Privacyverklaring - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

OVER ONS
Onze privacyverklaring
 
De Heemkunde Werkgroep Reusel (HWR) hecht grote waarde aan ieders privacy en gaat dan ook uiterst zorgvuldig om met gegevens die je met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat je rechten zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.
 
Om welke persoonsgegevens gaat het?
 
 • Naam, adres, postcode en woonplaats;
   
 • Telefoonnummer;
   
 • E-mailadres;
   
 • Geslacht;
   
 • Geboortedatum;
   
 • Lidnummer;
   
 • Gebruikersnaam, wachtwoord (uiteraard versleuteld) en eventueel pseudoniem;
   
 • IBAN en naam rekeninghouder (als je lid wordt of bent);
   
 • IP-adres, het adres van je computer, tablet of smartphone waarmee je de website bezoekt.
 
Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig?
 
Wij hebben deze informatie nodig voor het verlenen van onze diensten, zoals de verzending van ons kwartaalblad de Schééper, maar ook om onze leden en aspirant-leden op de hoogte te brengen en houden van het laatste nieuws en activiteiten van de vereniging - onder meer door middel van e-mail of nieuwsbrief. Daarnaast ook om de verschuldigde contributie of verschuldigde bedragen voor eventuele andere diensten te kunnen innen. Bovendien kunnen we gegevens gebruiken om bepaalde ledenvoordelen te kunnen aanbieden.
 
Bij het bezoeken van onze website worden ip-adressen gedurende een bepaalde tijd opgeslagen in logbestanden, zodat er onderzoek gedaan kan worden naar bijvoorbeeld de oorzaak van een technische storing.
 
Onze website verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Je persoonlijke informatie (ip-adres) wordt via onze host Strato geanonimiseerd alvorens die wordt verwerkt en is dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van websitebezoeken of de pagina’s die veel bezocht worden.
 
Jouw rechten
 
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan: als je lid wordt of aangeeft interesse te hebben in onze diensten verwerken we jouw gegevens. Daarnaast heb je nog een aantal rechten in verband met jouw persoonsgegevens. We leggen hier in het kort uit wat die rechten inhouden:
  
 • Recht op informatie en inzage: je kunt te allen tijde opvragen welke gegevens we van jou hebben verwerkt en waar we deze voor gebruiken.
   
 • Recht op rectificatie: als gegevens aangepast moeten worden, bijvoorbeeld omdat er een tikfout is gemaakt of je bent verhuisd, kun je ons hiervan op de hoogte stellen en zullen wij de wijziging(en) zo snel mogelijk doorvoeren.
   
 • Recht op ‘vergetelheid’: zodra we geen wederzijdse contractuele verplichtingen (meer) hebben, kun je vragen of wij zo snel mogelijk, dan wel zo snel als de wet dit toelaat (bijvoorbeeld vanwege bewaartermijnen van financiële informatie), je persoonsgegevens verwijderen.
   
 • Recht op overdraagbaarheid: je kun ons opdracht geven je persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.
   
 • Recht van bezwaar: wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens, zodra het HWR-lidmaatschap is beëindigd. Ben je geen HWR-lid maar heb je wél bepaalde gegevens met ons gedeeld bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan geldt dit uiteraard zo snel mogelijk nadat je kenbaar hebt gemaakt dat je wilt dat we stoppen met het gebruik van jouw persoonsgegevens.
 
Vragen en verzoeken
 
Als je vragen hebt of als je een verzoek hebt in verband met jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via info@heemkundereusel.nl. Wanneer je een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om je gegevens te verwijderen, kunnen wij vragen om je identiteit te bevestigen.
© 2022 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud