Reusel Quiz - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
NIEUWS
agenda
5 oktober 11.00 uur
Werkgroep Comm. & Digit.
5 oktober 14.00 uur
Bestuursvergadering
7 oktober 09.30 uur
Werkgroep Heemkamer & Expositie
8 oktober 10.00 uur
Werkgroep Genealogie
13 oktober 13.30 uur
Jubileumgroep
20 oktober 19.30
Cursus Genealogie
29 oktober 13.30 uur
Redactie De Schééper
2 november 14.00 uur
Bestuursvergadering
12 november 10.00 uur
Werkgroep Genealogie
17 november 19.30 uur
Ledenvergadering
19 november 13.30 uur
Redactie De Schééper
7 december 14.00 uur
Bestuursvergadering
10 december 10.00 uur
Werkgroep Genealogie
informatie/ mededelingen bestuur
Tot nader order zijn er geen inloopochtenden op dinsdag in de heemkamer; wij volgen hierin de adviezen van het RIVM.
Dringend verzoek: leden die gebruik maken van de "uitleenservice" van onze bibliotheek worden vriendelijk verzocht de te lenen boeken of tijdschriften te noteren in het daarvoor gebruikte schrift, zowel bij uitlenen als terugbrengen.

Volgend jaar bestaat de HWR 50 jaar en daaraan willen we aandacht schenken. Hebt u een goed idee voor de jubileumviering of bent u creatief meldt u zich dan aan voor een onvergetelijk resultaat.

Reusel Quiz

ACTIVITEITEN
Reusel Quiz

KEN UW DORP
In het verleden organiseerde de HWR verschillende wedstrijden. De deelnemers ‘’bestreden’’ dan elkaar over hun kennis van het Reusels dialect en de Reuselse geschiedenis. Dat gebeurde live in cultureel centrum De Kei. Maar ook via De Uitkijk. Of in een combinatie daarvan. Zo konden deelnemende verenigingen of individuelen in drie vragenrondes in de Uitkijk zich selecteren voor de eindronde in De Kei.  Daar gingen ze strijden om de titel van beste Reusel-kenner.
Gedurende drie weken in 2007 verschenen in de Uitkijk telkens 10 vragen die betrekking hadden op de geschiedenis, gebouwen, bevolking, volksgebruiken, dialect e.d. van Reusel. De antwoorden werden dan door een deskundige jury beoordeeld. De winnaars kregen uiteraard een mooie Heemkunde prijs. Dat er veel inwoners aan  mee hebben deelgenomen blijkt wel uit de namen van de deelnemende verenigingen: Aachter d’n Droad, De Liederentafel, Reusel City, Harmonie Concordia, Jong Nederland en ZLTO veteranen. De namen laten ook zien dat zowel jong als oud hebben meegedaan met de quiz.
Op de slotavond, nen echte ouwerwetse Reuselse Oavond, waarop de prijswinnaars bekend werden gemaakt, was er ook muziek van slagwerker Paul van der Heijden en van muziekgroep Taxi. Ook werd er een dvd gepresenteerd met opnames van Reusel anno 1968. Daarop zijn onder meer te zien: schoolkinderen, het gemeentebestuur, het boerenleven, de bejaardenbond en uiteraard het verenigingsleven. Nog steeds is die film te verkrijgen bij de HWR.
Een beeldopname uit de film over Reusel in 1968
Een beeldopname uit de film over Reusel in 1968
© 2020 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!
Terug naar de inhoud