Extra informatie - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
NIEUWS
agenda
Mededelingen verplaatsing ALV
Jaarprogramma HWR 2021 is voor leden te bekijken op het Ledenplatform

informatie/ mededelingen bestuur

Onze Corona maatregelen

Extra informatie

OVER ONS
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het is om moedeloos van te worden maar het ziet er op dit moment zeker niet uit dat onze Algemene Ledenvergadering op 23 maart kan doorgaan, gelet op alle corona perikelen.
Het bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar dinsdag 18 mei, aanvang 19.30 uur in onze Heemkamer.
Wij nodigen al onze leden hiervoor van harte uit en rekenen op uw komst en actieve deelname.
Mocht de situatie onverhoopt wijzigen dan houden wij u tijdig op de hoogte; bekijk ook regelmatig onze website.
ONZE  CORONA MAATREGELEN
Hoewel “schoorvoetend” kleine lichtpuntjes in de overheidsmaatregelen te bespeuren  zijn is voor ons de tijd nog niet aangebroken elkaar te treffen in onze Heemkamer.
Desondanks is ons “corona traumateam” druk in de weer geweest om de gehele bevolking te laten merken dat onze Heemkunde Werkgroep Reusel springlevend is en een wezenlijk deel uitmaakt van de samenleving in de gemeente Reusel – De Mierden.
Als gewaardeerd medelid van onze vereniging willen we u dan ook als één van de eersten op de hoogte stellen van onze plannen voor het jubileumjaar en kunt u binnenkort vanuit het bestuur hierover informatie verwachten.
JAARPROGRAMMA 2021
Het jaarprogramma is op onderdelen aangepast en is voor leden op onze website geplaatst.
Gelet op de corona voorschriften dient hiermee wel met de nodige zorg te worden omgegaan want veel activiteiten, veelal in groepsverband, mogen niet doorgaan of in zeer beperkte bezetting.
Bekijk dus alle onderdelen met de nodige vraagtekens of informeer vooraf even bij de coördinator of woordvoerder van de groep.
Namens het bestuur,
Marcel Vosters, secretaris
© 2021 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud