Nieuwsbrief - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
NIEUWS
agenda
Jaarprogramma HWR 2021 is voor leden te bekijken op het Ledenplatform

informatie/ mededelingen bestuur

Nieuwsbrief

OVER ONS
Met onze Nieuwsbrief beogen wij de contacten met onze leden en onze externe relaties te verstevigen en uw betrokkenheid met ons mooie erfgoedwerk te bevestigen. Samen met ons periodiek De Schééper en onze website hopen wij dat deze Nieuwsbrief een heel mooie en goede aanvulling in de communicatie met u zal zijn. Wij wensen u veel informatief leesplezier.

© 2021 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud