Dodendraad - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud

Dodendraad

ACTIVITEITEN
De dodendraad
 
 
Tijdens de eerste wereldoorlog probeerden veel mensen vanuit het in oorlog zijnde België de grens met het neutrale Nederland over te steken. Dat waren deserteurs, smokkelaars, maar ook gewone Belgen die zich dan via Nederland of Engeland bij het Belgische leger aan wilden sluiten. De Duitsers zagen dat alles met lede ogen aan. Daarom legde ze een draadversperring aan op en nabij de grens om de ‘vluchtelingen’ tegen te houden. ‘D’n Droad’ werd die hier genoemd. Elders sprak men van dodendraad omdat er op enkele draden 2000 volt spanning stond. Langs de hele Belgisch-Nederlandse grens liep deze afsluiting. Ook tussen Reusel en Arendonk. Deze barrière bestond eigenlijk uit drie rijen palen met daaraan draad bevestigd. De twee buitenste rijen moesten de mensen waarschuwen voor de middelste draad. Want die stond onder stroom. De stroomdraden waren gemaakt van koper of zink en waren aan de palen bevestigd met grote isolatoren.
 
 
 
De Heemkunde Reusel heeft een klein gedeelte van deze dodendraad nagebouwd. Langs het fietspad tussen knooppunt 15 en 16. De locatie is niet helemaal correct omdat ‘D’n Droad’ enkele honderden meters op Nederlands grondgebied staat. Maar omdat er in dit deel van Reusel-Zuid al enkele cultuurhistorische objecten staan zoals de Januskop en de Stenen der Zaligheden, paste dit nieuw cultuuronderdeel prima in het plan van toeristische poort.
 
 
Nabij ‘D’n Droad’ staan een informatiebord en een wachthuisje. Het bord met daarop “Achtung Hochspannung-Lebensgefahr” ontbreekt niet. Ook is er een zitje aangebracht waarop de fietser of wandelaar even uit kan rusten.
© 2022 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud