Canon van Reusel - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud

Canon van Reusel

ACTIVITEITEN
 
 
Canon van Reusel
Maak een uitstapje in het verleden van Reusel. Met deze canon sta je oog in oog met de geschiedenis van ons dorp.
Veel dorpen en steden beschikken inmiddels over een canon. Een canon is een overzicht met teksten en beelden in chronologische volgorde, waarmee de belangrijkste gebeurtenissen van een dorp, stad of land worden weergegeven. Reusel met zijn rijke historie kan daar natuurlijk niet bij achterblijven. Dit heeft er toe geleid dat Heemkunde Werkgroep Reusel (mede in het kader van een gezamenlijke Kempencanon) het initiatief heeft genomen een canon over Reusel samen te stellen. Hierbij publiceren we de eerste versie van deze canon van Reusel. Het is nu een overzicht van een twintigtal gebeurtenissen die te maken hebben met de geschiedenis van ons dorp: van de ijstijd tot en met de huidige periode. De verhalen die hierbij horen zijn nog niet af en ook het aantal gebeurtenissen staat nog niet vast. Zo'n canon is eigenlijk nooit klaar. Er wordt aan verbeterd, er wordt geschrapt en er wordt toegevoegd. Vele wijzigingen zijn nog mogelijk. Voor opmerkingen of aanvullingen nodigen wij je uit om contact op te nemen met ons via info@heemkundereusel.nl.
 
© 2022 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud