Extra informatie - Heemkunde Werkgroep Reusel

Koptekst
Ga naar de inhoud
NIEUWS
agenda
Jaarprogramma HWR 2021 is voor leden te bekijken op het Ledenplatform

informatie/ mededelingen bestuur

Tweede Kamer Verkiezingen

Onze Corona maatregelen

Volgend jaar bestaat de HWR 50 jaar en daaraan willen we aandacht schenken. Hebt u een goed idee voor de jubileumviering of bent u creatief meldt u zich dan aan voor een onvergetelijk resultaat.
Extra informatie

OVER ONS
TWEEDE KAMER VERKIEZINGEN
Op 15, 16 en 17 maart a.s. worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland gehouden, ook in onze gemeente.
Vanwege de corona perikelen wordt in de heemkamer tijdens die dagen een stembureau geplaatst en ingericht.
Derhalve kunnen die dag geen activiteiten van of namens HWR plaatsvinden.
De Algemene Ledenvergadering, die op 17 maart gepland stond, wordt op een nader te bepalen datum gehouden; wij zullen u tijdig informeren voor de nieuwe datum.
Gelieve dit bericht in uw agenda te noteren.
Namens het bestuur,
Marcel Vosters, secretaris

ONZE CORONA MAATREGELEN:
Beste Heemvrienden en -vriendinnen,
De lock-down is door onze overheid verlengd en dit houdt in dat ook onze activiteiten tot nader order niet kunnen doorgaan.
Jammer voor al onze enthousiaste plannen die we zouden willen uitvoeren en ons 50-jarig jubileum maar we zullen ons moeten aanpassen aan de regels.
Wij zullen u tijdig op de hoogte houden van de wijzigingen en/of de nieuwe maatregelen met de consequenties voor onze vereniging.
Namens het bestuur,
Marcel Vosters, secretaris

© 2021 Heemkunde Werkgroep Reusel
Elke dinsdagmorgen 10-12 uur, zijn bezoekers van harte welkom
bij de HWR, locatie Gemeentehuis. De (gratis) koffie staat klaar!          
Terug naar de inhoud