Wat is de HWR - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud

Wat is de HWR

OVER ONS
De Heemkunde Werkgroep Reusel, afgekort HWR, is een actieve werkgroep die zich als doel stelt: het bevorderen en in stand houden van de kennis van de eigen omgeving in het algemeen en van Reusel in het bijzonder. Dit gebeurt door o.a. verzamelen van heemkundig waardevolle materialen, het uitgeven van publicaties in de vorm van boeken en een driemaandelijks tijdschrift De Schééper, het ter beschikking stellen van de uitgebreide collectie boeken, tijdschriften en materialen, het opzetten en uitbreiden van een uitgebreide genealogische verzameling van vele inwoners van Reusel, de gemeente adviseren bij straatnamen en namen van wijken door middel van toponiemenonderzoek, het opzetten van tentoonstellingen, het actualiseren van de website, informatie geven aan studenten en belangstellenden i.v.m. opdrachten en werkstukken en bv stamboomonderzoek. Verder allerlei zaken die op het heemkundige pad liggen.


De belangstelling van de HWR is in eerste instantie gericht op Reusel wat zich uit in een uitgebreide verzameling van zaken die in Reusel zijn gevonden of door inwoners zijn aangeleverd. Maar de vereniging kan niet zonder de vele contacten die ze heeft met Heemkunde verenigingen zoals Pladella Villa uit Bladel, museum De bewogen Jaren uit Hooge Mierde, De Hoge Dorpen uit Wintelre/Vessem. Maar ook met Vlaamse heemkundekringen zijn er nauwe contacten zoals met heemkring Als Ice Can uit Arendonk. Tevens is zij aangesloten bij de Brabantse heemkundige vereniging Het Brabants Heem waardoor de horizon nog breder wordt.
De HWR heeft haar thuis in de heemkamer op de benedenverdieping van het gemeentehuis van Reusel De Mierden, Kerkplein 3 in Reusel. Elke dinsdagmorgen kunnen belangstellenden daar terecht van 10 tot 12 uur. Wilt u op een andere manier contact zoeken met de HWR?
Een terugblik op 50 jaar HWR
De HWR heeft het volgende gerealiseerd.
Er zijn 21 boeken uitgegeven onder de verzameltitel "Bijdragen tot de kennis van het Reusels Heem", beginnende met het boekje 'Reusel ligt midden in 't vèèreke'. Bovendien is er ook nog een CD en een DVD uitgebracht.
De Schééper is inmiddels de eenendertigste jaargang ingegaan. Er werd gestart met 300 abonnees, maar een explosieve groei bracht het aantal abonnees op ruim duizend. De Schééper wordt zelfs verspreid naar oud Reuselnaren tot ver over onze landsgrenzen.
De HWR heeft ongeveer 30 tentoonstellingen over een breed terrein van heemkundige onderwerpen ingericht. Een kleine selectie: Volksvermaak, Plant en Mens, De Tweede Wereldoorlog, Grondbewerkingswerktuigen, Het Reusels dialect, enz.
De HWR heeft een Reusels genealogisch computerbestand. Vele honderden uren zijn al besteed aan het opnemen van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en het rechterlijk en notarieel archief. Het plan is, hieraan ons uitgebreid fotobestand en de studies van de Reuselse toponiemen en verpondingsboeken te koppelen. Al diverse Reuselnaren hebben inmiddels door dit bestand inzicht gekregen in hun familiegeschiedenis. Ook een uitgebreid onderzoek naar toponiemen, is na jaren van stilstand weer nieuw leven ingeblazen.
De HWR is in het bezit van een uitgebreide heemkundige bibliotheek en heemkundige periodieken. In samenwerking met het Instituut voor Pre- en Protohistorische Archeologie en vrijwilligers is een gedeelte van het zogenaamde archeologisch archief van het Reuselse centrum blootgelegd en in kaart gebracht. Met dit initiatief heeft de HWR voorkomen dat dit cultureel erfgoed zonder nader onderzoek en schriftelijke vastlegging vernietigd wordt. Dit werk is nog niet af; na de werkzaamheden in het veld dienen de resultaten beschreven en gepubliceerd te worden. Vermeld mag worden dat de voormalige gemeente Reusel het project financieel goed heeft ondersteund.

De Heemkunde Werkgroep Reusel van 1996 tot 2021
Zoals Graard Janssen, Groard van het Centrum, 25 jaar geleden in het Eindhovens Dagblad vertelde heeft de Heemkunde Werkgroep Reusel in de eerste 25 jaar hard aan de weg getimmerd om het Reusels heem onder de aandacht te brengen. Sinds dat zilveren jubileum is de werkgroep op dezelfde manier doorgegaan. Dat wil zeggen met het verzamelen van foto’s, het uitgeven van het driemaandelijks tijdschrift De Schééper, het uitbreiden van de genealogische gegevens, historische monumentjes oprichten, exposities organiseren, boeken uitgeven enz.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van activiteiten van de HWR de laatste 25 jaren. Dit allemaal om het Reusels heem beter te leren kennen.
1996: Historische optocht met een wagen over de schilder Breugel.
1997: Uitgave boek 100 jaar boerenbond. Gratis verstrekt aan 800 gezinnen in Reusel.
1998: Klokkentorentje van het voormalig zusterklooster komt nabij D’n Achterum.
1999: Millenniumtentoonstelling “Uit Gouden Korenaren”.
2000: Terugplaatsing van De Reuselse Kei aan de Grote Cirkel.
2001: Fotoboek “Het Reuselse leven in beeld”.
2001: Onthulling “Stenen der Zaligheden” bij de Grote Cirkel.
2002: Uitgave deel 1 van de Reuselse dialectboeken van Wim van Gompel.
2003: Onthulling Januskop op de waterscheiding Maas-Schelde nabij de Kleine Cirkel.
2004: Stille Tocht om de vlucht naar Hooge Mierde van 1944 te herdenken.
2005: Presentatie van de verhalen CD van Jaon Jansen.
2006: Cultuurprijs voor HWR lid Wim van Gompel vanwege zijn dialectboeken.
2007: Tentoonstelling over Reuselse scholen in de voormalige Sint Jozefschool.
2008: Tentoonstelling “Langs ‘s Heren wegen”.
2009: Uitgave fotoboek “Reuselse scholen in beeld”.
2010: Projekt erfgoedkaarten wordt afgerond.
2011: Uitgave kermisboek: “Urst inne van men”.
2011: Opening Dodendraad in de bossen nabij de Belgische grens.
2012: Start van de digitalisering van het uitgebreid fotoarchief.
2013: Themaschééper over Reusel Sport.
2014: Genealogisch weekeinde met als uitgangspunt een klassenfoto uit 1912.
2015: Kunst en curiosamarkt “Wa is ‘t wert”.
2016: Reusels kookbuukske “Wa eten we”.
2016: Cultuurprijs voor de Heemkunde Werkgroep Reusel.
2017: Open dag in de nieuwe heemkamer in het gemeentehuis.
2018: Oorlogsboek van Walther van Veldhoven aan de HWR geschonken door dochter Wilma.
2019: Grootse viering van 75 jaar Reusel bevrijd.
2020: Opening wisseltentoonstelling “De Vurstelling” in de heemkamer.
2021: Gedurende een half jaar heemkundequiz n.a.v. 50 jaar HWR.
Natuurlijk zijn er door de leden van de HWR nog veel meer heemkundige werkzaamheden verricht. Maar het is te veel omvattend om dat allemaal te vermelden. Uit het overzicht blijkt wel dat de HWR in de lijn van de eerste 25 jaar volop aan heel veel onderwerpen van het Reusels Heem aandacht heeft besteed en daar steeds mee door zal gaan. Dit allemaal onder het motto:
Zonder Heem Kunde Nie

© 2022 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud