader order zijn er geen inloopochtenden op dinsdag in de heemkamer; wij volgen hierin de adviezen van het RIVM.
 

 
Wist u dat een aantal HWR leden onder leiding van Gerrit, bezig is met de restyling van de heemkamer? Neem eens een kijkje en laat hen weten wat u ervan vindt, dat wordt gewaardeerd.
 

 
Door de 1½ meter afstand maakt de Hoeskamer voorlopig op dinsdagochtend van 09.00 – 12.00 uur gebruik van onze gezamenlijke ruimte naast de bibliotheek. Het zal iets drukker zijn maar we zullen ons opstellen als "goede buren".
 

 
Dringend verzoek: leden die gebruik maken van de "uitleenservice" van onze bibliotheek worden vriendelijk verzocht de te lenen boeken of tijdschriften te noteren in het daarvoor gebruikte schrift, zowel bij uitlenen als terugbrengen.
 
Wij ontvingen de nieuwsbrief van het museum van John Meulenbroeks "De Bewogen Jaren 1939-1950" en willen u graag hierop attent maken.
 
Neem eens een kijkje, het museum heeft ook een gedaanteverandering ondergaan www.museumdebewogenjaren.nl

Jubileum
Volgend jaar bestaat de HWR 50 jaar en daaraan willen we aandacht schenken. Met een groep vrijwilligers is op 14 juli j.l. een brainstormsessie geweest waar een groot aantal ideeën de revue gepasseerd is en waaruit keuzes gemaakt zullen worden. Bent u creatief of hebt u ook een goed idee voor het jubileum meldt u zich dan aan bij Gerrit voor een nog mooier resultaat.

agenda

3 augustus 14.00 uur Bestuur
 
5 augustus 09.30 uur Werkgroep Heemkamer
 
13 augustus 10.00 uur Werkgroep Genealogie
 
20 augustus 09.30 uur Redactie Schééper
 
7 september 14.00 uur Bestuur
 
9 september 14.00 uur Werkgroep Heemkamer
 
10 september 10.00 uur Werkgroep Genealogie
 
22 september 19.30 uur Algemene Ledenvergadering
 
5 oktober 14.00 uur Bestuur
 
8 oktober 10.00 uur Werkgroep Genealogie
 
20 oktober 19.30 uur Ledenvergadering
 
2 november 14.00 uur Bestuur
 
12 november 10.00 uur Werkgroep Genealogie
 
17 november 19.30 uur Ledenvergadering
 
7 december 14.00 uur Bestuur
 
10 december 10.00 uur Werkgroep Genealogie

Stenen der Zaligheden

ACTIVITEITEN


Het monument de Stenen der Zaligheden werd in 2001 door de Heemkunde Werkgroep Reusel gerealiseerd bij de Grote Cirkel in Reusel. Dit cultuurhistorisch object bestaat uit een geografische formatie van natuurstenen, die de dorpen van de Acht Zaligheden op schaal weergeeft. Acht grote natuurstenen zijn op het grasveld zo geformeerd (op schaal en in windrichting) dat ze de acht dorpjes verbeelden die deel uitmaken van de Acht "Seligheden": Hulsel, Netersel, Wintelre (Wintersel), Knegsel, Eersel, Duizel, Steensel en Reusel.
Locatie: op de meest zuidelijke picknickplaats van de Grote Cirkel. Aan het fietspad tussen fietsknooppunt 15 en 2.
De Acht Zaligheden is niet alleen een spottende verwijzing naar de armoede in de Kempen. Het is ook een verwijzing naar de Acht Zaligheden zoals deze zijn omschreven in de Bijbel. Daarin verteld de evangelist Mattheüs aan Jezus van Nazareth dat hij op een zekere dag samen met zijn leerlingen op de top van een heuvel belandt. Vanaf die plek hield hij een rede, de zogenaamde Bergrede. Jezus somt op welke de acht Zaligsprekingen of Zaligheden zijn om zalig te worden. Het woord 'zalig' is in de loop der jaren vervangen voor het woord 'gelukkig'.
De Bergrede door Carl Bloch (1877)
Naast de historische naamsverklaring zou de term Zaligheden ook een verbastering kunnen zijn van het Oudnederlandse Sheligheden, wat verwijst naar het achtervoegsel -sel. Dat is dan weer afgeleid van het Latijnse "sele", op zijn beurt een verbastering van sala, wat woning of hoofdverblijf betekent.
De dorpen van de Acht Zaligheden hebben elk, in een verkorte variant, hun eigen Zaligheid toegewezen gekregen bij het monument van de Stenen der Zaligheden te Reusel:
Wintersel: (Tegenwoordig Wintelré) de arme van geest.
1. Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.
Eersel: de zachtmoedige.
2. Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.
Duisel:  (Tegenwoordig Duizel) de treurende.
3. Zalig zijn zij die treuren; want zij zullen vertroost worden.
Hulsel: de hongerige naar gerechtigheid.
4. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
Reusel: de barmhartige.
5. Zalig zijn de barmhartigen; want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Steensel: de zuivere van hart.
6. Zalig zijn de zuiveren van hart; want zij zullen God zien.
Knegsel: de vreedzame.
7. Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.
Netersel: de vervolgde.
8. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

© 2020 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!
Terug naar de inhoud