Wat is de HWR - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
NIEUWS
agenda
Jaarprogramma HWR 2021 is voor leden te bekijken op het Ledenplatform

informatie/ mededelingen bestuur

Wat is de HWR

OVER ONS
De Heemkunde Werkgroep Reusel, afgekort HWR, is een actieve werkgroep die zich als doel stelt: het bevorderen en in stand houden van de kennis van de eigen omgeving in het algemeen en van Reusel in het bijzonder. Dit gebeurt door o.a. verzamelen van heemkundig waardevolle materialen, het uitgeven van publicaties in de vorm van boeken en een driemaandelijks tijdschrift De Schééper, het ter beschikking stellen van de uitgebreide collectie boeken, tijdschriften en materialen, het opzetten en uitbreiden van een uitgebreide genealogische verzameling van vele inwoners van Reusel, de gemeente adviseren bij straatnamen en namen van wijken door middel van toponiemenonderzoek, het opzetten van tentoonstellingen, het actualiseren van de website, informatie geven aan studenten en belangstellenden i.v.m. opdrachten en werkstukken en bv stamboomonderzoek. Verder allerlei zaken die op het heemkundige pad liggen.


De belangstelling van de HWR is in eerste instantie gericht op Reusel wat zich uit in een uitgebreide verzameling van zaken die in Reusel zijn gevonden of door inwoners zijn aangeleverd. Maar de vereniging kan niet zonder de vele contacten die ze heeft met Heemkunde verenigingen zoals Pladella Villa uit Bladel, museum De bewogen Jaren uit Hooge Mierde, De Hoge Dorpen uit Wintelre/Vessem. Maar ook met Vlaamse heemkundekringen zijn er nauwe contacten zoals met heemkring Als Ice Can uit Arendonk. Tevens is zij aangesloten bij de Brabantse heemkundige vereniging Het Brabants Heem waardoor de horizon nog breder wordt.
De HWR heeft haar thuis in de heemkamer op de benedenverdieping van het gemeentehuis van Reusel De Mierden, Kerkplein 3 in Reusel. Elke dinsdagmorgen kunnen belangstellenden daar terecht van 10 tot 12 uur. Wilt u op een andere manier contact zoeken met de HWR?
Een terugblik op 45 jaar HWR
De HWR heeft het volgende gerealiseerd.
Er zijn 21 boeken uitgegeven onder de verzameltitel "Bijdragen tot de kennis van het Reusels Heem", beginnende met het boekje 'Reusel ligt midden in 't vèèreke'. Bovendien is er ook nog een CD en een DVD uitgebracht.
De Schééper is inmiddels de eenendertigste jaargang ingegaan. Er werd gestart met 300 abonnees, maar een explosieve groei bracht het aantal abonnees op ruim duizend. De Schééper wordt zelfs verspreid naar oud Reuselnaren tot ver over onze landsgrenzen.
De HWR heeft ongeveer 30 tentoonstellingen over een breed terrein van heemkundige onderwerpen ingericht. Een kleine selectie: Volksvermaak, Plant en Mens, De Tweede Wereldoorlog, Grondbewerkingswerktuigen, Het Reusels dialect, enz.
De HWR heeft een Reusels genealogisch computerbestand. Vele honderden uren zijn al besteed aan het opnemen van de burgerlijke stand, het bevolkingsregister en het rechterlijk en notarieel archief. Het plan is, hieraan ons uitgebreid fotobestand en de studies van de Reuselse toponiemen en verpondingsboeken te koppelen. Al diverse Reuselnaren hebben inmiddels door dit bestand inzicht gekregen in hun familiegeschiedenis. Ook een uitgebreid onderzoek naar toponiemen, is na jaren van stilstand weer nieuw leven ingeblazen.
De HWR is in het bezit van een uitgebreide heemkundige bibliotheek en heemkundige periodieken. In samenwerking met het Instituut voor Pre- en Protohistorische Archeologie en vrijwilligers is een gedeelte van het zogenaamde archeologisch archief van het Reuselse centrum blootgelegd en in kaart gebracht. Met dit initiatief heeft de HWR voorkomen dat dit cultureel erfgoed zonder nader onderzoek en schriftelijke vastlegging vernietigd wordt. Dit werk is nog niet af; na de werkzaamheden in het veld dienen de resultaten beschreven en gepubliceerd te worden. Vermeld mag worden dat de voormalige gemeente Reusel het project financieel goed heeft ondersteund.

© 2021 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud